Volkswagen Poznań włącza się w działania związane z Międzynarodowym Dniem Bioróżnorodności!

Volkswagen Poznań włącza się w działania związane z Międzynarodowym Dniem Bioróżnorodności!

Volkswagen Poznań włącza się w działania związane z Międzynarodowym Dniem Bioróżnorodności!

21.05.2021

  • Volkswagen Poznań aktywnie promuje bioróżnorodność
  • Wśród działań nasadzenia drzew, promocja pszczelarstwa i zazielenianie nieużytków
  • Aktywna rola wolontariatu pracowniczego

Poznań, Września 21 maja 2021 r. - 22 maja na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Los ludzkości jest ściśle związany z różnorodnością biologiczną. Jest ona niezbędna do zapewnienia ludzkości dobrobytu, zmniejszenia ubóstwa poprzez dostarczanie podstawowych dóbr i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Różnorodność wpływa na poziom życia ludzi i łączy się z tym wszystkim, co stanowi o jego jakości. Jeśli zostaną zniszczone źródła biologiczne to Milenijne Cele Rozwoju, ustanowione przez ONZ, nie zostaną osiągnięte. Volkswagen Poznań, który jest członkiem partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – Agenda 2030, od lat prowadzi aktywne działania na rzecz promowania i implementacji bioróżnorodności biologicznej.

Międzynarodowym Dzień Różnorodności Biologicznej został ustanowiony w 1994 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w celu podniesienia wiedzy i uświadomienia wagi różnorodności biologicznej. Początkowo święto było obchodzone 29 grudnia, w rocznicę wejścia w życie Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej. Aby ułatwić planowanie i organizację obchodów w wielu krajach, gdzie okres pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem jest tradycyjnie wykorzystywany jako czas urlopów, w 2000 r. datę obchodów przesunięto na 22 maja - rocznicę konferencji w Nairobi, gdzie przyjęto uzgodniony tekst Konwencji.

Volkswagen Poznań to firma odpowiedzialnie podchodząca do problemów ochrony środowiska i promowania bioróżnorodności. W naszych działaniach produkcyjnych, ale też środowiskowych i wolontariackich, dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować oddziaływanie na nasze naturalne otoczenie. Pracownicy Volkswagen Poznań są dumni ze swoich dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska, a jednocześnie mają świadomość wyzwań, którym muszą sprostać w przyszłości” – mówi Dietmar Mnich, prezes zarządu Volkswagen Poznań.
Działania na rzecz różnorodności biologicznej są trwale wpisane w DNA Volkswagen Poznań. Świadczą o tym konkretne działania, podejmowane nie tylko z inicjatywy samej firmy, ale często będące również efektem wolontariatu pracowniczego. W ramach tych działań zazieleniane są systematycznie niezabudowane obszary znajdujące się na terenie fabryk w Poznaniu i we Wrześni. Warto zauważyć, że tylko we Wrześni taki niezabudowany obszar to blisko 100 ha. Na terenach tych sadzi się rodzime gatunki drzew i krzewów oraz utrzymuje się łąki kwietne. W ramach realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, Volkswagen Poznań już od 2018 wspiera bioróżnorodność również poprzez opiekę nad 25 pszczelimi rodzinami. Ule znajdują się na terenie fabryki we Wrześni, a pozyskany w ten sposób miód dostępny jest w zakładowej kantynie. Dla zapewnienia pszczołom dobrych warunków, część terenów zielonych obsadzono krzewami lawendy.
Ponadto w ostatnich latach pracownicy Volkswagen Poznań posadzili w pobliżu fabryk w Poznaniu i we Wrześni blisko 50 000 drzew. W obu zakładach prowadzone są również działania edukacyjne w postaci wykładów, czy rozmów, popularyzujące wśród pracowników wiedzę na temat bioróżnorodności.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju podjęte w Volkswagen Poznań obejmują także stosowanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii, racjonalne gospodarowanie surowcami, ograniczanie ilości emitowanych zanieczyszczeń i monitorowanie procesu produkcji oraz jego wpływu na środowisko. Do 2050 roku Volkswagen Poznań zamierza stać się przedsiębiorstwem neutralnym z punktu widzenia bilansu dwutlenku węgla. Dodatkowo spółka stawia sobie cele pośrednie, takie jak zmniejszenie zużycia energii i wody, emisji dwutlenku węgla i lotnych związków organicznych oraz redukcję ilości wytworzonych odpadów o 50% w przeliczeniu na każdy wyprodukowany samochód do 2025 roku. Troska i poczucie odpowiedzialności spółki za wpływ na środowisko naturalne przekładają się na konkretne działania. Od 2018 roku zakłady produkcyjne w Poznaniu i Swarzędzu, a od 2019 roku we Wrześni, są zasilane energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

  • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%).  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html