Grupa Volkswagen wzmacnia ekspansję na rozwijających się rynkach po dobrych wynikach pierwszego kwartału

Grupa Volkswagen wzmacnia ekspansję na rozwijających się rynkach po dobrych wynikach pierwszego kwartału

Grupa Volkswagen wzmacnia ekspansję na rozwijających się rynkach po dobrych wynikach pierwszego kwartału

5 maja 2022
  • Przychody ze sprzedaży w wysokości 62,7 mld euro na poziomie ubiegłego roku
  • Zysk operacyjny wzrósł do 8,5 mld euro (marża operacyjna 13,5 procent), w tym 3,5 mld euro dodatniej wyceny instrumentów zabezpieczających (hedging)
  • Dyscyplina kosztowa i korzystna struktura sprzedaży prowadzą do osiągnięcia wysokiego bazowego zysku operacyjnego, nawet bez uwzględnienia efektów hedgingowych
  • Ciągłe zaangażowanie w przyszłość – zwiększenie nakładów na badania i rozwój o 10 procent
  • Globalna struktura stanowi podstawę odporności modelu biznesowego
  • Prognoza na 2022 rok została potwierdzona
  • Herbert Diess: „Nawet w coraz bardziej spolaryzowanym świecie Volkswagen jest mocno zaangażowany w rozszerzanie swojej globalnej obecności w celu zwiększenia rentownego wzrostu”

Wolfsburg, 5 maja 2022 – Grupa Volkswagen odnotowała dobre wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2022 roku, mimo trudnej sytuacji na świecie. Wpływ na sukces miały przede wszystkim: struktura (mix) sprzedaży, polityka cenowa, dyscyplina kosztowa oraz elastyczność dzięki globalnej strukturze. Volkswagen złagodził wpływ światowego niedoboru półprzewodników i wiązek przewodów poprzez relokację zasobów pomiędzy głównymi rynkami w Europie, Chinach i obu Amerykach. W rezultacie przychody ze sprzedaży wyniosły 62,7 mld euro (wzrost o 0,6 procent), a zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wyniósł 8,5 mld euro, w tym pozytywne efekty głównie hedgingowe. Nawet bez uwzględnienia tych efektów bazowy zysk operacyjny w wysokości ok. 5 mld euro jest znacznie wyższy niż w roku ubiegłym