Pozyskiwanie surowców przez recykling – co dzieje się z baterią ID.?

Mobilność elektryczna umożliwia poruszanie się bez generowania lokalnych emisji CO2. Jednakże jeszcze większa zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju zostanie osiągnięta dopiero wtedy, gdy także produkcja baterii będzie przebiegała w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Bateria, z powodu wymagającego wielu nakładów pozyskiwania surowców, jest nie tylko najcenniejszym podzespołem samochodu, lecz również ma decydujący wpływ na bilans ekologiczny. Dlatego uruchomienie naszej linii do recyklingu baterii w Salzgitter jest ważnym krokiem, który umożliwi nam odzyskiwanie cennych surowców dla nowych baterii.

Ilustracja baterii podlegającej recyklingowi

Cykl życia baterii: łańcuch wartości

Jako serce elektrycznej mobilności, bateria wysokonapięciowa ma największy udział w łańcuchu wartości, jednak stawia nas również przed największymi wyzwaniami. Celem jest przemysłowe odzyskiwanie cennych surowców, jak lit, nikiel, mangan i kobalt w zamkniętym obiegu (closed loop) oraz aluminium, miedzi i tworzywa sztucznego ze stopniem odzysku w dłuższej perspektywie powyżej 90 procent. Dlatego już przed ponad 10 laty rozpoczęliśmy pracę nad zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju obiegiem surowców wykorzystywanych w bateriach. W przyszłości chcemy pokrywać zapotrzebowanie na akumulatory w większym stopniu poprzez wykorzystywanie starszych, lecz nadal sprawnych baterii, dając im tak zwane „drugie życie”, na przykład w mobilnych stacjach ładowania, lub przez bezpośrednie odzyskiwanie surowców. Odpowiedzialne postępowanie ze zużytymi bateriami odgrywa dla nas decydującą rolę.

Ilustracja cyklu życia baterii

Taśmowy recykling: linia w Salzgitter

Na początku 2021 roku przy naszych zakładach w Salzgitter uruchomiona została pierwsza linia wykorzystująca innowacyjny proces recyklingu, który umożliwi ponad 90-procentowy odzysk i ponowne wykorzystanie cennych surowców. Recyklingowi poddawane są tylko te baterie, które nie mogą być już zastosowane w inny sposób. Większa liczba zużytych baterii pojawi się jednak najwcześniej za około dziesięć lat, dlatego linia w początkowej fazie może poddać recyklingowi około 3600 akumulatorów rocznie.

Ilustracja „taśmowy recykling”

Nowe ze starego: proces recyklingu

W innowacyjnym i zmniejszającym emisję CO2 procesie recyklingu nie stosuje się energochłonnego przetopu surowców w piecu hutniczym. Zużyte akumulatory zostają całkowicie rozładowane i zdemontowane. Pojedyncze elementy są następnie rozdrabniane do granulatu i suszone. W procesie tym obok aluminium, miedzi i tworzyw sztucznych odzyskuje się przede wszystkim tzw. czarny proszek, zawierający cenne surowce, jak lit, nikiel, mangan, kobalt i grafit. Separacja i obróbka poszczególnych surowców za pomocą metod hydrometalurgicznych – z zastosowaniem wody i środków chemicznych – odbywa się później w wyspecjalizowanych firmach.

Ilustracja procesu recyklingu

Spojrzenie w przyszłość: oszczędność dzięki ponownemu wykorzystaniu

Naszą linią w Salzgitter tworzymy przyjaźniejszy dla środowiska obieg surowców w zakresie produkcji ogniw akumulatorowych, obejmujący cały łańcuch wartości baterii – od surowców przez produkcję po recykling. Teraz możemy wykorzystywać istotne elementy starych ogniw przy produkcji nowych systemów baterii, gdyż na podstawie badań wiemy, że surowce z odzysku mają takie same właściwości, jak nowe. Na każdą baterię 62 kWh, wyprodukowaną z materiałów z recyklingu i przy użyciu energii ze źródeł odnawialnych, możliwe jest zaoszczędzenie jednej tony dwutlenku węgla. Dlatego linia do recyklingu akumulatorów jest ogromnym krokiem na drodze ku mobilności z neutralnym bilansem CO2.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

  • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%).  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html