Grupa Volkswagen zwiększa prognozy na 2021 rok po rekordowym wyniku w pierwszym półroczu

Grupa Volkswagen zwiększa prognozy na 2021 rok po rekordowym wyniku w pierwszym półroczu

Grupa Volkswagen zwiększa prognozy na 2021 rok po rekordowym wyniku w pierwszym półroczu

3 sierpnia 2021
  • Dobre wyniki finansowe dzięki markom premium i Financial Services
  • zysk operacyjny, mimo trudnych warunków zewnętrznych, wyniósł 11,4 miliarda euro i okazał się rekordowy, operacyjna stopa zwrotu na dobrym poziomie 8,8 procent
  • znacznie lepszy wynik finansowy przed i po opodatkowaniu – 11,2 miliarda euro i 8,5 miliarda euro
  • dział samochodów: bardzo wysoki przepływ gotówki netto w wysokości 12,3 miliarda euro; płynność finansowa netto wzrosła do 35,0 miliardaów euro
  • podniesienie przewidywanego operacyjnego zwrotu ze sprzedaży koncernu w całym 2021 roku o 0,5 punktu procentowego do 6,0-7,5 procent; zwiększenie prognozy spodziewanego przepływu gotówki netto
  • CEO Diess: „Nadal utrzymujemy wysokie tempo, zarówno pod względem operacyjnym, jak i strategicznym. Rekordowy zysk w pierwszym półroczu to jasny dowód, że nasze marki są silne, a produkty atrakcyjne. Szczególnie dobrze sytuacja wygląda w sektorze premium, w którym uzyskaliśmy dwucyfrową operacyjną stopę zwrotu, a także w sektorze Financial Services. Nasza ofensywa w dziedzinie samochodów elektrycznych także zyskuje coraz większą dynamikę”.

Poznań, 3. sierpnia 2021 r. – Działalność biznesowa koncernu Volkswagen nadal rozwijała się pozytywnie i mimo trudnych warunków zewnętrznych w pierwszym półroczu 2021 roku uzyskano rekordowy zysk operacyjny. Motorem pozytywnego rozwoju były przede wszystkim marki premium – Audi i Porsche oraz Volkswagen Financial Services. Skutki pandemii Covid-19 i globalnego deficytu na rynku półprzewodników udało się skutecznie ograniczyć. Atrakcyjna paleta modeli koncernu cieszyła się na odradzających się rynkach wysokim popytem. Dzięki temu dostawy dla klientów – w porównaniu ze słabszym z powodu pandemii półroczem 2020 r. – wzrosły o 27,9 procent do 5 (3,9) milionów samochodów. Przychody ze sprzedaży zwiększyły się jeszcze bardziej, o 34,9 procent, do 129,7 (96,1) miliarda euro. Zysk operacyjny na poziomie 11,4 miliarda euro (w pierwszym półroczu 2020 r. przed zdarzeniami specjalnymi: -0,8) okazał się znacznie wyższy niż rekordowy zysk przed pandemią, w roku 2019, który wyniósł 10,0 miliardów euro (przed zdarzeniami specjalnymi). Operacyjna stopa zwrotu osiągnęła tym samym mocne 8,8 procent (w 1. półroczu przed zdarzeniami specjalnymi: -0,8). Główne przyczyny zwiększenia zysku to wysoka sprzedaż, optymalizacja oferty i cen, a także pozytywne efekty działań zabezpieczających dostawy surowców. Negatywny wpływ na zysk miały jednokrotne nakłady na restrukturyzację w wysokości 0,7 miliarda euro. Kontynuowano z sukcesem prace nad programem obniżenia kosztów stałych. W dziale samochodów uzyskano bardzo wysoki przepływ gotówki netto wynoszący 12,3 (-2,3) miliarda euro, co jest dowodem dużej efektywności modelu biznesowego w tym dziale. Płynność finansowa netto w dziale samochodów nadal rosła osiągając bardzo dobry poziom 35,0 miliardów euro. Przejęcie firmy Navistar i jego finansowe skutki nie zostały uwzględnione w prezentowanych wynikach. Na skutek nadzwyczaj dobrej sytuacji w pierwszym półroczu koncern Volkswagen podniósł o 0,5 punktu procentowego prognozę dotyczącą operacyjnej stopy zwrotu w całym 2021 roku do 6,0-7,5 procent.

