Asystent jazdy w korkach

Asystent jazdy w korkach wykorzystuje funkcje aktywnego tempomatu ACC i asystenta utrzymania pasa ruchu Lane Assist, by umożliwić w korku wygodne podążanie za znajdującym się z przodu pojazdem. Podczas jazdy z prędkością od 0 do 60 km/h z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem, system w granicach swoich możliwości i przy stałej kontroli ze strony kierowcy przejmuje na siebie kierowanie, przyspieszanie i hamowanie. System może także zupełnie zatrzymać samochód i jeżeli postój nie trwa długo – samodzielnie ruszyć. W odróżnieniu od ACC, asystent jazdy w korkach wykorzystuje kamerę za przednią szybą, która obserwuje poziome oznakowania na jezdni. Dzięki temu samochód jest utrzymywany na swoim pasie ruchu. System odciąża kierowcę w korku i może pomóc uniknąć typowych w takich sytuacjach kolizji.

Trzy samochody stoją na ulicy w korku, widziane od góry. Działanie asystenta jazdy w korkach zaznaczone liniami

Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist

Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist wspiera kierowcę przy zmianie pasa ruchu. Dwa systemy radarowe z tyłu nadwozia monitorują obszar do ok. 50 metrów za samochodem oraz martwe pole widzenia z boku samochodu.

Niezależnie od zmiany pasa ruchu, Side Assist sygnalizuje wszystkie pojazdy znajdujące się w miejscu krytycznym dla zmiany pasa ruchu. W odpowiednim lusterku zaczyna się świecić dioda, zwracając kierowcy uwagę na potencjalne zagrożenie. Jeżeli kierowca mimo to włączy kierunkowskaz, dioda zacznie migać jaśniejszym światłem sygnalizując niebezpieczeństwo.

Aby nie odwracać uwagi kierowcy niepotrzebnymi ostrzeżeniami, system uwzględnia różnicę prędkości i sygnalizuje tylko te pojazdy, które rzeczywiście mogłyby stanowić zagrożenie przy zmianie pasa ruchu.

Side Assist pracuje od prędkości 30 km/h i aktywowany jest przyciskiem. System ten idealnie uzupełnia wyposażenie techniczne samochodu (lusterka zewnętrzne) i kierowcę (spojrzenie przez ramię), by zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom przy zmianie pasa ruchu.

Patrz też:
Systemy wspomagajace

Dwa Volkswageny jadą nocą drogą, widziane z góry. Linie zaznaczają działanie Side Assist

Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist

Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist pomaga – w granicach możliwości systemu – uniknąć wypadków spowodowanych przypadkowym opuszczeniem pasa ruchu i znacznie poprawia bezpieczeństwo na autostradach i dobrze oznakowanych drogach krajowych. Jeżeli system stwierdzi, że samochód w sposób niezamierzony zjeżdża z pasa ruchu, ostrzeże kierowcę sygnałem wizualnym.

W zależności od modelu samochodu, Lane Assist może także w sposób delikatny skręcić we właściwą stronę. Jeżeli siła skrętu nie pomoże utrzymać pojazdu na właściwym torze ruchu, kierowca zostanie ostrzeżony wibracją kierownicy. Gdy Lane Assist przez dłuższy czas nie rozpozna wyraźnego aktywnego ruchu kierownicą przez kierowcę, wygeneruje ostrzeżenie akustyczne i optyczne wzywające kierowcę do przejęcia kontroli. 

Przy prędkości powyżej 65 km/h system przy użyciu kamery wbudowanej w stopkę lusterka wewnętrznego rejestruje oznaczenia na jezdni, zarówno linie ciągłe, jak i przerywane, i rozpoznaje pas ruchu nawet przy oznaczeniu tylko z jednej strony, a także po zmierzchu lub podczas mgły. System nie działa, jeżeli nie rozpozna oznakowania poziomego na jezdni. Nie reaguje także w przypadku, jeżeli przed przejechaniem linii kierowca włączy kierunkowskaz.

Kierowca może zawsze „pokonać” Lane Assist niewielkim nakładem siły. Działanie systemu nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności za prowadzenie samochodu.

