Pozytywne wyniki koncernu Volkswagen oraz należących do niego marek w 2019 roku

Pozytywne wyniki koncernu Volkswagen oraz należących do niego marek w 2019 roku

Pozytywne wyniki koncernu Volkswagen oraz należących do niego marek w 2019 roku

19 marca 2020
  • CEO dr Herbert Diess: „Rok 2019 był dla koncernu Volkswagen bardzo udany. Przygotowaliśmy fundament dla wszystkich ważnych zmian”.
  • Volkswagen Samochody Osobowe zwiększył przychód ze sprzedaży i zysk operacyjny. Zaprezentowano bardzo ważne modele – ID.3 i Golfa VIII; New Brand Design wyraża nowy styl marki
  • marka Audi uzyskała wyższą operacyjną stopę zwrotu; SKODA, SEAT, Bentley, Porsche, Scania i MAN odnotowały wyższy przychód ze sprzedaży oraz wyższy zysk operacyjny
  • Volkswagen Samochody Dostawcze z gorszym wynikiem finansowym, Volkswagen Usługi Finansowe ze znacznie wyższym przychodem i z rekordowym zyskiem operacyjnym

Wolfsburg/Poznań, 18. marca 2020 – Niemal wszystkie marki koncernu Volkswagen zamknęły rok obrachunkowy 2019 lepszymi wynikami finansowymi niż poprzedni. Dr Herbert Diess, Prezes Zarządu Volkswagen AG, stwierdził: „Rok 2019 był dla koncernu Volkswagen bardzo udany. Przygotowaliśmy fundament dla wszystkich ważnych zmian. Rok 2020 jest bardzo trudny. Pandemia koronawirusa stawia nas przed nieznanymi dotąd wyzwaniami finansowymi. Należy się również obawiać trwałych zmian koniunktury. Koncentracja wszystkich sił, ścisła współpraca i wysokie morale w koncernie sprawią, że pokonamy kryzys związany z wirusem”.

Przychód ze sprzedaży marki Volkswagen Samochody Osobowe był w 2019 roku o 4,5 procent wyższy niż w poprzednim i wyniósł 88,4 miliarda euro. Zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi wzrósł do 3,8 (w 2018 roku – 3,2) mld euro. Rezultaty mniejszej sprzedaży samochodów marki Volkswagen Samochody Osobowe, nakłady na uruchomienie produkcji nowych modeli oraz ze zmiennych kursów walut zostały zrównoważone przede wszystkim przez zmiany w ofercie i odpowiednią politykę cenową. Operacyjna stopa zwrotu przed zdarzeniami specjalnymi wzrosła do 4,3 (3,8) procent. Obciążenia związane ze sprawą silników Diesla wyniosły 1,9 (1,9) miliarda euro.

W roku obrachunkowym 2019 przychody ze sprzedaży marki Audi zmniejszyły się do 55,7 (59,2) miliarda euro. Powodem jest wewnętrzna relokacja wielomarkowych firm sprzedaży w ramach Grupy. Zysk operacyjny (przed rokiem z wyłączeniem zdarzeń specjalnych) wyniósł 4,5 (4,7) mld euro. Pojawiły się obciążenia wynikające z wycofania z produkcji starszych modeli i rozpoczęcia produkcji nowych, wyższych nakładów na rozwój nowych produktów i technologii oraz wynikające z niekorzystnej sytuacji walutowej i ze wzrostu kosztów zatrudnienia. Odnotowano za to poprawę w zakresie oferty modeli i kosztów produktu. Operacyjna stopa zwrotu (przed rokiem z wyłączeniem zdarzeń specjalnych) wyniosła 8,1 (7,9) procent. W danych finansowym marki Audi zawarto również dane marek Lamborghini i Ducati.

Przychód ze sprzedaży marki SKODA wzrósł w 2019 roku o 14,5 procent do 19,8 mld euro, m.in. dzięki konsolidacji po przejęciu odpowiedzialności za rynek indyjski. Zysk operacyjny wzrósł o 0,3 mld euro do 1,7 mld euro. Negatywne wpływy wzrostu kosztów i wyższych nakładów na nowe produkty zostały z nawiązką zrównoważone większą sprzedażą, atrakcyjniejszą ofertą i działaniami w zakresie polityki cenowej. Operacyjna stopa zwrotu wyniosła 8,4 procent; w 2018 roku było to 8,0 procent.

