Znacząco wzrasta udział odnawialnych źródeł energii w zasilaniu zakładów produkcyjnych koncernu Volkswagen

Znacząco wzrasta udział odnawialnych źródeł energii w zasilaniu zakładów produkcyjnych koncernu Volkswagen

Znacząco wzrasta udział odnawialnych źródeł energii w zasilaniu zakładów produkcyjnych koncernu Volkswagen

2 kwietnia 2021
  • w 2020 roku w europejskich fabrykach koncernu Volkswagen zasilanie energią odnawialną od dostawców zewnętrznych wzrosło z 80 do 95 procent
  • wszystkie zakłady produkcyjne Grupy Volkswagen w Polsce zasilane są energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych
  • w ubiegłym roku dziesięć zakładów produkcyjnych na świecie w 100% przestawiło się na zasilanie energią pochodzącą z odnawialnych źródeł od dostawców zewnętrznych
  • Członek Zarządu Grupy – Oliver Blume – odpowiedzialny za produkcję: „Ochrona klimatu to nasza odpowiedzialność i nasz główny cel. Robimy duże postępy i mamy jasny plan dalszego zmniejszania naszego wpływu na środowisko”.

Poznań, 2.kwietnia 2021 r. – w 2020 roku Grupa Volkswagena poczyniła znaczące postępy w zaopatrywaniu swoich zakładów w energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. W poprzednim roku w zakładach produkcyjnych położonych na terenie Unii Europejskiej, udział odnawialnej energii elektrycznej kupowanej od dostawców zewnętrznych wzrósł z 80 do 95 procent. W innych fabrykach na świecie, poza położonymi w Chinach, nastąpił równie silny wzrost – z 76 do 91 procent. Do 2023 roku wszystkie zakłady zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej mają być w 100% zasilane energią elektryczną ze źródeł odnawialnych. Do 2030 r. taki sam cel wyznaczono wszystkim fabrykom na świecie, poza znajdującymi się w Chinach.

Łącznie aż osiem zakładów produkcyjnych położonych w krajach Unii Europejskiej oraz dwa kolejne, zlokalizowane poza Unią Europejską, zostały w 2020 roku całkowicie przestawione na zasilanie energią elektryczną ze źródeł odnawialnych od dostawców zewnętrznych. Trzy największe z nich to fabryki Audi w Győr na Węgrzech i w Neckarsulm w Niemczech oraz fabryka Volkswagena w Palmela w Portugalii. W ubiegłym roku również zakłady Bugatti, Skody, SITECH, MAN Truck & Bus i MAN Energy Solutions w 100% przeszły na zasilanie energią elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Fabryki, o których mowa znajdują się w siedmiu krajach: Niemczech, Polsce, Czechach, Portugalii i Austrii oraz w Meksyku i USA. W tym roku przebudowane zostaną kolejne zakłady produkcyjne, w tym fabryki SITECH i MAN w Niemczech.

W Polsce już wszystkie zakłady produkcyjne Grupy Volkswagen zasilane są energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Aktualnie sprzedawcą zielonej energii jest Polenergia Obrót S.A. Energia dostarczana jest m.in. do zakładów największego producenta samochodów w Polsce - Volkswagen Poznań oraz do centrali największego dystrybutora nowych samochodów – Volkswagen Group Polska. Ponadto umową objęte zostały Volkswagen Motor Polska (Polkowice), SITECH (Polkowice, Głogów), Scania Production (Słupsk) i MAN Truck&BUS (Niepołomice). Zielona energia dostarczana przez Polenergię jest pozyskiwana z siły wiatru, spółka jest właścicielem ośmiu farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie Polski.

Członek Zarządu Grupy – Oliver Blume – odpowiedzialny za produkcję, mówi: „Przekształcenie koncernu Volkswagen w firmę neutralną pod względem emisji CO2 nabrało rozpędu. W tym kontekście zaopatrywanie naszych zakładów energią elektryczną ze źródeł odnawialnych jest ważną częścią ogólnej strategii dekarbonizacji koncernu. Konsekwentnie realizujemy nasze plany wspólnie ze wszystkimi markami i regionami. W 2020 roku bardzo zbliżyliśmy się do celu, który wyznaczyliśmy sobie na lata 2023 i 2030. To ogromne osiągnięcie, ale nie zamierzamy spocząć na laurach. Transformacja energetyczna w dziale produkcji obejmuje również ambitny plan przekształcenia zasilania chińskich zakładów produkcyjnych. Ponadto, dalej chcemy ograniczać również emisje gazów cieplarnianych w wypadku własnej produkcji energii elektrycznej”.

W ubiegłym roku 46 procent energii zużytej w zakładach produkcyjnych, które należą do Grupy i są zlokalizowane na świecie, zostało pokryte przez energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, co oznacza wzrost o pięć procent w porównaniu z 2019 rokiem. Grupa Volkswagen pracuje obecnie ze swoimi chińskimi partnerami nad opracowaniem celów dla chińskich zakładów produkcyjnych. Wysoki udział energii pochodzącej ze spalania węgla w miksie energetycznym Chin oraz wysoce regulowany rynek energii elektrycznej sprawiają, że projekt ten jest wyjątkowo ambitny.

Volkswagen zwraca szczególną uwagę również na zmianę produkcji własnej energii elektrycznej. Na przykład, do 2022 roku dwie elektrownie węglowe w zakładzie produkcyjnym w Wolfsburgu zostaną całkowicie przestawione na gaz ziemny. Od 2023 roku zmniejszy to emisję CO2 o 60 procent.

W 2020 roku, w porównaniu z rokiem 2019, zwiększony udział energii ze źródeł odnawialnych wykorzystywanej do zasilania produkcji pomógł w znacznym stopniu ograniczyć emisje gazów cieplarnianych Grupy – o 14 procent, co przekłada się na 1,1 mln ton CO2 mniej.

„Ochrona klimatu to nasz obowiązek i największe wyzwanie. Robimy duże postępy i mamy jasny plan dalszego ograniczania naszego wpływu na środowisko” – mówi Oliver Blume.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

  • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%).  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html