Celem jest 1,5 stopnia: inicjatywa SBTi potwierdza, Volkswagen podnosi cele klimatyczne w produkcji

Celem jest 1,5 stopnia: inicjatywa SBTi potwierdza, Volkswagen podnosi cele klimatyczne w produkcji

Celem jest 1,5 stopnia: inicjatywa SBTi potwierdza, Volkswagen podnosi cele klimatyczne w produkcji

21.04.2022
  • Niezależna inicjatywa STBi potwierdza po audycie naukowym: nowe cele Grupy Volkswagen dotyczące redukcji emisji w zakresach 1 i 2 są zgodne z ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia C
  • Grupa zwiększa wielkość planowanej redukcji emisji we własnych zakładach produkcyjnych z 30 do 50 procent do roku 2030 w porównaniu z rokiem 2018
  • By uczcić przypadający jutro Dzień Ziemi, Volkswagen po raz drugi ogłasza Project1Hour: ok. 670 000 pracowników na całym świecie poświęci godzinę w trakcie pracy na opracowanie nowych pomysłów dotyczących ochrony klimatu
  • Prezes zarządu Grupy Volkswagen, dr Herbert Diess: „Każdy może wnieść swój wkład prezentując pomysły, które pomogą nam w jeszcze większym stopniu przyczynić się do poprawy ochrony klimatu”

Wolfsburg/Poznań, 21 kwietnia 2022. Inicjatywa SBTi (Science Based Targets initiative) dokonała analizy nowych celów Grupy Volkswagen w zakresie redukcji emisji podczas produkcji. Ich wartości oznaczają, że celem nie jest teraz globalne ocieplenie na poziomie poniżej 2 stopni, a 1,5 stopnia dla emisji zakresu 1 (operacje wewnętrzne) i zakresu 2 (dostawy energii). Inicjatywa STBi i Grupa Volkswagen publikują tę wiadomość w przeddzień światowego Dnia Ziemi, w którym Volkswagen po raz drugi zaprasza swoich pracowników do wzięcia udziału w globalnym przedsięwzięciu Project1Hour. Około 670 tysięcy pracowników na całym świecie może spędzić godzinę, omawiając pomysły na ochronę klimatu i ograniczenie śladu węglowego – zarówno własnego, jak i firmy.

  • Niezależna inicjatywa STBi potwierdza po audycie naukowym: nowe cele Grupy Volkswagen dotyczące redukcji emisji w zakresach 1 i 2 są zgodne z ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia C
  • Grupa zwiększa wielkość planowanej redukcji emisji we własnych zakładach produkcyjnych z 30 do 50 procent do roku 2030 w porównaniu z rokiem 2018
  • By uczcić przypadający jutro Dzień Ziemi, Volkswagen po raz drugi ogłasza Project1Hour: ok. 670 000 pracowników na całym świecie poświęci godzinę w trakcie pracy na opracowanie nowych pomysłów dotyczących ochrony klimatu
  • Prezes zarządu Grupy Volkswagen, dr Herbert Diess: „Każdy może wnieść swój wkład prezentując pomysły, które pomogą nam w jeszcze większym stopniu przyczynić się do poprawy ochrony klimatu”

Wolfsburg/Poznań, 21 kwietnia 2022. Inicjatywa SBTi (Science Based Targets initiative) dokonała analizy nowych celów Grupy Volkswagen w zakresie redukcji emisji podczas produkcji. Ich wartości oznaczają, że celem nie jest teraz globalne ocieplenie na poziomie poniżej 2 stopni, a 1,5 stopnia dla emisji zakresu 1 (operacje wewnętrzne) i zakresu 2 (dostawy energii). Inicjatywa STBi i Grupa Volkswagen publikują tę wiadomość w przeddzień światowego Dnia Ziemi, w którym Volkswagen po raz drugi zaprasza swoich pracowników do wzięcia udziału w globalnym przedsięwzięciu Project1Hour. Około 670 tysięcy pracowników na całym świecie może spędzić godzinę, omawiając pomysły na ochronę klimatu i ograniczenie śladu węglowego – zarówno własnego, jak i firmy.

