Grupa Volkswagen wzmacnia ekspansję na rozwijających się rynkach po dobrych wynikach pierwszego kwartału

Grupa Volkswagen wzmacnia ekspansję na rozwijających się rynkach po dobrych wynikach pierwszego kwartału

Grupa Volkswagen wzmacnia ekspansję na rozwijających się rynkach po dobrych wynikach pierwszego kwartału

5 maja 2022
  • Przychody ze sprzedaży w wysokości 62,7 mld euro na poziomie ubiegłego roku
  • Zysk operacyjny wzrósł do 8,5 mld euro (marża operacyjna 13,5 procent), w tym 3,5 mld euro dodatniej wyceny instrumentów zabezpieczających (hedging)
  • Dyscyplina kosztowa i korzystna struktura sprzedaży prowadzą do osiągnięcia wysokiego bazowego zysku operacyjnego, nawet bez uwzględnienia efektów hedgingowych
  • Ciągłe zaangażowanie w przyszłość – zwiększenie nakładów na badania i rozwój o 10 procent
  • Globalna struktura stanowi podstawę odporności modelu biznesowego
  • Prognoza na 2022 rok została potwierdzona
  • Herbert Diess: „Nawet w coraz bardziej spolaryzowanym świecie Volkswagen jest mocno zaangażowany w rozszerzanie swojej globalnej obecności w celu zwiększenia rentownego wzrostu”

Wolfsburg, 5 maja 2022 – Grupa Volkswagen odnotowała dobre wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2022 roku, mimo trudnej sytuacji na świecie. Wpływ na sukces miały przede wszystkim: struktura (mix) sprzedaży, polityka cenowa, dyscyplina kosztowa oraz elastyczność dzięki globalnej strukturze. Volkswagen złagodził wpływ światowego niedoboru półprzewodników i wiązek przewodów poprzez relokację zasobów pomiędzy głównymi rynkami w Europie, Chinach i obu Amerykach. W rezultacie przychody ze sprzedaży wyniosły 62,7 mld euro (wzrost o 0,6 procent), a zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wyniósł 8,5 mld euro, w tym pozytywne efekty głównie hedgingowe. Nawet bez uwzględnienia tych efektów bazowy zysk operacyjny w wysokości ok. 5 mld euro jest znacznie wyższy niż w roku ubiegłym i świadczy o solidnej kondycji firmy. Na podstawie tych danych i spodziewanej lepszej dostępności półprzewodników w drugiej połowie roku, Grupa potwierdza swoje prognozy na rok 2022. Nie można jednak jeszcze ostatecznie ocenić, jaki wpływ na działalność Grupy Volkswagen, gospodarkę światową i branżę motoryzacyjną w roku podatkowym 2022 będą miały ostatnie wydarzenia związane z konfliktem Rosja-Ukraina, a także pandemią wirusa Covid-19.

„Nasza grupa w pierwszym kwartale kolejny raz pokazała dużą odporność, mimo bezprecedensowych wyzwań, przed którymi stoi świat w związku ze straszliwą wojną w Ukrainie i trwającą pandemią, która ma wpływ na łańcuchy dostaw” – powiedział prezes zarządu Grupy Volkswagen, dr Herbert Diess. „Jako prawdziwie globalna firma posiadamy rozległe moce produkcyjne na wszystkich głównych rynkach na całym świecie. Globalna struktura Volkswagena pomogła nam złagodzić wiele negatywnych skutków, które obecnie obserwujemy. Nawet w coraz bardziej spolaryzowanym świecie Volkswagen jest mocno zaangażowany w rozszerzanie swojej globalnej obecności, co jeszcze bardziej przyspieszy jego transformację w zrównoważonego i w pełni cyfrowego dostawcę usług mobilności” – dodał dr Diess.

