Asystent jazdy w korkach

Asystent jazdy w korkach wykorzystuje funkcje aktywnego tempomatu ACC i asystenta utrzymania pasa ruchu Lane Assist, by umożliwić w korku wygodne podążanie za znajdującym się z przodu pojazdem. Podczas jazdy z prędkością od 0 do 60 km/h z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem, system w granicach swoich możliwości i przy stałej kontroli ze strony kierowcy przejmuje na siebie kierowanie, przyspieszanie i hamowanie. System może także zupełnie zatrzymać samochód i jeżeli postój nie trwa długo – samodzielnie ruszyć. W odróżnieniu od ACC, asystent jazdy w korkach wykorzystuje kamerę za przednią szybą, która obserwuje poziome oznakowania na jezdni. Dzięki temu samochód jest utrzymywany na swoim pasie ruchu. System odciąża kierowcę w korku i może pomóc uniknąć typowych w takich sytuacjach kolizji.

Touareg jadący w korku

Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist

Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist wspiera kierowcę przy zmianie pasa ruchu. Dwa systemy radarowe z tyłu nadwozia monitorują obszar do ok. 50 metrów za samochodem oraz martwe pole widzenia z boku samochodu.

Niezależnie od zmiany pasa ruchu, Side Assist sygnalizuje wszystkie pojazdy znajdujące się w miejscu krytycznym dla zmiany pasa ruchu. W odpowiednim lusterku zaczyna się świecić dioda, zwracając kierowcy uwagę na potencjalne zagrożenie. Jeżeli kierowca mimo to włączy kierunkowskaz, dioda zacznie migać jaśniejszym światłem sygnalizując niebezpieczeństwo.

Aby nie odwracać uwagi kierowcy niepotrzebnymi ostrzeżeniami, system uwzględnia różnicę prędkości i sygnalizuje tylko te pojazdy, które rzeczywiście mogłyby stanowić zagrożenie przy zmianie pasa ruchu.

Side Assist pracuje od prędkości 30 km/h i aktywowany jest przyciskiem. System ten idealnie uzupełnia wyposażenie techniczne samochodu (lusterka zewnętrzne) i kierowcę (spojrzenie przez ramię), by zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom przy zmianie pasa ruchu.

Patrz też:
Systemy wspomagajace

Działanie systemu Side Assist w Golfie

Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist

Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist pomaga – w granicach możliwości systemu – uniknąć wypadków spowodowanych przypadkowym opuszczeniem pasa ruchu i znacznie poprawia bezpieczeństwo na autostradach i dobrze oznakowanych drogach krajowych. Jeżeli system stwierdzi, że samochód w sposób niezamierzony zjeżdża z pasa ruchu, ostrzeże kierowcę sygnałem wizualnym.

W zależności od modelu samochodu, Lane Assist może także w sposób delikatny skręcić we właściwą stronę. Jeżeli siła skrętu nie pomoże utrzymać pojazdu na właściwym torze ruchu, kierowca zostanie ostrzeżony wibracją kierownicy. Gdy Lane Assist przez dłuższy czas nie rozpozna wyraźnego aktywnego ruchu kierownicą przez kierowcę, wygeneruje ostrzeżenie akustyczne i optyczne wzywające kierowcę do przejęcia kontroli. 

Przy prędkości powyżej 65 km/h system przy użyciu kamery wbudowanej w stopkę lusterka wewnętrznego rejestruje oznaczenia na jezdni, zarówno linie ciągłe, jak i przerywane, i rozpoznaje pas ruchu nawet przy oznaczeniu tylko z jednej strony, a także po zmierzchu lub podczas mgły. System nie działa, jeżeli nie rozpozna oznakowania poziomego na jezdni. Nie reaguje także w przypadku, jeżeli przed przejechaniem linii kierowca włączy kierunkowskaz.

Kierowca może zawsze „pokonać” Lane Assist niewielkim nakładem siły. Działanie systemu nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności za prowadzenie samochodu.

