80% – o tyle w rok wzrosła średnia ilość energii pobieranej na publicznych stacjach ładowania w Polsce

08.12.2023
  • Z danych firmy GreenWay wynika, że klienci publicznych stacji ładowania w Polsce „tankują” coraz więcej energii. W czasie wakacji 2023 ilość ładowanej energii wzrosła o 80 procent w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Większa liczba aut elektrycznych tylko częściowo tłumaczy tę zmianę
  • Największe obłożenie publicznych stacji ładowanie w Polsce widać w piątki i soboty, bez względu czy są wakacje czy nie. Średnia liczba sesji ładowania jest wówczas o 1/5 większa niż w pozostałe dni tygodnia
  • Podczas tegorocznych wakacji polscy użytkownicy samochodów elektrycznych najchętniej odwiedzali Niemcy, Słowację, Czechy, Austrię i Chorwację
  • Dobowy szczyt liczby ładowań w naszym kraju jest długi i trwa od godz. 9 do 17, a poza nim średnia liczba ładowań jest trzykrotnie niższa

Polscy właściciele aut elektrycznych mają kilka swoich ulubionych kierunków zagranicznych wyjazdów samochodem. Należą do nich m.in. Niemcy, Czechy i Chorwacja. Jednak wakacje nie zmieniają istotnie ich zwyczajów, jeśli chodzi o ładowanie na publicznych stacjach w Polsce. W piątki i soboty obłożenie takich punktów zwiększa się o 20 procent, a dobowy szczyt ładowań trwa od godz. 9 do 17. To tylko część wniosków, wynikających z danych operatora stacji ładowania, firmy GreenWay, przeanalizowanych przez Volkswagena i InsightOut Lab.

GreenWay to lider rynku publicznych stacji ładowania w Polsce. Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) za 2022 r. do firmy należało blisko 20 procent rynku pod względem liczby punktów ładowania AC i DC. To wystarczająca wielkość, aby na tej podstawie wyciągnąć wnioski, dotyczące eksploatacji aut elektrycznych w Polsce. W niniejszym raporcie będzie mowa o nawykach ładowania w Polsce oraz wyjazdach zagranicznych w czasie i poza okresem wakacyjnym. Natomiast kolejne publikacje przyniosą informacje na temat wybranych parametrów ładowania.

O ile duży udział GreenWay w rynku pozwala na uogólnianie wniosków, o tyle należy pamiętać, że publiczne stacje ładowania nie stanowią głównego źródła „paliwa” dla użytkowników aut elektrycznych w Polsce. Z badań InsightOut Lab i Volkswagena wynika, że wśród członków EV Klub Polska 76 procent, a wśród posiadaczy elektrycznych Volkswagenów aż 93 procent może ładować swoje auta w domu. Jednak nie zmienia to faktu, że publiczne stacje ładowania stanowią kluczowy element ekosystemu elektromobilności. Dwóch na pięciu członków EV Klub Polska regularnie korzysta z publicznych stacji ładowania, a co dziesiąty – wyłącznie z nich. Z kolei co trzeci właściciel elektrycznego Volkswagena z różną częstotliwością ładuje auta poza domem. Bez publicznych stacji ładowania elektromobilność nie będzie się rozwijała, co znajduje wyraz zarówno w legislacji UE (rozporządzenie AFIR, dyrektywa EPBD), jak i polskiej (Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

Dokąd za granicę jeżdżą polscy właściciele samochodów elektrycznych?
Dotychczasowe badania Volkswagena i InsightOut Lab wśród użytkowników aut elektrycznych pokazują, że wyjazdy w dłuższe trasy nie są dla nich rzadkością. Wręcz przeciwnie, 86 procent badanych członków EV Klub Polska, największego stowarzyszenia użytkowników aut elektrycznych w Polsce, deklaruje, że jeździ w trasy przekraczające zasięg pojazdu.

