Wyniki badań: Co Polacy sądzą na temat kierowców samochodów elektrycznych?

Wyniki badań: Co Polacy sądzą na temat kierowców samochodów elektrycznych?

Wyniki badań: Co Polacy sądzą na temat kierowców samochodów elektrycznych?

19 listopada 2020

Najnowsze badanie InsightOut Lab i Volkswagena zostało podzielone na dwie części. W pierwszej ankietowani wyrażali swoje odczucia względem posiadaczy samochodów elektrycznych. W drugiej zostali poproszeni o ocenę umiejętności prowadzenia samochodu przez właścicieli aut zasilanych energią elektryczną. W drugim przypadku byli zdecydowanie bardziej ostrożni w wyrażaniu opinii. Chyba że znali kogoś, kto posiada samochód elektryczny.

Polacy mają wyrobione zdanie na temat samochodów elektrycznych, co badania przeprowadzane regularnie przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen pokazywały już wielokrotnie. Niestety, opinie te bardzo często nie bazują na doświadczeniach czy twardych danych. Czy z taką samą łatwością przychodzi nam wyrażanie opinii na temat kierowców samochodów elektrycznych? Zależy pod jakim względem.

Co Polacy sądzą na temat właścicieli samochodów elektrycznych?
Przy pytaniu „Na ile poniższe stwierdzenia według Ciebie pasują lub nie do osób, które kupiły samochód elektryczny?” ponad połowa ankietowanych była skłonna zgodzić się ze stwierdzeniami, że:

  • lubią nowe technologie (68%),
  • mają dobry wpływ na środowisko (63%),
  • są zamożni (61%),
  • podjęli dobrą decyzję (52%).

Nieco mniejszy odsetek odpowiedzi pozytywnych, choć wciąż o bardzo wyraźnej różnicy nad odpowiedziami negatywnymi, zebrały stwierdzenia:

  • osiągnęli w życiu sukces (41%),
  • myślą o innych (33%).
Opinie ogolne

Jedynym stwierdzeniem, przy którym odnotowano znacząco większy odsetek odpowiedzi negatywnych niż pozytywnych było „Zazdroszczę im”, z czym nie zgodziło się 46% badanych, a zgodziło ponad dwukrotnie mniej (21%). To bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę wcześniejsze odpowiedzi dotyczące chociażby pozytywnego wpływu na środowisko, statusu majątkowego czy trafności podjętej decyzji.

Jakimi kierowcami są właściciele samochodów elektrycznych?
Jak już zostało wspomniane, druga część badania, w której ankietowani zostali poproszeni o ocenę umiejętności prowadzenia samochodu przez właścicieli aut na prąd, nie jest tak jednoznaczna. Została zdominowana przez odpowiedzi „trudno powiedzieć” – właściciele samochodów elektrycznych nie są jeszcze jednoznacznie postrzegani jako dobrzy lub słabi kierowcy.

Co piąty ankietowany Polak (20%) zgadza się ze stwierdzeniem, że „kierowcy samochodów elektrycznych jeżdżą wolniej niż kierowcy samochodów spalinowych” (2% – „zdecydowanie tak”; 18% – „raczej tak”). Jednocześnie niewiele mniejsza grupa (18%) nie zgadza się z tym zdaniem. Aż 62% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „trudno powiedzieć”. Zatem zdania tych, którzy wyrazili opinię w tej kwestii, są podzielone niemal po równo.

Bardzo podobny (proporcjonalnie) rozkład głosów pozytywnych i negatywnych zanotowano w przypadku stwierdzenia, że „kierowcy aut na prąd jeżdżą bezpieczniej niż kierowcy samochodów spalinowych” (15% nie zgadza się; 14% zgadza się). Jednak w tym przypadku grono osób, które nie stają po żadnej ze stron, jest jeszcze większe i wynosi 71%.

W trzech pozostałych aspektach związanych z prowadzeniem samochodu kierowcy aut na prąd wypadają w oczach ankietowanych, którzy odpowiedzieli na twierdzenia inaczej niż „trudno powiedzieć”, wyraźnie lepiej niż kierowcy samochodów spalinowych. 22% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że kierowcy samochodów elektrycznych jeżdżą zgodnie z przepisami. Przeciwnego zdania jest 9% ankietowanych, czyli ponad dwukrotnie mniej (69% zaznaczyło „trudno powiedzieć”). Podobna różnica ujawnia się przy pytaniu o uprzejmość kierowców aut na prąd. 16% ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że właściciele samochodów elektrycznych są uprzejmymi kierowcami, a przeciwnego zdania jest 8% badanych. Jednocześnie aż 20% zgadza się, że są oni dobrymi kierowcami, co jest odsetkiem ponad trzykrotnie większym niż w przypadku odpowiedzi negatywnych (6%).

Opinie Polakow na temat kierowcow samochodow elektrycznych

Jeśli kierowców samochodów elektrycznych mianoby opisać jednym zdaniem, biorącym pod uwagę tylko te stwierdzenia, które zebrały wokół siebie znacząco większą liczbę odpowiedzi pozytywnych niż negatywnych, brzmiałoby ono tak: „Właściciele samochodów elektrycznych to dobrzy i uprzejmi kierowcy, którzy częściej niż inni jeżdżą zgodnie z przepisami.” Należy jednak pamiętać, że to bardzo duże uproszczenie – zdecydowanie najczęściej padającą w tej części badania odpowiedzią było „trudno powiedzieć”.

Znajomość z właścicielem samochodu elektrycznego wpływa na opinię na temat jego umiejętności
Niewielka liczba samochodów elektrycznych zarejestrowanych w Polsce (8169 według danych PSPA z września 2020 r.) sprawia, że zdecydowana większość dorosłych Polaków nigdy nie miało okazji spotkać na drodze auta na prąd, dlatego trudno im oceniać umiejętności właścicieli tego typu samochodów. Więcej do powiedzenia mają ci ankietowani, którzy znają przynajmniej jedną osobę, która posiada samochód elektryczny. Co ważne, ich opinie znacząco zawyżają odsetek odpowiedzi pozytywnych. Bardzo wyraźnie widać to na poniższej infografice.

Różnice w pozytywnych odpowiedziach

Znajomość osoby, która posiada samochód elektryczny, jest jednym z czynników, które bardzo wyraźnie zmniejszają odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć” przy pytaniach o umiejętności właścicieli aut na prąd. Co niezwykle istotne, prawie wszyscy respondenci, którzy – dzięki znajomości osoby posiadającej auto na prąd – postanowiły zaznaczyć odpowiedź inną niż „trudno powiedzieć”, wyrazili pozytywną opinię na temat kierowców samochodów elektrycznych.

Nota metodologiczna
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 6-9 listopada 2020 r. przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1088 osób. Kwoty dobrano według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

  • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%).  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html