Wynik Grupy Volkswagen w trzecim kwartale był niższy od ubiegłorocznego z powodu deficytu półprzewodników

Wynik Grupy Volkswagen w trzecim kwartale był niższy od ubiegłorocznego z powodu deficytu półprzewodników. Cel rentowności na 2021 r. potwierdzony.

Wynik Grupy Volkswagen w trzecim kwartale był niższy od ubiegłorocznego z powodu deficytu półprzewodników. Cel rentowności na 2021 r. potwierdzony.

29 października 2021
  • Zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi, z powodu braków w zaopatrzeniu, zmniejszył się w trzecim kwartale (rok do roku) o 12,1 procent do 2,8 miliarda euro. Zysk operacyjny ze sprzedaży wyniósł 4,9 procent wobec ubiegłorocznych 5,4 procent.
  • Grupa marek wolumenowych odnotowała w trzecim kwartale stratę operacyjną. Ponadprzeciętny wpływ sytuacji na ryku półprzewodników na działalność w Chinach, mimo dużego popytu na tamtejszym rynku.
  • Przepływ gotówki netto w Dziale Samochodów w trzecim kwartale wyniósł 33 miliony euro i był nieznacznie pozytywny, po 9 miesiącach jest na dobrym poziomie 12,4 miliarda euro.
  • Zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi do września, dzięki dobremu pierwszemu półroczu, okazał się dobry i wyniósł 14,2 miliarda euro, zysk operacyjny ze sprzedaży wyniósł 7,6 procent.
  • Grupa potwierdza cel rentowności w 2021 roku na poziomie od 6,0 do 7,5 procent.
  • Prezes koncernu, Herbert Diess: „Wyniki finansowe osiągnięte w trzecim kwartale pokazują, że musimy konsekwentnie zwiększać produktywność w sektorze wolumenowym. Jesteśmy zdecydowani potwierdzić naszą mocną pozycję wobec dotychczasowych i nowych konkurentów oraz aktywnie wdrażać zmiany w kierunku neutralnej dla klimatu, cyfrowej mobilności zawarte w strategii NEW AUTO”.

Poznań, 29. października 2021 r. – Globalny kryzys na rynku półprzewodników szczególnie mocno wpłynął na działalność biznesową koncernu Volkswagen w trzecim kwartale bieżącego roku. Zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi w okresie od lipca do września wyniósł 2,8 (3,2) miliarda euro i był niższy niż w dwóch pierwszych kwartałach roku, a także niższy niż w słabym z powodu pandemii trzecim kwartale ubiegłego roku. Operacyjna stopa zwrotu ze sprzedaży przed zdarzeniami specjalnymi wyniosła w trzecim kwartale 4,9 (5,4) procent. W tym okresie najmocniej dotknięte zostały marki wolumenowe, które mimo wielu zamówień odnotowały straty operacyjne. W Chinach z powodu braku półprzewodników również nie zdołano zaspokoić wysokiego popytu ze strony klientów. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku dostawy marek koncernu do klientów wzrosły o 6,9 procent do 7,0 (6,5) milionów samochodów. Bardziej zwiększył się w tym czasie przychód ze sprzedaży – o 20,0 procent do 187 (155) miliardów euro. Dzięki dobrym wynikom w pierwszym półroczu bieżącego roku zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi wyniósł po dziewięciu miesiącach 14,2 (2,4) miliarda euro i był większy niż po słabych z powodu pandemii dziewięciu miesiącach ubiegłego roku. Operacyjna stopa zwrotu przed zdarzeniami specjalnymi osiągnęła 7,6 (1,5) procent. W Dziale Samochodów przepływ gotówki netto wyniósł do końca września 12,4 (4,5) miliarda euro mocno przyczyniając się do finansowania transformacji koncernu. Pomimo wpływu na kapitał obrotowy spowodowany niedoborem półprzewodników w trzecim kwartale uzyskano nieznacznie pozytywną wartość przepływu gotówki netto wynoszącą 33 miliony euro. Płynność netto w Dziale Samochodów zmniejszyła się w stosunku do pierwszego półrocza o 9,4 miliarda euro do nadal dobrego poziomu 25,6 miliarda euro. Znaczący wpływ miał na to zakończony w lipcu zakup za 6 miliardów euro firmy Navistar, ponadto w trzecim kwartale akcjonariuszom Volkswagena wypłacono dywidendę w wysokości 2,4 miliarda euro. Koncern Volkswagen potwierdza swoje prognozy dotyczące wysokości operacyjnej stopy zwrotu w całym 2021 roku, która ma wynieść od 6,0 do 7,5 procent.