Marka SEAT w roku 2019 odnotowała pozytywny wynik: przychód ze sprzedaży wyniósł 11,5 mld euro i okazał się o 12,7 procent wyższy od rekordowego przychodu z poprzedniego roku. Zysk operacyjny wzrósł do 445 (254) milionów euro i również był rekordowy. Pozytywny wpływ na to miały przede wszystkim większa sprzedaż i lepsza oferta. Operacyjna stopa zwrotu marki SEAT zwiększyła się do 3,9 (2,5) procent.

Marka Bentley uzyskała w 2019 roku przychód w wysokości 2,1 mld euro, co oznacza 35,1-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Zysk operacyjny zwiększył się do 65 (-288) milionów euro. Było to możliwe dzięki zwiększeniu sprzedaży, oszczędnościom w dziedzinie kosztów będącymi elementem realizowanego programu podnoszenia efektywności, a także dzięki lepszej ofercie i korzystnej sytuacji walutowej. Operacyjna stopa zwrotu wzrosła do 3,1 (-18,6) procent.

Przychód ze sprzedaży Porsche Automobile wzrósł w 2019 roku o 10,1 procent do 26,1 (23,7) miliarda euro. Zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększył się o 2,4 procent do 4,2 mld euro. Odnotowano negatywny wpływ kursów walut oraz wzrost kosztów, z drugiej strony zwiększono sprzedaż, poprawiono ofertę modeli i zoptymalizowano koszty produktu. Operacyjna stopa zwrotu przed zdarzeniami specjalnymi wyniosła 16,2 (17,4) procent. Sprawa diesli spowodowała w omawianym roku obciążenia w wysokości 0,5 mld euro.

W roku obrachunkowym 2019 przychód ze sprzedaży marki Volkswagen Samochody Dostawcze wyniósł 11,5 (11,9) mld euro, czyli mniej więcej tyle, ile w roku poprzednim. Przyczyną zmniejszenia się zysku operacyjnego do 510 (780) milionów euro były głównie wzrost kosztów stałych i kosztów rozwoju nowych produktów. Pozytywny wpływ miała natomiast poprawa w dziedzinie kosztów produktu. Operacyjna stopa zwrotu wyniosła 4,4 (6,6) procent.

Scania Vehicles and Services uzyskała w 2019 roku przychód ze sprzedaży w wysokości 13,9 (13,0) miliarda euro. Zysk operacyjny zwiększył się o 24,8 procent do 1,5 miliarda euro. Pozytywny wpływ miały tu przede wszystkim większa sprzedaż samochodów, części i usług, a także lepsza oferta i korzystne kursy walut. Operacyjna stopa zwrotu wyniosła w omawianym roku 10,8 (9,3) procent.

Przychód ze sprzedaży MAN dzięki zwiększeniu sprzedaży wzrósł w 2019 roku do 12,7 mld euro – to o 4,6 procent więcej niż w 2018 roku. Zysk operacyjny w wysokości 402 (332) milionów euro wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym obciążyły go wydatki na restrukturyzację działalności w Indiach. Operacyjna stopa zwrotu wyniosła 3,2 (2,7) procent.

Przychód ze sprzedaży działu Volkswagen Usługi Finansowe osiągnął w omawianym roku obrachunkowym poziom 38,0 mld euro i był o 15,8 procent wyższy niż rok wcześniej. Zysk operacyjny zwiększył się o 13,3 procent do 3,0 mld euro i osiągnął kolejny rekord. Wzrost był spowodowany w głównej mierze zwiększeniem zakresu działalności.