Inicjatywa SBTi (Science Based Targets initiative) po raz pierwszy analizowała cele Grupy Volkswagen dotyczące redukcji emisji w zakresach 1 i 2 we wrześniu 2020 r. Według analizy SBTi, ówczesne plany były zgodne z wymogami paryskiego porozumienia klimatycznego, aby ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza.

Niecałe dwa lata później SBTi dokonała ponownej oceny skorygowanych celów emisji zakresu 1 i 2 firmy Volkswagen AG i zmieniła cel na 1,5 stopnia. Ma to się udać dzięki odnawialnej energii i ograniczeniu emisji podczas produkcji. Poprzednio redukcja emisji CO2 podczas produkcji miała sięgnąć 30 procent w latach 2018-2030. Teraz Grupa podniosła ten cel do 50 procent.

Dziś firma w swoich zakładach w Europie w 96 procentach korzysta z energii odnawialnej, a 100 procent planowane jest na przyszły rok. Do 2030 roku taki sam plan będzie wdrożony w innych fabrykach, poza Europą (oprócz Chin).

Bardziej rygorystyczne cele redukcji emisji CO2 przy produkcji w całej Grupie Volkswagen przyczynią się również do osiągnięcia ogólnych celów klimatycznych spółki. Do 2030 roku Grupa Volkswagen planuje emitować średnio o 30 procent mniej CO2 na pojazd niż w 2018 roku (dane dotyczą samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych).

W 2021 roku Grupa Volkswagen zrobiła ogromny postęp w ograniczaniu swojego śladu węglowego. Emisja CO2 przypadająca na każdy wyprodukowany przez Grupę samochód została zmniejszona o 1,7 t. Było to możliwe dzięki stosowaniu energii odnawialnej oraz dzięki elektryfikacji portfolio samochodów i wsparciu przez Volkswagena rozbudowy farm wiatrowych i elektrowni słonecznych w Europie.

Informacja o bardziej ambitnych celach Grupy Volkswagen została opublikowana dzisiaj na stronie internetowej inicjatywy STBi (https://sciencebasedtargets.org) – na dzień przed Dniem Ziemi. W ubiegłym roku Grupa Volkswagen uczestniczyła w tym światowym dniu działań na rzecz ochrony klimatu poprzez Project1Hour. Około 670 000 pracowników Grupy na całym świecie poświęciło godzinę podczas pracy, by dowiedzieć się o zmianach klimatu i spróbować opracować pomysły na redukcję emisji CO2. W tym roku Project1Hour odbywa się po raz drugi. Pracownicy, którzy uczestniczyli w nim już poprzednio, mogą w tym roku pogłębić swoją wiedzę.

„To, czy temperatura na Ziemi podniesie się o 1,5 czy 2 stopnie Celsjusza do 2050 roku ma ogromne znaczenie dla wielu gatunków zwierząt oraz występowania susz i podnoszenia się poziomu mórz. Grupa Volkswagen bierze na siebie odpowiedzialność za to, w jakiej kondycji zostawi świat dla przyszłych pokoleń. Dlatego już po niespełna dwóch latach zaostrzamy nasze cele w zakresie redukcji emisji podczas produkcji. Cieszymy się, że inicjatywa STBi to docenia” – powiedział prezes zarządu Grupy Volkswagen, dr Herbert Diess.

Grupa prowadzi również intensywne prace nad zrównoważonym rozwojem w innych obszarach, takich jak dekarbonizacja łańcuchów dostaw, recykling i elektryfikacja pojazdów. „To, jak skuteczni będziemy jako firma w walce z globalnym ociepleniem, zależy również od naszych pracowników. Dlatego szczególnie mi bliski jest nasz Project1Hour. Każdy może wnieść swój wkład prezentując pomysły, które pomogą nam w jeszcze większym stopniu przyczynić się do poprawy ochrony klimatu” – dodał dr Herbert Diess.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

  • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%).  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html