NEW AUTO: Grupa Volkswagen przedstawia nową strategię zorientowaną na bezemisyjną i autonomiczną mobilności przyszłości

NEW AUTO: Grupa Volkswagen przedstawia nową strategię zorientowaną na bezemisyjną i autonomiczną mobilności przyszłości

NEW AUTO: Grupa Volkswagen przedstawia nową strategię zorientowaną na bezemisyjną i autonomiczną mobilności przyszłości

14 lipca 2021
  • koncern Volkswagen przedstawia strategię NEW AUTO obejmującą okres do 2030 roku
  • połączenie silnych marek, platform technologicznych i nowych rodzajów usług ma stworzyć synergie, dodatkowe przychody i wykreować nowe źródła zysków
  • poziom zakładanej operacyjnej stopy zwrotu w 2025 roku wynoszący 7-8 procent zwiększono do 8-9 procent jako podstawę dla kolejnej rundy planowania
  • podpisanie porozumienia z Gotion High-Tech w sprawie uruchomienia w Niemczech produkcji akumulatorów; potwierdzenie możliwości budowy trzeciej gigafabryki – w Hiszpanii
  • Prezes Zarządu Herbert Diess: „Samochód i indywidualna mobilność mają przed sobą świetlaną przyszłość. Za sprawą innowacyjnych marek i supernowoczesnych platform koncern Volkswagen przygotowuje się do objęcia wiodącej roli w świecie nowej mobilności”.

Poznań, 14. lipca 2021 r. – Volkswagen przedstawił plan transformacji w przedsiębiorstwo z obszaru mobilności bazujące na oprogramowaniu. Plan przewiduje oparcie się na silnych markach koncernu i stosowanych globalnie platformach technologicznych, co pozwoli na uzyskanie synergii i efektu skali, a także da możliwość osiągnięcia zysków z nowych rodzajów działalności. „Obraliśmy strategiczny cel, który zakłada objęcie przez nas roli wiodącego dostawcy pojazdów elektrycznych na świecie i jesteśmy na dobrej drodze do jego osiągnięcia” – powiedział Prezes Zarządu Herbert Diess podczas prezentacji NEW AUTO – strategii koncernu obejmującej okres do 2030 roku. „Oparta na oprogramowaniu kolejna, znacznie bardziej zdecydowana zmiana będzie oznaczała przejście do produkcji pojazdów dużo bezpieczniejszych, inteligentniejszych, a w końcu także autonomicznych. Oznacza to, że technologia, tempo i wielkość produkcji będą grały jeszcze istotniejszą rolę niż dzisiaj. Przed samochodami otwiera się świetlana przyszłość!”.

Koncern Volkswagen określa nowe priorytety, by wykorzystać szanse otwierające się w epoce elektrycznej i cyfrowej mobilności. Integralnymi elementami nowej strategii są zasady zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacja. W stosunku do 2018 roku koncern zamierza – zgodnie z porozumieniem paryskim – zmniejszyć emisję dwutlenku węgla na każdy samochód w całym cyklu jego życia o 30 procent do 2030 roku. Można się spodziewać, że w tym samym czasie udział aut elektrycznych w sprzedaży wzrośnie do 50 procent. Do 2040 roku niemal 100 procent nowych samochodów koncernu oferowanych na głównych rynkach będzie pojazdami bezemisyjnymi. Najpóźniej w 2050 roku koncern zamierza stać się całkowicie neutralny dla klimatu.

Volkswagen spodziewa się stopniowych przesunięć w zakresie źródeł przychodów i zysków – najpierw z aut z silnikami spalinowymi (ICE) do pojazdów elektrycznych wyposażonych w akumulatory (BEV), a później coraz mocniej w kierunku oprogramowania i usług. Ten trend przyspieszą pojazdy autonomiczne. Rynek aut spalinowych w ciągu najbliższych dziesięciu lat może się zmniejszyć o ponad 20 procent. Jednocześnie szybko będzie rosła sprzedaż samochodów elektrycznych, wyprzedzając samochody spalinowe jako wiodąca technologia. Przy przychodach szacowanych na 1,2 biliona euro, oprogramowanie może stanowić dodatkowo jedną trzecią całego rynku mobilności do 2030 roku, oprócz sprzedaży aut typu ICE i BEV. Rynek mobilności może się zwiększyć z dzisiejszych około dwóch bilionów euro do pięciu bilionów, czyli wzrośnie ponaddwukrotnie. Także w 2030 roku indywidualne środki transportu będą prawdopodobnie stanowić 85 procent rynku i biznesu prowadzonego przez Volkswagena.

