Wprawdzie VW ID.4 GTX nie jest tak ekologiczny jak rower, ale znacznie lepszy niż samochód z silnikiem spalinowym.

Bilans ekologiczny: jak ekologiczne są modele ID.?

Na każdym etapie życia samochodu, zarówno elektrycznego, jak i z napędem spalinowym, emitowany jest dwutlenek węgla. Ile go jest, określa bilans ekologiczny. Pozwala on zmierzyć zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju i pomaga nam zoptymalizować produkcję modeli ID. pod kątem emisji CO2 i zużycia energii.

Kilka interesujących faktów dotyczących bilansu ekologicznego:

  • metoda sporządzania bilansu ekologicznego dla samochodu elektrycznego jest określona w normach ISO (DIN EN ISO 14040 i DIN EN ISO 14044) 
  • obecnie każdy model z rodziny ID. jest przekazywany klientom z neutralnym bilansem CO2  
  • Volkswagen razem ze swoimi dostawcami pracuje nad dalszą redukcją emisji CO2 w całym łańcuchu dostaw.

Cykl życia samochodu i jego wpływ na środowisko

Aby umożliwić produkcję zoptymalizowaną pod względem CO2, nasi eksperci muszą możliwie jak najdokładniej określić emisję dwutlenku węgla. Pomaga w tym bilans ekologiczny (Life Cycle Assesment, w skrócie LCA). Przy użyciu tej metody określonej normami ISO (DIN EN ISO 14040 und DIN EN ISO 14044) analizuje się po kolei każdą część pojazdu i sprawdza, w jaki sposób samochód przez cały cykl życia oddziałuje na środowisko – od etapu pozyskiwania surowców, przez produkcję, montaż, eksploatację aż po recykling materiałów.

Badane są przy tym różne kategorie oddziaływania. Jedną z nich jest emisja CO2 i niewielkiej ilości innych gazów, która jest przeliczana na tak zwane ekwiwalenty CO2 (CO2e). Jest to jednostka pozwalająca porównać wpływ wszystkich gazów cieplarnianych na klimat.

Jak zmierzyć zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Dla każdego etapu wytwarzania podzespołu lub części samochodu określane są przy użyciu specjalnego oprogramowania emisje na podstawie standardowych wartości średnich. Wartości te mogą ulegać zmianom z powodu regularnej aktualizacji metod obliczeniowych.
Dla szczególnie energochłonnych procesów, jak produkcja ogniw akumulatorowych, w przypadku modeli ID. zamiast wartości średnich wykorzystywane są konkretne dane podane przez dostawców. Taki sposób postępowania nazywany jest także specyficznym bilansem ekologicznym. Dzięki temu dokładnie wiemy, jaki skutek wywołują podjęte przez nas działania i jaka jest rzeczywista ilość CO2e, którą należy skompensować.

Przy bilansie CO2 modeli ID. uwzględniane są ekwiwalenty CO2 z łańcucha dostaw oraz produkcji wraz z logistyką.

Obliczenia uwzględniają także transport samochodów do dealerów w całej Europie, pierwsze ładowanie baterii przed przekazaniem klientowi oraz demontaż samochodu elektrycznego w celu recyklingu (bez baterii). Bilans nie uwzględnia tylko ekwiwalentów CO2 które powstają przy dalszej eksploatacji i konserwacji samochodu. Wyniki bilansu ekologicznego są sprawdzane przez niezależną instytucję TÜV Nord, która wystawia odpowiedni certyfikat.

Ilustracja: materiały takie jak opony, budynek fabryczny, samochód ciężarowy, samochód w trakcie montażu i gotowy VW ID.3.
1 Łańcuch dostaw / 2. Produkcja / 3. Logistyka / 4. Pierwsze ładowanie baterii
Wszystko to jest uwzględniane przez Volkswagena przy sporządzaniu bilansu ekologicznego samochodów elektrycznych z rodziny ID.
Certyfikat TÜV NORD: Produkt neutralny dla klimatu

Certyfikat „Produkt neutralny dla klimatu”

Gdy już wiemy, jakie są emisje CO2e przy produkcji modeli z rodziny ID., idziemy krok dalej i kompensujemy je. Oznacza to, że Twój model ID. zostanie Tobie przekazany z neutralnym bilansem CO2, co potwierdza certyfikat „Produkt neutralny dla klimatu” niezależnej instytucji TÜV NORD.