Grupa Volkswagen będzie nadal kontynuować swoją ekspansję na rynkach, na których spodziewa się wzrostu. Szczególny nacisk zostanie położony na Amerykę Północną, zwłaszcza Stany Zjednoczone, gdzie wdrażany jest ambitny plan, którego celem jest osiągnięcie 10-procentowego udziału w rynku do 2030 roku. Głównym elementem tej strategii będą samochody elektryczne (BEV). Do końca obecnej dekady portfolio tego typu pojazdów w ramach Grupy powiększy się do ponad 25 modeli. Ponadto Grupa planuje uruchomienie w Stanach Zjednoczonych produkcji ogniw akumulatorów. Na zwiększenie oferty BEV, badania i rozwój oraz produkcję w Ameryce Północnej Volkswagen przeznaczy 7,1 mld dolarów.

Volkswagen nie zamierza zwalniać na swoim największym rynku – w Chinach, przyspieszając cyfryzację i elektryfikację. Volkswagen Anhui będzie nowym centrum elektromobilności, a produkcja modeli opartych na platformie MEB rozpocznie się w Państwie Środka w 2023 roku. W przyszłym roku rozpocznie się tam również produkcja akumulatorów. W związku z tym Grupa przeznaczyła na inwestycje w Anhui i Gotion po 1 mld euro. W celu lepszego dostosowania oprogramowania Grupy do potrzeb chińskich klientów, CARIAD w ramach swojej działalności w Pekinie zatrudnił już 600 pracowników, dążąc do stworzenia ogólnokrajowej sieci badawczo-rozwojowej z ośrodkami w Pekinie, Szanghaju, Chengdu i Hefei. Wykorzystanie lokalnej, wyspecjalizowanej kadry jest kluczem do zwiększenia kompetencji firmy w zakresie badań i rozwoju w Chinach.

Zaangażowanie w badania i rozwój

W Dziale Automotive wydatki na badania i rozwój wzrosły o 10 procent – do 4,4 mld euro. Ta kwota jest przeznaczona na rozwój przyszłych modeli i technologii aut elektrycznych. Wskaźnik nakładów na badania i rozwój wyniósł 8,5 procent (w pierwszym kwartale 2021 r. było to 7,7 procent). Jednocześnie Grupa zmniejszyła wydatki inwestycyjne o 11,5 procent – do 1,7 mld euro. Dzięki temu wskaźnik nakładów inwestycyjnych spadł do 3,3 procent po 3,7 procent w poprzednim kwartale.

„Wyniki pierwszego kwartału świadczą o odporności modelu naszej działalności, mimo trudnych warunków. Wysiłki naszych zespołów w znaczącym stopniu złagodziły zakłócenia w łańcuchach dostaw. Do dobrych wyników w pierwszym kwartale przyczynił się także odpowiednia struktura produktowa, w której dominują pojazdy o lepszym wyposażeniu, a także stała dyscyplina kosztowa. Ponadto umiejętnie zarządzaliśmy ryzykiem, związanym z surowcami” – powiedział Arno Antlitz, dyrektor finansowy Grupy Volkswagen. „Nasze wyniki za I kwartał i wysoka płynność netto pokazują, że jesteśmy w stanie i chcemy stale inwestować w naszą transformację i przyszłość firmy, także w trudnych czasach” – dodał Antlitz.

Przepływy pieniężne netto w Dziale Automotive wyniosły ok. 1,5 mld euro, odzwierciedlając sezonowy wzrost zapasów w połączeniu z niższym poziomem produkcji pod koniec kwartału.
Obejmuje to 0,5 mld euro na fuzje i przejęcia oraz 0,2 mld euro na działania związane ze sprawą diesli. Płynność netto w Dziale Automotive wynosi około 31 mld euro i wynika z czystych przepływów pieniężnych netto, a także obejmuje spłatę obligacji hybrydowych o wartości 1,1 mld euro w marcu 2022 roku oraz nową emisję tych obligacji o wartości 2,25 mld euro, wypuszczoną w tym samym miesiącu.

Postępy w transformacji w kierunku dostawcy zrównoważonej mobilności

Volkswagen kontynuuje swoją transformację w zrównoważonego dostawcę usług mobilności. Nowa struktura, którą uzgodniła Grupa, będzie miała tu kluczowe znaczenie, ponieważ Volkswagen ewoluuje od klasycznego producenta do zintegrowanej pionowo firmy zajmującej się mobilnością.