Herbert Diess, CEO koncernu Volkswagen, stwierdził: „Nadal utrzymujemy wysokie tempo, zarówno pod względem operacyjnym, jak i strategicznym. Rekordowy wynik w pierwszym półroczu to jasny dowód na to, że nasze marki są silne, a produkty atrakcyjne. Szczególnie dobrze sytuacja wygląda w sektorze premium, w którym uzyskaliśmy dwucyfrową operacyjną stopę zwrotu, a także w sektorze Financial Services. Nasza ofensywa w dziedzinie samochodów elektrycznych także zyskuje coraz większą dynamikę. W kolejnych miesiącach będziemy stale zwiększać jej tempo. Realizując strategię NEW AUTO dokonujemy jednocześnie transformacji przedsiębiorstwa, by zidentyfikować przyszłe źródła dochodu. W ten sposób przygotowujemy Volkswagena do objęcia wiodącej roli w świecie nowej mobilności”.

Arno Antlitz, CFO koncernu Volkswagen, powiedział: „Wyniki finansowe koncernu Volkswagen uzyskane w pierwszym półroczu dowodzą jego siły. Operacyjna stopa zwrotu po sześciu miesiącach wyniosła 8,8 procent. Szczególnie dobry okazał się drugi kwartał. Bardzo solidny wynik osiągnęliśmy również pod względem przepływu gotówki netto o wartości 10,2 miliarda euro, mimo nakładów poniesionych na inwestycje istotne dla przyszłego rozwoju. Skutki braków na rynku półprzewodników udało nam się jak dotąd ograniczyć, spodziewamy się jednak ich wyraźniejszych skutków w trzecim kwartale. Nasze prognozy dotyczące wyników w całym roku są mimo to pozytywne i dlatego skorygowaliśmy je zakładając ich wyższy poziom”.

Nadal wysoki zysk operacyjny

Koncern Volkswagen zwiększył w pierwszym półroczu dostawy swoich samochodów na świecie – w porównaniu z obciążonym skutkami pandemii Covid-19 poprzednim rokiem – o 27,9 procent do pięciu milionów samochodów. Udział w globalnym rynku samochodów osobowych lekko zmniejszył się w tym samym czasie – o 0,2 punktu procentowego do 12,6 procent. Na rodzimym europejskim rynku oraz w Ameryce Północnej koncern zwiększył swój udział, zmniejszył się on jednak na największym pojedynczym rynku, jakim są Chiny; przyczyną był deficyt półprzewodników.

Zgodnie z planem koncern przyspieszył swoją ofensywę w dziedzinie samochodów elektrycznych. Łącznie do końca czerwca do klientów na świecie trafiło 171.000 samochodów w pełni elektrycznych (BEV), czyli ponad dwa razy więcej niż w tym samym czasie poprzedniego roku (+165 procent). W pierwszym kwartale wydano klientom 60.000 aut typu BEV, ale zgodnie z przewidywaniami sytuacja znacznie poprawiła się w drugim kwartale, w którym było ich 111.000. Udział samochodów skonstruowanych na modułowej platformie MEB w ogólnej liczbie aut typu BEV wyniósł w drugim kwartale ponad 60 procent. W dalszej części roku ich popularność będzie rosła dzięki zwiększeniu oferty w segmencie BEV. Koncern konsekwentnie rozbudowywał też swoją ofertę samochodów hybrydowych typu plug-in (PHEV), które cieszyły się dużym popytem: w pierwszym półroczu dostarczono klientom 171.000 takich aut, czyli ponad trzy razy więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku (+204 procent).

Bardzo dobrą sytuację odnotowano w markach Audi i Porsche, z których każda uzyskała w pierwszym półroczu rekordowy wynik i operacyjną stopę zwrotu o dwucyfrowej wartości – odpowiednio 10,7 oraz 17,6 procent. Również Volkswagen Financial Services może się pochwalić bardzo dobrymi rezultatami i pond dwa razy lepszym – w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku – zyskiem operacyjnym na poziomie 2,3 miliarda euro. Volkswagen Financial Services dobrą sytuację zawdzięcza m.in. biznesowi na rynku samochodów używanych i pozytywnej sytuacji w dziedzinie kosztów ryzyka.

Na skutek wzrostu sprzedaży i większego popytu na modele o wyższej marży, przychody ze sprzedaży koncernu zwiększyły się aż o 34,9 procent do 129,7 (96,1) miliardów euro. Zysk operacyjny w wysokości 11,4 miliardów euro (1. półrocze 2020 r. przed zdarzeniami specjalnymi: -0,8) okazał się większy od dotychczasowego rekordowego zysku z 2019 roku (a więc przed pandemią) wynoszącego przed zdarzeniami specjalnymi 10,0 miliardów euro. Dzięki temu operacyjna stopa zwrotu wyniosła 8,8 procent. Główne przyczyny wzrostu zysku to wysoka sprzedaż, optymalizacja oferty i cen, a także pozytywne efekty działań zabezpieczających dostawy surowców. Jednokrotne nakłady na restrukturyzację marki MAN w wysokości 0,7 miliarda euro miały negatywny wpływ na zysk. Kontynuowano z sukcesem prace nad programem obniżenia kosztów stałych.