Patrz też:
Systemy wspomagające

Prezentacja systemu Lane Assist w Golfie

Asystent parkowania Park Assist

Asystent parkowania Park Assist automatycznie wprowadza samochód w luki parkingowe równoległe i prostopadłe do jezdni, a z miejsc parkingowych równoległych – także samodzielnie wyjeżdża. System wspiera kierowcę wykonując samodzielnie optymalne ruchy kierownicą, by wjechać tyłem lub przodem (prostopadle do jezdni, w zależności od modelu samochodu) po idealnej linii parkowania. Park Assist samodzielnie mierzy miejsce parkingowe, wskazuje pozycję rozpoczęcia manewru i przejmuje na siebie ruchy kierownicą – kierowca musi tylko przyspieszać i hamować, przy czym w każdej chwili może przejąć kontrolę nad manewrem.

Aby aktywować asystenta parkowania należy wcisnąć przycisk Park Assist na konsoli środkowej. Samochód musi przy tym poruszać się z prędkością poniżej 40 km/h i w odległości 0,5 do 1,5 m od krawędzi drogi. Przy przejeżdżaniu Park Assist skanuje zarówno prawą, jak i lewą stronę drogi (np. na drogach jednokierunkowych), poszukując miejsca parkingowego. Kierowca decyduje, po której stronie chce zaparkować, włączając kierunkowskaz. Jeżeli asystent znajdzie miejsce parkingowe dłuższe o co najmniej 0,8 m od samochodu (w zależności od modelu auta), na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat „Rozpoznano lukę parkingową”. Następnie kierowca zostanie doprowadzony do właściwej pozycji wyjściowej i poproszony o włączenie biegu wstecznego. Po włączeniu biegu wstecznego asystent parkowania przejmie kontrolę nad układem kierowniczym. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat: „Ingerencja w układ kierowniczy aktywna! Obserwuj otoczenie!”. Poprzez ostrożne przyspieszanie kierowca wjeżdża w miejsce parkingowe. Koniec jazdy do tyłu jest sygnalizowany akustycznie i optycznie na wyświetlaczu. Kolejne sygnały na wyświetlaczu wskażą kierowcy, czy ma jechać do przodu lub ewentualnie jeszcze raz do tyłu. Ilość etapów parkowania zależy od długości lub szerokości miejsca parkingowego oraz ilości miejsca na manewrowanie. Im krótsza lub węższa luka parkingowa i im mniej miejsca na manewrowanie, tym więcej ruchów do przodu i do tyłu trzeba wykonać. System rozpoznaje wszelkiego rodzaju miejsca parkingowe (np. na zakrętach, na krawężnikach lub między drzewami). 

Kierowca może w każdej chwili przejąć kontrolę nad Park Assist.

Patrz też:
Czujniki parkowania
Systemy wspomagające

Volkswagen widziany z góry, parkuje przy użyciu Park Assist tyłem równolegle do drogi

Asystent widoczności nocą

Kamera na podczerwień obserwuje drogę na odległość ok. 130 metrów i rozpoznaje ciepło wydzielane przez ciała.* Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym lub opcjonalnym Digital Cockpit wyświetlany jest obraz termowizyjny.* Jeżeli sytuacja stanie się krytyczna, system ostrzeże kierowcę.* Asystent widoczności nocą to dodatkowe źródło informacji pomagające rozpoznać osobę lub duże zwierzę na jezdni, szczególnie w przypadku, gdy mgła lub deszcz ograniczają widoczność. Pomaga to kierowcy szybciej zareagować na niebezpieczeństwo.

*W granicach możliwości systemu.