Polscy klienci GreenWay za granicą mają możliwość korzystania ze stacji zagranicznych partnerów firmy. Oferta w tym zakresie jest stale rozszerzana, co przekłada się, poza wzrostem liczby samochodów elektrycznych, na znaczące zwiększenie liczby ładowań w tzw. roamingu. Na podstawie danych GreenWay, przyjmując jako kryterium sumę kWh „załadowanych” w danym kraju, łatwo można określić najpopularniejsze kierunki zagranicznych podróży „zelektryfikowanych” Polaków. Top 5 krajów pod tym względem od roku pozostaje bez zmian, nie licząc jednej drobnej korekty. Mianowicie w ostatnie wakacje do czołówki dołączyła Chorwacja, zajmując miejsce Włoch. Poza tym na liście znajdują się Słowacja, Czechy, Niemcy i Austria. W przypadku dwóch państw, wymienionych na samym początku można założyć, że były one miejscami docelowymi podróży. Natomiast sąsiedzi Polski oraz Austria również mogły być celem wyjazdów, ale równie dobrze jedynie przystankiem na ładowanie. Ze względów biznesowych firma GreenWay nie upublicznia danych bezwzględnych dot. korzystania ze stacji ładowania.

 

Top 5 najpopularniejszych kierunków zagranicznych wyjazdów użytkowników BEV

Okres wakacyjny wyraźnie zwiększa częstotliwość zagranicznych wyjazdów. Świadczy o tym ilość ładowanej energii w okresie wakacyjnym i poza nim. W marcu i kwietniu 2023 spadła ona kilkukrotnie (w zależności od kraju) w stosunku do okresu lipiec-sierpień 2022. Widać też, że wakacje w 2023 r. stanowiły wyraźny przełom, zwłaszcza w przypadku ładowania aut w Niemczech. Ilość energii „tankowanej” zagranicą przez klientów GreenWay wzrosła zdecydowanie nie tylko w porównaniu z okresem bezpośrednio poprzedzającym sezon urlopowy, ale również z wakacjami 2022.

Ostatnie wakacje były przełomowe również pod względem liczby krajów, do których lub przez które przejeżdżali polscy użytkownicy aut elektrycznych i gdzie odnotowano większe ilości pobieranej energii. Liczba takich krajów wyniosła 12. Rok wcześniej było ich zaledwie 5. Niewątpliwie wpływ na tę zmianę miało rozszerzenie oferty roamingowej GreenWay.

Największy ruch przy stacjach ładowania w Polsce jest w piątki i soboty
Kiedy najlepiej wybrać się na ładowanie auta elektrycznego na publicznej stacji, aby na miejscu spotkać jak najmniej innych chętnych? I czy w okresie wakacyjnym zmieniają się nawyki kierowców pod tym względem? Dane z Polski pokazują, że największy ruch przy stacjach ładowania ma miejsce w piątki i soboty. Nie ma przy tym znaczenia, czy trwa okres wakacyjny, czy też nie.

Najwiekszy ruch przy ładowarkach w Polsce

W zależności od badanego okresu, w piątki i soboty średnia liczba sesji ładowania zwiększa się w stosunku do średniej z pozostałych dni tygodnia o 19-21 procent, czyli o około 1/5. Przy czym po raz kolejny widać, że wakacje 2023 przynoszą duży wzrost liczby sesji ładowania. Jest ich średnio w całym tygodniu aż o 38 procent więcej niż w okresie przedwakacyjnym tego roku. Ten wzrost częściowo wynika zapewne ze stale rosnącej liczby aut elektrycznych na polskich drogach. Nie tłumaczy jednak wszystkiego, ponieważ w podobnym tempie aut na prąd przybywało również w okresie między wakacjami 2022 a wiosną 2023. Przyczyną zwiększonej liczby ładowań może być również to, że coraz częściej kierowcy korzystają z samochodów elektrycznych w trakcie dłuższych podróży, co powoduje większe zapotrzebowanie na ładowanie z publicznej infrastruktury.

