Grupa Volkswagen kontynuuje przejście na logistykę niskoemisyjną z flotą statków zasilanych gazem LNG

Grupa Volkswagen kontynuuje przejście na logistykę niskoemisyjną z flotą statków zasilanych gazem LNG

Grupa Volkswagen kontynuuje przejście na logistykę niskoemisyjną z flotą statków zasilanych gazem LNG

19.07.2021
  • na potrzebę transportu nowych samochodów podpisano długoterminowe umowy na wyłączność z dwoma armatorami
  • statki czarterowe będą zarezerwowane wyłącznie do obsługi Volkswagen Group Logistics
  • pod koniec 2023 roku cztery statki zasilane gazem LNG zastąpią we flocie Volkswagena statki z silnikiem Diesla
  • znacznie niższa emisja na statek: redukcja dwutlenku węgla o nawet 25%

Poznań, 19. lipca 2021 r. – Volkswagen jest pierwszym producentem samochodów, który większość nowych samochodów transportuje za granicę za pomocą niskoemisyjnych statków zasilanych gazem LNG (LNG – liquied natural gas). Po wejściu do eksploatacji w 2020 roku pierwszych dwóch transportowców zasilanych gazem LNG, Volkswagen Group Logistics zamówił cztery kolejne statki z silnikami, które mogą być zasilane dwoma rodzajami paliwa, w tym przyjaznym dla środowiska gazem płynnym. Nowe statki powinny zasilić flotę transportowców do końca 2023 roku i będą obsługiwać trasę między Emden w Niemczech a Veracruz w Meksyku. Wkrótce, sześć z dziewięciu transportowców, które dla Volkswagena przemierzają Północny Atlantyk będzie zasilanych LNG.

Dalsza dekarbonizacja żeglugi spowoduje znaczne zmniejszenie emisji CO2, a wykorzystanie płynnego gazu pozwoli Volkswagenowi obniżyć emisję CO2 w wypadku transportowców o nawet 25 procent. „Zgodnie z zaangażowaniem Grupy w elektromobilność i produkcję neutralną dla klimatu, flota transportowców zasilanych gazem LNG wykorzystywana przez dział logistyki stanowi istotny wkład w osiągnięcie przez Volkswagena do 2050 roku neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla” – mówi Simon Motter, szef Volkswagen Group Logistics.

Volkswagen był jednym z pierwszych producentów samochodów, który przystąpił do realizacji celów klimatycznego Porozumienia Paryskiego. Jego celem jest ograniczenie do 2050 roku globalnego ocieplenia klimatu o znacznie więcej niż tylko dwa stopnie. Dlatego też Grupa Volkswagen zobowiązała się do rozwoju elektromobilności, do zrównoważonej produkcji i do korzystania z samochodów elektrycznych. W pierwszej kolejności koncern kieruje się unikaniem emisji CO2, a następnie jej maksymalnym ograniczaniem. Nieuniknione emisje są kompensowane przez udział w projektach na rzecz ochrony klimatu.

W Niemczech Grupa przestawiła już cały transport kolejowy realizowany przez Deutsche Bahn na zasilany energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i rozszerza go na całą Europę. Na trasach przybrzeżnych Grupa wykorzystuje dwa transportowce zasilane biopaliwem, które jest produkowane z pozostałości roślinnych, takich jak olej odpadowy z przemysłu spożywczego. Doprowadziło to do 85-procentowej redukcji emisji CO2.

Simon Motter: „Dzięki czterem dodatkowym statkom zasilanym LNG Volkswagen Group Logistics kontynuuje zaangażowanie w ochronę klimatu i realizuje strategię niskoemisyjnego transportu morskiego, która została przyjęta w 2016 roku. W przyszłości nowe statki umożliwią również wykorzystanie paliw niekopalnych, co jeszcze bardziej zredukuje emisję CO2. Naszym celem jest, aby wszystkie operacje transportowe – realizowane drogą wodną i kolejową oraz samochodami – były przyjazne dla środowiska, co jasno pokazuje pionierską rolę Grupy Volkswagen w logistyce przyjaznej dla klimatu”.

Długoterminowe umowy na wyłączność z armatorami Wallenius Marine i SFL Corporation podpisano na użytkowanie czterech nowych transportowców na trasie przez Północny Atlantyk. Najnowocześniejsze statki zostały zbudowane w Chinach. Każdy z nich ma pojemność około 7000 CEU (jednostka ekwiwalentu samochodu), co odpowiada od 4400 do 4700 samochodów z oferty marek należących do Grupy Volkswagen. Statki będą napędzane silnikami firmy MAN Energy Solutions, które mogą być zasilane dwoma rodzajami paliwa i mają moc 13.300 kW. W trybie ekonomicznym transportowce będą poruszać się z prędkością od 15 do 16 węzłów, czyli od 28 do 30 km/h.

W przeciwieństwie do innych silników okrętowych zasilanych gazem LNG, silniki dwusuwowe MAN Energy Solutions wykorzystują technologię wysokociśnieniową, która praktycznie nie powoduje wycieku metanu, dzięki czemu statki czarterowane przez Volkswagen Group Logistics są szczególnie przyjazne dla klimatu. Dwa statki zasilane gazem LNG, które weszły do floty transportowców w 2020 roku, także są wyposażone w tę przyjazną dla klimatu technologię, która była kluczowa przy ich wyborze.

Stosowanie gazu LNG nie tylko zmniejsza emisję CO2. Zmniejsza również emisję tlenków azotu i to o 30 procent, cząstek sadzy nawet o 60 procent, a tlenków siarki o nawet 100 procent. Silniki transportowców samochodowych zasilane gazem płynnym nie wymagają żadnych modyfikacji, aby można je było zasilać alternatywnymi paliwami niekopalnymi, takimi jak biogaz, e-gaz ze źródeł odnawialnych i biodiesel.

Aby osiągnąć dalsze zmniejszenie zużycia paliwa, możliwe jest wyposażenie dwóch nowych statków w akumulatory. Wszystkie cztery statki zasilane gazem LNG będą miały przyłącza do zasilania z lądu, co pomoże wyeliminować wszystkie lokalne emisje w portach, które zapewnią im dostęp do zasilania.

Każdego roku Volkswagen Group Logistics organizuje na świecie około 7700 kursów statków. Oprócz wykorzystania do transportu setek regularnych statków towarowych, aż jedenaście transportowców działa wyłącznie na potrzeby Volkswagena. W przyszłości sześć z nich będzie zasilanych gazem LNG. Dwa z jedenastu statków czarterowych, wykorzystywanych na europejskich trasach przybrzeżnych, są zasilane biopaliwem. Każdego roku Grupa Volkswagen wysyła statkami 2,8 miliona nowych aut.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

  • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%).  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html