Solidna i zapewniająca dzisiaj wysoką marżę działalność w dziedzinie pojazdów ICE z typowym dla niej wysokim przepływem gotówki pozwoli sfinansować i przyspieszyć przestawienie się na auta elektryczne BEV. Masowa produkcja samochodów elektrycznych, możliwa dzięki synergii wynikającej z niskich kosztów akumulatorów i produkcji oraz z rosnącej wielkości produkcji sprawi, że wzrosną marże na pojazdy typu BEV. Ten trend może przyspieszyć za sprawą rosnących kosztów związanych z emisją CO2 i normą Euro 7, a także z powodu niekorzystnego opodatkowania – czynniki te będą dodatkowo obciążać marże na pojazdy typu ICE. W sumie należy przyjąć, że marże uzyskiwane w dziedzinie pojazdów spalinowych i elektrycznych wyrównają się do tego samego poziomu w ciągu kolejnych dwóch-trzech lat.

Odzwierciedleniem nowej strategii jest też zwiększenie oczekiwanej operacyjnej stopy zwrotu koncernu Volkswagen w 2025 roku – podstawą dla 70. rundy planowania w listopadzie 2021 roku będzie poziom 8-9 procent, który koncern podwyższył z pierwotnych 7-8 procent.

„Nasz cel to wprowadzenie najlepszych w branży platform, z których będą korzystać wszystkie marki koncernu. Dzięki temu można uzyskać efekt skali, a w przyszłości jeszcze większą synergię” – powiedział CFO Arno Antlitz. „Będziemy jeszcze szerzej wykorzystywać platformy do produkcji aut typu BEV, chcemy stworzyć wiodący w branży pakiet oprogramowania. Nadal będziemy też inwestować w rozwój pojazdów autonomicznych i w usługi z zakresu mobilności. W czasie wdrażania zmian solidny biznes w zakresie aut ICE przyczyni się do wygenerowania zysków i przepływu gotówki”.

W latach 2021-2025 Volkswagen przeznaczy na rozwój nowoczesnych technologii 73 miliardy euro, co stanowi 50 procent wszystkich inwestycji. Nakłady na elektryfikację i cyfryzację mają w przyszłości nadal rosnąć. Koncern będzie także podnosił efektywność i zamierza w ciągu kolejnych dwóch lat zrealizować przyjęty program zmniejszenia o 5 procent kosztów stałych. Ponadto Volkswagen realizuje cel polegający na zmniejszeniu kosztów materiałowych o kolejne 7 procent i na optymalizacji biznesu w zakresie pojazdów ICE poprzez zredukowanie palety jednostek napędowych i lepszą politykę cenową.

System platform w celu masowego wykorzystania najnowszych technologii

Zastosowanie czterech platform technologicznych pozwoli koncernowi Volkswagen osiągnąć niespotykany dotąd efekt synergii dotyczący wszystkich marek aut osobowych i lekkich pojazdów dostawczych, a także do pewnego stopnia samochodów ciężarowych. Synergia ta dotyczy wielu dziedzin – od uniwersalnej konstrukcji pojazdów typu BEV, poprzez globalną platformę oprogramowania stworzoną przez CARIAD, własną szeroką produkcję akumulatorów, aż do mobilnej platformy skupiającej wielką liczbę różnorodnych usług.