Patrz też:
Systemy wspomagające

VW Tiguan nocą jedzie drogą, widziany z góry. Linie przedstawiają działanie czujników Lane Assist.

Asystent parkowania Park Assist

Asystent parkowania Park Assist automatycznie wprowadza samochód w luki parkingowe równoległe i prostopadłe do jezdni, a z miejsc parkingowych równoległych – także samodzielnie wyjeżdża. System wspiera kierowcę wykonując samodzielnie optymalne ruchy kierownicą, by wjechać tyłem lub przodem (prostopadle do jezdni, w zależności od modelu samochodu) po idealnej linii parkowania. Park Assist samodzielnie mierzy miejsce parkingowe, wskazuje pozycję rozpoczęcia manewru i przejmuje na siebie ruchy kierownicą – kierowca musi tylko przyspieszać i hamować, przy czym w każdej chwili może przejąć kontrolę nad manewrem.

Aby aktywować asystenta parkowania należy wcisnąć przycisk Park Assist na konsoli środkowej. Samochód musi przy tym poruszać się z prędkością poniżej 40 km/h i w odległości 0,5 do 1,5 m od krawędzi drogi. Przy przejeżdżaniu Park Assist skanuje zarówno prawą, jak i lewą stronę drogi (np. na drogach jednokierunkowych), poszukując miejsca parkingowego. Kierowca decyduje, po której stronie chce zaparkować, włączając kierunkowskaz. Jeżeli asystent znajdzie miejsce parkingowe dłuższe o co najmniej 0,8 m od samochodu (w zależności od modelu auta), na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat „Rozpoznano lukę parkingową”. Następnie kierowca zostanie doprowadzony do właściwej pozycji wyjściowej i poproszony o włączenie biegu wstecznego. Po włączeniu biegu wstecznego asystent parkowania przejmie kontrolę nad układem kierowniczym. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat: „Ingerencja w układ kierowniczy aktywna! Obserwuj otoczenie!”. Poprzez ostrożne przyspieszanie kierowca wjeżdża w miejsce parkingowe. Koniec jazdy do tyłu jest sygnalizowany akustycznie i optycznie na wyświetlaczu. Kolejne sygnały na wyświetlaczu wskażą kierowcy, czy ma jechać do przodu lub ewentualnie jeszcze raz do tyłu. Ilość etapów parkowania zależy od długości lub szerokości miejsca parkingowego oraz ilości miejsca na manewrowanie. Im krótsza lub węższa luka parkingowa i im mniej miejsca na manewrowanie, tym więcej ruchów do przodu i do tyłu trzeba wykonać. System rozpoznaje wszelkiego rodzaju miejsca parkingowe (np. na zakrętach, na krawężnikach lub między drzewami). 

Kierowca może w każdej chwili przejąć kontrolę nad Park Assist.

Patrz też:
Czujniki parkowania
Systemy wspomagające

Volkswagen widziany z góry, parkuje przy użyciu Park Assist tyłem równolegle do drogi

Asystent widoczności nocą

Kamera na podczerwień obserwuje drogę na odległość ok. 130 metrów i rozpoznaje ciepło wydzielane przez ciała.* Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym lub opcjonalnym Digital Cockpit wyświetlany jest obraz termowizyjny.* Jeżeli sytuacja stanie się krytyczna, system ostrzeże kierowcę.* Asystent widoczności nocą to dodatkowe źródło informacji pomagające rozpoznać osobę lub duże zwierzę na jezdni, szczególnie w przypadku, gdy mgła lub deszcz ograniczają widoczność. Pomaga to kierowcy szybciej zareagować na niebezpieczeństwo.

*W granicach możliwości systemu.

