Przedstawiamy wyniki badań: czy jesteśmy gotowi na elektromobilne jutro?

Przedstawiamy wyniki badań: czy jesteśmy gotowi na elektromobilne jutro?

Przedstawiamy wyniki badań: czy jesteśmy gotowi na elektromobilne jutro?

9 kwietnia 2020
  • Prawie 1/5 ankietowanych wie, jaka jest liczba zarejestrowanych samochodów elektrycznych w Polsce
  • 90 proc. respondentów uważa, że w Polsce jest za mało stacji ładowania samochodów elektrycznych
  • 78 proc. respondentów nie zajęłoby swoim samochodem spalinowym miejsca parkingowego przeznaczonego dla aut elektrycznych, nawet gdyby się spieszyło

InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen sprawdził wiedzę i nastawienie Polaków do samochodów elektrycznych. Respondenci zostali zapytani o aktualną liczbę „elektryków” jeżdżących po polskich drogach, infrastrukturę do obsługi aut elektrycznych i specjalne miejsca parkingowe dla aut z możliwością ładowania zewnętrznym źródłem prądu.

Według badania InsightOut Lab, co trzeci Polak (33 proc.) uważa, że w Polsce zarejestrowanych jest mniej niż tysiąc pojazdów elektrycznych. Tylko ok. 1/5 respondentów wie, ile „elektryków” obecnie jeździ po polskich drogach: 22 proc. ankietowanych wskazało, że liczba ta wynosi od 5 do 25 tysięcy pojazdów. Odsetek ten jest większy wśród ludzi posiadających prawo jazdy (24 proc.) niż wśród tych, którzy prawa jazdy nie posiadają (16 proc). Pozyskane dane wskazują na to, że Polacy myślą, że samochodów elektrycznych jest w tej chwili jeszcze bardzo niewiele.

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), pod koniec lutego 2020 roku liczba zarejestrowanych elektrycznych samochodów osobowych w Polsce wynosiła 9 803 sztuk. Z nich 58 proc. (5 700 pojazdów) to auta w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles), a 42 proc. (4 103 pojazdów) to hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles)1. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2020 roku zarejestrowanych zostało 1 166 „elektryków” – to blisko dwustuprocentowy wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Oprócz tego, w 2019 roku 28 proc. Polaków zadeklarowało2, że w ciągu 3 lat rozważy zakup samochodu elektrycznego. Dla porównania, w 2018 roku było ich 17 proc., a w 2017 roku – tylko 12 proc.

Brak odpowiedniej infrastruktury i zbyt mała liczba stacji ładownia aut elektrycznych to jeden z głównych mitów dotyczących elektromobilności w Polsce. Niestety, stereotyp ten potwierdzają wyniki badania InsightOut Lab: aż 90 proc. Polaków uważa, że liczba stacji ładowania „elektryków” nie jest wystarczająco duża, by móc swobodnie poruszać się autem elektrycznym po ulicach (50 proc. odpowiedziało „zdecydowanie za mało”, 40 proc. – „za mało”).

Tymczasem, według danych PSPA3, w Polsce są już 1 093 stacje ładowania samochodów elektrycznych, udostępniające łącznie 2 028 punktów ładowania. Liczba ta rośnie z każdym miesiącem – jeszcze na koniec 2018 roku stacji ładowania było około 300, a pod koniec I kwartału 2019 r. ponad dwa razy więcej – 646. Ponadto, obecnie na jeden publicznie dostępny punkt ładowania w Polsce przypada średnio 3,5 BEV, podczas gdy w Niemczech i na Słowacji – 4 „elektryki” na jeden punkt4. To pokazuje, jak dynamicznie w Polsce zachodzą zmiany infrastrukturalne.

Kolejne zmiany w infrastrukturze zajdą dzięki przyjętej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844, która weszła w życie z dniem 9 lipca 2018 roku. Zgodnie z jej zapisami, we wszystkich krajach Unii Europejskiej przy nowych niemieszkalnych budynkach (np. biurowcach lub centrach handlowych) albo tych podlegających generalnemu odnowieniu, z liczbą miejsc parkingowych większą niż 10, będą musiały powstać miejsca dopasowane do ładowania aut elektrycznych. Na pięć zwykłych miejsc parkingowych, musi powstać minimum jedno miejsce dla „elektryków”. Oprócz tego, dyrektywa nakłada obowiązek wyposażenia dodatkowych miejsc w infrastrukturę kablową, ułatwiającą późniejszą instalację punktu ładowania. Wszystkie kraje członkowskie UE miały czas na transpozycję tej dyrektywy do 10 marca 2020 roku.

Prywatna stacja benzynowa

Mimo, że obecnie liczba samochodów spalinowych wielokrotnie przewyższa liczbę elektrycznych, o gotowości Polaków na elektromobilną zmianę mogą świadczyć przywiązania do istniejących nawyków. 

InsightOut Lab zapytał respondentów, czy chcieliby mieć dystrybutor paliwa na swoim miejscu parkingowym – wyłącznie do swojego użytku. Prawie połowa (44 proc.) ankietowanych odpowiedziała, że zdecydowanie lub raczej skorzystałaby z takiej możliwości. Wśród osób w wieku 18-24 lata chęć posiadania domowej stacji benzynowej wyraziło 59 proc. badanych, a wśród osób w wieku 55 lub starszych – 27 proc.

