Raport: Jak wyglądają wakacyjne podróże Polaków użytkujących samochody elektryczne?

Raport: Jak wyglądają wakacyjne podróże Polaków użytkujących samochody elektryczne?

Raport: Jak wyglądają wakacyjne podróże Polaków użytkujących samochody elektryczne?

18.10.2021
  • 30% ankietowanych właścicieli aut elektrycznych w swoim aucie może liczyć na zasięg wynoszący między 200-300 km
  • 49% ankietowanych właścicieli BEV, którzy wyjeżdżali na urlop autem elektrycznym, pokonało w jedną stronę trasę dłuższą niż 600 km
  • 82% ankietowanych ładowało auto średnio nie dłużej niż 45 minut
  • nikt z ankietowanych właścicieli BEV, którzy wyjeżdżali na urlop autem elektrycznym, nie doświadczył całkowitego rozładowania i unieruchomienia auta

Samochody elektryczne, użytkowane przez ankietowanych kierowców w Polsce, dysponują najczęściej zasięgiem 200-300 kilometrów. Śmiało wyruszają oni jednak w trasy dłuższe niż 600 kilometrów. Najczęściej robią 1-2 przerwy na ładowanie auta. Żadnemu z respondentów nie zdarzyło się całkowite rozładowanie baterii.

Marka Volkswagen i InsightOut Lab regularnie analizują wiedzę i nastawienie Polaków do elektromobilności. Jednak tym razem raport dotyczy nie opinii czy stanu wiedzy ogółu Polaków na temat aut elektrycznych, ale doświadczeń właścicieli „elektryków”. W badaniu EV Klub Polska zrealizowanym we współpracy z marką Volkswagen i InsightOut Lab na pytania odpowiadali użytkownicy BEV, zrzeszeni w EV Klub Polska.

Wyniki badania pokazują, że popularne stereotypy na temat zbyt małego zasięgu i problemów z ładowaniem „elektryków” nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Właściciele samochodów elektrycznych chętnie wyruszają swoimi autami w wakacyjne podróże. Również w te bardzo dalekie, liczące 1000 a nawet 2000 km, czyli przekraczające zasięg każdego BEV na jednym ładowaniu akumulatora. Podczas wyjazdu kierowcy zwykle zatrzymują się 1-2 razy na ładowanie. Wśród ankietowanych właścicieli BEV, którzy wyjeżdżali w ostatnie wakacje na urlop swoim autem, nikomu nie zdarzyło się unieruchomienie samochodu z powodu rozładowania baterii.

Podróże przewyższające zasięgi
Jednym z pokutujących stereotypów na temat aut elektrycznych jest kwestia małej odległości, którą pojazd może pokonać na jednym ładowaniu. W badaniu InsightOut Lab i Volkswagena ze stycznia 2021 r. w sumie aż 77% ankietowanych zgodziło się z twierdzeniem, że BEV mają za mały zasięg. Co, zdaniem respondentów, może oznaczać „zbyt mały” zasięg?

W innym pytaniu z tego samego badania ankietowani byli proszeni o podanie zasięgu, który ich zdaniem mają obecnie auta elektryczne. W sumie 61% osób stwierdziło, że BEV dysponują zasięgiem do 200 km, 21% wskazało na przedział 201-300 km, a 9% na 301-400 km. O większych zasięgach wiedziała tylko niewielu badanych, w sumie tylko 9%.

Z badania wśród członków EV Klub Polska wynika, że w rzeczywistości auta elektryczne mają zdecydowanie większe zasięgi niż sądzą Polacy. Wprawdzie najwięcej respondentów, 30%, deklaruje posiadanie auta o zasięgu 200-300 km. Jednakże kolejna, tylko nieznacznie mniej liczna grupa, może przejechać między 400 a 500 km. 23% badanych dysponuje zasięgiem 300-400 km. Natomiast niemal 1/5 badanych posiada auto o zasięgu przekraczającym 500 km.

Zasięg BEV

Zdecydowana większość właścicieli aut elektrycznych, 79%, wyjeżdżała swoimi autami w podróże wakacyjne. Pokonywane przez nich trasy często kilkukrotnie przewyższały zasięgi ich samochodów. Dotyczy to przede wszystkim tych osób, które wyjechały w trasę dłuższą niż 1000 km, czyli ponad ¼ ankietowanych, wyjeżdżających na wakacje BEV-em. Dla największej grupy właścicieli „elektryków”, dokładnie dla 39%, najdłuższa pokonana trasa liczyła między 300 a 600 km.

