Polityka prywatności dla Europy.
„Sprzedaż, usługi i środki marketingowe”

Szanowni Klienci,

w związku z Państwa wizytami salon Volkswagen realizuje wszelkie procesy niezbędne do świadczenia przewidzianych usług i spełnienia Państwa wymagań. Prowadzi to zwykle do serii procesów, w ramach których informacje dotyczące Państwa jako Klientów oraz Państwa pojazdów są przetwarzane, a w które spółka Volkswagen AG jest zaangażowana jako producent tych pojazdów. Obejmuje to w szczególności procesy związane z obsługą serwisową oraz zakupem nowych i używanych samochodów czy przeprowadzaniem ankiet wśród klientów. Poniżej zawarliśmy informacje na temat przetwarzania Państwa danych przez spółkę Volkswagen AG.

A.  Administrator danych

Niniejsza Polityka prywatności zapewnia informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Klientów przez spółkę Volkswagen AG z siedzibą pod adresem: Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Niemcy, kundenbetreuung@volkswagen.de, Opens a mail linkwpisaną do rejestru spółek prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Brunszwiku pod numerem HRB 100484 (Volkswagen AG”).

B.  Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

1.    Odczyt danych z pokładowego systemu monitorującego zużycie paliwa (dane OBFCM)

Na potrzeby zachowania zgodności z wymogami prawnymi (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2021/392) dane pojazdu dotyczące zużycia paliwa i przejechanych kilometrów (znane jako dane z pokładowego systemu monitorującego zużycie paliwa) są odczytywane, kiedy pojazd trafia do serwisu lub naprawy i przesyłane są do Komisji Europejskiej razem z numerem identyfikacyjnym pojazdu.

Zasady przetwarzania, przesyłania i przechowywania danych regulują postanowienia tego rozporządzenia; Klienci mogą wyraźnie odmówić zgody na takie działania przed odczytem danych w autoryzowanym serwisie.

Dane Klienta usuwane są najpóźniej po 15 latach lub zgodnie z wymogami prawnymi, np. kiedy cel, w którym zebrane zostały dane zostanie zrealizowany i przestanie obowiązywać oraz pod warunkiem, że nie istnieją żadne inne zobowiązania do przechowywania tych danych.

C.  Prawa przysługujące Klientom

Klient może bezpłatne skorzystać z poniższych praw wobec spółki Volkswagen AG w dowolnym momencie. Więcej informacji dotyczących korzystania z przysługujących Klientom praw można znaleźć na stronie internetowej: https://datenschutz.volkswagen.deOpens an external link

Prawo dostępu do danych: Klient ma prawo dostępu do przechowywanych przez nas dotyczących go danych osobowych, uzyskania informacji o tym, w jakim zakresie jego dane osobowe będą przetwarzane lub udostępniane oraz otrzymania kopii dotyczących go, a przechowywanych przez nas danych.

Prawo do sprostowania danych: Klient ma prawo żądać od nas i uzyskać sprostowanie wszelkich dotyczących go niepoprawnych lub niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych: Klient ma prawo do usunięcia swoich danych, jeśli spełnione zostaną warunki zawarte w Art. 17 RODO. Zgodnie z tym artykułem Klient może np. zażądać usunięcia swoich danych, jeśli nie są już konieczne do realizacji celów, w których zostały zebrane. Może on ponadto żądać ich usunięcia, jeśli dane są przez nas przetwarzane na podstawie jego zgody i Klient cofnie taką zgodę.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Klient ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych, jeśli spełnione są warunki określone w Art. 18 RODO. Jest tak na przykład, kiedy Klient kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych. Klient może zażądać ograniczenia przetwarzania na okres, w którym dane są weryfikowane.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania: Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o nadrzędny interes bądź jeśli jego dane wykorzystywane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dopuszczalny, jeśli przetwarzanie odbywa się w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej lub w oparciu o uzasadniony interes spółki Volkswagen AG bądź osoby trzeciej. Jeśli Klient zdecyduje się wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, prosimy o powiadomienie nas o przyczynach takiej decyzji. Ponadto Klient ma prawo do sprzeciwu wobec 

Prawo do przenoszenia danych:
Jeśli przetwarzanie danych ma miejsce na podstawie zgody lub umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany, Klient ma prawo otrzymać dotyczące go dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych.

Prawo do wycofania zgody: W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Klient ma prawo w dowolnym momencie bezpłatnie wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Prawo do wniesienia skargi: Klient ma prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas dotyczących go danych osobowych do organu nadzoru (np. Komisarza ds. ochrony danych dla kraju związkowego Dolna Saksonia [Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen]).

