Koncern Volkswagen stawia na strategię platform dla nowych technologii

Koncern Volkswagen stawia na strategię platform dla nowych technologii

Koncern Volkswagen stawia na strategię platform dla nowych technologii

16 marca 2021
  • hardware, oprogramowanie, akumulatory i technika ich ładowania, a także usługi online oferowane przez marki koncernu mają mieć w przyszłości mocno ustandaryzowaną podstawę techniczną
  • nowy CFO Arno Antlitz przedstawia plan działań na najbliższe lata
  • CEO Herbert Diess: „Łączymy siły naszych marek, by na jeszcze większą skalę stosować najnowocześniejsze technologie i sprawić, że staną się one dostępne dla jak największej liczby ludzi. Dobry wynik uzyskany w kryzysowym 2020 roku pozwala nam zwiększyć tempo transformacji”.

Wolfsburg, 16. marca 2021 r. – Koncern Volkswagen zwiększa tempo zmian, w wyniku których zamierza stać się wiodącym dostawcą indywidualnych środków transportu w epoce elektrycznych aut skomunikowanych z otoczeniem. W tym celu będzie konsekwentnie rozwijał dotychczasową, sprawdzoną strategię budowy platform. W przyszłości samochody i usługi oferowane przez marki należące do koncernu będą powstawały w oparciu o mocno ustandaryzowane podstawy techniczne. Nowa „Mapa drogowa” dotycząca platform koncernu składa się z czterech elementów: hardware’u, oprogramowania, akumulatorów i techniki ich ładowania oraz z usług mobilnych. Ma ona doprowadzić do uproszczenia oferty i produkcji, pozwoli na wykorzystanie efektu skali i synergii między markami, a także umożliwi przyspieszenie transformacji koncernu. Aby zapewnić sobie środki na inwestycje w technologie ważne dla przyszłości, koncern nadal będzie się skupiał na podstawowej działalności oraz na wzmocnieniu fundamentu finansowego.

Herbert Diess, Prezes Zarządu Volkswagen AG, oświadczył przy okazji prezentacji bilansu minionego roku obrachunkowego: „Elektryfikacja i cyfryzacja zmieniają samochody szybciej i znacznie mocniej niż miało to miejsce w przeszłości. Dla obydwu dziedzin absolutnie decydujące jest wykorzystanie efektu skali. Dzięki „Mapie drogowej” w dziedzinie platform jeszcze lepiej wykorzystamy potencjał wynikający z faktu posiadania wielu mocnych marek. Połączymy ich siły i w ten sposób jeszcze szybciej i w większym zakresie wdrożymy najnowsze rozwiązania, udostępniając je większej liczbie ludzi”.

Modułowa płyta podłogowa MEB do budowy samochodów elektrycznych, którą dysponuje Volkswagen już dzisiaj należy do najbardziej efektywnych platform tego rodzaju w przemyśle samochodowym. Uruchomienie produkcji aut w Europie, Chinach i w USA pozwoli na jeszcze szersze jej wykorzystanie. Do 2022 roku koncern zaoferuje 27 modeli skonstruowanych w oparciu właśnie o platformę MEB. Już w przyszłym roku koncern wprowadzi ponadto pierwsze samochody zbudowane na Premium Platform Electric (PPE), osiągające większą prędkość, mające większy zasięg i umożliwiające szybsze ładowanie akumulatora. Do połowy dekady koncern zamierza opracować Scalable Systems Platform (SSP) nowej generacji, czyli platformę przeznaczoną wyłącznie do samochodów elektrycznych, służącą do konstrukcji modeli wszystkich marek koncernu należących do różnych segmentów.

W zakresie komunikacji i oprogramowania samochodowego Volkswagen również zamierza w najbliższych latach wykorzystać efekty synergii marek. Podstawę w tej dziedzinie stanowią powołana do życia w 2020 roku Car.Software-Org. i system operacyjny VW.OS. Wersja 1.2 systemu pojawi się wraz z wprowadzeniem platformy PPE, razem z platformą SSP zadebiutuje natomiast wersja 2.0. Do tego czasu udział w samochodzie oprogramowania przygotowanego samodzielnie przez koncern ma wzrosnąć z dzisiejszych 10 procent do 60 procent. Car.Software-Org. tworzy także techniczne podstawy rozwiązań z zakresu jazdy autonomicznej, modele działalności oparte na wykorzystaniu danych oraz nowe usługi mobilne.