Mechatronika jako przygotowanie do zwiększenia oferty usług polegających na oprogramowaniu

System SSP (Scalable Systems Platform), mechatroniczna platforma Volkswagena nowej generacji, pozwoli na stopniowe uproszczenie produkcji. SSP jako następca płyt MQB, MSB, MLB i PPE spowoduje konsolidację istniejących dzisiaj platform – trzy platformy dla pojazdów ICE zostaną najpierw zredukowane do dwóch dla aut typu BEV, a potem do jednej dla całej oferty modelowej. Od 2026 roku koncern zamierza rozpocząć produkcję aut elektrycznych na platformie SSP. Te pojazdy nowej generacji będą w pełni elektryczne, w pełni cyfrowe i będą mogły być produkowane w wielkiej liczbie. W sumie na platformie SSP planuje się wyprodukowanie ponad 40 milionów aut. Tak jak MEB, również SSP zostanie udostępniona innym producentom samochodów.

Aby jak najszybciej uzyskać bogate doświadczenie w zakresie nowej platformy koncern zainwestuje około 800 milionów euro w nowe Centrum Rozwoju Technicznego w Wolfsburgu, w którym będzie powstawać trzon platformy SSP i jej moduły.

Markus Duesmann, CEO Audi, powiedział: „Wprowadzenie SSP oznacza wykorzystanie naszych doświadczeń w dziedzinie konstrukcji platform, a także wykorzystanie zdolności do maksymalizacji synergii we wszystkich segmentach aut oraz w obrębie wszystkich marek. Na dalszą metę platforma SSP spowoduje znaczne uproszczenie mechatroniki. Platforma ta jest nie tylko niezbędna do tego, żeby zmniejszyć wydatki na rozwój produktów w zakresie capital expenditures, badań i rozwoju oraz kosztów jednostkowych w porównaniu z platformami MEB i PPE oraz by umożliwić koncernowi osiągnięcie jego celów finansowych, lecz przede wszystkim przygotowuje podstawy do skutecznego podjęcia przez nas przyszłych wyzwań w dziedzinie rozwoju pojazdów, które w coraz większym stopniu będą bazować na oprogramowaniu”.

Oprogramowanie – globalna platforma umożliwi powstanie inteligentnych i autonomicznych pojazdów

Software umożliwi wprowadzenie w życie założeń strategii NEW AUTO i uzyskanie jeszcze większego efektu skali. CARIAD, czyli jednostka Automotive Software koncernu Volkswagen, pracuje nad stworzeniem do 2025 roku platformy oprogramowania stanowiącej swego rodzaju szkielet dla wszystkich pojazdów koncernu. Dzisiaj CARIAD pracuje nad trzema platformami: pierwsza oznaczona jako 1.1 (E3 1.1) umożliwi upgrade i zdalne aktualizacje oprogramowania w pojazdach skonstruowanych na płycie podłogowej MEB, np. w Volkswagenie ID.4, Skodzie Enyaq czy Cuprze Born. W 2023 roku CARIAD wdroży platformę oprogramowania klasy premium 1.2 (E3 1.2), która zaoferuje liczne funkcje, a także nowy, jednolity system multimedialny i możliwość zdalnych aktualizacji w modelach Audi i Porsche. W 2025 roku CARIAD stworzy nową uniwersalną i stosowaną na szeroką skalę platformę oprogramowania oraz wprowadzi elektroniczny system typu end-to-end – pakiet oprogramowania 2.0 (E3 2.0) będzie zawierać uniwersalny system operacyjny dla pojazdów wszystkich marek koncernu. Inną istotną cechą pakietu 2.0 będzie możliwość realizacji jazdy autonomicznej na tzw. poziomie 4., kierowca będzie mógł całkowicie powierzyć komputerowi kierowanie samochodem.

Dirk Hilgenberg, CEO jednostki CARIAD stwierdził: „W transformacji koncernu produkującego tylko samochody w przedsiębiorstwo oferujące cały zakres produktów z dziedziny mobilności decydującą rolę odgrywa oprogramowanie. Do 2030 roku software – stosowany w pojazdach autonomicznych – może być znaczącym źródłem dochodów w naszej branży”. Nowa platforma 2.0 wykorzystywana do łączności on-board oraz oprogramowanie, które wraz z SSP zostanie wprowadzone w całym koncernie, stworzą podstawy nowego ekosystemu cyfrowego, a przez to nowych modeli biznesowych opartych na wykorzystaniu danych.