Marki staną się bardziej niezależne, a Grupa skupi się na ogólnej strategii i wykorzystaniu zjawiska synergii. Platformy technologiczne Volkswagena również uzyskają większą autonomię, by zapewnić maksymalizację efektu synergii w całej Grupie.

Znajdzie to również odzwierciedlenie w zarządzaniu finansami Grupy. Od pierwszego kwartału 2022 roku Grupa będzie raportować w grupach marek: wolumenowych, premium i sportowych. Ponadto spółka CARIAD, która odpowiada za oprogramowanie, jest widoczna jako oddzielna jednostka, podobnie jak TRATON, który jest raportowany bez oddzielnego ujawniania danych dotyczących Scanii, MAN-a i Navistara.

Bardziej ambitne cele ograniczenia emisji

Otwarte i przejrzyste rynki światowe są podstawą dla biznesu. Są one jednak również niezbędne do wspólnego osiągania ambitnych celów zrównoważonego rozwoju. Grupa Volkswagen intensyfikuje swoje wysiłki w tym obszarze i podniosła swoje cele dotyczące redukcji emisji we własnych zakładach produkcyjnych z 30 do 50 procent do 2030 roku w porównaniu z rokiem 2018. Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) potwierdziła ostatnio, że zwiększone cele klimatyczne Grupy w zakresie produkcji są obecnie zgodne z celem 1,5 stopnia.

Wyniki poszczególnych grup marek

Grupa marek wolumenowych była w największym stopniu narażona na obecną sytuację związaną z wojną w Ukrainie, trwającą pandemią Covid-19 i brakami półprzewodników. Mimo to odnotowała niezły początek roku. Wszystkie marki w grupie wolumenowej odnotowały wzrost średnich cen sprzedaży, mimo że sprzedaż jednostkowa spadła częściowo o wartość dwucyfrową.

Marki Volkswagen Samochody Osobowe, Seat i Volkswagen Samochody Dostawcze odnotowały wzrost marż. Jedynie Skoda odnotowała tu spadek, co jest związane z konsolidacją działalności w Rosji. Przychody ze sprzedaży w grupie marek wolumenowych wyniosły 24,4 mld euro (rok wcześniej 27,4 mld euro), a zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji specjalnych 0,9 mld euro (1,4 mld euro rok wcześniej).

Grupa marek premium (włączając Bentleya) uzyskała wynik niemal identyczny jak przed rokiem – przychody ze sprzedaży wyniosły 14,4 mld euro. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wzrósł ponad dwukrotnie – do 3,5 mld euro (rok temu 1,5 mld euro), pomimo spadku wolumenu sprzedaży. Wynikało to głównie z utrzymującego się wysokiego popytu na dobrze wyposażone pojazdy klasy premium, pozytywnego wpływu wyceny instrumentów zabezpieczających oraz niższych kosztów stałych.

W grupie marek sportowych i luksusowych można było zaobserwować ogromny popyt na Porsche 911, Panamerę i Cayenne. Przychody ze sprzedaży wzrosły do 7,3 mld euro (rok wcześniej 7 mld euro). Ten wzrost doprowadził do zwiększenia zysku operacyjnego do 1,4 mld euro (rok wcześniej 1,2 mld euro). Marża operacyjna wyniosła 18,6 procent.

Przychody ze sprzedaży spółki TRATON w pierwszym kwartale sięgnęły 8,4 mld euro (o 29,7 procent więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, jednak nie obejmował on wyników spółki Navistar). Zysk operacyjny był ponad trzykrotnie wyższy niż w poprzednim roku, to w dużej mierze efekt działań restrukturyzacyjnych w MAN Nutzfahrzeuge w Europie. Pozytywny wpływ miały także miks i efekt różnic kursowych.

CARIAD w pierwszym kwartale 2022 roku zwiększył sprzedaż netto do 110 mln euro (rok wcześniej było to 75 mln euro). Strata operacyjna wzrosła w wyniku wyższych inwestycji wstępnych w nasze oprogramowanie.