Strategię platform Volkswagen stosuje ponadto w odniesieniu do akumulatorów i systemów ich ładowania. W 2023 roku koncern wprowadzi zunifikowane ogniwa, które będzie wykorzystywał w modelach produkowanych w różnych miejscach świata. Do 2030 roku zunifikowane ogniwa mają być stosowane w 80 procentach samochodów elektrycznych różnych marek koncernu. Volkswagen zamierza dzięki temu o 50 procent zmniejszyć koszt akumulatorów stosowanych w modelach podstawowych i do 30 procent w autach wolumenowych. Żeby zapewnić sobie zaopatrzenie w akumulatory, koncern oraz partnerzy zamierzają wybudować w Europie do końca dekady sześć fabryk wytwarzających akumulatory o łącznej pojemności 240 gigawatogodzin. Volkswagen rozbudowuje ponadto sieć publicznych stacji ładowania w Europie, Chinach i w USA.

Czwartym elementem nowej „Mapy drogowej” w dziedzinie platform są usługi, w tym usługi mobilności. Należy do nich m.in. ridepooling MOIA, carsharing WeShare czy dopasowane do indywidualnych potrzeb oferty abonamentowe oferowane przez Volkswagen Bank. Rozbudowując ofertę usług Volkswagen tworzy system, który – jeśli zajdzie potrzeba – będzie mógł dalej rozwijać z zewnętrznymi partnerami.

Herbert Diess: Volkswagen zamierza być liderem w dziedzinie platform także w nowej epoce motoryzacyjnej. Nasza „Mapa drogowa” to przejrzysty plan działań. Zgodnie z nią przyspieszymy transformację zmieniającą nasz koncern w przedsiębiorstwo oparte na oprogramowaniu. Drogą tą będziemy dynamicznie kroczyć wraz z nowym zarządem korzystając z solidnej podstawy finansowej. Dobry wynik uzyskany w kryzysowym 2020 roku jest dla nas dodatkowym wsparciem”.

Rok obrachunkowy 2020, mimo wyzwań spowodowanych pandemią covid-19, zakończony dobrym wynikiem

Podstawowe dane finansowe dotyczące minionego roku obrachunkowego oraz przewidywania na rok 2021 koncern przedstawił pod koniec lutego. W opublikowanym dzisiaj sprawozdaniu zawarto szczegółowe liczby dotyczące działalności marek i sytuacji w poszczególnych regionach.

Frank Witter, Członek Zarządu Koncernu ds. Finansów i IT, stwierdził: „W 2020 roku koncern Volkswagen ponownie potwierdził swoją mocną pozycję, mimo wyzwań wynikających z pandemii covid-19. Zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi wynoszący ponad 10 miliardów euro znacznie przekroczył prognozy z pierwszego okresu pandemii z wiosny 2020 roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mimo pandemii koncern Volkswagen osiągnął swój strategiczny cel zakładający przepływ gotówki w wysokości 10 miliardów euro w 2020 roku”.

Sytuacja na największym pojedynczym rynku – w Chinach – szybko wróciła do normy, a Chiny okazały się czynnikiem stabilizującym podczas kryzysu. Wszystkie marki koncernu obecne w tym kraju zanotowały pozytywne wyniki finansowe. W Ameryce Południowej koncern zwiększył swój udział w rynku do rekordowych 14 procent, w bieżącym roku spodziewa się tutaj odnotować zyski. W Ameryce Północnej, pięć lat po kryzysie wokół silników Diesla, koncern przeżywa comeback związany także z wprowadzeniem licznych nowych modeli przygotowanych specjalnie z myślą o rynku USA. W Europie wraz z wprowadzeniem modelu ID.3 mocno wzrosła przede wszystkim sprzedaż samochodów elektrycznych. Udział zelektryfikowanych pojazdów w ogólnej liczbie aut dostarczonych klientom zwiększył się w Europie Zachodniej do 10,5 procent (w 2019 r.: 1,9 procent). Dzięki temu koncern Volkswagen zajmuje w zachodniej Europie w segmencie aut czysto elektrycznych pierwsze miejsce z udziałem wynoszącym 25 procent.