Herbert Diess, Prezes Zarządu koncernu Volkswagen, stwierdził: „Wyniki finansowe osiągnięte w trzecim kwartale pokazują, że musimy konsekwentnie zwiększać produktywność w sektorze wolumenowym. Jesteśmy zdecydowani potwierdzić naszą mocną pozycję wobec dotychczasowych i nowych konkurentów oraz aktywnie wdrażać zmiany w kierunku neutralnej dla klimatu, cyfrowej mobilności zawarte w strategii NEW AUTO”.

W lipcu koncern Volkswagen zaprezentował strategię NEW AUTO, opartą na silnych grupach marek – wolumenowej, premium i sportowej, a także na globalnych platformach technologicznych. Dzięki tej strategii do 2030 roku w każdej grupie będzie wykorzystywany efekt skali i synergii. Planuje się m.in. opracowanie wspólnej dla całego koncernu platformy mechatronicznej, wspólnego systemu operacyjnego, jednego rodzaju cel akumulatorowych, a także stworzenie platformy mobilności. To ostatnie działanie ma zostać przyspieszone poprzez zapowiedziany 28 lipca zakup firmy Europcar. Transformacja będzie finansowana za pomocą szerokiego pakietu przedsięwzięć służących zmniejszeniu kosztów stałych i kosztów materiałów oraz poprzez wzrost wydajności produkcji i poprawę w dziedzinie, a także kapitał obrotowy. Poza tym główny zakład w Wolfsburgu zostanie przygotowany na nową sytuację wynikającą z konkurencyjności, poprzez wdrożenie tam projektu Trinity marki Volkswagen oraz utworzenie nowego działu rozwojowego i modernizację zakładu.

Arno Antlitz, CFO koncernu Volkswagen, powiedział: „Po rekordowym zysku w pierwszym półroczu kryzys na rynku półprzewodników unaocznił nam w trzecim kwartale, że nie jesteśmy jeszcze wystarczająco odporni na wahania w wykorzystaniu mocy produkcyjnych. To z kolei pokazuje, że we wszystkich obszarach musimy nadal konsekwentnie pracować na rzecz poprawy struktury kosztów i wydajności. Żeby zgodnie z planem zrealizować strategię NEW AUTO i z własnych środków sfinansować zmiany w kierunku elektrycznej mobilności i cyfryzacji, musimy osiągać pod tym względem znacznie lepsze wyniki”.

Zysk operacyjny w trzecim kwartale niższy z powodu braków w zaopatrzeniu w półprzewodniki

Popyt na atrakcyjne modele marek koncernu Volkswagen nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Tylko na zachodnioeuropejskim rynku odnotowano do końca września ponad milion zamówień, z których ponad 17 procent dotyczyło aut elektrycznych (BEV). Jednak braki w zaopatrzeniu w półprzewodniki spowodowały w trzecim kwartale znaczny spadek dostaw do klientów – w porównaniu z poprzednim rokiem były one niższe o 24,4 procent. Spadek dotknął szczególnie czterech marek wolumenowych, które między lipcem a wrześniem odnotowały z tego powodu stratę operacyjną. Bardzo dobrze w trzecim kwartale rozwinął się za to biznes w obszarze usług finansowych, w którym zysk operacyjny wyniósł 1,5 miliarda euro. Mocno przyczyniła się do tego działalność w zakresie samochodów używanych i pozytywna sytuacja w dziedzinie kosztów ryzyka.