Widok przez przednią szybę Volkswagena, droga jest oświetlona reflektorami

Asystent skrzyżowań

Asystent skrzyżowań wykorzystuje czujniki radarowe zamontowane z przodu nadwozia. Monitorują one obszar przed samochodem i przy prędkości poniżej 30 km/h mogą ostrzec optycznie i akustycznie przed pojazdami zbliżającymi się z boku.* Jeżeli poza obszarem widoczności kierowcy zbliża się inny uczestnik ruchu, a Volkswagen porusza się do przodu z prędkością poniżej 10 km/h, system może zainicjować awaryjne hamowanie, by uniknąć kolizji.*

Asystent skrzyżowań ułatwia kierowcy wyjazd np. z bramy i wjazd na skrzyżowania o ograniczonej widoczności.

 * W granicach możliwości systemu.

Schematyczne przedstawienie sposobu działania asystenta skrzyżowań

Antena Diversity

Elektromagnetyczne fale radiowe lub telewizyjne odbijają się od wysokich budynków lub gór. Dlatego antena nie odbiera tylko jednego sygnału, lecz również opóźnione sygnały odbite, które mogą pogorszyć jakość odbioru. Mówi się wtedy o zakłóceniach wielodrożności (multipath). W przypadku anten Diversity sygnał radiowy odbierany jest przez kilka anten (nawet cztery), a odbiornik poprzez odpowiednie powiązanie sygnałów z anten w znacznym stopniu filtruje zakłócenia. Zapewnia to najlepszą jakość odbioru i tym samym doskonałe brzmienie radia także w trudnych warunkach odbioru.

Asystent zjazdu ze wzniesienia/Asystent ruszania na wzniesieniach

Asystent zjazdu ze wzniesienia poprzez automatyczne i odpowiednio dozowane hamowanie ułatwia zjeżdżanie ze wzniesień w sposób kontrolowany. System pomaga utrzymać stałą prędkość nawet na ekstremalnych pochyłościach.

Asystent ruszania na wzniesieniach może przez maksymalnie dwie sekundy utrzymać ciśnienie hamowania przyłożone przez kierowcę przez wciśnięcie pedału hamulca, i przy ruszaniu na wzniesieniach – w zależności od kąta nachylenia i ustawienia pedału przyspieszenia – automatycznie puścić hamulce. Umożliwia to komfortowe ruszanie bez staczania się samochodu. *

* W granicach możliwości systemu

T-Cross wjeżdża pod górę

Asystent wyjazdu z miejsca parkingowego

W granicach możliwości systemu asystent wyjazdu wspiera kierowcę przy wyjeżdżaniu tyłem z miejsca parkingowego. Dzięki czujnikom w tylnym zderzaku układ może o wiele wcześniej niż kierowca monitorować strefę z boków za samochodem. Jeżeli w obszarze tym zbliża się inny pojazd zagrażając bezpieczeństwu manewru, system ostrzeże kierowcę akustycznie. Jeśli kierowca nie zareaguje, w krytycznej sytuacji system może zahamować, by zmniejszyć prędkość zderzenia lub w idealnym przypadku zapobiec kolizji.
Asystent wyjazdu z miejsca parkingowego jest oferowany w połączeniu z czujnikiem Blind Spot lub asystentem zmiany pasa ruchu Side Assist.

Patrz też:
Czujnik Blind Spot
Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist

Asystent manewrowania z przyczepą Trailer Assist

Dla mniej wprawnych kierowców manewrowanie z przyczepą może być próbą cierpliwości, gdyż zespół samochód-przyczepa nie zawsze reaguje tak, jak byśmy sobie tego życzyli. A poza tym obserwujemy manewr jako odbicie lustrzane. Najważniejszy przy precyzyjnym cofaniu jest kąt skrętu kół. Asystent manewrowania z przyczepą Trailer Assist przejmuje na siebie ruchy kierownicą. Kierowca musi tylko włączyć bieg wsteczny, wcisnąć przycisk wspomagania parkowania i ustawić kierunek przełącznikiem regulacji lusterek. Ruchami kierownicy zajmie się Trailer Assist. Jednak kierowca musi nadal zmieniać biegi, przyspieszać i hamować.