Mimo znaczącego postępu w zmniejszaniu średniej emisji dwutlenku węgla przez auta koncernu w Europie, nie udało się w pełni osiągnąć celu określonego wspólnie z partnerami – uzyskany wynik różnił się od założonego nieznacznie, bo o 0,8 g/km. Wartość ta opiera się na zaktualizowanych obliczeniach, w odróżnieniu od wstępnych danych przedstawionych w styczniu. Ostateczne wyniki w późniejszym terminie zaprezentuje Unia Europejska. W bieżącym roku koncern spodziewa się zrealizować założoną redukcję CO2 w Europie dzięki mocno rosnącemu udziałowi zelektryfikowanych pojazdów.

Planowane dostawy miliona samochodów z elektrycznym napędem (BEV+PHEV) w bieżącym roku

Zakrojona na szeroką skalę ofensywa Volkswagena w dziedzinie samochodów elektrycznych przynosi efekty. W 2020 sprzedaż modeli koncernu wyposażonych wyłącznie w elektryczny napęd wzrosła ponad trzykrotnie. Najdalej do 2025 roku koncern zamierza osiągnąć pozycję światowego lidera w dziedzinie elektromobilności. W tym celu w ciągu kolejnych pięciu lat przeznaczy na rozwój elektrycznych i hybrydowych samochodów 46 miliardów euro. Do 2030 roku udział pojazdów elektrycznych (BEV) ma wzrosnąć w Europie do 60 procent. Koncern nie przedstawi konkretnej daty odejścia od silników spalinowych z uwagi na zróżnicowanie w zakresie korzystania z energii pierwotnej, pozyskiwanej bezpośrednio z zasobów naturalnych oraz ze względu na zróżnicowanie prawne w różnych regionach świata.

Nowy CFO Arno Antlitz przedstawia swój plan działań na najbliższe lata

W opublikowanej prognozie na 2021 rok koncern Volkswagen zakłada znaczne ożywienie biznesu w porównaniu z rokiem poprzednim – pod warunkiem skutecznego zażegnania pandemii covid-19. Koncern zamierza w kolejnych latach uzyskać dalszą poprawę rentowności i realizuje cel zakładający jak najszybsze ponowne osiągnięcie zysku operacyjnego ze sprzedaży na poziomie 7-8 procent. Oprócz poprawy sytuacji w zakresie sprzedaży ma się do tego przyczynić zwiększenie dyscypliny kosztów. Koszty stałe (bez nakładów na badania i rozwój oraz Capex) mają do 2023 roku zmniejszyć się o około 2 miliardy euro lub o 5 procent w porównaniu ze stanem z roku 2020. Koszty materiałowe powinny zmniejszyć się do tego czasu o 7 procent. Udział kosztów badań i rozwoju (R&D), a także udział inwestycji w dziale samochodów powinien, zgodnie z planami koncernu, zmniejszyć się do 2025 roku do 6 procent każdy. Poza tym w większym stopniu koncern będzie wykorzystywać możliwości synergii, a planowanie finansowe wewnątrz koncernu będzie się w przyszłości opierało na uwzględnieniu wspólnych platform i wspólnego oprogramowania.

Arno Antlitz, obecnie członek zarządu AUDI AG odpowiedzialny za finanse i zagadnienia prawne, a od 1 kwietnia następca Franka Wittera na stanowisku Członka Zarządu Koncernu ds. Finansów, stwierdził: „Zamierzamy zapewnić solidną podstawę finansową ambitnej transformacji koncernu Volkswagen. Dlatego z jednej strony ważna jest alokacja oraz przesunięcie zasobów i kapitału w kierunku elektryfikacji, cyfryzacji i usług mobilności, z drugiej natomiast zabezpieczenie i wzmocnienie fundamentu finansowego poprzez działania w zakresie rentowności i kosztów, w celu umożliwienia inwestycji w technologie przyszłości”.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie  prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%).

Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie Recykling samochodów.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.  Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdź szczegóły korzystania z Volkswagen WeConnect na stronie www. Leasing klasyczny: Oferta dla przedsiębiorców. Suma opłat skalkulowana w oparciu o parametry: opłata wstępna 20%, okres leasingu 36 miesięcy, wartość końcowa 1%.  

Leasing dla przedsiębiorców. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kredyt "Jak Abonament" - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty 150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.  Raty leasingu "Jak Abonament" dla parametrów: 10% opłaty wstępnej, okres finansowania 48 miesięcy, limit roczny 15 000 km. Oferta dla Przedsiębiorców.

Volkswagen zwraca uwagę, że pewna liczba modeli Volkswagen ID. wyprodukowanych w Chinach została sprowadzona na rynki międzynarodowe nieoficjalnymi kanałami poza autoryzowaną siecią Volkswagena.  Nieautoryzowani sprzedawcy wprowadzają klientów w błąd, twierdząc, że oferowane przez nich modele Volkswagen ID. są objęte międzynarodową gwarancją. Volkswagen wskazuje, że pojazdy wyprodukowane w Chinach, na rynek chiński nie są objęte międzynarodową gwarancją, w tym również obejmującą Europejski Obszar Gospodarzy. Z uwagi na powyższe, wszystkie wymagania dotyczące naprawy i serwisowania, w tym korzystania z gwarancji i dobrej woli, nie mogą być podejmowane przez autoryzowanych dealerów lub jakikolwiek autoryzowany zakład serwisowy marki Volkswagen na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy nie mogą również zapewnić klientom Oryginalnych Części Volkswagen dla modeli sprzedawanych wyłącznie w Chinach, takich jak Volkswagen ID.6.  Klienci, którzy zdecydują się na zakup pojazdów za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów, powinni mieć świadomość, że oprócz braku możliwości serwisowania, gwarancji i dostaw części zamiennych, pojazdy te są wyposażone w wersję oprogramowania przeznaczoną na inny rynek. Podobnie jak w przypadku gwarancji i serwisu, nie może być ono obsługiwane przez dealerów Volkswagena. Dodatkowo nieoficjalnie importowane modele ID. zostały  wyprodukowane wyłącznie na warunki rynku chińskiego. Nie są więc homologowane na inne rynki ani dostosowane do ich specyficznych wymagań. Nie posiadają więc europejskiej homologacji i certyfikatu zgodności (CoC).  Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy pozostają zaangażowani w sprawy klientów, dlatego prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i ponownego przemyślenia zakupu modelu Volkswagen ID. za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów. Zalecamy klientom wizytę u autoryzowanych dealerów w celu zapoznania się z najnowszą ofertą dostępnych modeli samochodów marki Volkswagen, które są oficjalnie dopuszczone do sprzedaży na danym rynku i posiadają ustaloną gwarancję oraz wsparcie serwisowe. Volkswagen i oficjalny dostawca chętnie zorganizują kontakt z autoryzowanymi dealerami.

*Obowiązuje do odwołania. Szczegóły u sprzedawcy. Polo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Polo Special Edition: 2 400 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 100 zł. Rabat 6000 zł. T-Roc Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Roc Special Edition: 11 160 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 6000 zł. Nowy T-Cross Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Cross Special Edition: 10 360 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Touran Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Comfortline z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Touran Special Edition: 25 000 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Comfortline i Special Edition: 3 300 zł. Rabat 5000 zł. Taigo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Taigo Special Edition: 9 560 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 5000 zł. Nowy Tiguan Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Nowy Tiguan Special Edition: 22 380 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. ID.3 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.3 Special Edition: 30 800 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.4 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.4 Special Edition: 38 050 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.5 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.5 Special Edition: 33 970 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.7 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.7 Special Edition: 45 730 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 9200 zł.