Grupa Volkswagen zwiększa prognozy na 2021 rok po rekordowym wyniku w pierwszym półroczu

Grupa Volkswagen zwiększa prognozy na 2021 rok po rekordowym wyniku w pierwszym półroczu

3 sierpnia 2021
  • Dobre wyniki finansowe dzięki markom premium i Financial Services
  • zysk operacyjny, mimo trudnych warunków zewnętrznych, wyniósł 11,4 miliarda euro i okazał się rekordowy, operacyjna stopa zwrotu na dobrym poziomie 8,8 procent
  • znacznie lepszy wynik finansowy przed i po opodatkowaniu – 11,2 miliarda euro i 8,5 miliarda euro
  • dział samochodów: bardzo wysoki przepływ gotówki netto w wysokości 12,3 miliarda euro; płynność finansowa netto wzrosła do 35,0 miliardaów euro
  • podniesienie przewidywanego operacyjnego zwrotu ze sprzedaży koncernu w całym 2021 roku o 0,5 punktu procentowego do 6,0-7,5 procent; zwiększenie prognozy spodziewanego przepływu gotówki netto
  • CEO Diess: „Nadal utrzymujemy wysokie tempo, zarówno pod względem operacyjnym, jak i strategicznym. Rekordowy zysk w pierwszym półroczu to jasny dowód, że nasze marki są silne, a produkty atrakcyjne. Szczególnie dobrze sytuacja wygląda w sektorze premium, w którym uzyskaliśmy dwucyfrową operacyjną stopę zwrotu, a także w sektorze Financial Services. Nasza ofensywa w dziedzinie samochodów elektrycznych także zyskuje coraz większą dynamikę”.

Poznań, 3. sierpnia 2021 r. – Działalność biznesowa koncernu Volkswagen nadal rozwijała się pozytywnie i mimo trudnych warunków zewnętrznych w pierwszym półroczu 2021 roku uzyskano rekordowy zysk operacyjny. Motorem pozytywnego rozwoju były przede wszystkim marki premium – Audi i Porsche oraz Volkswagen Financial Services. Skutki pandemii Covid-19 i globalnego deficytu na rynku półprzewodników udało się skutecznie ograniczyć. Atrakcyjna paleta modeli koncernu cieszyła się na odradzających się rynkach wysokim popytem. Dzięki temu dostawy dla klientów – w porównaniu ze słabszym z powodu pandemii półroczem 2020 r. – wzrosły o 27,9 procent do 5 (3,9) milionów samochodów. Przychody ze sprzedaży zwiększyły się jeszcze bardziej, o 34,9 procent, do 129,7 (96,1) miliarda euro. Zysk operacyjny na poziomie 11,4 miliarda euro (w pierwszym półroczu 2020 r. przed zdarzeniami specjalnymi: -0,8) okazał się znacznie wyższy niż rekordowy zysk przed pandemią, w roku 2019, który wyniósł 10,0 miliardów euro (przed zdarzeniami specjalnymi). Operacyjna stopa zwrotu osiągnęła tym samym mocne 8,8 procent (w 1. półroczu przed zdarzeniami specjalnymi: -0,8). Główne przyczyny zwiększenia zysku to wysoka sprzedaż, optymalizacja oferty i cen, a także pozytywne efekty działań zabezpieczających dostawy surowców. Negatywny wpływ na zysk miały jednokrotne nakłady na restrukturyzację w wysokości 0,7 miliarda euro. Kontynuowano z sukcesem prace nad programem obniżenia kosztów stałych. W dziale samochodów uzyskano bardzo wysoki przepływ gotówki netto wynoszący 12,3 (-2,3) miliarda euro, co jest dowodem dużej efektywności modelu biznesowego w tym dziale. Płynność finansowa netto w dziale samochodów nadal rosła osiągając bardzo dobry poziom 35,0 miliardów euro. Przejęcie firmy Navistar i jego finansowe skutki nie zostały uwzględnione w prezentowanych wynikach. Na skutek nadzwyczaj dobrej sytuacji w pierwszym półroczu koncern Volkswagen podniósł o 0,5 punktu procentowego prognozę dotyczącą operacyjnej stopy zwrotu w całym 2021 roku do 6,0-7,5 procent.