Samochody koncernu będzie można na bieżąco aktualizować o nowe funkcje i stwarzać możliwość korzystania w nich z nowych usług precyzyjnie dopasowanych do potrzeb użytkowników. Będzie to możliwe poprzez przetwarzanie bogatego zestawu danych przekazywanych w czasie rzeczywistym przez komunikujące się ze sobą autonomiczne samochody. Ten tak zwany proces big-loop dotyczący milionów pojazdów znacznie wydłuży cykl życia produktu. Do 2030 roku z platform oprogramowania stworzonych w koncernie będzie korzystać do 40 milionów samochodów należących do wszystkich skupionych w nim marek.

Battery & Charging – infrastruktura jako klucz do maksymalizacji potencjału NEW AUTO

Własna technologia w zakresie akumulatorów, infrastruktury ładowania i dostaw energii to najważniejsze elementy zapewniające sukces w świecie nowej mobilności. Dlatego do 2030 roku energia stanie się kluczową kompetencją koncernu Volkswagen, bazującą na dwóch filarach: „Ogniwa i systemy akumulatorów” oraz „Ładowanie i energia”. W koncernie znajdą się one w nowym dziale „Technologia”.

Koncern Volkswagen zamierza stworzyć kontrolowany przez siebie łańcuch dostaw akumulatorów – poprzez podejmowanie partnerskiej współpracy z firmami zewnętrznymi i działalność we wszystkich obszarach dotyczących tej tematyki, od pozyskiwania surowców aż po recykling zużytych akumulatorów. Celem jest stworzenie zamkniętego obiegu w obrębie łańcucha wartości – najefektywniejszej z punktu widzenia kosztów i najlepszej ze względu na zrównoważony rozwój drogi do produkcji akumulatorów.

Żeby osiągnąć ten cel koncern Volkswagen rozwija swoje kompetencje w dziedzinie „baterii” samochodowych i upraszcza je. W związku z tym koncern wprowadza jednolite ogniwo akumulatora, które może zmniejszyć koszty nawet o 50 procent i które do 2030 roku mogłoby być stosowane w koncernie w 80 procentach przypadków. Zaopatrzenie w akumulatory miałoby do 2030 roku zapewniać sześć europejskich gigafabryk o łącznej zdolności produkcyjnej wynoszącej 240 gigawatogodzin.

Operatorem pierwszej z nich w Skellefteå w Szwecji będzie Northvolt AB. Koncern Volkswagen zainwestował właśnie w tę fabrykę kolejne 500 milionów euro i wraz z firmą Northvolt zamierza uruchomić w niej produkcję w 2023 roku.

W sprawie drugiej fabryki, w Salzgitter w Niemczech, koncern podpisał przedwczoraj umowę z partnerem technologicznym, chińską firmą specjalistyczną Gotion High-Tech i zamierza rozpocząć produkcję w 2025 roku. W niemieckiej fabryce obaj partnerzy będą wspólnie rozwijać segment uniwersalnych ogniw akumulatorowych i produkować je na przemysłową skalę.

Jako trzecią lokalizację, Volkswagen Group zamierza uczynić Hiszpanię strategicznym filarem swojej elektrycznej ofensywy i rozważa stworzenie całego łańcucha wartości samochodów elektrycznych w tym kraju. Taka lokalizacja, jako część większego programu transformacji, zapewniłaby zaopatrzenie dla planowanej właśnie w Hiszpanii produkcji samochodów typu BEV. Koncern Volkswagen wraz ze swoim partnerem strategicznym rozważa teraz opcję budowy gigafabryki. W ostatniej fazie rozwoju, pod koniec dekady, mogłaby ona osiągnąć roczną zdolność produkcyjną 40 gigawatogodzin. Przewidziano również rozpoczęcie w 2025 roku, także w Hiszpanii, produkcji tzw. Small BEV Family. Ostateczna decyzja zależy od ogólnych warunków i od rządowego wsparcia.

Grupa Volkswagen zamierza również zaoferować klientom kompleksowe rozwiązania – od ładowarek po usługi zarządzania energią. Docelowo, wokół samochodu Grupa planuje zbudować cały ekosystem związany z ładowaniem i dostawą energii, który klientom zapewni wygodne ładowanie, a koncernowi otworzy kolejne możliwości biznesowe. Te technologie i usługi staną się podstawową kompetencją Grupy Volkswagen.