Szczegółowa tabela z danymi za I kwartał 2022 roku znajduje się w załączonym pliku pdf.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie  prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%).

Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie Recykling samochodów.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.  Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdź szczegóły korzystania z Volkswagen WeConnect na stronie www. Leasing klasyczny: Oferta dla przedsiębiorców. Suma opłat skalkulowana w oparciu o parametry: opłata wstępna 20%, okres leasingu 36 miesięcy, wartość końcowa 1%.  

Leasing dla przedsiębiorców. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kredyt "Jak Abonament" - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty 150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.  Raty leasingu "Jak Abonament" dla parametrów: 10% opłaty wstępnej, okres finansowania 48 miesięcy, limit roczny 15 000 km. Oferta dla Przedsiębiorców.

Volkswagen zwraca uwagę, że pewna liczba modeli Volkswagen ID. wyprodukowanych w Chinach została sprowadzona na rynki międzynarodowe nieoficjalnymi kanałami poza autoryzowaną siecią Volkswagena.  Nieautoryzowani sprzedawcy wprowadzają klientów w błąd, twierdząc, że oferowane przez nich modele Volkswagen ID. są objęte międzynarodową gwarancją. Volkswagen wskazuje, że pojazdy wyprodukowane w Chinach, na rynek chiński nie są objęte międzynarodową gwarancją, w tym również obejmującą Europejski Obszar Gospodarzy. Z uwagi na powyższe, wszystkie wymagania dotyczące naprawy i serwisowania, w tym korzystania z gwarancji i dobrej woli, nie mogą być podejmowane przez autoryzowanych dealerów lub jakikolwiek autoryzowany zakład serwisowy marki Volkswagen na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy nie mogą również zapewnić klientom Oryginalnych Części Volkswagen dla modeli sprzedawanych wyłącznie w Chinach, takich jak Volkswagen ID.6.  Klienci, którzy zdecydują się na zakup pojazdów za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów, powinni mieć świadomość, że oprócz braku możliwości serwisowania, gwarancji i dostaw części zamiennych, pojazdy te są wyposażone w wersję oprogramowania przeznaczoną na inny rynek. Podobnie jak w przypadku gwarancji i serwisu, nie może być ono obsługiwane przez dealerów Volkswagena. Dodatkowo nieoficjalnie importowane modele ID. zostały  wyprodukowane wyłącznie na warunki rynku chińskiego. Nie są więc homologowane na inne rynki ani dostosowane do ich specyficznych wymagań. Nie posiadają więc europejskiej homologacji i certyfikatu zgodności (CoC).  Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy pozostają zaangażowani w sprawy klientów, dlatego prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i ponownego przemyślenia zakupu modelu Volkswagen ID. za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów. Zalecamy klientom wizytę u autoryzowanych dealerów w celu zapoznania się z najnowszą ofertą dostępnych modeli samochodów marki Volkswagen, które są oficjalnie dopuszczone do sprzedaży na danym rynku i posiadają ustaloną gwarancję oraz wsparcie serwisowe. Volkswagen i oficjalny dostawca chętnie zorganizują kontakt z autoryzowanymi dealerami.

*Obowiązuje do odwołania. Szczegóły u sprzedawcy. Polo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Polo Special Edition: 2 400 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 100 zł. Rabat 6000 zł. T-Roc Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Roc Special Edition: 11 160 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 6000 zł. Nowy T-Cross Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Cross Special Edition: 10 360 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Touran Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Comfortline z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Touran Special Edition: 25 000 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Comfortline i Special Edition: 3 300 zł. Rabat 5000 zł. Taigo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Taigo Special Edition: 9 560 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 5000 zł. Nowy Tiguan Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Nowy Tiguan Special Edition: 22 380 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. ID.3 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.3 Special Edition: 30 800 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.4 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.4 Special Edition: 38 050 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.5 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.5 Special Edition: 33 970 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.7 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.7 Special Edition: 45 730 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 9200 zł.