Schematyczne przedstawienie asystenta manewrowania z przyczepą Trailer Assist w VW Tiguan

Aktywny powrót do pozycji wyjściowej

Aktywny powrót do pozycji wyjściowej to stosowana przez Volkswagena funkcja elektromechanicznego wspomagania układu kierowniczego podnosząca komfort i bezpieczeństwo. Zależne od prędkości jazdy wspomaganie układu kierowniczego, z aktywnym powrotem do pozycji wyjściowej, ułatwia precyzyjne manewrowanie pojazdem przy jeszcze mniejszym nakładzie siły.
Aktywny powrót do pozycji wyjściowej poprawia komfort prowadzenia auta i poczucie bezpieczeństwa, ponieważ redukuje częstotliwość korekt toru jazdy.

Adaptacyjna regulacja zawieszenia DCC

Adaptacyjny układ regulacji zawieszenia DCC reaguje w sposób ciągły na nawierzchnię i sytuację odpowiednio modyfikując charakterystykę amortyzatorów. Kierowca odczuwa znaczą poprawę komfortu i dynamiki. Przy manewrach przyspieszania, hamowania i skręcania amortyzatory w ułamku sekundy usztywniają się, aby optymalnie spełnić wymagania stawiane przez dynamikę jazdy, a przy tym zredukować pochylenie wzdłuż osi poprzecznej i podłużnej. Aby kierowca mógł dostosować działanie systemu do swoich życzeń, DCC posiada oprócz programu Normal z podstawowym ustawieniem amortyzatorów, także tryby Sport i Comfort. 

Schematyczna prezentacja DCC na przykładzie VW Arteon

Aktywny tempomat ACC

Aktywny tempomat ACC mierzy odległość i prędkość względną jadących z przodu pojazdów wykorzystując czujnik odległości.
Kierowca ustawia żądany dystans czasowy do poprzedzającego samochodu oraz prędkość. Odległość zadana i rzeczywista mogą być opcjonalnie prezentowane na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.
Czujnik na bieżąco monitoruje obszar przed samochodem. Wciskając pedał przyspieszenia kierowca może przerwać działanie ACC i mocniej przyspieszyć. Wciśnięcie pedału hamulca powoduje natychmiastową dezaktywację funkcji ACC. Wszystkie komunikaty z systemu są widoczne na centralnym wyświetlaczu wielofunkcyjnym.
W połączeniu z przekładnią DSG aktywny tempomat przyhamowuje samochód do zupełnego zatrzymania, na przykład w korkach. W zależności od sytuacji, w określonych granicach czasowych ACC może ponownie samodzielnie ruszyć.
Zależnie od wyposażenia, ACC działa do prędkości 160 km/h lub 210 km/h (Touareg do 250 km/h).

Patrz też:
Systemy wspomagające
System obserwacji otoczenia Front Assist

Schematycznie przedstawiona sensoryka ACC w Arteonie.

AdBlue®

Katalizator SCR (Selective Catalytic Reduction) selektywnie zmienia tlenki azotu (NOx) będące składnikiem spalin, w azot i wodę. Nie powstają przy tym żadne niepożądane produkty uboczne. Do reakcji niezbędny jest syntetyczny, 32,5-procentowy roztwór mocznika AdBlue® (ISO 22241-1 / AUS 32), znajdujący się w dodatkowym zbiorniku w samochodzie. Dozowanie zależy od przepływu masowego spalin, a o precyzję dozowania dba sterownik silnika w połączeniu z czujnikiem NOx znajdującym się za katalizatorem SCR.
W zależności od samochodu, klient musi uzupełniać AdBlue® między okresowymi przeglądami samodzielnie lub w autoryzowanym serwisie. W przypadku samodzielnego uzupełniania płynu bezpłatny serwis FindAdBlue.com pomoże znaleźć odpowiednią stację paliw.

