RAPORT: Wiedza na temat hybryd jest zaskakująco niska – niemal 40% badanych myśli, że zwykłą hybrydę można ładować z gniazdka

RAPORT: Wiedza na temat hybryd jest zaskakująco niska – niemal 40% badanych myśli, że zwykłą hybrydę można ładować z gniazdka

RAPORT: Wiedza na temat hybryd jest zaskakująco niska – niemal 40% badanych myśli, że zwykłą hybrydę można ładować z gniazdka

16.02.2021

 • 36% respondentów twierdzi, że wie, czym różnią się zwykłe hybrydy (HEV) od hybryd typu plug-in (PHEV)
 • zdaniem 26% badanych każdy samochód hybrydowy może być ładowany z zewnętrznego źródła, czyli np. z domowego gniazdka lub z publicznej ładowarki
 • tylko 15% badanych Polaków zdaje sobie sprawę, że zarówno zwykła hybryda (HEV), jak i hybryda typu plug-in (PHEV) nie muszą być doładowywane z gniazdka lub ładowarki, by ich silnik elektryczny mógł pracować

Jak wynika z najnowszego badania InsightOut Lab i marki Volkswagen, wiedza respondentów na temat hybryd to połączenie przypadkowych, często wykluczających się nawzajem tez.

Z badania przeprowadzonego przez zespół analityczny InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen wynika, że ośmiu na dziesięciu ankietowanych Polaków (80%) deklaruje, że orientuje się, czym są samochody hybrydowe (70% – raczej się orientuje; 10% – zdecydowanie się orientuje). Odsetek ten jest zaskakująco wysoki, choć – jak to bywa z deklaracjami – nie do końca pokrywa się z poziomem wiedzy na temat aut z mieszanym napędem.

Hybryda typu plug-in a zwykła hybryda
Z punktu widzenia marki Volkswagen, która oferuje pięć modeli z napędem hybrydowym typu plug-in, zbadanie poziomu wiedzy Polaków na temat tego rodzaju napędu było niezwykle istotne. Jak się okazuje, 36% respondentów twierdzi, że wie, czym różnią się zwykłe hybrydy (HEV) od hybryd typu plug-in (PHEV). 64% przyznaje otwarcie, że nie ma wiedzy, która pozwala odróżnić oba rodzaje napędów (41% – raczej nie; 23% – zdecydowanie nie). Ma to odzwierciedlenie w odpowiedziach na kolejne pytania.

Zdaniem 26% badanych, każdy samochód hybrydowy może być ładowany z zewnętrznego źródła, czyli np. z domowego gniazdka lub z publicznej ładowarki. 13% twierdzi, że w ten sposób można ładować tylko zwykłą hybrydę, a 14% – że ani HEV, ani PHEV nie może być ładowany w ten sposób. Oznacza to, że 39% ankietowanych jest zdania, że zwykłą hybrydę można ładować z zewnętrznego źródła. Jedynie niespełna połowa (46%) respondentów wskazała poprawną odpowiedź, czyli hybrydę typu plug-in, a należy założyć, że część z tych odpowiedzi jest wynikiem przypadkowego wyboru na chybił trafił – w końcu 64% badanych przyznało, że nie odróżnia obu rodzajów napędów. Potwierdzają to zresztą odpowiedzi na kolejne pytania.

Wykres

„Który rodzaj auta hybrydowego po wyczerpaniu zapasu prądu musi zostać podłączony do zewnętrznego źródła energii (np. do gniazdka lub ładowarki), żeby znów można było używać silnika elektrycznego?”. Co trzeci ankietowany (33%) odpowiedział, że każdy samochód hybrydowy. Tymczasem – jak wspomniano wcześniej – tylko co czwarty respondent (26%) jest zdania, że każda hybryda może być ładowana z zewnętrznego źródła. Innymi słowy, część ankietowanych jest zdania, że choć wszystkie hybrydy muszą być ładowane z zewnętrznego źródła, to nie można ich do
tych źródeł podłączyć. Tylko 15% badanych Polaków zdaje sobie sprawę, że zarówno zwykła hybryda (HEV), jak i hybryda typu plug-in (PHEV) nie muszą być doładowywane z gniazdka lub ładowarki, by ich silnik elektryczny mógł pracować, bo doładowują swoje akumulatory m.in. za sprawą rekuperacji.

