Pozyskiwanie surowców przez recykling – co dzieje się z baterią ID.?

Mobilność elektryczna umożliwia poruszanie się bez generowania lokalnych emisji CO2. Jednakże jeszcze większa zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju zostanie osiągnięta dopiero wtedy, gdy także produkcja baterii będzie przebiegała w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Bateria, z powodu wymagającego wielu nakładów pozyskiwania surowców, jest nie tylko najcenniejszym podzespołem samochodu, lecz również ma decydujący wpływ na bilans ekologiczny. Dlatego uruchomienie naszej linii do recyklingu baterii w Salzgitter jest ważnym krokiem, który umożliwi nam odzyskiwanie cennych surowców dla nowych baterii.

Ilustracja baterii podlegającej recyklingowi

Cykl życia baterii: łańcuch wartości

Jako serce elektrycznej mobilności, bateria wysokonapięciowa ma największy udział w łańcuchu wartości, jednak stawia nas również przed największymi wyzwaniami. Celem jest przemysłowe odzyskiwanie cennych surowców, jak lit, nikiel, mangan i kobalt w zamkniętym obiegu (closed loop) oraz aluminium, miedzi i tworzywa sztucznego ze stopniem odzysku w dłuższej perspektywie powyżej 90 procent. Dlatego już przed ponad 10 laty rozpoczęliśmy pracę nad zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju obiegiem surowców wykorzystywanych w bateriach. W przyszłości chcemy pokrywać zapotrzebowanie na akumulatory w większym stopniu poprzez wykorzystywanie starszych, lecz nadal sprawnych baterii, dając im tak zwane „drugie życie”, na przykład w mobilnych stacjach ładowania, lub przez bezpośrednie odzyskiwanie surowców. Odpowiedzialne postępowanie ze zużytymi bateriami odgrywa dla nas decydującą rolę.

Ilustracja cyklu życia baterii

Taśmowy recykling: linia w Salzgitter

Na początku 2021 roku przy naszych zakładach w Salzgitter uruchomiona została pierwsza linia wykorzystująca innowacyjny proces recyklingu, który umożliwi ponad 90-procentowy odzysk i ponowne wykorzystanie cennych surowców. Recyklingowi poddawane są tylko te baterie, które nie mogą być już zastosowane w inny sposób. Większa liczba zużytych baterii pojawi się jednak najwcześniej za około dziesięć lat, dlatego linia w początkowej fazie może poddać recyklingowi około 3600 akumulatorów rocznie.

Ilustracja „taśmowy recykling”

Nowe ze starego: proces recyklingu

W innowacyjnym i zmniejszającym emisję CO2 procesie recyklingu nie stosuje się energochłonnego przetopu surowców w piecu hutniczym. Zużyte akumulatory zostają całkowicie rozładowane i zdemontowane. Pojedyncze elementy są następnie rozdrabniane do granulatu i suszone. W procesie tym obok aluminium, miedzi i tworzyw sztucznych odzyskuje się przede wszystkim tzw. czarny proszek, zawierający cenne surowce, jak lit, nikiel, mangan, kobalt i grafit. Separacja i obróbka poszczególnych surowców za pomocą metod hydrometalurgicznych – z zastosowaniem wody i środków chemicznych – odbywa się później w wyspecjalizowanych firmach.

Ilustracja procesu recyklingu

Spojrzenie w przyszłość: oszczędność dzięki ponownemu wykorzystaniu

Naszą linią w Salzgitter tworzymy przyjaźniejszy dla środowiska obieg surowców w zakresie produkcji ogniw akumulatorowych, obejmujący cały łańcuch wartości baterii – od surowców przez produkcję po recykling. Teraz możemy wykorzystywać istotne elementy starych ogniw przy produkcji nowych systemów baterii, gdyż na podstawie badań wiemy, że surowce z odzysku mają takie same właściwości, jak nowe. Na każdą baterię 62 kWh, wyprodukowaną z materiałów z recyklingu i przy użyciu energii ze źródeł odnawialnych, możliwe jest zaoszczędzenie jednej tony dwutlenku węgla. Dlatego linia do recyklingu akumulatorów jest ogromnym krokiem na drodze ku mobilności z neutralnym bilansem CO2.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

 • Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie  prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.  

  Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%).  

  Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.  

  Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie Recykling samochodów.

  Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

  Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.  Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

  Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.  

  Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdź szczegóły korzystania z Volkswagen WeConnect na stronie www.  

  Leasing dla przedsiębiorców. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

  Kredyt "Jak Abonament" (EasyDrive) - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty 150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.  Raty leasingu "Jak Abonament" dla parametrów: 10% opłaty wstępnej, okres finansowania 48 miesięcy, limit roczny 15 000 km.  

  Volkswagen zwraca uwagę, że pewna liczba modeli Volkswagen ID. wyprodukowanych w Chinach została sprowadzona na rynki międzynarodowe nieoficjalnymi kanałami poza autoryzowaną siecią Volkswagena.  Nieautoryzowani sprzedawcy wprowadzają klientów w błąd twierdząc, że oferowane przez nich modele Volkswagen ID. są objęte międzynarodową gwarancją. Volkswagen wskazuje, że pojazdy wyprodukowane w Chinach, na rynek chiński nie są objęte międzynarodową gwarancją, w tym również obejmującą Europejski Obszar Gospodarzy. Z uwagi na powyższe, wszystkie wymagania dotyczące naprawy i serwisowania, w tym korzystania z gwarancji i dobrej woli, nie mogą być podejmowane przez autoryzowanych dealerów lub jakikolwiek autoryzowany zakład serwisowy marki Volkswagen na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy nie mogą również zapewnić klientom Oryginalnych Części Volkswagen dla modeli sprzedawanych wyłącznie w Chinach, takich jak Volkswagen ID.6.  Klienci, którzy zdecydują się na zakup pojazdów za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów, powinni mieć świadomość, że oprócz braku możliwości serwisowania , gwarancji i dostaw części zamiennych, pojazdy te są wyposażone w wersję oprogramowania przeznaczoną na inny rynek. Podobnie jak w przypadku gwarancji i serwisu, nie może być ono obsługiwane przez dealerów Volkswagena. Dodatkowo, nieoficjalnie importowane modele ID. zostały  wyprodukowane wyłącznie na warunki rynku chińskiego. Nie są więc homologowane na inne rynki ani dostosowane do ich specyficznych wymagań. Nie posiadają więc europejskiej homologacji i certyfikatu zgodności (CoC).  Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy pozostają zaangażowani w sprawy klientów, dlatego prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i ponownego przemyślenia zakupu modelu Volkswagen ID. za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów. Zalecamy klientom wizytę u autoryzowanych dealerów w celu zapoznania się z najnowszą ofertą dostępnych modeli samochodów marki Volkswagen, które są oficjalnie dopuszczone do sprzedaży na danym rynku i posiadają ustaloną gwarancję oraz wsparcie serwisowe. Volkswagen i oficjalny dostawca chętnie zorganizują kontakt z autoryzowanymi dealerami.