Zysk przed i po opodatkowaniu także okazał się większy i wyniósł 11,2 (-1,4) miliarda euro oraz 8,5 (-1,0) miliarda euro. Zysk za akcję uprzywilejowaną osiągnął dzięki temu dobry poziom 16,20 (-2,33) euro.

Dział samochodów: większy przepływ gotówki i wzrost płynności finansowej netto

Silna działalność biznesowa i środki zmniejszające koszty miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe. Przepływ gotówki netto w dziale samochodów wyniósł 10,2 (-4,8) miliarda euro i okazał się bardzo wysoki. Przepływ gotówki netto bez fuzji i przejęć oraz odpływu środków w związku ze sprawą diesli wyniósł 12,3 (-2,3) miliarda euro i przewyższył poziom przedkryzysowego roku 2019 o 80 procent. Płynność finansowa netto w dziale samochodów również okazała się wysoka i wzrosła do bardzo dobrego poziomu 35,0 miliardów euro. Na koniec pierwszego kwartału wynosiła ona 29,6 miliarda euro. Przejęcie Navistara i jego finansowe skutki nie zostały uwzględnione w prezentowanych wynikach.

Koszty badań i rozwoju na skutek niezbędnych inwestycji w nowe modele, technologie i oprogramowanie zwiększyły się do 7,7 (6,7) miliarda euro. Ich udział mimo to zmniejszył się w bieżącym roku do 7,2 procent, gdy jeszcze w poprzednim roku za sprawą spowodowanych pandemią niskich przychodów ze sprzedaży wynosił 8,7 procent. Większa dyscyplina inwestycyjna i większe wykorzystanie efektów synergii w koncernie znacznie poprawiły sytuację w dziedzinie inwestycji. W porównaniu z poprzednim rokiem zmalały one o 8,5 procent do 3,8 (4,1) miliardów euro. Odpowiednio do tego znacznie zmniejszył się udział inwestycji i osiągnął poziom 3,5 (5,4) procent – dużo niższy niż w pierwszym półroczu 2019 roku przed kryzysem (4,9 procent).

Prognoza na 2021 rok

W oparciu o sytuację biznesową w pierwszym półroczu 2021 roku koncern Volkswagen w dużym stopniu skorygował swoje prognozy dotyczące głównych parametrów finansowych.

W całym przemyśle zwiększyło się ryzyko braków w zaopatrzeniu i w dostawach półprzewodników. Negatywnych skutków tego zjawiska należy spodziewać się raczej w drugiej połowie roku. Z tego powodu koncern zmniejszył swoje przewidywania dotyczące dostaw aut dla klientów i zakłada, że w 2021 roku – jeśli uda się pokonać pandemię Covid-19 – będą one znacznie wyższe niż w poprzednim roku, mimo nadal trudnej sytuacji rynkowej. Wyzwania są związane głównie z koniunkturą, rosnącą walką konkurencyjną, niepewną sytuacją na rynkach surowcowych i dewizowych, z koniecznością zabezpieczenia łańcucha dostaw oraz z ostrzejszymi wymaganiami w dziedzinie emisji szkodliwych substancji. Przychody ze sprzedaży koncernu Volkswagen będą w 2021 roku prawdopodobnie znacząco wyższe niż w roku ubiegłym. Operacyjna stopa zwrotu w 2021 roku wyniesie – według prognoz koncernu – między 6,0 a 7,5 procent.

W dziale samochodów ze względu na prawdopodobnie mniejszy odpływ środków spowodowany sprawą diesli i większe skutki w zakresie fuzji i przejęć należy spodziewać się dużego wzrostu przepływu gotówki netto w porównaniu z poprzednim rokiem, co spowoduje znaczne zwiększenie płynności finansowej netto. Przewidywania bazują na aktualnych strukturach koncernu Volkswagen. W prognozie nie uwzględniono skutków nabycia wszystkich znajdujących się w obrocie akcji firmy Navistar International Corporation.

 

Grupa Volkswagen zwiększa prognozy na 2021 rok po rekordowym wyniku w pierwszym półroczu

 

Szczegółowa tabela z danymi znajduje się w pliku pdf

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

  • Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie  prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%). Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie Recykling samochodów. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.  Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdź szczegóły korzystania z Volkswagen WeConnect na stronie www. Leasing dla przedsiębiorców. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Kredyt EasyDrive - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty 150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.