Frank Witter, Członek Zarządu ds. Finansów i IT, powiedział: „W tej chwili wpływ na światową gospodarkę ma rozprzestrzenianie się koronawirusa. Nie wiadomo jak bardzo i przez jak długi czas będzie on wpływał na koncern Volkswagen. Wydanie rzetelnej prognozy jest w tej chwili prawie niemożliwe. Działając w trybie task force wykorzystujemy wszelkie środki, żeby chronić naszych pracowników i ich rodziny oraz stabilizować działalność biznesową”.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie  prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%).

Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie Recykling samochodów.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.  Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdź szczegóły korzystania z Volkswagen WeConnect na stronie www. Leasing klasyczny: Oferta dla przedsiębiorców. Suma opłat skalkulowana w oparciu o parametry: opłata wstępna 20%, okres leasingu 36 miesięcy, wartość końcowa 1%.  

Leasing dla przedsiębiorców. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kredyt "Jak Abonament" - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty 150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.  Raty leasingu "Jak Abonament" dla parametrów: 10% opłaty wstępnej, okres finansowania 48 miesięcy, limit roczny 15 000 km. Oferta dla Przedsiębiorców.

Volkswagen zwraca uwagę, że pewna liczba modeli Volkswagen ID. wyprodukowanych w Chinach została sprowadzona na rynki międzynarodowe nieoficjalnymi kanałami poza autoryzowaną siecią Volkswagena.  Nieautoryzowani sprzedawcy wprowadzają klientów w błąd, twierdząc, że oferowane przez nich modele Volkswagen ID. są objęte międzynarodową gwarancją. Volkswagen wskazuje, że pojazdy wyprodukowane w Chinach, na rynek chiński nie są objęte międzynarodową gwarancją, w tym również obejmującą Europejski Obszar Gospodarzy. Z uwagi na powyższe, wszystkie wymagania dotyczące naprawy i serwisowania, w tym korzystania z gwarancji i dobrej woli, nie mogą być podejmowane przez autoryzowanych dealerów lub jakikolwiek autoryzowany zakład serwisowy marki Volkswagen na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy nie mogą również zapewnić klientom Oryginalnych Części Volkswagen dla modeli sprzedawanych wyłącznie w Chinach, takich jak Volkswagen ID.6.  Klienci, którzy zdecydują się na zakup pojazdów za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów, powinni mieć świadomość, że oprócz braku możliwości serwisowania, gwarancji i dostaw części zamiennych, pojazdy te są wyposażone w wersję oprogramowania przeznaczoną na inny rynek. Podobnie jak w przypadku gwarancji i serwisu, nie może być ono obsługiwane przez dealerów Volkswagena. Dodatkowo nieoficjalnie importowane modele ID. zostały  wyprodukowane wyłącznie na warunki rynku chińskiego. Nie są więc homologowane na inne rynki ani dostosowane do ich specyficznych wymagań. Nie posiadają więc europejskiej homologacji i certyfikatu zgodności (CoC).  Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy pozostają zaangażowani w sprawy klientów, dlatego prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i ponownego przemyślenia zakupu modelu Volkswagen ID. za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów. Zalecamy klientom wizytę u autoryzowanych dealerów w celu zapoznania się z najnowszą ofertą dostępnych modeli samochodów marki Volkswagen, które są oficjalnie dopuszczone do sprzedaży na danym rynku i posiadają ustaloną gwarancję oraz wsparcie serwisowe. Volkswagen i oficjalny dostawca chętnie zorganizują kontakt z autoryzowanymi dealerami.

*Obowiązuje do odwołania. Szczegóły u sprzedawcy. Polo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Polo Special Edition: 2 400 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 100 zł. Rabat 6000 zł. T-Roc Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Roc Special Edition: 11 160 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 6000 zł. Nowy T-Cross Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Cross Special Edition: 10 360 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Touran Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Comfortline z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Touran Special Edition: 25 000 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Comfortline i Special Edition: 3 300 zł. Rabat 5000 zł. Taigo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Taigo Special Edition: 9 560 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 5000 zł. Nowy Tiguan Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Nowy Tiguan Special Edition: 22 380 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. ID.3 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.3 Special Edition: 30 800 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.4 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.4 Special Edition: 38 050 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.5 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.5 Special Edition: 33 970 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.7 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.7 Special Edition: 45 730 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 9200 zł.