Zmiany w dziale rozwoju Volkswagena: krótszy cykl życia produktów i nowe cyfrowe rozwiązania

Zmiany w dziale rozwoju Volkswagena: krótszy cykl życia produktów i nowe cyfrowe rozwiązania

Zmiany w dziale rozwoju Volkswagena: krótszy cykl życia produktów i nowe cyfrowe rozwiązania

4 marca 2022
  • przekształcenie Volkswagena w markę skupioną na technologiach zaczyna się od rozwoju: nowy, interdyscyplinarny proces skupi się na wymaganiach klienta i oprogramowaniu
  • integracja działów rozwoju i produkcji pozwolą skrócić czas, potrzebny na wyprodukowanie samochodu do ok. 10 godzin
  • 800 mln euro inwestycji w centrum badawcze Campus Sandkamp w Wolfsburgu
  • czas potrzebny na opracowanie nowego modelu zostanie skrócony o 25 procent – z 54 do 40 miesięcy

Na drodze do przekształcenia w markę technologiczną Volkswagen zmienia strukturę swojego działu rozwoju technicznego w Wolfsburgu. Wiąże się to z przekształceniem największej jednostki inżynieryjnej grupy, zatrudniającej 11 500 pracowników, w dział wyznaczający tempo transformacji marki Volkswagen w firmę technologiczną. Proces rozwoju zostanie całkowicie zmieniony, a nacisk będzie położony na oprogramowaniu, wymaganiach klienta i nowej, elektrycznej platformie SSP, a coraz większe znaczenie będą mieć funkcje, a nie – jak do tej pory – poszczególne komponenty. Powinno to skrócić czas opracowywania oprogramowania o około 25 procent, pozwoli zwiększyć częstotliwość wydawania nowych wersji oprogramowania, a także znacząco przyspieszy procesy produkcyjne. Dział rozwoju technicznego stanie się w ten sposób filarem transformacji grupy.

„Jeśli samochód się zmienia ze spalinowego w elektryczny i coraz ważniejszą rolę odgrywa w nim oprogramowanie, inaczej wygląda także jego opracowywanie. Zmienimy nasz dział rozwoju, ulepszymy komunikację, a dzięki skupieniu na poszczególnych procesach będzie on pracował bardziej wydajnie. Software będzie ważniejszy niż hardware. Dzięki temu skrócimy czas potrzebny na opracowanie nowego modelu o 25 procent – w przyszłości zajmie to 40 miesięcy, zamiast obecnych 54” – mówi Thomas Ulbrich, Członek Zarządu, odpowiedzialny za rozwój techniczny. „W tym roku nasza transformacja będzie widoczna także poza grupą, dzięki centrum technologicznemu Campus Sandkamp w Wolfsburgu. Zainwestujemy w nie 800 mln euro, stanie się ono jednym z najważniejszych tego typu ośrodków na świecie. Dzięki temu dział rozwoju będzie wyznaczać tempo naszej przemiany w firmę technologiczną” – dodał Ulbrich.

Czas potrzebny na badania i rozwój zostanie skrócony o 25 procent
Coraz bardziej zaawansowane systemy łączności i integracja z cyfrowym ekosystemem oraz skupienie się na użytkownikach wymaga radykalnej zmiany procesu badań i rozwoju. Teraz punktem wyjścia do projektowania samochodu są funkcje, których przyszły użytkownik potrzebuje, komponenty schodzą na drugi plan. To podejście, znane jako inżynieria systemów, jest powszechnie stosowane w zaawansowanych projektach przemysłowych, np. przy konstruowaniu samolotów. W latach 90. opracowywanie samochodu rozpoczynało się od doboru komponentów. Dekadę później coraz większą rolę odgrywały elektronika i łączność. Dziś i w przyszłości samochody będą postrzegane jako element ekosystemu użytkownika, które będą się komunikować ze światem zewnętrznym w sposób niezauważalny. W tym celu eksperci z różnych dziedzin, na bardzo wczesnym etapie projektu określają wymagania i zależności, by upewnić się, że systemy i komponenty są dobrane w taki sposób, by mogły płynnie działać.

Volkswagen skróci czas potrzebny na opracowanie nowego samochodu o 25 procent; w przyszłości projekt będzie powstawał w 40 miesięcy, zamiast w 54 jak dziś. Dział rozwoju będzie współpracował ściśle z produkcją, co pozwoli skrócić o ok. 10 godzin czas potrzebny na wyprodukowanie jednego samochodu.

