Wyniki badań: czy hybryda plug-in wpisuje się w przyzwyczajenia polskich kierowców?

Wyniki badań: czy hybryda plug-in wpisuje się w przyzwyczajenia polskich kierowców?

Wyniki badań: czy hybryda plug-in wpisuje się w przyzwyczajenia polskich kierowców?

2 sierpnia 2021
  • 34% ankietowanych korzysta z auta kilka razy w tygodniu lub rzadziej
  • 19% ankietowanych deklaruje rozważanie kupna hybrydy typu plug-in
  • 60% ankietowanych przed zakupem auta szukało informacji na temat jego średniego spalania
  • 80% ankietowanych mając do wyboru auto droższe o 1/5, ale zużywające o połowę mniej paliwa lub tańsze o 1/5, ale palące połowę więcej, wybiera pierwszą możliwość

Z badania Volkswagena i InsightOut Lab wynika, że wielu respondentów jest gotowych na „przesiadkę” do hybryd typu plug-in. Wskazuje na to m.in. częstotliwość korzystania z samochodu oraz preferencje przy wyborze nowego auta. Na razie rozważanie zakupu PHEV deklaruje niemal co piąty respondent.

Najnowsze badanie marki Volkswagen i InsightOut Lab zostało poświęcone hybrydom typu plug-in (PHEV). Z danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) wynika, że między styczniem a czerwcem 2021 r. ich liczba wzrosła o 4.489 sztuk i wynosi 13.866. Obecnie na polskich drogach jest ich więcej niż aut w pełni elektrycznych, co oznacza zmianę długotrwałego trendu.

Wyniki badania dowodzą, że hybrydy typu plug-in wpisują się w dotychczasowe przyzwyczajenia ankietowanych, dotyczące korzystania z samochodu. 1/3 respondentów korzysta z auta kilka razy w tygodniu lub rzadziej. Nawet jeśli jeżdżą częściej, to niekoniecznie na dłuższych dystansach. Przy wyborze auta ponad połowa zwraca uwagę na zużycie paliwa. Aż 80% wybrałoby auto o 1/5 droższe, ale spalające o połowę mniej paliwa. Dla niemal 30% największym atutem PHEV jest możliwość jazdy bez emisji CO2 i niższe średnie spalanie. Za sprawą wynoszącego ok. 50 km zasięgu elektrycznego, hybryda plug-in jest jedną z odpowiedzi na coraz poważniejsze wyzwania klimatyczne, a jej potencjał ekologiczny wzrasta wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE).

Sporadyczne korzystanie z auta i krótkie codzienne podróże
Najwięcej badanych, w sumie 42%, na różne sposoby korzysta z auta codziennie. Jednak niewiele mniej, bo 34%, potrzebuje samochodu zdecydowanie rzadziej – kilka razy w tygodniu albo jeszcze bardziej sporadycznie. Dość duża grupa, 19%, w ogóle obywa się bez samochodu. Natomiast dla 5% stanowi on narzędzie pracy.
Dla 1/3 ankietowanych, którzy korzystają z samochodu sporadycznie, hybryda typu plug-in jest dobrym rozwiązaniem. Pomiędzy kolejnymi podróżami pozostaje im dużo czasu na pełne naładowanie akumulatora. Jednak w przypadku częstszego korzystania z samochodu, PHEV nie traci na atrakcyjności. Wynika to z odpowiedzi respondentów: Polacy nawet jeśli jeżdżą częściej, to niekoniecznie na dłuższych dystansach.

Wyniki badań: czy hybryda plug-in wpisuje się w przyzwyczajenia polskich kierowców?

 

Według badania PSPA z 2020 r. 62% ankietowanych dziennie przejeżdża samochodem mniej niż 30 km. Natomiast kolejne 26% badanych mieści się w przedziale 31-50 km. Codzienne podróże są krótkie również jeśli chodzi o czas trwania. Z pilotażowego badania GUS wynika, że w 2017 r. w województwie podkarpackim w dni robocze w 51% trwały one maksymalnie 15 min., a w 32% od 16 do 30 minut.

Sposób codziennego korzystania z auta sprawia, że co najmniej 1/3 ankietowanych mogłaby zyskać na przesiadce do hybrydy typu plug-in. Sporadyczne korzystanie z auta jak również krótkie dystanse w praktyce oznaczają możliwość jazdy bez emisji CO2. Warunkiem jest systematyczne ładowanie akumulatora. Pod tym względem ułatwioną sytuację ma 55% Polaków, ponieważ mieszka w domach.