Mimo braku półprzewodników koncern z sukcesem kontynuował globalną ofensywę w zakresie samochodów elektrycznych i dostarczył klientom w trzecim kwartale 122.100 elektrycznych aut typu BEV, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku (+109 procent). Udział samochodów skonstruowanych w oparciu o modułową platformę MEB w sprzedaży wszystkich aut typu BEV koncernu Volkswagen wzrósł na świecie w trzecim kwartale do 69 procent. Po dziewięciu miesiącach nowe samochody typu BEV marek koncernu trafiły do 293.100 klientów (+138 procent). Na wysokim poziomie utrzymywał się również popyt na samochody hybrydowe typu plug-in (PHEV) – do końca września dostawy dla klientów wyniosły łącznie 246.000 sztuk, czyli ponad dwa razy więcej niż w tym samym czasie w poprzednim roku (+133 procent).

Dostawy aut typu BEV między lipcem a wrześniem okazały się szczególnie duże w Chinach i wyniosły 28.900 egzemplarzy. Był to bardzo duży wzrost – w całym pierwszym półroczu do klientów trafiło 18.300 aut tego rodzaju. Utworzone w Chinach ID.City Stores odnotowały więcej wizyt ze strony zainteresowanych i więcej zamówień niż tradycyjne salony dealerskie. Aktualnie istnieje ponad 60 ID.Stores, a do końca roku ma ich być 170. Koncern nadal zamierza dostarczyć w tym roku chińskim klientom od 80.000 do 100.000 pojazdów z rodziny ID., zależnie od dostępności półprzewodników.

Dzięki wynikom pierwszego półrocza sytuacja po dziewięciu miesiącach nadal jest dobra

Do końca września koncern Volkswagen zwiększył na świecie dostawy swoich samochodów o 6,9 procent w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku – wyniosły one 7,0 (6,5) milionów egzemplarzy. Udział w globalnym rynku aut osobowych zmniejszył się w tym samym okresie o 0,9 punktu procentowego do 12,1 procent. W Europie i Ameryce Północnej udział koncernu wzrósł, natomiast największy pojedynczy rynek zbytu, jakim są Chiny, mocno ucierpiał z powodu braku półprzewodników. Mimo dużego popytu doprowadziło to do zmniejszenia w nim udziałów.

Z powodu większej sprzedaży, zwłaszcza modeli z wyższą marżą, przychód koncernu zwiększył się o 20 procent do 186,6 (155,5) miliarda euro. Zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi wzrósł o 11,8 miliarda euro do 14,2 miliarda euro i był większy niż w słabym ze względu na pandemię tym samym okresie poprzedniego roku. Operacyjna stopa zwrotu przed zdarzeniami specjalnymi osiągnęła dobry poziom wynoszący 7,6 procent. Główne czynniki, które przyczyniły się do zwiększenia zysku to wyższa sprzedaż, dobra oferta oraz atrakcyjne ceny. Negatywny wpływ na wielkość zysku miały jednorazowe nakłady na restrukturyzację MAN Truck & Bus w wysokości 0,7 miliarda euro.

Zysk przed i po opodatkowaniu także się zwiększył do odpowiednio 14,2 (2,3) miliarda euro i 11,4 (1,7) miliarda euro. Zysk na każdą akcję uprzywilejowaną osiągnął w ten sposób dobry poziom wynoszący 21,71 (2,79) euro.