Widok przez przednią szybę Volkswagena, droga jest oświetlona reflektorami

Asystent skrzyżowań

Asystent skrzyżowań wykorzystuje czujniki radarowe zamontowane z przodu nadwozia. Monitorują one obszar przed samochodem i przy prędkości poniżej 30 km/h mogą ostrzec optycznie i akustycznie przed pojazdami zbliżającymi się z boku.* Jeżeli poza obszarem widoczności kierowcy zbliża się inny uczestnik ruchu, a Volkswagen porusza się do przodu z prędkością poniżej 10 km/h, system może zainicjować awaryjne hamowanie, by uniknąć kolizji.*

Asystent skrzyżowań ułatwia kierowcy wyjazd np. z bramy i wjazd na skrzyżowania o ograniczonej widoczności.

 * W granicach możliwości systemu.

Schematyczne przedstawienie sposobu działania asystenta skrzyżowań

Antena Diversity

Elektromagnetyczne fale radiowe lub telewizyjne odbijają się od wysokich budynków lub gór. Dlatego antena nie odbiera tylko jednego sygnału, lecz również opóźnione sygnały odbite, które mogą pogorszyć jakość odbioru. Mówi się wtedy o zakłóceniach wielodrożności (multipath). W przypadku anten Diversity sygnał radiowy odbierany jest przez kilka anten (nawet cztery), a odbiornik poprzez odpowiednie powiązanie sygnałów z anten w znacznym stopniu filtruje zakłócenia. Zapewnia to najlepszą jakość odbioru i tym samym doskonałe brzmienie radia także w trudnych warunkach odbioru.

Widok z boku VW Arteona R-Line, detal: dach z anteną Diversity

Asystent zjazdu ze wzniesienia/Asystent ruszania na wzniesieniach

Asystent zjazdu ze wzniesienia poprzez automatyczne i odpowiednio dozowane hamowanie ułatwia zjeżdżanie ze wzniesień w sposób kontrolowany. System pomaga utrzymać stałą prędkość nawet na ekstremalnych pochyłościach.

Asystent ruszania na wzniesieniach może przez maksymalnie dwie sekundy utrzymać ciśnienie hamowania przyłożone przez kierowcę przez wciśnięcie pedału hamulca, i przy ruszaniu na wzniesieniach – w zależności od kąta nachylenia i ustawienia pedału przyspieszenia – automatycznie puścić hamulce. Umożliwia to komfortowe ruszanie bez staczania się samochodu. *

* W granicach możliwości systemu

Dwa Volkswageny stoją w górach

Asystent wyjazdu z miejsca parkingowego

W granicach możliwości systemu asystent wyjazdu wspiera kierowcę przy wyjeżdżaniu tyłem z miejsca parkingowego. Dzięki czujnikom w tylnym zderzaku układ może o wiele wcześniej niż kierowca monitorować strefę z boków za samochodem. Jeżeli w obszarze tym zbliża się inny pojazd zagrażając bezpieczeństwu manewru, system ostrzeże kierowcę akustycznie. Jeśli kierowca nie zareaguje, w krytycznej sytuacji system może zahamować, by zmniejszyć prędkość zderzenia lub w idealnym przypadku zapobiec kolizji.
Asystent wyjazdu z miejsca parkingowego jest oferowany w połączeniu z czujnikiem Blind Spot lub asystentem zmiany pasa ruchu Side Assist.

Patrz też:
Czujnik Blind Spot
Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist

Schematyczna prezentacja asystenta wyjazdu z miejsca parkingowego od góry na przykładzie VW Arteona

Asystent manewrowania z przyczepą Trailer Assist

Dla mniej wprawnych kierowców manewrowanie z przyczepą może być próbą cierpliwości, gdyż zespół samochód-przyczepa nie zawsze reaguje tak, jak byśmy sobie tego życzyli. A poza tym obserwujemy manewr jako odbicie lustrzane. Najważniejszy przy precyzyjnym cofaniu jest kąt skrętu kół. Asystent manewrowania z przyczepą Trailer Assist przejmuje na siebie ruchy kierownicą. Kierowca musi tylko włączyć bieg wsteczny, wcisnąć przycisk wspomagania parkowania i ustawić kierunek przełącznikiem regulacji lusterek. Ruchami kierownicy zajmie się Trailer Assist. Jednak kierowca musi nadal zmieniać biegi, przyspieszać i hamować.