Patrz też:
NOx oczyszczanie spalin

Widok wyświetlacza w kokpicie ze wskazaniem poziomu AdBlue

Aerodynamika

Aerodynamika nadwozia ma wpływ na zużycie paliwa, prędkość maksymalną oraz hałas generowany przez pojazd. Właściwości aerodynamiczne określa współczynnik oporu powietrza (cw), wyznaczany w tunelu aerodynamicznym. Na wartość cw mają wpływ różne parametry, na przykład forma nadwozia (sedan, kombi lub hatchback), a także sposób zabudowy podwozia. Opór powietrza powstaje w wyniku wypierania powietrza otaczającego pojazd oraz tarcia o powierzchnię samochodu.

Opór powietrza oblicza się według następującego wzoru:
Opór powietrza = prędkość pojazdu do kwadratu x powierzchnia czołowa x współczynnik oporu x 1/2 gęstości powietrza.

Typowe dla modeli Volkswagena opływowe kształty nadwozia oraz niewielka szerokość szczelin redukują zawirowania i obniżają opór powietrza, a tym samym zużycie paliwa i emisję CO2. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na opór jest jednak prędkość jazdy, ponieważ przy dwukrotnym wzroście prędkości opór powietrza rośnie czterokrotnie.

Patrz też:
Współczynnik cw

 

Zbliżenie na przedni zderzak Golfa GTI

Autoalarm

Autoalarm z elektronicznym immobiliserem zapewnia optymalną ochronę przed kradzieżą samochodu. Akustyczne i optyczne sygnały zwracają uwagę przechodniów i odstraszają złodziei. W przypadku nieuprawnionego otwarcia styki w drzwiach, pokrywie silnika i klapie bagażnika, względnie ultradźwiękowe czujniki ruchu aktywują alarm akustyczny. Czujniki ultradźwiękowe reagują także na wejście do wnętrza przez rozbitą szybę. Nowa generacja autoalarmów obejmuje niezależne zasilanie sygnału dźwiękowego oraz sterowany czasowo alarm przy nieuprawnionym otwieraniu drzwi. Zamknięcie samochodu aktywuje czuwanie alarmu, otwarcie auta wyłącza go. Niektóre modele Volkswagenów posiadają także czujniki nachylenia, które rejestrują zmianę położenia nadwozia (kradzież przez odholowanie). Sygnał dźwiękowy uruchomiony przez autoalarm trwa 30 sekund. Dodatkowo włączają się światła ostrzegawcze.

VW Golf z boku z grafiką kłódki nad dachem

Automatyczna regulacja zasięgu świateł

O optymalne ustawienie świateł drogowych i oświetlenie drogi dba funkcja automatycznej regulacji zasięgu świateł. Umożliwia ona zachowanie stałego zasięgu strumienia świetnego i zapobiega oślepianiu kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Funkcja automatycznie dostosowuje kąt pochylenia reflektorów do obciążenia samochodu.
Rozróżniane są dwa rodzaje automatycznej regulacji zasięgu świateł: statyczny i dynamiczny. Systemy statyczne kompensują obciążenie przez pasażerów i bagaż, natomiast systemy dynamiczne korygują ustawienie reflektorów także przy ruszaniu, przyspieszaniu i hamowaniu. W systemach statycznych sterownik uwzględnia oprócz sygnałów z czujników nachylenia także sygnały elektronicznego prędkościomierza i sterownika ABS. W ten sposób system odróżnia, czy samochód stoi, czy jedzie ze stałą prędkością.
W przypadku dynamicznej regulacji zasięgu świateł znacznie bardziej kompleksowy sterownik analizuje dodatkowo zmiany sygnałów prędkości (przyspieszanie i hamowanie). Silnik sterujący pozycją reflektorów dysponuje także wyższą prędkością regulacji, by zmieniać zasięg świateł w ułamkach sekundy. W przypadku reflektorów ksenonowych przepisy wymagają wyposażenia w automatyczną regulację zasięgu świateł.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie  prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%).

Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie Recykling samochodów.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.  Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdź szczegóły korzystania z Volkswagen WeConnect na stronie www. Leasing klasyczny: Oferta dla przedsiębiorców. Suma opłat skalkulowana w oparciu o parametry: opłata wstępna 20%, okres leasingu 36 miesięcy, wartość końcowa 1%.  

Leasing dla przedsiębiorców. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kredyt "Jak Abonament" - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty 150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.  Raty leasingu "Jak Abonament" dla parametrów: 10% opłaty wstępnej, okres finansowania 48 miesięcy, limit roczny 15 000 km. Oferta dla Przedsiębiorców.

Volkswagen zwraca uwagę, że pewna liczba modeli Volkswagen ID. wyprodukowanych w Chinach została sprowadzona na rynki międzynarodowe nieoficjalnymi kanałami poza autoryzowaną siecią Volkswagena.  Nieautoryzowani sprzedawcy wprowadzają klientów w błąd, twierdząc, że oferowane przez nich modele Volkswagen ID. są objęte międzynarodową gwarancją. Volkswagen wskazuje, że pojazdy wyprodukowane w Chinach, na rynek chiński nie są objęte międzynarodową gwarancją, w tym również obejmującą Europejski Obszar Gospodarzy. Z uwagi na powyższe, wszystkie wymagania dotyczące naprawy i serwisowania, w tym korzystania z gwarancji i dobrej woli, nie mogą być podejmowane przez autoryzowanych dealerów lub jakikolwiek autoryzowany zakład serwisowy marki Volkswagen na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy nie mogą również zapewnić klientom Oryginalnych Części Volkswagen dla modeli sprzedawanych wyłącznie w Chinach, takich jak Volkswagen ID.6.  Klienci, którzy zdecydują się na zakup pojazdów za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów, powinni mieć świadomość, że oprócz braku możliwości serwisowania, gwarancji i dostaw części zamiennych, pojazdy te są wyposażone w wersję oprogramowania przeznaczoną na inny rynek. Podobnie jak w przypadku gwarancji i serwisu, nie może być ono obsługiwane przez dealerów Volkswagena. Dodatkowo nieoficjalnie importowane modele ID. zostały  wyprodukowane wyłącznie na warunki rynku chińskiego. Nie są więc homologowane na inne rynki ani dostosowane do ich specyficznych wymagań. Nie posiadają więc europejskiej homologacji i certyfikatu zgodności (CoC).  Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy pozostają zaangażowani w sprawy klientów, dlatego prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i ponownego przemyślenia zakupu modelu Volkswagen ID. za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów. Zalecamy klientom wizytę u autoryzowanych dealerów w celu zapoznania się z najnowszą ofertą dostępnych modeli samochodów marki Volkswagen, które są oficjalnie dopuszczone do sprzedaży na danym rynku i posiadają ustaloną gwarancję oraz wsparcie serwisowe. Volkswagen i oficjalny dostawca chętnie zorganizują kontakt z autoryzowanymi dealerami.

*Obowiązuje do odwołania. Szczegóły u sprzedawcy. Polo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Polo Special Edition: 2 400 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 100 zł. Rabat 6000 zł. T-Roc Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Roc Special Edition: 11 160 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 6000 zł. Nowy T-Cross Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Cross Special Edition: 10 360 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Touran Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Comfortline z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Touran Special Edition: 25 000 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Comfortline i Special Edition: 3 300 zł. Rabat 5000 zł. Taigo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Taigo Special Edition: 9 560 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 5000 zł. Nowy Tiguan Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Nowy Tiguan Special Edition: 22 380 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. ID.3 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.3 Special Edition: 30 800 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.4 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.4 Special Edition: 38 050 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.5 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.5 Special Edition: 33 970 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.7 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.7 Special Edition: 45 730 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 9200 zł.