Herbert Diess, CEO koncernu Volkswagen, stwierdził: „Nadal utrzymujemy wysokie tempo, zarówno pod względem operacyjnym, jak i strategicznym. Rekordowy wynik w pierwszym półroczu to jasny dowód na to, że nasze marki są silne, a produkty atrakcyjne. Szczególnie dobrze sytuacja wygląda w sektorze premium, w którym uzyskaliśmy dwucyfrową operacyjną stopę zwrotu, a także w sektorze Financial Services. Nasza ofensywa w dziedzinie samochodów elektrycznych także zyskuje coraz większą dynamikę. W kolejnych miesiącach będziemy stale zwiększać jej tempo. Realizując strategię NEW AUTO dokonujemy jednocześnie transformacji przedsiębiorstwa, by zidentyfikować przyszłe źródła dochodu. W ten sposób przygotowujemy Volkswagena do objęcia wiodącej roli w świecie nowej mobilności”.

Arno Antlitz, CFO koncernu Volkswagen, powiedział: „Wyniki finansowe koncernu Volkswagen uzyskane w pierwszym półroczu dowodzą jego siły. Operacyjna stopa zwrotu po sześciu miesiącach wyniosła 8,8 procent. Szczególnie dobry okazał się drugi kwartał. Bardzo solidny wynik osiągnęliśmy również pod względem przepływu gotówki netto o wartości 10,2 miliarda euro, mimo nakładów poniesionych na inwestycje istotne dla przyszłego rozwoju. Skutki braków na rynku półprzewodników udało nam się jak dotąd ograniczyć, spodziewamy się jednak ich wyraźniejszych skutków w trzecim kwartale. Nasze prognozy dotyczące wyników w całym roku są mimo to pozytywne i dlatego skorygowaliśmy je zakładając ich wyższy poziom”.

Nadal wysoki zysk operacyjny

Koncern Volkswagen zwiększył w pierwszym półroczu dostawy swoich samochodów na świecie – w porównaniu z obciążonym skutkami pandemii Covid-19 poprzednim rokiem – o 27,9 procent do pięciu milionów samochodów. Udział w globalnym rynku samochodów osobowych lekko zmniejszył się w tym samym czasie – o 0,2 punktu procentowego do 12,6 procent. Na rodzimym europejskim rynku oraz w Ameryce Północnej koncern zwiększył swój udział, zmniejszył się on jednak na największym pojedynczym rynku, jakim są Chiny; przyczyną był deficyt półprzewodników.

Zgodnie z planem koncern przyspieszył swoją ofensywę w dziedzinie samochodów elektrycznych. Łącznie do końca czerwca do klientów na świecie trafiło 171.000 samochodów w pełni elektrycznych (BEV), czyli ponad dwa razy więcej niż w tym samym czasie poprzedniego roku (+165 procent). W pierwszym kwartale wydano klientom 60.000 aut typu BEV, ale zgodnie z przewidywaniami sytuacja znacznie poprawiła się w drugim kwartale, w którym było ich 111.000. Udział samochodów skonstruowanych na modułowej platformie MEB w ogólnej liczbie aut typu BEV wyniósł w drugim kwartale ponad 60 procent. W dalszej części roku ich popularność będzie rosła dzięki zwiększeniu oferty w segmencie BEV. Koncern konsekwentnie rozbudowywał też swoją ofertę samochodów hybrydowych typu plug-in (PHEV), które cieszyły się dużym popytem: w pierwszym półroczu dostarczono klientom 171.000 takich aut, czyli ponad trzy razy więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku (+204 procent).

Bardzo dobrą sytuację odnotowano w markach Audi i Porsche, z których każda uzyskała w pierwszym półroczu rekordowy wynik i operacyjną stopę zwrotu o dwucyfrowej wartości – odpowiednio 10,7 oraz 17,6 procent. Również Volkswagen Financial Services może się pochwalić bardzo dobrymi rezultatami i pond dwa razy lepszym – w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku – zyskiem operacyjnym na poziomie 2,3 miliarda euro. Volkswagen Financial Services dobrą sytuację zawdzięcza m.in. biznesowi na rynku samochodów używanych i pozytywnej sytuacji w dziedzinie kosztów ryzyka.