Dla kierowców średnie spalanie jest ważne
Zdecydowana większość badanych, bo aż 79%, wie, że mniejsze zużycie paliwa oznacza bardziej ekologiczne auto. Z zastosowaniem tej wiedzy w praktyce jest jednak nieco gorzej. Mianowicie, 60% kierowców kupując samochód zwraca uwagę na jego średnie spalanie. 19% nie przywiązuje wagi do tego parametru. Natomiast aż 21% nie pamięta, czy kupując auto szukało informacji na ten temat.

 

Wyniki badań: czy hybryda plug-in wpisuje się w przyzwyczajenia polskich kierowców?

 

Osoby, które przywiązują wagę do zużycia paliwa w samochodzie, szczególnie powinny zainteresować się napędem hybrydowym typu plug-in. Z danych, opublikowanych w czasopiśmie Environmental Research wynika, że w USA, Norwegii i Niemczech średnie spalanie podczas codziennego użytkowania PHEV wynosi odpowiednio 2,1; 3,6 i 4 l/100km. Jego wysokość zależy od częstotliwości ładowania i sposobu użytkowania auta. Hybrydy plug-in należące do prywatnych właścicieli w Niemczech są ładowane średnio przez trzy z czterech dni użytkowania. Natomiast auta firmowe są ładowane średnio tylko raz na dwa dni i mają wyższe przebiegi. Dlatego ich średnie spalanie wynosi 7,5 l/100km.

Poziom zużycia paliwa w aucie przekłada się na poziom emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W przypadku hybryd z USA, Norwegii i Niemiec średnia emisja podczas jazdy (tzw. tailpipe) wyniosła odpowiednio 49, 84 i 93 g CO2/km. Dla porównania, w EU w 2020 r., nowe benzynowe auta spalinowe średnio emitowały 142 g CO2/km. To wynik pomiaru wg standardu WLTP.

Inwestycje się opłacają. W hybrydę plug-in również
Mając do wyboru auto o 20% droższe w zakupie, ale o 50% oszczędniejsze oraz tańsze o 20%, ale o 50% większym zużyciu paliwa, zdecydowana większość ankietowanych wybrałaby pierwszą propozycję. Hybrydy plug-in są nieco droższe od swoich odpowiedników wyposażonych wyłącznie w spalinowe silniki, ale pozwalają wyraźnie ograniczyć wydatki na paliwo.

 

Wyniki badań: czy hybryda plug-in wpisuje się w przyzwyczajenia polskich kierowców?

 

Wybór hybrydy typu plug-in to inwestycja nie tylko pod względem ekonomicznym, ale również ekologicznym. Dla osób, które nie są jeszcze zdecydowane na przesiadkę do samochodu w pełni elektrycznego (BEV), hybrydy plug-in oferują wiele zalet „elektryków” i stanowią naturalny przystanek przed zmianą auta na elektryczne.

PHEV pozwala obniżyć emisję CO2 bez zmiany przyzwyczajeń
Badanie pokazuje gotowość sporej części ankietowanych do zmiany nawyków na bardziej przyjazne środowisku. Na skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza „Nie będę zmieniać żadnych swoich przyzwyczajeń”, a 7 „Jestem gotów zmienić większość lub wszystkie swoje przyzwyczajenia”, aż 32% respondentów zaznacza odpowiedzi 6 i 7. Kolejne 30% nie jest już tak zdecydowanych, ale nadal opowiada się po stronie zmian. Warto również zwrócić uwagę na 27% niezdecydowanych oraz grupę niechętną zmianom, która stanowi 11% badanych.

 

Wyniki badań: czy hybryda plug-in wpisuje się w przyzwyczajenia polskich kierowców?

 

Hybryda typu plug-in stanowi rozwiązanie zwłaszcza dla tych osób, które wahają się lub nie chcą zmieniać swoich przyzwyczajeń, dotyczących korzystania z auta na co dzień. Już teraz znaczna część respondentów z uwagi na częstotliwość i długość codziennych podróży skorzystałaby z przesiadki do PHEV.

Według ankietowanych za PHEV przemawia ekologia i ekonomia
Respondenci pytani o główną zaletę auta o napędzie hybrydowym typu plug-in najczęściej wskazują argumenty ekologiczne i ekonomiczne. W sumie odwołuje się do nich 52% ankietowanych. 29% sądzi, że główną zaletą samochodów z tym napędem jest możliwość jazdy bez emisji CO2 i niższe spalanie, a 23%, że niższe spalanie i niższe koszty benzyny. Badani rzadziej wskazują zalety, związane z wygodą użytkowania hybryd plug-in, do których zalicza się możliwość ładowania auta w garażu i rzadsze tankowanie.

 

Wyniki badań: czy hybryda plug-in wpisuje się w przyzwyczajenia polskich kierowców?

 

1/5 ankietowanych rozważa zakup PHEV
Z badania wynika, że 19 % respondentów rozważa zakup hybrydy typu plug-in, a niemal tyle samo – dokładnie 20 % – jest niezdecydowanych. Natomiast grupa badanych, którzy nie biorą pod uwagę zakupu PHEV jest zdecydowanie większa i wynosi aż 61 %.