Obserwując dane dotyczące średnich ilości ładowanej energii, widzimy podobne trendy, co w przypadku liczby ładowań, choć różnice między badanymi okresami są nieco inne. Mianowicie dysproporcje między piątkiem i sobotą a pozostałymi dniami tygodnia są minimalnie mniejsze. Wynoszą 15-18 procent w zależności od okresu. Natomiast wyraźniej rośnie w czasie średnia ilość pobieranej energii. Między wakacjami 2023 a okresem przedwakacyjnym tego roku wzrost wyniósł 59 procent, pomiędzy marcem-kwietniem 2023 a lipcem-sierpniem 2022 r. – 13 procent, a między wakacjami 2022 i 2023 – aż 80 procent.

Klienci w publicznych ładowarkach w Polsce

Dane pokazują, że klientów na publicznych stacjach ładowania przybywa i ładują oni coraz więcej energii (tej kwestii będzie poświęcona osobna publikacja). Ta druga zmiana może świadczyć o dwóch trendach. Z jednej strony o tym, że po drogach jeżdżą samochody z coraz większymi akumulatorami, a z drugiej, że coraz częściej samochód elektryczny służy do jazdy na dłuższych trasach.

Po analizie danych na temat ładowania aut elektrycznych nasuwa się pytanie, czy nawyki właścicieli pojazdów na prąd różnią się pod tym względem od użytkowników samochodów spalinowych? Niestety nie dysponujemy aktualnymi danymi na temat tankowania samochodów z tradycyjnym napędem. Badanie tego typu zostało przeprowadzone w 2019 r. przez firmę Proxi.cloud i wynika z niego, że młodzi klienci najczęściej pojawiali się na stacjach benzynowych w środku tygodnia, czyli między środą a piątkiem oraz w godzinach między 14 a 16.

Najwięcej chętnych na ładowanie jest w godzinach pracy
Na którą godzinę zaplanować sobie przyjazd na stację ładowania, żeby ryzyko czekania w kolejce było jak najmniejsze? Odpowiedź jest prosta: przed lub po godzinach pracy. Dane pokazują bowiem, że najwięcej chętnych na ładowanie na publicznych stacjach ładowania jest w godzinach między 9 a 17. Może to sugerować, że użytkownicy aut elektrycznych w Polsce dosyć często wykorzystują swoje pojazdy do pracy (i wtedy będąc w trasie ładują auto) lub po prostu ładują je w godzinach pracy. Może być też tak, na co wskazują także inne dane, cytowane w raporcie, że właściciele „elektryków” coraz bardziej przekonują się do wyjazdów w dłuższe trasy, co wymaga ładowania auta na publicznych stacjach ładowania.

Średnia liczzba ładowań dla całej sieci GreenWay

W całej sieci GreenWay najwięcej ładowań notuje się między godziną 9 a 17. W pozostałych godzinach średnia liczba sesji ładowania na godzinę spada bardzo wyraźnie. Różnica między wydłużonym szczytem a pozostałymi godzinami jest ponad trzykrotna. Po raz kolejny dane potwierdzają również, że wakacje 2023 r. przyniosły wyraźny wzrost w liczbie użytkowników, korzystających z publicznych stacji ładowania.

Notka metodologiczna
Dane do raportu zostały dostarczone przez firmę GreenWay i zostały przeanalizowane przez zespół InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen. Dane podane w raporcie dotyczą wyodrębnionych odcinków czasowych: lipiec-sierpień 2022, marzec-kwiecień 2023 i lipiec-sierpień 2023 r. i klientów korzystających wówczas z usług firmy. Celem analizy było sprawdzenie różnic między okresem wakacyjnym i pozawakacyjnym pod względem wyjazdów zagranicznych oraz ładowania samochodów elektrycznych w kraju. Dane pochodzą ze stacji ładowania firmy GreenWay, na których we wskazanych przedziałach czasowych odbywały się sesje płatne, stanowiące 99 procent wszystkich sesji. Ze względów biznesowych firma GreenWay nie upublicznia danych bezwzględnych dot. korzystania ze stacji. Cytowane badanie wśród członków EV Klub Polska zostało przeprowadzone w kwietniu 2021 r., a wśród użytkowników elektrycznych modeli Volkswagena – w okresie sierpień-wrzesień 2022 r. przez InsightOut Lab i markę Volkswagen.

 

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie  prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%).

Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie Recykling samochodów.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska/wltp.html?

Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdź szczegóły korzystania z Volkswagen WeConnect na stronie https://www.volkswagen.pl/pl/connected-car/lacznosc/we-connect.html? Leasing klasyczny: Oferta dla przedsiębiorców. Suma opłat skalkulowana w oparciu o parametry: opłata wstępna 20%, okres leasingu 36 miesięcy, wartość końcowa 1%.  

Leasing dla przedsiębiorców. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kredyt "Jak Abonament" - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty 150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.  Raty leasingu "Jak Abonament" dla parametrów: 10% opłaty wstępnej, okres finansowania 48 miesięcy, limit roczny 15 000 km. Oferta dla Przedsiębiorców.

Volkswagen zwraca uwagę, że pewna liczba modeli Volkswagen ID. wyprodukowanych w Chinach została sprowadzona na rynki międzynarodowe nieoficjalnymi kanałami poza autoryzowaną siecią Volkswagena.  Nieautoryzowani sprzedawcy wprowadzają klientów w błąd, twierdząc, że oferowane przez nich modele Volkswagen ID. są objęte międzynarodową gwarancją. Volkswagen wskazuje, że pojazdy wyprodukowane w Chinach, na rynek chiński nie są objęte międzynarodową gwarancją, w tym również obejmującą Europejski Obszar Gospodarzy. Z uwagi na powyższe, wszystkie wymagania dotyczące naprawy i serwisowania, w tym korzystania z gwarancji i dobrej woli, nie mogą być podejmowane przez autoryzowanych dealerów lub jakikolwiek autoryzowany zakład serwisowy marki Volkswagen na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy nie mogą również zapewnić klientom Oryginalnych Części Volkswagen dla modeli sprzedawanych wyłącznie w Chinach, takich jak Volkswagen ID.6.  Klienci, którzy zdecydują się na zakup pojazdów za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów, powinni mieć świadomość, że oprócz braku możliwości serwisowania, gwarancji i dostaw części zamiennych, pojazdy te są wyposażone w wersję oprogramowania przeznaczoną na inny rynek. Podobnie jak w przypadku gwarancji i serwisu, nie może być ono obsługiwane przez dealerów Volkswagena. Dodatkowo nieoficjalnie importowane modele ID. zostały  wyprodukowane wyłącznie na warunki rynku chińskiego. Nie są więc homologowane na inne rynki ani dostosowane do ich specyficznych wymagań. Nie posiadają więc europejskiej homologacji i certyfikatu zgodności (CoC).  Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy pozostają zaangażowani w sprawy klientów, dlatego prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i ponownego przemyślenia zakupu modelu Volkswagen ID. za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów. Zalecamy klientom wizytę u autoryzowanych dealerów w celu zapoznania się z najnowszą ofertą dostępnych modeli samochodów marki Volkswagen, które są oficjalnie dopuszczone do sprzedaży na danym rynku i posiadają ustaloną gwarancję oraz wsparcie serwisowe. Volkswagen i oficjalny dostawca chętnie zorganizują kontakt z autoryzowanymi dealerami.

*Obowiązuje do odwołania. Szczegóły u sprzedawcy. Polo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Polo Special Edition: 2 400 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 100 zł. Rabat 6000 zł. T-Roc Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Roc Special Edition: 11 160 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 6000 zł. Nowy T-Cross Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Cross Special Edition: 10 360 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 8000 zł. Touran Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Comfortline z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Touran Special Edition: 25 000 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Comfortline i Special Edition: 3 300 zł. Rabat 5000 zł. Taigo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Taigo Special Edition: 9 560 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 3000 zł. Nowy Tiguan Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Nowy Tiguan Special Edition: 22 380 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. ID.3 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.3 Special Edition: 30 800 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.4 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.4 Special Edition: 38 050 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.5 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.5 Special Edition: 33 970 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.7 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.7 Special Edition: 45 730 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 9200 zł. ID.7 Tourer Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.7 Tourer Special Edition: 47 430 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 9200 zł. Materiał może prezentować elementy wyposażenia dodatkowego lub opcjonalnego