Pozytywne wyniki koncernu Volkswagen oraz należących do niego marek w 2019 roku

Pozytywne wyniki koncernu Volkswagen oraz należących do niego marek w 2019 roku

Pozytywne wyniki koncernu Volkswagen oraz należących do niego marek w 2019 roku

19 marca 2020

18.03.2020

 • CEO dr Herbert Diess: „Rok 2019 był dla koncernu Volkswagen bardzo udany. Przygotowaliśmy fundament dla wszystkich ważnych zmian”.
 • Volkswagen Samochody Osobowe zwiększył przychód ze sprzedaży i zysk operacyjny. Zaprezentowano bardzo ważne modele – ID.3 i Golfa VIII; New Brand Design wyraża nowy styl marki
 • marka Audi uzyskała wyższą operacyjną stopę zwrotu; SKODA, SEAT, Bentley, Porsche, Scania i MAN odnotowały wyższy przychód ze sprzedaży oraz wyższy zysk operacyjny
 • Volkswagen Samochody Dostawcze z gorszym wynikiem finansowym, Volkswagen Usługi Finansowe ze znacznie wyższym przychodem i z rekordowym zyskiem operacyjnym

Wolfsburg/Poznań, 18. marca 2020 – Niemal wszystkie marki koncernu Volkswagen zamknęły rok obrachunkowy 2019 lepszymi wynikami finansowymi niż poprzedni. Dr Herbert Diess, Prezes Zarządu Volkswagen AG, stwierdził: „Rok 2019 był dla koncernu Volkswagen bardzo udany. Przygotowaliśmy fundament dla wszystkich ważnych zmian. Rok 2020 jest bardzo trudny. Pandemia koronawirusa stawia nas przed nieznanymi dotąd wyzwaniami finansowymi. Należy się również obawiać trwałych zmian koniunktury. Koncentracja wszystkich sił, ścisła współpraca i wysokie morale w koncernie sprawią, że pokonamy kryzys związany z wirusem”.

Przychód ze sprzedaży marki Volkswagen Samochody Osobowe był w 2019 roku o 4,5 procent wyższy niż w poprzednim i wyniósł 88,4 miliarda euro. Zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi wzrósł do 3,8 (w 2018 roku – 3,2) mld euro. Rezultaty mniejszej sprzedaży samochodów marki Volkswagen Samochody Osobowe, nakłady na uruchomienie produkcji nowych modeli oraz ze zmiennych kursów walut zostały zrównoważone przede wszystkim przez zmiany w ofercie i odpowiednią politykę cenową. Operacyjna stopa zwrotu przed zdarzeniami specjalnymi wzrosła do 4,3 (3,8) procent. Obciążenia związane ze sprawą silników Diesla wyniosły 1,9 (1,9) miliarda euro.

W roku obrachunkowym 2019 przychody ze sprzedaży marki Audi zmniejszyły się do 55,7 (59,2) miliarda euro. Powodem jest wewnętrzna relokacja wielomarkowych firm sprzedaży w ramach Grupy. Zysk operacyjny (przed rokiem z wyłączeniem zdarzeń specjalnych) wyniósł 4,5 (4,7) mld euro. Pojawiły się obciążenia wynikające z wycofania z produkcji starszych modeli i rozpoczęcia produkcji nowych, wyższych nakładów na rozwój nowych produktów i technologii oraz wynikające z niekorzystnej sytuacji walutowej i ze wzrostu kosztów zatrudnienia. Odnotowano za to poprawę w zakresie oferty modeli i kosztów produktu. Operacyjna stopa zwrotu (przed rokiem z wyłączeniem zdarzeń specjalnych) wyniosła 8,1 (7,9) procent. W danych finansowym marki Audi zawarto również dane marek Lamborghini i Ducati.

Przychód ze sprzedaży marki SKODA wzrósł w 2019 roku o 14,5 procent do 19,8 mld euro, m.in. dzięki konsolidacji po przejęciu odpowiedzialności za rynek indyjski. Zysk operacyjny wzrósł o 0,3 mld euro do 1,7 mld euro. Negatywne wpływy wzrostu kosztów i wyższych nakładów na nowe produkty zostały z nawiązką zrównoważone większą sprzedażą, atrakcyjniejszą ofertą i działaniami w zakresie polityki cenowej. Operacyjna stopa zwrotu wyniosła 8,4 procent; w 2018 roku było to 8,0 procent.

