Prezesi dziesięciu europejskich firm opowiadają się za ambitną strategią ochrony klimatu

Prezesi dziesięciu europejskich firm opowiadają się za ambitną strategią ochrony klimatu

Prezesi dziesięciu europejskich firm opowiadają się za ambitną strategią ochrony klimatu

22 marca 2021
  • prezesi zarządów 10 europejskich firm zainwestują 100 miliardów euro w dekarbonizację swoich firm i produktów w ramach strategii ochrony klimatu realizowanej w ich przedsiębiorstwach
  • z okazji siódmego międzynarodowego strajku klimatycznego prezesi w miniony piątek wypowiedzieli się za zakrojonymi na szeroką skalę działaniami w celu ochrony klimatu
  • „CEO Alliance for Europe’s Recovery, Reform and Resilience” założono w 2020 roku jako „Action Tank” w celu wspólnego opracowania praktycznych rozwiązań w dziedzinie ochrony klimatu
  • Alliance dąży do ścisłej i konstruktywnej współpracy z Komisją Europejską

Bruksela/Poznań, 22. marca 2021 r. – 100 miliardów euro do 2030 roku przeznaczone na dekarbonizację firm i produktów, stopniowe wprowadzanie opłat za emisję dwutlenku węgla we wszystkich sektorach gospodarki oraz szybkie wycofanie się z wykorzystania węgla do produkcji energii elektrycznej – to niektóre z postulatów sformułowanych we wspólnym stanowisku dziesięciu głównych managerów firm działających w branży energetycznej, motoryzacyjnej i technologicznej. Z okazji siódmego międzynarodowego strajku klimatycznego 19 marca 2021 roku dziesięciu prezesów opowiedziało się za podjęciem szerokich działań na rzecz ochrony klimatu.

Członkami „CEO Alliance for Europe’s Recovery, Reform and Resilience” są prezesi zarządów – Björn Rosengren (ABB), Thierry Vanlancker (AkzoNobel), Francesco Starace (ENEL), Leonhard Birnbaum (E.ON), Ignacio Galán (Iberdrola), Søren Skou (Maersk), Christian Klien (SAP), Henrik Henriksson (Scania), Jean-Pascale Tricoire (Schneider Electric) i Herbert Diess (Volkswagen).

Alians powołano do życia w 2020 roku w obliczu pandemii covid-19 i konieczności podjęcia historycznych decyzji w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. Wspólnym celem tego gremium jest uczynienie z Europy światowego lidera w dziedzinie ochrony klimatu, dokonanie odpowiednich inwestycji i rozwój innowacyjnych technologii, które zapewnią miejsca pracy w przyszłości.

We wspólnym stanowisku, dziesięciu menedżerów sformułowało ambitne propozycje: „Jesteśmy całkowicie przekonani, że Zielony Ład Unii Europejskiej i pakiet odbudowy po covid-19 „Next Generation EU” wykorzystają europejskiego ducha innowacyjności i przedsiębiorczości do globalnej ochrony klimatu, zainicjują falę nowych inwestycji w zrównoważony rozwój i budowę odpornej gospodarki na kryzysy oraz że stworzą pewne miejsca pracy w całej Unii Europejskiej”.

Szefowie firm wezwali również europejskich decydentów politycznych do podjęcia konsekwentnych kroków na rzecz neutralności klimatycznej, m.in. do „stałego zaangażowania na rzecz wprowadzenia standaryzowanych opłat za emisję CO2 we wszystkich gałęziach gospodarki” oraz do określenia „terminu wycofania się z technologii generujących CO2”.

CEO Alliance to grupa działająca wspólnie na rzecz konkretnych projektów: stworzenia europejskiej sieci stacji ładowania samochodów ciężarowych, integracji systemów energetycznych w ramach Unii Europejskiej, cyfrowego śledzenia śladu węglowego „Carbon Footprint”, budownictwa zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, elektrycznych autobusów w Europie, stworzenia łańcucha produkcji „zielonego” wodoru i szybkiego wzrostu produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych.

Celem menedżerów jest wypracowanie w poszczególnych sektorach praktycznych rozwiązań służących efektywnej ochronie klimatu. Dążą do nawiązania konstruktywnej współpracy z Komisją Europejską. Podczas internetowej konferencji w miniony czwartek dziesięciu prezesów firm wraz z Wiceprzewodniczącym Komisji Fransem Timmermansem obradowało na temat postępów we wdrażaniu Zielonego Ładu i aktualnego stanu realizacji wspólnych projektów Aliansu.

Wiceprzewodniczący Frans Timmermans oświadczył: „Europa neutralna klimatycznie w 2050 roku to wielkie wyzwanie. Komisja Europejska zaproponuje rozwiązania prawne wyznaczające właściwą drogę w takich sektorach jak transport i energia. Nasz dalekosiężny plan przewiduje inwestycje na rzecz infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, produkcji akumulatorów i produkcji energii ze źródeł odnawialnych. NextGeneration EU Recovers Fund pomoże urzeczywistnić te plany. Naszym celem nie jest dokonanie jakiejkolwiek zmiany, lecz wdrożenie zmian sprawiedliwych, które nikogo nie wykluczą. Z aprobatą przyjmuję stanowisko CEO Alliance w sprawie zielonej odnowy Europy i podzielam przekonanie, że firmy skupione w tej grupie uczynią wszystko dla zrównoważonej przyszłości”.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

  • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%).  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html