Ponadto, w oparciu o udane inicjatywy Grupy, takie jak CAMS w Chinach czy Electrify America w Stanach Zjednoczonych, Volkswagen będzie rozwijać publiczną infrastrukturę ładowania zarówno w Azji, jak i w Ameryce oraz w Europie.

Firma Electrify America ogłosiła wczoraj plany ponad dwukrotnego podwojenia do 2025 roku obecnej infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie do łącznie 1800 stacji szybkiego ładowania z zainstalowanymi 10.000 punktów ładowania. Plany zwiększenia liczby ładowarek dotyczą punktów ładowania o mocy 150 i 350 kW – najszybszej dostępnej dzisiaj prędkości, co pomoże utorować drogę do zwiększenia liczby pojazdów elektrycznych w Ameryce Północnej.

Jednocześnie, aby zapewnić komfortowe ładowanie klientom w Europie, Grupa utworzyła nowe partnerstwa – m.in. z BP, Iberdrolą i firmą Enel. Volkswagen Group i Enel X ogłosiły wczoraj wspólne przedsięwzięcie, które ma na celu zwiększenie popularności pojazdów elektrycznych we Włoszech. Do 2025 roku będzie ono na terenie kraju właścicielem i operatorem sieci ładowania o dużej mocy (HPC – high-power charging) z ponad 3000 punktów ładowania o mocy do 350 kW każdy.

W Europie Grupa Volkswagen uruchomi łącznie 18.000 punktów ładowania o dużej mocy, w Chinach – 17.000 oraz 10.000 w stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.

Thomas Schmall, dyrektor generalny Group Components, powiedział: „Nadzorowany przez Volkswagena łańcuch dostaw akumulatorów umożliwia kontrolowanie największego z kosztów oraz oferowanie klientom najlepszych i najbardziej zrównoważonych akumulatorów, co przekłada się na zapewnienie sukcesu pojazdów typu BEV. Staną się one mobilnymi bankami energii, które – poprzez dwukierunkowy przepływ energii – będzie można w pełni zintegrować z siecią energetyczną. Do 2030 roku pozwoli nam to generować dodatkowe zyski z udziału w rynku energii.”

Mobility Solutions – autonomiczna jazda zmieni zasady gry

Do 2030 r. Grupa Volkswagen będzie miała systemowe możliwości do uruchomienia floty autonomicznych pojazdów do przewożenia osób i będzie także właścicielem kilku z nich, przez co rozszerzy ofertę usług mobilności i finansowania. W pełni autonomiczne – mobilność jako usługa i transport jako usługa będą integralną częścią strategii NEW AUTO. Na łańcuch wartości składają się cztery obszary biznesowe: system autonomicznej jazdy, jego integracja z pojazdami, zarządzanie flotą oraz platforma mobilności.

Grupa Volkswagen wraz z partnerem strategicznym ARGO AI już teraz znajduje się w czołówce rozwoju systemu autonomicznej jazdy. CARIAD opracuje system zautomatyzowanego prowadzenia pojazdów osobowych na poziomie 4 jazdy autonomicznej. W ten sposób Grupa mogłaby stworzyć na ulicach świata największą sieć neuronową pojazdów.

Dzięki projektom pilotażowym w Monachium, Grupa Volkswagen już testuje pierwsze autonomiczne pojazdy do przewozu osób i planuje wdrożyć podobne projekty w innych miastach nie tylko w Niemczech, ale także w Chinach i w Stanach Zjednoczonych. Pierwszą autonomiczną usługę mobilności w Europie Volkswagen planuje zaoferować już w 2025 roku, a wkrótce potem – także w USA. Przyszłe zyski są bardzo obiecujące: do 2030 roku, na pięciu największych rynkach w Europie, rynek mobilności jako usługi ma wynieść w sumie 70 miliardów dolarów.