 

Wyniki badań: czy hybryda plug-in wpisuje się w przyzwyczajenia polskich kierowców?

Bez wątpienia auta elektryczne to najbliższa przyszłość motoryzacji i kierunek, który jednoznacznie obrał Volkswagen, jednocześnie dbając o rozwój swojego portfolio w kierunku hybryd typu plug-in o wysokim zasięgu elektrycznym. Pozwalają one prawdziwie poznać przyjemność, wynikającą z jazdy „elektrykiem”. Volkswagen stawia na napędy alternatywne względem spalinowych, zmierzając w kierunku neutralności węglowej w ramach strategii Way To Zero.

Nota metodologiczna
Badanie zostało przeprowadzone w dn. 23-26 lipca 2021 r. przez InsightOut Lab i markę Volkswagen na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1063 osoby. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie  prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%).

Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie Recykling samochodów.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.  Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdź szczegóły korzystania z Volkswagen WeConnect na stronie www. Leasing klasyczny: Oferta dla przedsiębiorców. Suma opłat skalkulowana w oparciu o parametry: opłata wstępna 20%, okres leasingu 36 miesięcy, wartość końcowa 1%.  

Leasing dla przedsiębiorców. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kredyt "Jak Abonament" - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty 150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.  Raty leasingu "Jak Abonament" dla parametrów: 10% opłaty wstępnej, okres finansowania 48 miesięcy, limit roczny 15 000 km. Oferta dla Przedsiębiorców.

Volkswagen zwraca uwagę, że pewna liczba modeli Volkswagen ID. wyprodukowanych w Chinach została sprowadzona na rynki międzynarodowe nieoficjalnymi kanałami poza autoryzowaną siecią Volkswagena.  Nieautoryzowani sprzedawcy wprowadzają klientów w błąd, twierdząc, że oferowane przez nich modele Volkswagen ID. są objęte międzynarodową gwarancją. Volkswagen wskazuje, że pojazdy wyprodukowane w Chinach, na rynek chiński nie są objęte międzynarodową gwarancją, w tym również obejmującą Europejski Obszar Gospodarzy. Z uwagi na powyższe, wszystkie wymagania dotyczące naprawy i serwisowania, w tym korzystania z gwarancji i dobrej woli, nie mogą być podejmowane przez autoryzowanych dealerów lub jakikolwiek autoryzowany zakład serwisowy marki Volkswagen na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy nie mogą również zapewnić klientom Oryginalnych Części Volkswagen dla modeli sprzedawanych wyłącznie w Chinach, takich jak Volkswagen ID.6.  Klienci, którzy zdecydują się na zakup pojazdów za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów, powinni mieć świadomość, że oprócz braku możliwości serwisowania, gwarancji i dostaw części zamiennych, pojazdy te są wyposażone w wersję oprogramowania przeznaczoną na inny rynek. Podobnie jak w przypadku gwarancji i serwisu, nie może być ono obsługiwane przez dealerów Volkswagena. Dodatkowo nieoficjalnie importowane modele ID. zostały  wyprodukowane wyłącznie na warunki rynku chińskiego. Nie są więc homologowane na inne rynki ani dostosowane do ich specyficznych wymagań. Nie posiadają więc europejskiej homologacji i certyfikatu zgodności (CoC).  Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy pozostają zaangażowani w sprawy klientów, dlatego prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i ponownego przemyślenia zakupu modelu Volkswagen ID. za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów. Zalecamy klientom wizytę u autoryzowanych dealerów w celu zapoznania się z najnowszą ofertą dostępnych modeli samochodów marki Volkswagen, które są oficjalnie dopuszczone do sprzedaży na danym rynku i posiadają ustaloną gwarancję oraz wsparcie serwisowe. Volkswagen i oficjalny dostawca chętnie zorganizują kontakt z autoryzowanymi dealerami.

*Obowiązuje do odwołania. Szczegóły u sprzedawcy. Polo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Polo Special Edition: 2 400 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 100 zł. Rabat 6000 zł. T-Roc Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Roc Special Edition: 11 160 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 6000 zł. Nowy T-Cross Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Cross Special Edition: 10 360 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Touran Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Comfortline z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Touran Special Edition: 25 000 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Comfortline i Special Edition: 3 300 zł. Rabat 5000 zł. Taigo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Taigo Special Edition: 9 560 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 5000 zł. Nowy Tiguan Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Nowy Tiguan Special Edition: 22 380 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. ID.3 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.3 Special Edition: 30 800 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.4 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.4 Special Edition: 38 050 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.5 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.5 Special Edition: 33 970 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.7 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.7 Special Edition: 45 730 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 9200 zł.