Polityka cookies

Niniejsza Polityka cookies stanowi uzupełnienie Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies oraz innych technologii internetowych

Wstęp. Dane kontaktowe.

Niniejsza Polityka cookies dotyczy wykorzystywania plików „cookies”, pixeli (kody pikselowe), stosowania innych technologii internetowych oraz przetwarzaniu danych, w tym danych osobowych, za ich pomocą, które stosowane są na stronach internetowych marki Volkswagen zwanych „Serwisem”, „Serwisami” lub „stronami internetowymi”. Wydawcą tych stron jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. (VGP).

W niniejszej Polityce znajdują się informacje o tym:

  • jakie technologie internetowe są stosowane na stronach internetowych, 
  • jakie dane przetwarzamy, 
  • w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy i przetwarzamy te dane, 
  • do kogo i gdzie przesyłamy te dane. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych poprzez stronę internetową ww. marki jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP) 

Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44
Strona: www.vw-group.plOpens an external link
E-mail: daneosobowe@vw-group.plOpens a mail link

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych VGP:

E-mail: iod@vw-group.plOpens a mail link
Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44, z dopiskiem „IOD”.

W przypadku wyrażenia zgody na wybrane narzędzia cookies, współadministratorem danych osobowych może stać się inny podmiot zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie wspólnego przetwarzania danych określonego w dalszej części dokumentu. Więcej informacji na temat Wspólnego przetwarzania danych można znaleźć w punkcie IV.

Cookies i stosowane technologie internetowe.

1. Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputerze, tablecie, smartphonie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 

Cookies nie są szkodliwe dla Użytkowników czy ich urządzeń, nie wpływają niekorzystnie na ich działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

2. Rodzaje cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies (cookies mogą pozostawać na urządzeniu Użytkownika przez różne okresy czasu – może to być czas trwania sesji, albo ustawiony czas istnienia) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies - niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.  Tych plików cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Możesz jednak ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, ale niektóre elementy strony nie będą wtedy działać. Te cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

Dostawca cookies 

Nazwa Cookies

Ważność

Typ 

Własne / 3rd party

Volkswagen AG /
SinnerSchrader

auth_fags

7 dni lub do wylogowania

trwałe

Własne

Volkswagen AG /
SinnerSchrader

csrf_token

7 dni

trwałe

Własne

Volkswagen AG /
SinnerSchrader

salt

7 dni lub do wylogowania

trwałe

Własne

Volkswagen AG /
SinnerSchrader

SESSION

7 dni lub do wylogowania

trwałe

Własne

Adobe

test

Do końca sesji

sesyjne

3rd party

Smart Digital

VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_<category name>

365 dni

trwałe

3rd party

Smart Digital

VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_BANNER_LOADED

365 dni

trwałe

3rd party

Smart Digital

VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_BANNER_VIEWED

365 dni

trwałe

3rd party

Smart Digital

VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_MODAL_LOADED

365 dni

trwałe

3rd party

Smart Digital

VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_MODAL_VIEWED

365 dni

trwałe

3rd party

Nazwa Cookies

auth_fags

Ważność

7 dni lub do wylogowania

Typ 

trwałe

Własne / 3rd party

Własne

  • „analityczne”/„wydajnościowe” pliki cookies - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu naszych stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne.

Dostawca cookies

Nazwa Cookies

Ważność 

Typ

Własne / 3rd party

Adobe

AMCV_*

2 lata

trwałe

3rd party

Adobe

AMCVS_*

Do końca sesji

sesyjne

3rd party

Adobe

check

Do końca sesji

sesyjne

3rd party

Adobe

demdex

6 miesięcy

trwałe

3rd party

Adobe

dextp

6 miesięcy

trwałe

3rd party

Adobe

dpm

6 miesięcy

trwałe

3rd party

Adobe

everest_g_v2

2 lata

trwałe

3rd party

Adobe

everest_session_v2

Do końca sesji

sesyjne

3rd party

Adobe

mbox

2 lata

trwałe

3rd party

Adobe

mboxEdgeCluster

30 min

trwałe

3rd party

Adobe

s_cc

Do końca sesji

sesyjne

3rd party

Adobe

s_ecid

2 lata

sesyjne

3rd party

Adobe

s_fid

2 lata

trwałe

3rd party

Adobe

s_ivc

2 lata

trwałe

3rd party

Adobe

s_sq

Do końca sesji

sesyjne

3rd party

Adobe

s_vi

2 lata

trwałe

3rd party

Adobe

s_vnc365

2 lata

trwałe

3rd party

Adobe

sc_appvn

2 lata

trwałe

3rd party

Adobe

sc_pCmp

2 lata

trwałe

3rd party

Adobe

sc_prevpage

Do końca sesji

sesyjne

3rd party

Adobe

sc_prop32

2 lata

trwałe

3rd party

Adobe

sc_v17

Do końca sesji

sesyjne

3rd party

Adobe

sc_v44

Do końca sesji

sesyjne

3rd party

Adobe

sc_v49

Do końca sesji

sesyjne

3rd party

Smart Digital

sd_survey_client

365 dni

trwałe

3rd party

Smart Digital

smartSignals2CP

30 minut

sesyjne

3rd party

Smart Digital

smartSignals2sUiD

365 dni

trwałe

3rd party

Smart Digital

smartSignals2UiD

365 dni

trwałe

3rd party

Wirtualna Polska

__wph_a

2 lata

trwałe

3rd party

Wirtualna Polska

__wph_s

30 dni

trwałe

3rd party

Wirtualna Polska

__wph_st

1 dzień

trwałe

3rd party

Wirtualna Polska

statid

30 dni

trwałe

3rd party

Volkswagen Group Polska

vw-modele-showroom-source

30 dni

trwałe

Własne

Volkswagen Group Polska

dcp-visit-count

Do końca sesji

sesyjne

własne

Sizmek

OT1, OT2 

3 miesiące

trwałe

3rd party

Sizmek

ActivityInfo, ActivityInfo* 

3 miesiące

trwałe

3rd party

Sizmek

A2, A3, A4, A5, A6 

3 miesiące

trwałe

3rd party

Sizmek

eyeblaster_* 

3 miesiące

trwałe

3rd party

Sizmek

OT_* 

Do końca sesji

sesyjne

3rd party

Google

IDE/ID/ID Channel 

2 lata

trwałe

3rd party

Google

_gcl_au 

3 miesiące

trwałe

3rd party

Google

test_cookie 

1 dzień

trwałe

3rd party

Google

AID / SID 

2 lata

trwałe

3rd party

Nazwa Cookies

AMCV_*

Ważność 

2 lata

Typ

trwałe

Własne / 3rd party

3rd party