Podwyżka wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Volkswagen Poznań

Podwyżka wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Volkswagen Poznań

Podwyżka wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Volkswagen Poznań

30.06.2021
  • Od 1 lipca 2021 r. rosną wynagrodzenia w Volkswagen Poznań
  • Pensje wyższe o wskaźnik inflacji na rok 2021, czyli o 3,1%
  • Rośnie również wartość wyliczanych od podstawy wynagrodzenia bonusów i premii

Poznań, 30 czerwca 2021 r. Zgodnie z porozumieniem zawartym przez zarząd Volkswagen Poznań z partnerem społecznym OM NSZZ Solidarność i w ramach szerszego pakietu świadczeń finansowych, z dniem 1 lipca 2021 r. wynagrodzenia w zakładach Volkswagen Poznań wzrastają o 3,1%.

W myśl porozumienia z dnia 25.06.2020, jego strony, czyli OM NSZZ Solidarność i zarząd Volkswagen Poznań uzgodniły, że stawki wynagrodzenia zasadniczego zawarte w „Tabeli wynagrodzeń zasadniczych VWP” z dniem 1 lipca 2021 r. ulegają podwyższeniu o najbardziej aktualny prognozowany poziom inflacji na rok 2021 ogłoszony przez NBP. Poziom ten obecnie wynosi 3,1% i o tyle wzrastają płace w Volkswagen Poznań.

„Dbamy o naszych pracowników oferując im nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie, ale także atrakcyjne benefity pozafinansowe. To pozwala na utrzymanie najlepszych pracowników w szeregach spółki ale też przyciąga nowych kandydatów. Cieszy mnie szczególnie fakt, że wzrost wynagrodzeń udało nam się zapewnić pomimo wielu wyzwań, z którymi się dzisiaj mierzymy” mówi Jolanta Musielak, członek zarządu ds. personalnych i organizacji Volkswagen Poznań.

„W obecnej sytuacji podniesienie płac wynikające z naszego porozumienia to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich pracowników Volkswagen Poznań” – mówi Piotr Olbryś, przewodniczący OM NSZZ Solidarność Volkswagen Poznań i dodaje „mamy także zagwarantowane, że w drugiej połowie tego roku ponownie usiądziemy do stołu i rozpoczniemy negocjacje płacowe na kolejne lata.”

Wyższe wynagrodzenie zasadnicze wpływa również bezpośrednio na wysokość wyliczanych od podstawy wynagradzania bonusów i premii. Pracownicy Volkswagen Poznań liczyć mogą na następujące dodatki: bonus wakacyjny w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego, bonus świąteczny w wysokości do 70% wynagrodzenia zasadniczego, premie roczne, dodatki nocne, zmianowe i stanowiskowe oraz na pakiet świadczeń niefinansowych, np. stały dostęp do opieki medycznej i specjalistów w przychodniach zakładowych, czy pakiet medyczny PZU.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

  • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%).  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html