Zarząd koncernu Volkswagen omawia plan dekarbonizacji z niezależną Radą ds Zrównoważonego Rozwoju

Zarząd koncernu Volkswagen omawia plan dekarbonizacji z niezależną Radą ds. Zrównoważonego Rozwoju

Zarząd koncernu Volkswagen omawia plan dekarbonizacji z niezależną Radą ds. Zrównoważonego Rozwoju

06.05.2021

 • Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju popiera strategię transformacji Grupy Volkswagen
 • Rada wzywa do szerszej wewnętrznej dyskusji na temat celu korporacyjnego, który stawia sobie koncern Volkswagen i zaleca określenie daty zakończenia produkcji modeli z silnikami spalinowymi
 • Obie strony zgadzają się co do dużego potencjału zarządzania danymi ESG (Environmental Social Governance) w zakresie skrystalizowania się celu korporacyjnego
 • Zarząd zgadza się na dodatkowe badanie dotyczące społecznie odpowiedzialnego przebranżowienia siły roboczej

Poznań, 6. maja 2021 r. – Na pierwszym wspólnym spotkaniu w tym roku, Zarząd Grupy Volkswagen i niezależna Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju koncernu Volkswagen omówili plan i działania Grupy w zakresie dekarbonizacji. Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju wezwała w szczególności do jeszcze bardziej intensywnej dyskusji na temat celu korporacyjnego, który stawia sobie koncern Volkswagen, jakim jest zapewnienie wszystkim mobilności neutralnej pod względem emisji CO2 oraz do jednoznacznego określenia daty zakończenia produkcji modeli z silnikami spalinowymi. Podczas dyskusji obie strony uzgodniły ściślejszy system raportowania danych ESG (Environmental Social Governance) i zleciły dodatkowe badanie dotyczące społecznie odpowiedzialnego przebranżowienia siły roboczej. Mocne zaangażowanie koncernu Volkswagen w unijny Zielony Ład obejmuje również zwiększenie zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych, szybsze wycofanie się z produkcji energii opartej na węglu, szybką rozbudowę infrastruktury ładowania oraz nowe zasady pomocy państwa, która miałaby wzmocnić transformację i dekarbonizację przemysłu oraz zakładów produkcyjnych. Od 2016 roku dziewięcioosobowa Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju doradza Grupie Volkswagen w strategicznych kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem i z odpowiedzialnością społeczną.

Kryteria inwestycyjne w coraz większym stopniu będą koncentrować się na aspektach ESG. To sprawia, że koncern Volkswagen będzie musiał wzmocnić ich raportowanie oraz zapewnić przejrzystość danych i możliwość ich oceny. „Grupa Volkswagen ma szansę wyróżnić się na tle konkurencji dzięki globalnemu programowi zrównoważonego rozwoju” – powiedział Georg Kell, dyrektor i założyciel UN Global Compact i rzecznik Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju. Aby wcielić w życie bardziej systematyczne wykorzystanie danych ESG, Rada zaleciła stworzenie własnego systemu danych.

Była komisarz UE ds. działań w dziedzinie ochrony klimatu – Connie Hedegaard – na szczeblu działań politycznych podkreśliła potrzebę ścisłej współpracy między dyrektorami generalnymi firm motoryzacyjnych a decydentami w Europie. Chodzi o to, aby pokazać, że europejskie przedsiębiorstwa wspierają cel redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE o 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z roku 1990. Koncern Volkswagen jest członkiem i założycielem „CEO Alliance for Europe's Recovery, Reform and Resilience” i wspiera dialog między polityką a biznesem, który może pomóc we wdrożeniu Europejskiego Zielonego Ładu. Grupa Volkswagen chce w ten sposób podkreślić zaangażowanie w ambitne cele klimatyczne Unii Europejskiej . Ottmar Edenhofer, dyrektor Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu, zwrócił uwagę na wyzwania związane z mechanizmem dostosowywania granic emisji dwutlenku węgla, który będzie wymagał współpracy międzynarodowej, a także konieczność inwestowania przez przemysł w projekty pilotażowe w zakresie technologii emisji ujemnych (wychwytywania dwutlenku węgla). Członkowie Rady wezwali również koncern Volkswagen do wyznaczenia celów dekarbonizacji zgodnie z ambicjami ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza.

Jeśli chodzi o podanie konkretnej daty zakończenia produkcji modeli z silnikami spalinowymi, dyrektor generalny koncernu Volkswagena – Herbert Diess – wyjaśnił, że przejście na samochody elektryczne ma sens z punktu widzenia ochrony klimatu tylko w krajach o wystarczającej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. „Jesteśmy w pełni zaangażowani w neutralność klimatyczną” – podkreślił Herbert Diess. „Ważne jest, aby zrozumieć, że mamy do czynienia z sytuacją przejściową. Spodziewamy się, że transformacja mobilności zajmie tyle czasu, ile trwają dwa cykle życia samochodu”. W UE koniec produkcji modeli z silnikami spalinowymi może nastąpić nieco wcześniej po 2030 roku niż, na przykład, w Ameryce Łacińskiej. Ogólnie rzecz biorąc, skuteczność e-mobilności jako siły napędowej w ochronie klimatu zależy od wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Do głównych priorytetów Rady na najbliższe dwa lata należy wspieranie koncernu Volkswagen w transformacji w kierunku przedsiębiorstwa zorientowanego na cel. W opinii Rady ma to kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o zaangażowanie w transformację pracowników. „To jest powód, dla którego pracownicy każdego ranka wstają z łóżek” – powiedziała Magdalena Gerger, CEO i Prezes Systembolaget AB. Koncern Volkswagen, zachęcony zaleceniem Rady, zdecydował się włączyć dyskusję na temat celu korporacyjnego do „Strategii 2030”, która zostanie przedstawiona jeszcze w tym roku.

Przejście na elektromobilność i cyfryzację będzie miało również wpływ na zatrudnienie i siłę roboczą. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju przez Instytut Organizacji i Inżynierii Przemysłowej im. Fraunhofera wynika, że e-mobilność i cyfryzacja spowodują mniejszy spadek zatrudnienia w Grupie Volkswagen niż wskazywały wcześniejsze badania. Podczas spotkania były Prezydent Konfederacji Niemieckich Związków Zawodowych – Michael Sommer –przedstawił plan nowego projektu badawczego, który dotyczy planu zatrudnienia w 2030 roku.

Podczas spotkania Zarządu koncernu Volkswagen z Radą ds. Zrównoważonego Rozwoju omówiono również obecny plan pięcioletni w Chinach i jego wpływ na Grupę Volkswagen. Członek Rady – Ye Qi – profesor na Wydziale Polityki i Zarządzania Środowiskiem na Uniwersytecie Tsinghua w Pekinie podkreślił, że realizacja planu będzie wymagać bardziej ambitnych środków dekarbonizacji. Grupa Volkswagen w Chinach już ogłosiła, że wszystkie zakłady, które produkują modele oparte na platformie MEB zaprojektowanej dla aut elektrycznych będą zasilane wyłącznie energią ze źródeł odnawialnych.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

 • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

  Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html

  Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

  Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

  Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). 

  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego.

  Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe.

  Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html