A.  Osoby kontaktowe

Osoby kontaktowe w razie chęci skorzystania ze swoich praw

Osoby kontaktowe na wypadek chęci skorzystania z przysługujących Klientowi praw oraz dodatkowe informacje znaleźć można na stronie: https://datenschutz.volkswagen.de.Opens an external link

Inspektor Ochrony Danych

Osobą kontaktową w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest nasz Inspektor Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych spółki Volkswagen AG

Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Niemcy datenschutz@volkswagen.deOpens a mail link

 

Wersja: październik 2021

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie  prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%).

Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie Recykling samochodów.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska/wltp.html?

Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdź szczegóły korzystania z Volkswagen WeConnect na stronie https://www.volkswagen.pl/pl/connected-car/lacznosc/we-connect.html? Leasing klasyczny: Oferta dla przedsiębiorców. Suma opłat skalkulowana w oparciu o parametry: opłata wstępna 20%, okres leasingu 36 miesięcy, wartość końcowa 1%.  

Leasing dla przedsiębiorców. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kredyt "Jak Abonament" - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty 150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.  Raty leasingu "Jak Abonament" dla parametrów: 10% opłaty wstępnej, okres finansowania 48 miesięcy, limit roczny 15 000 km. Oferta dla Przedsiębiorców.

Volkswagen zwraca uwagę, że pewna liczba modeli Volkswagen ID. wyprodukowanych w Chinach została sprowadzona na rynki międzynarodowe nieoficjalnymi kanałami poza autoryzowaną siecią Volkswagena.  Nieautoryzowani sprzedawcy wprowadzają klientów w błąd, twierdząc, że oferowane przez nich modele Volkswagen ID. są objęte międzynarodową gwarancją. Volkswagen wskazuje, że pojazdy wyprodukowane w Chinach, na rynek chiński nie są objęte międzynarodową gwarancją, w tym również obejmującą Europejski Obszar Gospodarzy. Z uwagi na powyższe, wszystkie wymagania dotyczące naprawy i serwisowania, w tym korzystania z gwarancji i dobrej woli, nie mogą być podejmowane przez autoryzowanych dealerów lub jakikolwiek autoryzowany zakład serwisowy marki Volkswagen na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy nie mogą również zapewnić klientom Oryginalnych Części Volkswagen dla modeli sprzedawanych wyłącznie w Chinach, takich jak Volkswagen ID.6.  Klienci, którzy zdecydują się na zakup pojazdów za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów, powinni mieć świadomość, że oprócz braku możliwości serwisowania, gwarancji i dostaw części zamiennych, pojazdy te są wyposażone w wersję oprogramowania przeznaczoną na inny rynek. Podobnie jak w przypadku gwarancji i serwisu, nie może być ono obsługiwane przez dealerów Volkswagena. Dodatkowo nieoficjalnie importowane modele ID. zostały  wyprodukowane wyłącznie na warunki rynku chińskiego. Nie są więc homologowane na inne rynki ani dostosowane do ich specyficznych wymagań. Nie posiadają więc europejskiej homologacji i certyfikatu zgodności (CoC).  Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy pozostają zaangażowani w sprawy klientów, dlatego prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i ponownego przemyślenia zakupu modelu Volkswagen ID. za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów. Zalecamy klientom wizytę u autoryzowanych dealerów w celu zapoznania się z najnowszą ofertą dostępnych modeli samochodów marki Volkswagen, które są oficjalnie dopuszczone do sprzedaży na danym rynku i posiadają ustaloną gwarancję oraz wsparcie serwisowe. Volkswagen i oficjalny dostawca chętnie zorganizują kontakt z autoryzowanymi dealerami.

*Obowiązuje do odwołania. Szczegóły u sprzedawcy. Polo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Polo Special Edition: 2 400 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 100 zł. Rabat 6000 zł. T-Roc Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Roc Special Edition: 11 160 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 6000 zł. Nowy T-Cross Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Cross Special Edition: 10 360 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 8000 zł. Touran Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Comfortline z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Touran Special Edition: 25 000 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Comfortline i Special Edition: 3 300 zł. Rabat 5000 zł. Taigo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Taigo Special Edition: 9 560 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 3000 zł. Nowy Tiguan Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Nowy Tiguan Special Edition: 22 380 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. ID.3 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.3 Special Edition: 30 800 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.4 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.4 Special Edition: 38 050 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.5 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.5 Special Edition: 33 970 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.7 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.7 Special Edition: 45 730 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 9200 zł. ID.7 Tourer Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.7 Tourer Special Edition: 47 430 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 9200 zł. Materiał może prezentować elementy wyposażenia dodatkowego lub opcjonalnego