Pozyskiwanie surowców przez recykling – co dzieje się z baterią ID.?

Mobilność elektryczna umożliwia poruszanie się bez generowania lokalnych emisji CO2. Jednakże jeszcze większa zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju zostanie osiągnięta dopiero wtedy, gdy także produkcja baterii będzie przebiegała w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Bateria, z powodu wymagającego wielu nakładów pozyskiwania surowców, jest nie tylko najcenniejszym podzespołem samochodu, lecz również ma decydujący wpływ na bilans ekologiczny. Dlatego uruchomienie naszej linii do recyklingu baterii w Salzgitter jest ważnym krokiem, który umożliwi nam odzyskiwanie cennych surowców dla nowych baterii.

Ilustracja baterii podlegającej recyklingowi

Cykl życia baterii: łańcuch wartości

Jako serce elektrycznej mobilności, bateria wysokonapięciowa ma największy udział w łańcuchu wartości, jednak stawia nas również przed największymi wyzwaniami. Celem jest przemysłowe odzyskiwanie cennych surowców, jak lit, nikiel, mangan i kobalt w zamkniętym obiegu (closed loop) oraz aluminium, miedzi i tworzywa sztucznego ze stopniem odzysku w dłuższej perspektywie powyżej 90 procent. Dlatego już przed ponad 10 laty rozpoczęliśmy pracę nad zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju obiegiem surowców wykorzystywanych w bateriach. W przyszłości chcemy pokrywać zapotrzebowanie na akumulatory w większym stopniu poprzez wykorzystywanie starszych, lecz nadal sprawnych baterii, dając im tak zwane „drugie życie”, na przykład w mobilnych stacjach ładowania, lub przez bezpośrednie odzyskiwanie surowców. Odpowiedzialne postępowanie ze zużytymi bateriami odgrywa dla nas decydującą rolę.

Ilustracja cyklu życia baterii

Taśmowy recykling: linia w Salzgitter

Na początku 2021 roku przy naszych zakładach w Salzgitter uruchomiona została pierwsza linia wykorzystująca innowacyjny proces recyklingu, który umożliwi ponad 90-procentowy odzysk i ponowne wykorzystanie cennych surowców. Recyklingowi poddawane są tylko te baterie, które nie mogą być już zastosowane w inny sposób. Większa liczba zużytych baterii pojawi się jednak najwcześniej za około dziesięć lat, dlatego linia w początkowej fazie może poddać recyklingowi około 3600 akumulatorów rocznie.

Ilustracja „taśmowy recykling”

Nowe ze starego: proces recyklingu

W innowacyjnym i zmniejszającym emisję CO2 procesie recyklingu nie stosuje się energochłonnego przetopu surowców w piecu hutniczym. Zużyte akumulatory zostają całkowicie rozładowane i zdemontowane. Pojedyncze elementy są następnie rozdrabniane do granulatu i suszone. W procesie tym obok aluminium, miedzi i tworzyw sztucznych odzyskuje się przede wszystkim tzw. czarny proszek, zawierający cenne surowce, jak lit, nikiel, mangan, kobalt i grafit. Separacja i obróbka poszczególnych surowców za pomocą metod hydrometalurgicznych – z zastosowaniem wody i środków chemicznych – odbywa się później w wyspecjalizowanych firmach.

Ilustracja procesu recyklingu

Spojrzenie w przyszłość: oszczędność dzięki ponownemu wykorzystaniu

Naszą linią w Salzgitter tworzymy przyjaźniejszy dla środowiska obieg surowców w zakresie produkcji ogniw akumulatorowych, obejmujący cały łańcuch wartości baterii – od surowców przez produkcję po recykling. Teraz możemy wykorzystywać istotne elementy starych ogniw przy produkcji nowych systemów baterii, gdyż na podstawie badań wiemy, że surowce z odzysku mają takie same właściwości, jak nowe. Na każdą baterię 62 kWh, wyprodukowaną z materiałów z recyklingu i przy użyciu energii ze źródeł odnawialnych, możliwe jest zaoszczędzenie jednej tony dwutlenku węgla. Dlatego linia do recyklingu akumulatorów jest ogromnym krokiem na drodze ku mobilności z neutralnym bilansem CO2.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

  • Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie  prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%). Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie Recykling samochodów. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.  Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdź szczegóły korzystania z Volkswagen WeConnect na stronie www. Leasing dla przedsiębiorców. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Kredyt EasyDrive - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty 150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.