Szkolenia pozwolą udoskonalić umiejętności
Poprzez zmiany w dziale rozwoju, Volkswagen systematycznie szkoli pracowników, aby jego kadry były przygotowane na cyfrową erę. Kilkuset pracowników już wzięło udział w szkoleniach, które ułatwią im objęcie nowych obowiązków w dziale rozwoju, a tysiące kolejnych przejdzie je w nadchodzących latach. Do 2030 r. około 4000 pracowników zostanie przekwalifikowanych, a od 6000 do 8000 podniesie swoje kwalifikacje. W ramach szkoleń odbywają się zarówno krótkie kursy, mające na celu poszerzenie wiedzy specjalistycznej, jak i pozwalające się przekwalifikować. Dziś programy szkoleniowe trwają do 180 dni i dają pracownikom możliwość zmiany pracy, np. wykwalifikowany ślusarz może zostać specjalistą ds. rozruchu. W ten sposób Volkswagen tworzy atrakcyjne miejsca pracy, co pozwoli utrzymać zatrudnienie w Wolfsburgu przez długi czas.

Campus Sandkamp zmieni przyszłość badań i rozwoju
Volkswagen w ciągu najbliższych pięciu lat przeznaczy 800 mln euro na Campus Sandkamp. Ultranowoczesne centrum badawcze podniesie poprzeczkę w rozwoju samochodów. Campus będzie zatrudniać ponad 4000 pracowników w dziale projektowania oraz integracji i stanie się sztandarowym projektem Volkswagena. Będzie on także swojego rodzaju parasolem nad działami zajmującymi się wzornictwem, UX, strategią, liniami modelowymi, nadzorem technicznym i tymi, które odpowiadają za zakupy, finanse, planowanie produkcji, kontrolę jakości i sprzedaż.

Centrum integracyjne stworzy krótkie i efektywne ścieżki akceptacji i podejmowania decyzji między różnymi działami. Jego innowacyjne testy i symulacje oraz otwarta struktura zapewnią odpowiednie środowisko dla aktywnej inżynierii systemów. Nowe, drogi rozwoju i nowoczesne środowisko pracy umożliwią działowi rozwoju odgrywanie kluczowej roli w transformacji Volkswagena.

Fundamenty mobilności przyszłości
Przyspieszając proces badań i rozwoju, skupiając się na oczekiwaniach klientów i szkoląc pracowników do nowych zadań, dział rozwoju nie tylko wyznaczy kierunki rozwoju mobilności przyszłości, lecz także stworzy warunki do opracowania w pełni zintegrowanego z cyfrowym ekosystemem, elektrycznego samochodu – Trinity. Między innymi dlatego Volkswagen pracuje nad platformą SSP (Scalable Systems Platform), która w przyszłości zastąpi stosowane dziś MEB i PPE. Pierwszym samochodem, w którym znajdzie ona zastosowanie, będzie właśnie projekt Trinity w 2026 roku. Platforma SSP będzie wykorzystywana we wszystkich samochodach Grupy Volkswagen, czyli – innymi słowy – w ponad 40 milionach pojazdów. Podobnie jak MEB, także SSP będzie otwarta dla podmiotów zewnętrznych. Jednocześnie umożliwi ona pełną integrację pojazdu z jego ekosystemem, zautomatyzowaną jazdę (poziom 4) i wprowadzenie nowych modeli biznesowych, opartych na użytkowaniu. System zarządzania oprogramowaniem DLCM sprawi, że wszystkie samochody będą mieć aktualne wersje programów, więc klienci nie będą musieli zaprzątać tym głowy. Jako wolumenowa marka, Volkswagen chce, by postęp był dostępny dla każdego, dlatego wprowadza technologie zdalnej aktualizacji oprogramowania (Over-the-air) czy odblokowania dodatkowych funkcji (Functions-on-demand).

Dzięki wprowadzeniu strategii ACCELERATE, marka Volkswagen będzie gotowa na zmiany, które są nieuniknione w branży motoryzacyjnej. Marka do 2026 roku przeznaczy ok. 18 mld euro na inwestycje w elektromobilność, hybrydyzację i cyfryzację. W ramach globalnej elektrycznej ofensywy Volkswagen zwiększy udział dostaw samochodów elektrycznych w Europie do ponad 70 procent. W Stanach Zjednoczonych i Chinach w tym samym okresie marka zamierza osiągnąć udział w rynku pojazdów elektrycznych na poziomie ponad 50 procent. Aby to osiągnąć, Volkswagen będzie co roku wprowadzał na rynek co najmniej jeden nowy model BEV. Celem jest pełna elektryfikacja oferty modelowej. Volkswagen zamierza osiągnąć neutralny bilans emisji CO2 najpóźniej do 2050 roku. Równocześnie firma przyspiesza prace nad innymi ważnymi zagadnieniami przyszłości: Integracja oprogramowania w pojazdach oraz cyfrowe doświadczenie klienta staną się ważnymi kluczowymi kompetencjami. Wdrażając modele biznesowe oparte na danych, Volkswagen chce przyciągnąć nowe grupy klientów i pozyskać dodatkowe źródła dochodów. Volkswagen umacnia swoją pozycję jako najbardziej atrakcyjna marka w zakresie zrównoważonej mobilności.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie  prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%).

Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie Recykling samochodów.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.  Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdź szczegóły korzystania z Volkswagen WeConnect na stronie www. Leasing klasyczny: Oferta dla przedsiębiorców. Suma opłat skalkulowana w oparciu o parametry: opłata wstępna 20%, okres leasingu 36 miesięcy, wartość końcowa 1%.  

Leasing dla przedsiębiorców. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kredyt "Jak Abonament" - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty 150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.  Raty leasingu "Jak Abonament" dla parametrów: 10% opłaty wstępnej, okres finansowania 48 miesięcy, limit roczny 15 000 km. Oferta dla Przedsiębiorców.

Volkswagen zwraca uwagę, że pewna liczba modeli Volkswagen ID. wyprodukowanych w Chinach została sprowadzona na rynki międzynarodowe nieoficjalnymi kanałami poza autoryzowaną siecią Volkswagena.  Nieautoryzowani sprzedawcy wprowadzają klientów w błąd, twierdząc, że oferowane przez nich modele Volkswagen ID. są objęte międzynarodową gwarancją. Volkswagen wskazuje, że pojazdy wyprodukowane w Chinach, na rynek chiński nie są objęte międzynarodową gwarancją, w tym również obejmującą Europejski Obszar Gospodarzy. Z uwagi na powyższe, wszystkie wymagania dotyczące naprawy i serwisowania, w tym korzystania z gwarancji i dobrej woli, nie mogą być podejmowane przez autoryzowanych dealerów lub jakikolwiek autoryzowany zakład serwisowy marki Volkswagen na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy nie mogą również zapewnić klientom Oryginalnych Części Volkswagen dla modeli sprzedawanych wyłącznie w Chinach, takich jak Volkswagen ID.6.  Klienci, którzy zdecydują się na zakup pojazdów za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów, powinni mieć świadomość, że oprócz braku możliwości serwisowania, gwarancji i dostaw części zamiennych, pojazdy te są wyposażone w wersję oprogramowania przeznaczoną na inny rynek. Podobnie jak w przypadku gwarancji i serwisu, nie może być ono obsługiwane przez dealerów Volkswagena. Dodatkowo nieoficjalnie importowane modele ID. zostały  wyprodukowane wyłącznie na warunki rynku chińskiego. Nie są więc homologowane na inne rynki ani dostosowane do ich specyficznych wymagań. Nie posiadają więc europejskiej homologacji i certyfikatu zgodności (CoC).  Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy pozostają zaangażowani w sprawy klientów, dlatego prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i ponownego przemyślenia zakupu modelu Volkswagen ID. za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów. Zalecamy klientom wizytę u autoryzowanych dealerów w celu zapoznania się z najnowszą ofertą dostępnych modeli samochodów marki Volkswagen, które są oficjalnie dopuszczone do sprzedaży na danym rynku i posiadają ustaloną gwarancję oraz wsparcie serwisowe. Volkswagen i oficjalny dostawca chętnie zorganizują kontakt z autoryzowanymi dealerami.

*Obowiązuje do odwołania. Szczegóły u sprzedawcy. Polo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Polo Special Edition: 2 400 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 100 zł. Rabat 6000 zł. T-Roc Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Roc Special Edition: 11 160 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 6000 zł. Nowy T-Cross Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Cross Special Edition: 10 360 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 8000 zł. Touran Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Comfortline z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Touran Special Edition: 25 000 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Comfortline i Special Edition: 3 300 zł. Rabat 5000 zł. Taigo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Taigo Special Edition: 9 560 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 3000 zł. Nowy Tiguan Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Nowy Tiguan Special Edition: 22 380 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. ID.3 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.3 Special Edition: 30 800 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.4 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.4 Special Edition: 38 050 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.5 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.5 Special Edition: 33 970 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.7 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.7 Special Edition: 45 730 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 9200 zł.