Wyniki badań: co przemawia za autami elektrycznymi zdaniem Polaków, którzy rozważają ich zakup?

Wyniki badań: co przemawia za autami elektrycznymi zdaniem Polaków, którzy rozważają ich zakup?

Wyniki badań: co przemawia za autami elektrycznymi zdaniem Polaków, którzy rozważają ich zakup?

25 marca 2021
  • 23% przebadanych Polaków deklaruje, że rozważa zakup samochodu elektrycznego
  • jako najważniejsze argumenty, które przemawiają za zakupem samochodu elektrycznego respondenci najczęściej wymieniają ochronę środowiska (61%), niskie koszty eksploatacji (40%) i możliwość ładowania samochodu w domu (35%)
  • 44% ankietowanych, którzy rozważając zakup auta elektrycznego mieszka w bloku
  • 43% respondentów twierdzi, że gdyby kupili auto na prąd, byłoby ono jedynym autem w ich gospodarstwie domowym

Własne rozeznanie i przejażdżka autem elektrycznym są najczęstszymi powodami, które przekonują Polaków do rozważania zakupu samochodu elektrycznego. Zaskakująco duży odsetek ankietowanych biorących pod uwagę wspomniany zakup wcale nie mieszka w domach jednorodzinnych.

Najnowsze badanie zrealizowane przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen skupia się na ankietowanych, którzy deklarują, że rozważają zakup samochodu elektrycznego (23% wszystkich przebadanych Polaków). Ich opinie rzucają światło na przyczyny, dla których Polacy zaczynają brać pod uwagę przesiadkę do auta na prąd. Co ciekawe, wbrew obiegowej opinii, znaczna część tej grupy nie mieszka w domach jednorodzinnych i wcale nie traktuje samochodów elektrycznych jako potencjalnie drugich lub trzecich aut w ich gospodarstwach domowych.

Dlaczego samochód elektryczny?

Grupę badanych, która na pytanie „Czy rozważasz zakup samochodu elektrycznego?” odpowiedziała „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”, zapytano: „Co sprawiło, że rozważasz zakup samochodu elektrycznego?”. Respondenci nie musieli ograniczać się do wyboru tylko jednej przyczyny.

Najczęściej zaznaczaną odpowiedzią były informacje, które ankietowani znaleźli na temat samochodów elektrycznych, np. w Internecie czy prasie („Przekonało mnie to, co czytałem lub oglądałem na temat aut elektrycznych”). Wskazało na nią 51% badanych. Nieco mniej (36%) odpowiedziało, że punktem zwrotnym była dla nich możliwość przejechania się samochodem elektrycznym (jazda testowa u dealera, skorzystanie z usługi carsharingu lub przejażdżka samochodem znajomego). Dla jednej czwartej (25%) bezpośrednim impulsem do rozważania takiego zakupu było zobaczenie auta elektrycznego na ulicy („Spodobały mi się auta elektryczne, jakie widziałem na ulicach”).

Wykres 1

Sam impuls nie wystarczy jednak, by podjąć decyzję zakupową. Niezbędna jest świadomość korzyści płynących z wyboru konkretnego produktu. Rozważający zakup auta na prąd na pytanie „Jakie są według Ciebie najważniejsze powody, które przemawiają za zakupem samochodu elektrycznego?” wymieniają najczęściej:

  • ochronę środowiska (61%),
  • niskie koszty eksploatacji (40%),
  • możliwość ładowania samochodu w domu (35%),
  • przywileje, czyli darmowe parkowanie w płatnych strefach, możliwość jazdy buspasami (28%),
  • bardzo cichą pracę silnika elektrycznego (23%).

Lista ta daje szerszy obraz sposobu, w jaki auta elektryczne postrzegane są przez osoby rozważające ich zakup.

Wykres 2

Nie tylko dla mieszkających w domach jednorodzinnych

Wyniki najnowszego badania InsightOut Lab i marki Volkswagen przeczą tezie, że samochodami elektrycznymi zainteresowani są prawie wyłącznie ci Polacy, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych oraz ci, dla których auto na prąd byłoby drugim lub trzecim autem w gospodarstwie domowym.

Po pierwsze, 44% rozważających wspomniany zakup mieszka w blokach. Odsetek ten jest jeszcze większy, jeśli pod uwagę weźmiemy tylko tych badanych, którzy stanowczo (odpowiedź „zdecydowanie tak”) rozważają zakup samochodu elektrycznego. Wówczas wynosi on aż 48%. Innymi słowy, niemal połowa Polaków zdecydowanie biorących pod uwagę zakup samochodu elektrycznego mieszka w blokach.

Po drugie, 43% ankietowanych, którzy rozważają przesiadkę do samochodu elektrycznego, twierdzi, że gdyby kupili auto na prąd, byłoby ono jedynym autem w ich gospodarstwie domowym. Dla 44% samochód elektryczny byłby jednym z dwóch samochodów w domu, a dla 13% - jednym z trzech lub więcej.

Wykres 3

Metodologia badania
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19-22 marca 2021 r. przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen na panelu Ariadna, na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1077 osób. Kwoty zostały dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

  • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%).  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html