Odsetek ten jest zaskakująco niski, biorąc pod uwagę fakt, że na pytanie „Który samochód hybrydowy pozwala na ładowanie akumulatora silnika elektrycznego podczas jazdy?” 39% respondentów odpowiada zgodnie z prawdą, że „każdy samochód hybrydowy”. Jednocześnie 31% uważa, że podczas jazdy ładują się tylko hybrydy typu plug-in, 15% – że tylko zwykłe hybrydy, a kolejne 15% – że żaden samochód hybrydowy.

Wykres

50 km na prądzie
Jaki rodzaj auta hybrydowego pozwala przejechać bez przerwy około 50 km wyłącznie na silniku elektrycznym? Zdaniem niemal połowy ankietowanych Polaków (47%) potrafią to wszystkie hybrydy (i plug-in, i zwykłe), 14% badanych jest zdania, że tylko zwykłe hybrydy, a 8% – że żaden samochód hybrydowy. Tylko 30% zaznacza hybrydy typu plug-in, co jest zgodne z prawdą (wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ wartości dziesiętne zostały zaokrąglone w dół).

Jak to możliwe, że w wielu przypadkach odsetek prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące cech hybryd nie osiąga 36%, czyli odsetka osób, które deklarują, że odróżniają hybrydy typu plug-in od zwykłych?

Ci, którzy deklarują, że odróżniają hybrydy plug-in od zwykłych, też się mylą
Bardzo wyraźnie widać, że przeważająca grupa 64% respondentów deklarująca, że nie odróżnia hybryd typu plug-in od zwykłych hybryd, silnie wpływa na wyniki badania. Jak zatem prezentowałyby się one, gdybyśmy wzięli pod uwagę odpowiedzi tylko tych badanych, którzy zadeklarowali, że zdecydowanie wiedzą, czym różnią się oba rodzaje napędu (zadeklarowało to 8% badanych). W tej grupie badanych odsetek prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania jest co prawda największy, choć i tak jest zaskakująco mały.

Poniżej prezentujemy odsetek prawidłowych odpowiedzi we wspomnianej grupie ankietowanych:

 • Jaki rodzaj samochodu hybrydowego może być ładowany bezpośrednio z gniazdka lub za pomocą zewnętrznej ładowarki? 63% – tylko samochód hybrydowy typu plug-in.
 • Jaki rodzaj auta hybrydowego pozwala przejechać bez przerwy około 50 km wyłącznie na silniku elektrycznym? 46% – tylko samochód hybrydowy typu plug-in.
 • Który rodzaj auta hybrydowego po wyczerpaniu zapasu prądu musi zostać podłączony do zewnętrznego źródła energii (np. do gniazdka lub ładowarki), żeby znów można było używać silnika elektrycznego? 24% – żaden samochód hybrydowy
 • Który samochód hybrydowy pozwala na ładowanie akumulatora silnika elektrycznego podczas jazdy? 59% – każdy samochód hybrydowy.
Wykres

Średnia prawidłowych odpowiedzi na powyższe pytania wynosi 48%, a zatem (średnio) niespełna co druga osoba deklarująca, że zdecydowanie odróżnia hybrydy typu plug-in od zwykłych hybryd potrafi prawidłowo ocenić cechy obu rodzajów napędu. Poziom wiedzy polskich respondentów na temat samochodów hybrydowych jest zaskakująco niski nawet wśród osób, które uważają, że odróżniają hybrydy PHEV od HEV.

Metodologia badania
Badanie zostało przeprowadzone przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen na panelu Ariadna, na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1051 osób. Kwoty zostały dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Najnowsze badanie, będące opisywane w powyższym raporcie, zostało zrealizowane w dniach 5-8 lutego 2021 r. metodą CAWI.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

 • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

  Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html

  Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

  Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

  Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). 

  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego.

  Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe.

  Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html