W nadchodzących latach jedna platforma ma zintegrować wszystkie oferty Grupy oraz jej marek związane z mobilnością, co jednocześnie umożliwi koncernowi Volkswagen zdobycie znacznego udziału w rynku i dodatkowych źródeł przychodu. Jedna flota pojazdów, która będzie obejmować wszystkie usługi – od wynajmu, przez abonament, po udostępnianie i przewozy – zapewni zarówno wysoką dostępność, jak i wysokie obłożenie oraz rentowność.

Christian Senger, CTO marki Volkswagen Samochody Dostawcze, powiedział: „Do końca dekady zautomatyzowana jazda całkowicie zmieni świat mobilności. Wraz z ARGO AI rozwijamy wiodący w branży system samodzielnej jazdy, który umożliwi nam oferowanie zupełnie nowych usług mobilności oraz autonomicznych usług transportowych. Grupa Volkswagen dąży do uzyskania znacznego udziału w rynku i dodatkowych źródeł przychodu z tej ważnej działalności w przyszłości”.

Christian Dahlheim, szef sprzedaży Grupy, dodał: „Grupa Volkswagen dąży do osiągnięcia silnej przewagi konkurencyjnej w dziedzinie rozwiązań mobilnych. W zależności od konkretnej sytuacji na każdym rynku, będziemy mogli oferować usługi bezpośrednio klientom lub współpracować z silnymi partnerami. Jedna flota pojazdów do wszystkich usług pozwoli nam działać bardzo efektywnie. Ponadto, nasza nadchodząca platforma mobilna zintegruje wszystkie oferty mobilne Grupy i naszych marek, a tym samym zmaksymalizuje wygodę po stronie klientów”.

Europa, Chiny i Stany Zjednoczone pozostaną głównymi obszarami działalności Grupy

Zaczynając od silnej bazy na dwóch rodzimych rynkach Volkswagena – w Europie i w Chinach, głównym celem Grupy przekładającym się na zwiększenie udziału w światowym rynku będzie Ameryka Północna.

Oczekuje się, że Chiny – gdzie Volkswagen Group od wielu lat jest liderem rynku i ma wysoką rentowność – odegrają kluczową rolę w powodzeniu strategii NEW AUTO. Wraz z ID.4, ID.6 i nadchodzącym ID.3, Volkswagen – wspólnie z partnerami – szybko rozwija gamę pojazdów elektrycznych i przekształca nowe kluczowe przedsięwzięcie joint venture NEV oraz Volkswagen Anhui w lokalne centrum SSP, łącznie z nowym centrum badawczo-rozwojowym, którego budowa już trwa. Grupa nadal będzie rozszerzać możliwości i działalność na lokalnych rynkach. Już dziś około 1000 programistów pracuje dla CARIAD w Chinach.

Jeśli chodzi o rynek amerykański, nigdy nie było lepszego momentu dla koncernu Volkswagen do znacznego zwiększenia udziału w rynku. „Plan elektryfikacji administracji Bidena daje nam wyjątkową okazję do wystartowania z lepszej pozycji niż konkurencja, dzięki zbudowaniu w Stanach Zjednoczonych otwartej infrastruktury ładowania i już zaawansowanemu przejściu na pojazdy typu BEV w zakładach w Chattanooga” – powiedział dyrektor generalny Herbert Diess. Volkswagen oferuje szeroką gamę bardzo atrakcyjnych pojazdów typu BEV, które są dostosowane do potrzeb rynku amerykańskiego, takich jak odnoszący sukcesy ID.4 i kultowy ID. BUZZ*, który zadebiutuje już niedługo. Volkswagen jest dobrze przygotowany do ponad proporcjonalnego wzrostu udziału w rynku pojazdów elektrycznych.

Transformacja ludzi jest w toku

W ciągu najbliższych 10 lat połowa z 660.000 pracowników Grupy Volkswagen, którzy obecnie są zaangażowani w tradycyjną produkcję samochodów, weźmie udział w kompleksowym programie transformacji. Zarząd koncernu ściśle współpracował z radą zakładową, aby zapewnić, że odpowiedzialnie przeprowadza pracowników przez transformację i zapewnia im zasoby potrzebne do przekwalifikowania się w kierunku zdolności opartych na oprogramowaniu. Przekształcając działalność Grupy w zakresie komponentów oraz fabrykę w Zwickau w centrum e-mobilności, Volkswagen już przygotował na przyszłość swoje niemieckie zakłady. Podobne przekształcenia zaplanowano dla zakładów w Emden i w Hanowerze.