Schematyczne przedstawienie asystenta manewrowania z przyczepą Trailer Assist w VW Tourananie

Aktywny powrót do pozycji wyjściowej

Aktywny powrót do pozycji wyjściowej to stosowana przez Volkswagena funkcja elektromechanicznego wspomagania układu kierowniczego podnosząca komfort i bezpieczeństwo. Zależne od prędkości jazdy wspomaganie układu kierowniczego, z aktywnym powrotem do pozycji wyjściowej, ułatwia precyzyjne manewrowanie pojazdem przy jeszcze mniejszym nakładzie siły.
Aktywny powrót do pozycji wyjściowej poprawia komfort prowadzenia auta i poczucie bezpieczeństwa, ponieważ redukuje częstotliwość korekt toru jazdy.

Silnik i felga VW Golfa R, widok od dołu

Adaptacyjna regulacja zawieszenia DCC

Adaptacyjny układ regulacji zawieszenia DCC reaguje w sposób ciągły na nawierzchnię i sytuację odpowiednio modyfikując charakterystykę amortyzatorów. Kierowca odczuwa znaczą poprawę komfortu i dynamiki. Przy manewrach przyspieszania, hamowania i skręcania amortyzatory w ułamku sekundy usztywniają się, aby optymalnie spełnić wymagania stawiane przez dynamikę jazdy, a przy tym zredukować pochylenie wzdłuż osi poprzecznej i podłużnej. Aby kierowca mógł dostosować działanie systemu do swoich życzeń, DCC posiada oprócz programu Normal z podstawowym ustawieniem amortyzatorów, także tryby Sport i Comfort. 

Schematyczna prezentacja DCC na przykładzie VW Golfa

Aktywny tempomat ACC

Aktywny tempomat ACC mierzy odległość i prędkość względną jadących z przodu pojazdów wykorzystując czujnik odległości.
Kierowca ustawia żądany dystans czasowy do poprzedzającego samochodu oraz prędkość. Odległość zadana i rzeczywista mogą być opcjonalnie prezentowane na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.
Czujnik na bieżąco monitoruje obszar przed samochodem. Wciskając pedał przyspieszenia kierowca może przerwać działanie ACC i mocniej przyspieszyć. Wciśnięcie pedału hamulca powoduje natychmiastową dezaktywację funkcji ACC. Wszystkie komunikaty z systemu są widoczne na centralnym wyświetlaczu wielofunkcyjnym.
W połączeniu z przekładnią DSG aktywny tempomat przyhamowuje samochód do zupełnego zatrzymania, na przykład w korkach. W zależności od sytuacji, w określonych granicach czasowych ACC może ponownie samodzielnie ruszyć.
Zależnie od wyposażenia, ACC działa do prędkości 160 km/h lub 210 km/h (Touareg do 250 km/h).

Patrz też:
Systemy wspomagające
System obserwacji otoczenia Front Assist

Dwa Volkswageny nocą widziane z góry. Schematycznie przedstawiona sensoryka ACC

AdBlue®

Katalizator SCR (Selective Catalytic Reduction) selektywnie zmienia tlenki azotu (NOx) będące składnikiem spalin, w azot i wodę. Nie powstają przy tym żadne niepożądane produkty uboczne. Do reakcji niezbędny jest syntetyczny, 32,5-procentowy roztwór mocznika AdBlue® (ISO 22241-1 / AUS 32), znajdujący się w dodatkowym zbiorniku w samochodzie. Dozowanie zależy od przepływu masowego spalin, a o precyzję dozowania dba sterownik silnika w połączeniu z czujnikiem NOx znajdującym się za katalizatorem SCR.
W zależności od samochodu, klient musi uzupełniać AdBlue® między okresowymi przeglądami samodzielnie lub w autoryzowanym serwisie. W przypadku samodzielnego uzupełniania płynu bezpłatny serwis FindAdBlue.com pomoże znaleźć odpowiednią stację paliw.

Patrz też:
NOx oczyszczanie spalin

Widok wyświetlacza w kokpicie ze wskazaniem poziomu AdBlue