Marka SEAT w roku 2019 odnotowała pozytywny wynik: przychód ze sprzedaży wyniósł 11,5 mld euro i okazał się o 12,7 procent wyższy od rekordowego przychodu z poprzedniego roku. Zysk operacyjny wzrósł do 445 (254) milionów euro i również był rekordowy. Pozytywny wpływ na to miały przede wszystkim większa sprzedaż i lepsza oferta. Operacyjna stopa zwrotu marki SEAT zwiększyła się do 3,9 (2,5) procent.

Marka Bentley uzyskała w 2019 roku przychód w wysokości 2,1 mld euro, co oznacza 35,1-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Zysk operacyjny zwiększył się do 65 (-288) milionów euro. Było to możliwe dzięki zwiększeniu sprzedaży, oszczędnościom w dziedzinie kosztów będącymi elementem realizowanego programu podnoszenia efektywności, a także dzięki lepszej ofercie i korzystnej sytuacji walutowej. Operacyjna stopa zwrotu wzrosła do 3,1 (-18,6) procent.

Przychód ze sprzedaży Porsche Automobile wzrósł w 2019 roku o 10,1 procent do 26,1 (23,7) miliarda euro. Zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększył się o 2,4 procent do 4,2 mld euro. Odnotowano negatywny wpływ kursów walut oraz wzrost kosztów, z drugiej strony zwiększono sprzedaż, poprawiono ofertę modeli i zoptymalizowano koszty produktu. Operacyjna stopa zwrotu przed zdarzeniami specjalnymi wyniosła 16,2 (17,4) procent. Sprawa diesli spowodowała w omawianym roku obciążenia w wysokości 0,5 mld euro.

W roku obrachunkowym 2019 przychód ze sprzedaży marki Volkswagen Samochody Dostawcze wyniósł 11,5 (11,9) mld euro, czyli mniej więcej tyle, ile w roku poprzednim. Przyczyną zmniejszenia się zysku operacyjnego do 510 (780) milionów euro były głównie wzrost kosztów stałych i kosztów rozwoju nowych produktów. Pozytywny wpływ miała natomiast poprawa w dziedzinie kosztów produktu. Operacyjna stopa zwrotu wyniosła 4,4 (6,6) procent.

Scania Vehicles and Services uzyskała w 2019 roku przychód ze sprzedaży w wysokości 13,9 (13,0) miliarda euro. Zysk operacyjny zwiększył się o 24,8 procent do 1,5 miliarda euro. Pozytywny wpływ miały tu przede wszystkim większa sprzedaż samochodów, części i usług, a także lepsza oferta i korzystne kursy walut. Operacyjna stopa zwrotu wyniosła w omawianym roku 10,8 (9,3) procent.

Przychód ze sprzedaży MAN dzięki zwiększeniu sprzedaży wzrósł w 2019 roku do 12,7 mld euro – to o 4,6 procent więcej niż w 2018 roku. Zysk operacyjny w wysokości 402 (332) milionów euro wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym obciążyły go wydatki na restrukturyzację działalności w Indiach. Operacyjna stopa zwrotu wyniosła 3,2 (2,7) procent.

Przychód ze sprzedaży działu Volkswagen Usługi Finansowe osiągnął w omawianym roku obrachunkowym poziom 38,0 mld euro i był o 15,8 procent wyższy niż rok wcześniej. Zysk operacyjny zwiększył się o 13,3 procent do 3,0 mld euro i osiągnął kolejny rekord. Wzrost był spowodowany w głównej mierze zwiększeniem zakresu działalności.

Frank Witter, Członek Zarządu ds. Finansów i IT, powiedział: „W tej chwili wpływ na światową gospodarkę ma rozprzestrzenianie się koronawirusa. Nie wiadomo jak bardzo i przez jak długi czas będzie on wpływał na koncern Volkswagen. Wydanie rzetelnej prognozy jest w tej chwili prawie niemożliwe. Działając w trybie task force wykorzystujemy wszelkie środki, żeby chronić naszych pracowników i ich rodziny oraz stabilizować działalność biznesową”.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

 • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

  Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html

  Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

  Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

  Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). 

  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego.

  Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe.

  Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html