Dział Samochodów: przepływ gotówki i płynność netto w trzecim kwartale zmniejszyły się z powodu przejęcia firmy Navistar

Przepływ gotówki netto w Dziale Samochodów po dziewięciu miesiącach okazał się wysoki i miał wartość 7,2 (1,4) miliarda euro. Przejęcie firmy Navistar w trzecim kwartale dało efekt w postaci -2,6 miliarda euro, przez co wskaźnik uzyskany w tym czasie wyniósł łącznie -3,0 miliarda euro. Przepływ gotówki netto bez obciążeń związanych z przejęciami i odpływem środków w związku ze sprawą diesla osiągnął po trzech kwartałach dobry poziom 12,4 (4,5) miliarda euro. Mimo obciążeń kapitału obrotowego spowodowanego brakami na rynku półprzewodników w trzecim kwartale uzyskano dość dobry, bo wynoszący 33 miliony euro, wynik w zakresie przepływu gotówki netto. Płynność netto w Dziale Samochodów to 25,6 miliarda euro, jest więc na bardzo dobrym poziomie, jednak w trzecim kwartale zmniejszyła się zgodnie z oczekiwaniami, przede wszystkim ze względu na przejęcie firmy Navistar za łączną kwotę 6 miliardów euro oraz z powodu wypłaty dywidend akcjonariuszom Volkswagena. Po pierwszym półroczu wynosiła ona 35,0 miliarda euro.

Koszty badań i rozwoju wzrosły z powodu niezbędnych nakładów na nowe modele, technologie i oprogramowanie do 11,4 (10,2) miliarda euro. Udział nakładów na badania i rozwój zmniejszył się mimo to w bieżącym roku do 7,5 procent. W roku ubiegłym, z powodu niskich przychodów spowodowanych pandemią, wynosił 8,1 procent. Większa dyscyplina inwestycyjna oraz większe wykorzystanie synergii w ramach koncernu doprowadziło do znacznego postępu w dziedzinie inwestycji. W porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku zmalały one o 8,3 procent do 5,9 (6,4) miliarda euro. Z tego powodu udział inwestycji znacznie się zmniejszył – do 3,9 (5,1) procent.

Prognozy na 2021 rok

Biorąc pod uwagę sytuację biznesową po dziewięciu miesiącach 2021 roku oraz uwzględniając przejęcie firmy Navistar koncern Volkswagen zmodyfikował prognozę dotyczącą podstawowych wskaźników finansowych.

W całym przemyśle zwiększyło się ryzyko braków w zaopatrzeniu w półprzewodniki. Sytuacja w tym obszarze zaostrzyła się zwłaszcza w drugiej połowie roku. W związku z tym koncern obniżył prognozę dotyczącą wielkości dostaw do klientów i zakłada, że będą one mniej więcej na poziomie dostaw ubiegłorocznych – zakładając skuteczne ograniczenie skutków pandemii Covid-19, uwzględniając pogorszenie sytuacji podażowej ze względu na brak półprzewodników. Wyzwania wynikają przede wszystkim z koniunktury, wzrostu intensywności konkurencji, niepewności na rynkach surowcowych i dewizowych, konieczności zabezpieczenia łańcucha dostaw oraz z ostrzejszych wymagań w zakresie emisji szkodliwych substancji. Przychody koncernu Volkswagen ze sprzedaży będą w 2021 roku najprawdopodobniej znacznie większe niż rok wcześniej. Koncern przewiduje, że w 2021 roku zysk operacyjny wyniesie między 6,0 a 7,5 procent – przed zdarzeniami specjalnymi i włącznie z nimi.

W Dziale Samochodów, przy prawdopodobnie mniejszych wydatkach związanych ze sprawą diesli oraz dużo większych skutkach związanych z przejęciami, włącznie z nabyciem firmy Navistar, należy liczyć się ze znacznym – w stosunku do sytuacji sprzed roku – wzrostem przepływu gotówki netto. Płynność netto jest przewidywana na solidnym poziomie, wyraźnie niższym od ubiegłorocznego.Szczegółowa tabela z danymi znajduje się w pliku pdf

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie  prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%).

Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie Recykling samochodów.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.  Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdź szczegóły korzystania z Volkswagen WeConnect na stronie www. Leasing klasyczny: Oferta dla przedsiębiorców. Suma opłat skalkulowana w oparciu o parametry: opłata wstępna 20%, okres leasingu 36 miesięcy, wartość końcowa 1%.  

Leasing dla przedsiębiorców. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kredyt "Jak Abonament" - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty 150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.  Raty leasingu "Jak Abonament" dla parametrów: 10% opłaty wstępnej, okres finansowania 48 miesięcy, limit roczny 15 000 km. Oferta dla Przedsiębiorców.

Volkswagen zwraca uwagę, że pewna liczba modeli Volkswagen ID. wyprodukowanych w Chinach została sprowadzona na rynki międzynarodowe nieoficjalnymi kanałami poza autoryzowaną siecią Volkswagena.  Nieautoryzowani sprzedawcy wprowadzają klientów w błąd, twierdząc, że oferowane przez nich modele Volkswagen ID. są objęte międzynarodową gwarancją. Volkswagen wskazuje, że pojazdy wyprodukowane w Chinach, na rynek chiński nie są objęte międzynarodową gwarancją, w tym również obejmującą Europejski Obszar Gospodarzy. Z uwagi na powyższe, wszystkie wymagania dotyczące naprawy i serwisowania, w tym korzystania z gwarancji i dobrej woli, nie mogą być podejmowane przez autoryzowanych dealerów lub jakikolwiek autoryzowany zakład serwisowy marki Volkswagen na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy nie mogą również zapewnić klientom Oryginalnych Części Volkswagen dla modeli sprzedawanych wyłącznie w Chinach, takich jak Volkswagen ID.6.  Klienci, którzy zdecydują się na zakup pojazdów za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów, powinni mieć świadomość, że oprócz braku możliwości serwisowania, gwarancji i dostaw części zamiennych, pojazdy te są wyposażone w wersję oprogramowania przeznaczoną na inny rynek. Podobnie jak w przypadku gwarancji i serwisu, nie może być ono obsługiwane przez dealerów Volkswagena. Dodatkowo nieoficjalnie importowane modele ID. zostały  wyprodukowane wyłącznie na warunki rynku chińskiego. Nie są więc homologowane na inne rynki ani dostosowane do ich specyficznych wymagań. Nie posiadają więc europejskiej homologacji i certyfikatu zgodności (CoC).  Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy pozostają zaangażowani w sprawy klientów, dlatego prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i ponownego przemyślenia zakupu modelu Volkswagen ID. za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów. Zalecamy klientom wizytę u autoryzowanych dealerów w celu zapoznania się z najnowszą ofertą dostępnych modeli samochodów marki Volkswagen, które są oficjalnie dopuszczone do sprzedaży na danym rynku i posiadają ustaloną gwarancję oraz wsparcie serwisowe. Volkswagen i oficjalny dostawca chętnie zorganizują kontakt z autoryzowanymi dealerami.

*Obowiązuje do odwołania. Szczegóły u sprzedawcy. Polo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Polo Special Edition: 2 400 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 100 zł. Rabat 6000 zł. T-Roc Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Roc Special Edition: 11 160 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 6000 zł. Nowy T-Cross Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Cross Special Edition: 10 360 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Touran Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Comfortline z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Touran Special Edition: 25 000 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Comfortline i Special Edition: 3 300 zł. Rabat 5000 zł. Taigo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Taigo Special Edition: 9 560 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 5000 zł. Nowy Tiguan Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Nowy Tiguan Special Edition: 22 380 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. ID.3 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.3 Special Edition: 30 800 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.4 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.4 Special Edition: 38 050 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.5 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.5 Special Edition: 33 970 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.7 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.7 Special Edition: 45 730 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 9200 zł.