*– ID.BUZZ: Samochód nie jest jeszcze oferowany

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie  prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%).

Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie Recykling samochodów.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.  Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdź szczegóły korzystania z Volkswagen WeConnect na stronie www. Leasing klasyczny: Oferta dla przedsiębiorców. Suma opłat skalkulowana w oparciu o parametry: opłata wstępna 20%, okres leasingu 36 miesięcy, wartość końcowa 1%.  

Leasing dla przedsiębiorców. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kredyt "Jak Abonament" - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty 150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.  Raty leasingu "Jak Abonament" dla parametrów: 10% opłaty wstępnej, okres finansowania 48 miesięcy, limit roczny 15 000 km. Oferta dla Przedsiębiorców.

Volkswagen zwraca uwagę, że pewna liczba modeli Volkswagen ID. wyprodukowanych w Chinach została sprowadzona na rynki międzynarodowe nieoficjalnymi kanałami poza autoryzowaną siecią Volkswagena.  Nieautoryzowani sprzedawcy wprowadzają klientów w błąd, twierdząc, że oferowane przez nich modele Volkswagen ID. są objęte międzynarodową gwarancją. Volkswagen wskazuje, że pojazdy wyprodukowane w Chinach, na rynek chiński nie są objęte międzynarodową gwarancją, w tym również obejmującą Europejski Obszar Gospodarzy. Z uwagi na powyższe, wszystkie wymagania dotyczące naprawy i serwisowania, w tym korzystania z gwarancji i dobrej woli, nie mogą być podejmowane przez autoryzowanych dealerów lub jakikolwiek autoryzowany zakład serwisowy marki Volkswagen na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy nie mogą również zapewnić klientom Oryginalnych Części Volkswagen dla modeli sprzedawanych wyłącznie w Chinach, takich jak Volkswagen ID.6.  Klienci, którzy zdecydują się na zakup pojazdów za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów, powinni mieć świadomość, że oprócz braku możliwości serwisowania, gwarancji i dostaw części zamiennych, pojazdy te są wyposażone w wersję oprogramowania przeznaczoną na inny rynek. Podobnie jak w przypadku gwarancji i serwisu, nie może być ono obsługiwane przez dealerów Volkswagena. Dodatkowo nieoficjalnie importowane modele ID. zostały  wyprodukowane wyłącznie na warunki rynku chińskiego. Nie są więc homologowane na inne rynki ani dostosowane do ich specyficznych wymagań. Nie posiadają więc europejskiej homologacji i certyfikatu zgodności (CoC).  Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy pozostają zaangażowani w sprawy klientów, dlatego prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i ponownego przemyślenia zakupu modelu Volkswagen ID. za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów. Zalecamy klientom wizytę u autoryzowanych dealerów w celu zapoznania się z najnowszą ofertą dostępnych modeli samochodów marki Volkswagen, które są oficjalnie dopuszczone do sprzedaży na danym rynku i posiadają ustaloną gwarancję oraz wsparcie serwisowe. Volkswagen i oficjalny dostawca chętnie zorganizują kontakt z autoryzowanymi dealerami.

*Obowiązuje do odwołania. Szczegóły u sprzedawcy. Polo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Polo Special Edition: 2 400 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 100 zł. Rabat 6000 zł. T-Roc Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Roc Special Edition: 11 160 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 6000 zł. Nowy T-Cross Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Cross Special Edition: 10 360 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 8000 zł. Touran Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Comfortline z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Touran Special Edition: 25 000 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Comfortline i Special Edition: 3 300 zł. Rabat 5000 zł. Taigo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Taigo Special Edition: 9 560 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 3000 zł. Nowy Tiguan Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Nowy Tiguan Special Edition: 22 380 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. ID.3 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.3 Special Edition: 30 800 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.4 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.4 Special Edition: 38 050 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.5 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.5 Special Edition: 33 970 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.7 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.7 Special Edition: 45 730 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 9200 zł.