Na skutek wzrostu sprzedaży i większego popytu na modele o wyższej marży, przychody ze sprzedaży koncernu zwiększyły się aż o 34,9 procent do 129,7 (96,1) miliardów euro. Zysk operacyjny w wysokości 11,4 miliardów euro (1. półrocze 2020 r. przed zdarzeniami specjalnymi: -0,8) okazał się większy od dotychczasowego rekordowego zysku z 2019 roku (a więc przed pandemią) wynoszącego przed zdarzeniami specjalnymi 10,0 miliardów euro. Dzięki temu operacyjna stopa zwrotu wyniosła 8,8 procent. Główne przyczyny wzrostu zysku to wysoka sprzedaż, optymalizacja oferty i cen, a także pozytywne efekty działań zabezpieczających dostawy surowców. Jednokrotne nakłady na restrukturyzację marki MAN w wysokości 0,7 miliarda euro miały negatywny wpływ na zysk. Kontynuowano z sukcesem prace nad programem obniżenia kosztów stałych.

Zysk przed i po opodatkowaniu także okazał się większy i wyniósł 11,2 (-1,4) miliarda euro oraz 8,5 (-1,0) miliarda euro. Zysk za akcję uprzywilejowaną osiągnął dzięki temu dobry poziom 16,20 (-2,33) euro.

Dział samochodów: większy przepływ gotówki i wzrost płynności finansowej netto

Silna działalność biznesowa i środki zmniejszające koszty miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe. Przepływ gotówki netto w dziale samochodów wyniósł 10,2 (-4,8) miliarda euro i okazał się bardzo wysoki. Przepływ gotówki netto bez fuzji i przejęć oraz odpływu środków w związku ze sprawą diesli wyniósł 12,3 (-2,3) miliarda euro i przewyższył poziom przedkryzysowego roku 2019 o 80 procent. Płynność finansowa netto w dziale samochodów również okazała się wysoka i wzrosła do bardzo dobrego poziomu 35,0 miliardów euro. Na koniec pierwszego kwartału wynosiła ona 29,6 miliarda euro. Przejęcie Navistara i jego finansowe skutki nie zostały uwzględnione w prezentowanych wynikach.

Koszty badań i rozwoju na skutek niezbędnych inwestycji w nowe modele, technologie i oprogramowanie zwiększyły się do 7,7 (6,7) miliarda euro. Ich udział mimo to zmniejszył się w bieżącym roku do 7,2 procent, gdy jeszcze w poprzednim roku za sprawą spowodowanych pandemią niskich przychodów ze sprzedaży wynosił 8,7 procent. Większa dyscyplina inwestycyjna i większe wykorzystanie efektów synergii w koncernie znacznie poprawiły sytuację w dziedzinie inwestycji. W porównaniu z poprzednim rokiem zmalały one o 8,5 procent do 3,8 (4,1) miliardów euro. Odpowiednio do tego znacznie zmniejszył się udział inwestycji i osiągnął poziom 3,5 (5,4) procent – dużo niższy niż w pierwszym półroczu 2019 roku przed kryzysem (4,9 procent).

Prognoza na 2021 rok

W oparciu o sytuację biznesową w pierwszym półroczu 2021 roku koncern Volkswagen w dużym stopniu skorygował swoje prognozy dotyczące głównych parametrów finansowych.

W całym przemyśle zwiększyło się ryzyko braków w zaopatrzeniu i w dostawach półprzewodników. Negatywnych skutków tego zjawiska należy spodziewać się raczej w drugiej połowie roku. Z tego powodu koncern zmniejszył swoje przewidywania dotyczące dostaw aut dla klientów i zakłada, że w 2021 roku – jeśli uda się pokonać pandemię Covid-19 – będą one znacznie wyższe niż w poprzednim roku, mimo nadal trudnej sytuacji rynkowej. Wyzwania są związane głównie z koniunkturą, rosnącą walką konkurencyjną, niepewną sytuacją na rynkach surowcowych i dewizowych, z koniecznością zabezpieczenia łańcucha dostaw oraz z ostrzejszymi wymaganiami w dziedzinie emisji szkodliwych substancji. Przychody ze sprzedaży koncernu Volkswagen będą w 2021 roku prawdopodobnie znacząco wyższe niż w roku ubiegłym. Operacyjna stopa zwrotu w 2021 roku wyniesie – według prognoz koncernu – między 6,0 a 7,5 procent.

W dziale samochodów ze względu na prawdopodobnie mniejszy odpływ środków spowodowany sprawą diesli i większe skutki w zakresie fuzji i przejęć należy spodziewać się dużego wzrostu przepływu gotówki netto w porównaniu z poprzednim rokiem, co spowoduje znaczne zwiększenie płynności finansowej netto. Przewidywania bazują na aktualnych strukturach koncernu Volkswagen. W prognozie nie uwzględniono skutków nabycia wszystkich znajdujących się w obrocie akcji firmy Navistar International Corporation.

