Grupa Volkswagen opublikowała raport dotyczący odpowiedzialnej gospodarki surowcami

Grupa Volkswagen opublikowała raport dotyczący odpowiedzialnej gospodarki surowcami

Grupa Volkswagen opublikowała raport dotyczący odpowiedzialnej gospodarki surowcami

03.06.2022
  • Grupa Volkswagen co roku informuje o postępach w zakresie przejrzystości i ograniczania ryzyka w swoich łańcuchach dostaw surowców
  • Raport skupia się na szesnastu surowcach wysokiego ryzyka, w tym tych służących do produkcji akumulatorów, takich jak m.in. lit i kobalt
  • W nowym raporcie Volkswagen po raz pierwszy ujawnia swoich dostawców cyny, tantalu, wolframu i złota oraz kraje ich pochodzenia
  • Członek zarządu Grupy Volkswagen odpowiedzialny za zakupy, Murat Aksel: „Pokonać globalne wyzwania oraz odnieść sukces w obszarze ochrony środowiska i praw człowieka możemy jedynie wtedy, gdy będziemy współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i naszymi partnerami biznesowymi w całym łańcuchu dostaw”

Wolfsburg/Poznań, 3 czerwca 2022. Celem Grupy Volkswagen jest pozycja lidera branży motoryzacyjnej w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców. W 2021 roku Grupa opublikowała swój pierwszy raport dotyczący odpowiedzialnej gospodarki surowcami. Przedstawiono w nim szczegółowo metodologię i działania Volkswagena w ramach nowo wdrożonych ram należytej staranności. Tegoroczny raport zawiera pierwsze spojrzenie na znaczące osiągnięcia i perspektywę na przyszłe wyzwania.

Raport „Odpowiedzialne surowce” (Responsible Raw Materials Report) jest pierwszym tego typu opracowaniem w branży motoryzacyjnej. Jest on poświęcony środkom mającym na celu ograniczać zagrożenia dla praw człowieka i ochrony środowiska w szczególnie narażonych łańcuchach dostaw. Raport obejmuje 16 surowców wysokiego ryzyka, w tym materiały do produkcji akumulatorów, takie jak lit i kobalt. Często największe ryzyko dla praw człowieka i ochrony środowiska występuje w łańcuchu dostaw, czyli na poziomie, na którym sam producent samochodów najczęściej nie ma bezpośredniego wpływu. To sprawia, że przejrzystość i wdrażanie standardów jest szczególnie wymagające.

W nowym raporcie Volkswagen po raz pierwszy ujawnia listę hut wykorzystywanych w swoich łańcuchach dostaw cyny, tantalu, wolframu i złota, a także kraje ich pochodzenia. Ponadto producent samochodów wykorzystał rok 2021 do przygotowania precyzyjnych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju dla swoich dostawców - dotyczących m.in. skóry i kauczuku naturalnego.

W 2021 roku Grupa Volkswagen przyłączyła się do zobowiązania dotyczącego moratorium na wydobycie głębinowe, które stwarza potencjalnie poważne zagrożenia dla środowiska. Ponadto firma przyłączyła się do Globalnej Platformy na rzecz Zrównoważonego Kauczuku Naturalnego (GPSNR) i wsparła rozwój wymogów sprawozdawczych dla firm w łańcuchach dostaw kauczuku.

Kluczowa dla Grupy Volkswagen w 2022 roku jest współpraca z dostawcami w łańcuchu dostaw akumulatorów – od kopalni do ogniwa – by promować odpowiedzialne zaopatrzenie i wydobycie poprzez wdrożenie wiarygodnych systemów certyfikacji. W marcu 2022 roku Volkswagen dołączył do Inicjatywy na rzecz Odpowiedzialnego Górnictwa (IRMA) i zobowiązał się do stopniowego wdrażania standardów IRMA w swoich łańcuchach dostaw akumulatorów.

Członek zarządu Grupy Volkswagen, odpowiedzialny za zakupy, Murat Aksel, zauważa postęp, jaki dokonał się od czasu wprowadzenia pierwszego raportu dotyczącego odpowiedzialnej gospodarki surowcami i podziękował dostawcom Grupy Volkswagen za współpracę: „Z jednej strony dajemy dobry przykład: W celu identyfikacji, oceny i ograniczania ryzyka związanego z prawami człowieka oraz zapewnienia odpowiedzialnego pozyskiwania surowców wdrożyliśmy specjalne systemy zarządzania. Z drugiej strony mamy wysokie oczekiwania wobec naszych partnerów biznesowych i dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju: kodeks postępowania dla partnerów biznesowych, ocena zrównoważonego rozwoju oraz mechanizm zgłaszania skarg i zażaleń. Pokonać globalne wyzwania oraz odnieść sukces w obszarze ochrony środowiska i praw człowieka możemy jedynie wtedy, gdy będziemy współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i naszymi partnerami biznesowymi w całym łańcuchu dostaw.”

Raport Grupy Volkswagen na temat odpowiedzialnej gospodarki surowcami można znaleźć tu:
https://www.volkswagenag.com/presence/nachhaltigkeit/documents/supply-chain/Volkswagen-Group-Responsible-Raw-Materials-Report-2021.pdf

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

  • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%).  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html