Długość trasy

Niewiele przerw w podróży
Z badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab i Volkswagena w kwietniu 2020 r. wynika, że podczas 500 kilometrowej podróży samochodem Polacy odpoczną w sumie od 30 min. do 1 godziny. Tak twierdzi 45% ankietowanych, którzy wcześniej zadeklarowali, że dbają o wypoczynek w trakcie długich podróży autem. Druga pod względem wielkości grupa, 32%, zrobi przerwy nieprzekraczające łącznie 30 min. 18% badanych twierdzi, że zjedzie z trasy na 1-2 godziny. Pozostałe 5% respondentów potrzebuje przerw trwających w sumie ponad 2 godziny.

Nawyki właścicieli aut elektrycznych, dotyczące czasu przerw w podróży, nie różnią się zasadniczo od przyzwyczajeń polskich kierowców ogółem. Z badania wśród właścicieli aut elektrycznych wynika, że w ostatnie wakacje podczas podróży 52% zatrzymywało się na ładowanie baterii 1-2 razy. Kolejna pod względem liczebności grupa, 24%, potrzebowała 3-4 postojów. W mniejszości są zarówno kierowcy, zatrzymujący się 5 lub więcej razy, jak i ci, którym w pełni naładowana bateria wystarczyła na pokonanie całej trasy.

Przerwy na ładowanie baterii

Warto dodać, że liczba ładowań pozostaje silnie związana z długością pokonywanej trasy. Podczas podróży na dystansie do 600 kilometrów aż 72% badanych ładuje auto 1-2 razy, a 14% ani razu. Na trasach o długości 600-1000 kilometrów nadal w większości są osoby ładujące auto 1-2 razy. Jest ich 57%. Natomiast dokładnie ¼ badanych zatrzymuje się 3-4 razy. Podczas najdłuższych tras, liczących ponad 1000 kilometrów, przerw na ładowanie jest oczywiście najwięcej. 47% ankietowanych zatrzymywało się 3-4 razy, a 38% powyżej 5 razy.

Ile czasu zajmowało średnio właścicielom BEV ładowanie auta podczas podróży wakacyjnej? 43% ankietowanych szacuje, że między 30 a 45 minut. Kolejna grupa, 39%, potrzebowała 20-30 minut. W sumie tylko 18% respondentów, czyli mniej niż 1 na 5 ankietowanych, spędzał na ładowaniu auta dłużej niż 45 min.

Czas ładowania baterii

Przerwa na ładowanie to okazja na posiłek lub kawę
Najczęściej wskazywane odpowiedzi na pytanie, co robią właściciele aut elektrycznych, gdy ich samochód się ładuje, są łatwe do przewidzenia. Najwięcej ankietowanych je posiłek (32%) lub pije kawę (27%). Wyraźnie mniej osób przegląda internet lub social media (10%). Zakupy robi także niewielu ankietowanych, mniej niż co 10 z nich.

Najmniej właścicieli BEV w czasie przerwy na ładowanie auta czyta (gazetę lub książkę) tudzież gra w gry elektroniczne lub ogląda filmy. Mogłoby się wydawać, że skoro większość przerw na ładowanie trwa poniżej 45 minut to po prostu ankietowani uznają, że to zbyt mało czasu, aby poczytać, pograć lub obejrzeć film. Jednak gdy przerwa trwa dłużej, te aktywności również nie pojawiają się w deklaracjach badanych osób.

Co robić podczas ładowania baterii

Rozładowanie elektryka praktycznie się nie zdarza
Lęk związany z zasięgiem (ang. range anxiety) to termin używany na określenie niepokoju kierowcy auta elektrycznego o to, czy w akumulatorach wystarczy energii, aby dojechać do celu. Na ten temat często dyskutują prowadzący i goście podcastu Elektrycznie Tematyczni. Według autorów definicji tego zjawiska w Wikipedii, lęk związany z zasięgiem jest jedną z barier w rozwoju elektromobilności. Jednak z badania EV Klub Polska zrealizowanego we współpracy z marką Volkswagen i InsightOut Lab wynika, że jest on bezprzedmiotowy. Wśród 127 ankietowanych właścicieli aut elektrycznych, którzy w ostatnie wakacje wyjechali swoim BEV na urlop, nikomu nie przydarzyło się całkowite rozładowanie i unieruchomienie pojazdu.

Nota metodologiczna
Badanie zrealizował EV Klub Polska w dn. 22.09-2.10.2021 wśród swoich członków. Ankietę, przygotowaną przez InsightOut Lab i markę Volkswagen, wypełniło 160 osób, które są właścicielami aut elektrycznych. 

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

  • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%).  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html