 

Grupa Volkswagen zwiększa prognozy na 2021 rok po rekordowym wyniku w pierwszym półroczu

 

Szczegółowa tabela z danymi znajduje się w pliku pdf

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie  prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%).

Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie Recykling samochodów.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska/wltp.html?

Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdź szczegóły korzystania z Volkswagen WeConnect na stronie https://www.volkswagen.pl/pl/connected-car/lacznosc/we-connect.html? Leasing klasyczny: Oferta dla przedsiębiorców. Suma opłat skalkulowana w oparciu o parametry: opłata wstępna 20%, okres leasingu 36 miesięcy, wartość końcowa 1%.  

Leasing dla przedsiębiorców. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kredyt "Jak Abonament" - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty 150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.  Raty leasingu "Jak Abonament" dla parametrów: 10% opłaty wstępnej, okres finansowania 48 miesięcy, limit roczny 15 000 km. Oferta dla Przedsiębiorców.

Volkswagen zwraca uwagę, że pewna liczba modeli Volkswagen ID. wyprodukowanych w Chinach została sprowadzona na rynki międzynarodowe nieoficjalnymi kanałami poza autoryzowaną siecią Volkswagena.  Nieautoryzowani sprzedawcy wprowadzają klientów w błąd, twierdząc, że oferowane przez nich modele Volkswagen ID. są objęte międzynarodową gwarancją. Volkswagen wskazuje, że pojazdy wyprodukowane w Chinach, na rynek chiński nie są objęte międzynarodową gwarancją, w tym również obejmującą Europejski Obszar Gospodarzy. Z uwagi na powyższe, wszystkie wymagania dotyczące naprawy i serwisowania, w tym korzystania z gwarancji i dobrej woli, nie mogą być podejmowane przez autoryzowanych dealerów lub jakikolwiek autoryzowany zakład serwisowy marki Volkswagen na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy nie mogą również zapewnić klientom Oryginalnych Części Volkswagen dla modeli sprzedawanych wyłącznie w Chinach, takich jak Volkswagen ID.6.  Klienci, którzy zdecydują się na zakup pojazdów za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów, powinni mieć świadomość, że oprócz braku możliwości serwisowania, gwarancji i dostaw części zamiennych, pojazdy te są wyposażone w wersję oprogramowania przeznaczoną na inny rynek. Podobnie jak w przypadku gwarancji i serwisu, nie może być ono obsługiwane przez dealerów Volkswagena. Dodatkowo nieoficjalnie importowane modele ID. zostały  wyprodukowane wyłącznie na warunki rynku chińskiego. Nie są więc homologowane na inne rynki ani dostosowane do ich specyficznych wymagań. Nie posiadają więc europejskiej homologacji i certyfikatu zgodności (CoC).  Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy pozostają zaangażowani w sprawy klientów, dlatego prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i ponownego przemyślenia zakupu modelu Volkswagen ID. za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów. Zalecamy klientom wizytę u autoryzowanych dealerów w celu zapoznania się z najnowszą ofertą dostępnych modeli samochodów marki Volkswagen, które są oficjalnie dopuszczone do sprzedaży na danym rynku i posiadają ustaloną gwarancję oraz wsparcie serwisowe. Volkswagen i oficjalny dostawca chętnie zorganizują kontakt z autoryzowanymi dealerami.

*Obowiązuje do odwołania. Szczegóły u sprzedawcy. Polo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Polo Special Edition: 2 400 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 100 zł. Rabat 6000 zł. T-Roc Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Roc Special Edition: 11 160 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 6000 zł. Nowy T-Cross Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Cross Special Edition: 10 360 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 8000 zł. Touran Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Comfortline z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Touran Special Edition: 25 000 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Comfortline i Special Edition: 3 300 zł. Rabat 5000 zł. Taigo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Taigo Special Edition: 9 560 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 3000 zł. Nowy Tiguan Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Nowy Tiguan Special Edition: 22 380 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. ID.3 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.3 Special Edition: 30 800 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.4 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.4 Special Edition: 38 050 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.5 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.5 Special Edition: 33 970 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.7 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.7 Special Edition: 45 730 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 9200 zł. ID.7 Tourer Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.7 Tourer Special Edition: 47 430 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 9200 zł. Materiał może prezentować elementy wyposażenia dodatkowego lub opcjonalnego