Jeżdżąc modelem ID. masz wyraźną przewagę

Aby kierowcy modelu ID. od początku mieli lepszy bilans CO2 niż porównywalny samochód z silnikiem spalinowym, przede wszystkim redukujemy i eliminujemy CO2 w produkcji stosując różne działania. Należy do nich na przykład stosowanie energii ze źródeł odnawialnych zarówno przy produkcji ogniw akumulatorowych, jak i w zakładach, w których są produkowane modele ID. Niemożliwe do uniknięcia emisje CO2 od produkcji do momentu przekazania nabywcy, określone w bilansie ekologicznym, kompensujemy poprzez certyfikowane przez TÜV NORD projekty mające na celu ochronę klimatu.

Ilustracja: dziecko wygląda przez tylne okno VW ID.3.

Porównanie samochodu elektrycznego i samochodu z silnikiem spalinowym

Porównanie różnych bilansów ekologicznych przez cały cykl życia produktu pokazuje, że nawet bez kompensacji nieuniknionych emisji CO2 w produkcji, modele ID. pod względem emisji dwutlenku węgla wypadają o wiele lepiej niż porównywalny model z silnikiem spalinowym. Wynik taki został uzyskany w badaniach przeprowadzonych przez pracowników Volkswagena w oparciu o certyfikowane bilanse samochodu elektrycznego, nowoczesnego samochodu z silnikiem benzynowym i nowoczesnego samochodu z silnikiem wysokoprężnym. Wszystkie pojazdy miały zbliżoną moc i wyposażenie.

Wprawdzie produkcja samochodu elektrycznego powoduje nadal wyższe emisje CO2 niż produkcja konwencjonalnych pojazdów, jednak auto elektryczne przy przebiegu 200 tys. km emituje w porównaniu z samochodem benzynowym i wysokoprężnym znacznie mniej dwutlenku węgla, i to nie tylko przy ładowaniu zieloną energią, lecz również w sytuacji, gdy do ładowania używany jest uśredniony europejski miks prądu .
Mobilność elektryczna daje dodatkowo duże szanse, aby zredukować emisje CO2 w fazie eksploatacji prawie do zera, wykorzystując do ładowania prąd ze źródeł odnawialnych, na przykład Volkswagen Naturstrom. Także sieć stacji szybkiego ładowania IONITY, w której Volkswagen ma udziały, wykorzystuje w 100% energię odnawialną. Zatem Ty też możesz mieć swój wkład w ochronę klimatu!

Potencjał jeszcze nie został wykorzystany

Wyniki bilansu ekologicznego samochodów elektrycznych odzwierciedlają aktualną sytuację. Istnieje jeszcze dużo możliwości dalszego obniżenia emisji CO2 w całym cyklu życia – w fazie eksploatacji poprzez rozbudowę infrastruktury energii ze źródeł odnawialnych, a także w fazie produkcji. Dlatego ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, aby jeszcze bardziej zredukować emisję CO2 w łańcuchu dostaw poprzez stosowanie zielonej energii i materiałów pochodzących z recyklingu. Kompensację emisji przez udział w certyfikowanych projektach mających na celu ochronę klimatu traktujemy zatem jako rozwiązanie tymczasowe i kolejny krok na naszej „Way to Zero” w stronę neutralnej pod względem CO2 przyszłości, w której elektromobilność będzie odgrywać decydującą rolę.

Our ID. models

Chcesz się umówić na jazdę próbną lub skonfigurować auto?
Przejdź do naszych modeli ID.

Our ID. models

Chcesz się umówić na jazdę próbną lub skonfigurować auto?
Przejdź do naszych modeli ID.

Modele ID.: ID.3, ID.4, ID.5 GTX i ID. Buzz.

Chcesz poznać bliżej nasze elektryczne modele ID.? Umów się na jazdę próbną z najbliższym dealerem Volkswagena lub skorzystaj z naszego konfiguratora online, by skonfigurować swojego wymarzonego ID.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie  prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%).

Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie Recykling samochodów.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska/wltp.html?

Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdź szczegóły korzystania z Volkswagen WeConnect na stronie https://www.volkswagen.pl/pl/connected-car/lacznosc/we-connect.html? Leasing klasyczny: Oferta dla przedsiębiorców. Suma opłat skalkulowana w oparciu o parametry: opłata wstępna 20%, okres leasingu 36 miesięcy, wartość końcowa 1%.  

Leasing dla przedsiębiorców. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kredyt "Jak Abonament" - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty 150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.  Raty leasingu "Jak Abonament" dla parametrów: 10% opłaty wstępnej, okres finansowania 48 miesięcy, limit roczny 15 000 km. Oferta dla Przedsiębiorców.

Volkswagen zwraca uwagę, że pewna liczba modeli Volkswagen ID. wyprodukowanych w Chinach została sprowadzona na rynki międzynarodowe nieoficjalnymi kanałami poza autoryzowaną siecią Volkswagena.  Nieautoryzowani sprzedawcy wprowadzają klientów w błąd, twierdząc, że oferowane przez nich modele Volkswagen ID. są objęte międzynarodową gwarancją. Volkswagen wskazuje, że pojazdy wyprodukowane w Chinach, na rynek chiński nie są objęte międzynarodową gwarancją, w tym również obejmującą Europejski Obszar Gospodarzy. Z uwagi na powyższe, wszystkie wymagania dotyczące naprawy i serwisowania, w tym korzystania z gwarancji i dobrej woli, nie mogą być podejmowane przez autoryzowanych dealerów lub jakikolwiek autoryzowany zakład serwisowy marki Volkswagen na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy nie mogą również zapewnić klientom Oryginalnych Części Volkswagen dla modeli sprzedawanych wyłącznie w Chinach, takich jak Volkswagen ID.6.  Klienci, którzy zdecydują się na zakup pojazdów za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów, powinni mieć świadomość, że oprócz braku możliwości serwisowania, gwarancji i dostaw części zamiennych, pojazdy te są wyposażone w wersję oprogramowania przeznaczoną na inny rynek. Podobnie jak w przypadku gwarancji i serwisu, nie może być ono obsługiwane przez dealerów Volkswagena. Dodatkowo nieoficjalnie importowane modele ID. zostały  wyprodukowane wyłącznie na warunki rynku chińskiego. Nie są więc homologowane na inne rynki ani dostosowane do ich specyficznych wymagań. Nie posiadają więc europejskiej homologacji i certyfikatu zgodności (CoC).  Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy pozostają zaangażowani w sprawy klientów, dlatego prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i ponownego przemyślenia zakupu modelu Volkswagen ID. za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów. Zalecamy klientom wizytę u autoryzowanych dealerów w celu zapoznania się z najnowszą ofertą dostępnych modeli samochodów marki Volkswagen, które są oficjalnie dopuszczone do sprzedaży na danym rynku i posiadają ustaloną gwarancję oraz wsparcie serwisowe. Volkswagen i oficjalny dostawca chętnie zorganizują kontakt z autoryzowanymi dealerami.

*Obowiązuje do odwołania. Szczegóły u sprzedawcy. Polo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Polo Special Edition: 2 400 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 100 zł. Rabat 6000 zł. T-Roc Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Roc Special Edition: 11 160 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 6000 zł. Nowy T-Cross Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Cross Special Edition: 10 360 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 8000 zł. Touran Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Comfortline z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Touran Special Edition: 25 000 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Comfortline i Special Edition: 3 300 zł. Rabat 5000 zł. Taigo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Taigo Special Edition: 9 560 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 3000 zł. Nowy Tiguan Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Nowy Tiguan Special Edition: 22 380 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. ID.3 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.3 Special Edition: 30 800 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.4 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.4 Special Edition: 38 050 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.5 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.5 Special Edition: 33 970 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.7 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.7 Special Edition: 45 730 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 9200 zł. ID.7 Tourer Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.7 Tourer Special Edition: 47 430 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 9200 zł. Materiał może prezentować elementy wyposażenia dodatkowego lub opcjonalnego