Wyraźne różnice widać też w zależności od miejsca zamieszkania badanych: 50 proc. mieszkańców wsi zdecydowanie lub raczej chciałoby mieć możliwość posiadania własnego dystrybutora paliwa. Tak samo odpowiedziało 35 proc. mieszkańców dużych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców).Wynik ten wskazuje, że jesteśmy skłonni do ułatwień infrastrukturalnych – podczas gdy budowa przydomowej stacji benzynowej jest raczej nierealna, to w wielu przypadkach instalacja własnego punktu ładowania auta elektrycznego jest czymś możliwym.

Obecnie większość Polaków już ma możliwość zorganizowania prywatnej „stacji benzynowej” dla samochodów elektrycznych – ponad połowa z nas mieszka w domach, w których także można ładować auta zasilane prądem (według opracowania HRE Investments na podstawie danych Eurostat za 2018 rok, 44 proc. Polaków mieszka w blokach). Oczywiście, każdy budynek ma inne możliwości energetyczne, a czas ładowania auta ze zwykłego, konwencjonalnego gniazdka może być bardzo długi. Dlatego producenci aut elektrycznych mają dla swoich klientów różne rozwiązania. Na przykład, Volkswagen proponuje posiadaczom „elektryków” zainstalowanie w miejscu zamieszkania prywatnej stacji ładowania (wallbox ID.Charger), poprzedzone audytem energetycznym.

„Zielone” miejsca parkingowe

Ustawa o elektromobilności, która weszła w życie 22 lutego 2018 roku, pozwala właścicielom samochodów elektrycznych jeździć po buspasach i za darmo parkować w strefach płatnego parkowania. Na wielu parkingach w Polsce już pojawiły się specjalnie oznaczone miejsca wyłącznie dla „elektryków”.

InsightOut Lab sprawdził nastawienie Polaków do takich „zielonych” miejsc parkingowych. Respondenci zostali zapytani, czy gdyby się spieszyli, a jedynym wolnym miejscem byłoby to przeznaczone tylko dla aut elektrycznych, to zajęliby je. Wyniki pokazały, że aż 78 proc. ankietowanych nie zaparkowałoby auta spalinowego na „zielonej kopercie”. Co ciekawe, największy odsetek osób, które przyznały, że skorzystałyby z parkingu dla aut elektrycznych, jest wśród ludzi młodych w wieku 18-24 lata (34 proc.) i prawie dwa razy mniejszy u osób w wieku 55 lat i więcej (17 proc.).

Respondenci zostali także zapytani, czy sądzą, że inni kierowcy zajęliby miejsce parkingowe dla „elektryków” – aż 69 proc. respondentów uważa, że tak. Wynik ten wskazuje na to, że większość z nas ma gorsze zdanie na temat innych kierowców. Bardziej sceptyczne są kobiety: 75 proc. ankietowanych pań uważa, że inni kierowcy zaparkowaliby swoje auto na miejscu dla aut elektrycznych. Tego samego zdania jest też 64 proc. mężczyzn.

Wyniki badań, przeprowadzonych przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen, odzwierciedlają podejście Polaków do samochodów elektrycznych i zachodzących zmian w infrastrukturze. Mimo istniejących w społeczeństwie opinii, że przywileje dla „elektryków” to przesada (przecież, zdaniem respondentów, takich aut w Polsce jest dosyć mało), Polacy skłonni są do szanowania nowych zasad, dotyczących elektromobilności.

Badanie zostało zrealizowane przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen w panelu Ariadna w dn. 13-17 marca 2020 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie N=1065 osób metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www). Kwoty zostały dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla: płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Pełne wyniki badań są dostępne na stronie InsightOut Lab: www.insightoutlab.comOpens an external link.

1) – Licznik Elektromobilności, uruchomiony przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

2) – Raport PSPA – Barometr Nowej Mobilności 2019/2020.

3) – Licznik Elektromobilności, uruchomiony przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

4) – Raport PSPA – Barometr Nowej Mobilności 2019/2020.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie  prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%).

Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie Recykling samochodów.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.  Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdź szczegóły korzystania z Volkswagen WeConnect na stronie www. Leasing klasyczny: Oferta dla przedsiębiorców. Suma opłat skalkulowana w oparciu o parametry: opłata wstępna 20%, okres leasingu 36 miesięcy, wartość końcowa 1%.  

Leasing dla przedsiębiorców. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kredyt "Jak Abonament" - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty 150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.  Raty leasingu "Jak Abonament" dla parametrów: 10% opłaty wstępnej, okres finansowania 48 miesięcy, limit roczny 15 000 km. Oferta dla Przedsiębiorców.

Volkswagen zwraca uwagę, że pewna liczba modeli Volkswagen ID. wyprodukowanych w Chinach została sprowadzona na rynki międzynarodowe nieoficjalnymi kanałami poza autoryzowaną siecią Volkswagena.  Nieautoryzowani sprzedawcy wprowadzają klientów w błąd, twierdząc, że oferowane przez nich modele Volkswagen ID. są objęte międzynarodową gwarancją. Volkswagen wskazuje, że pojazdy wyprodukowane w Chinach, na rynek chiński nie są objęte międzynarodową gwarancją, w tym również obejmującą Europejski Obszar Gospodarzy. Z uwagi na powyższe, wszystkie wymagania dotyczące naprawy i serwisowania, w tym korzystania z gwarancji i dobrej woli, nie mogą być podejmowane przez autoryzowanych dealerów lub jakikolwiek autoryzowany zakład serwisowy marki Volkswagen na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy nie mogą również zapewnić klientom Oryginalnych Części Volkswagen dla modeli sprzedawanych wyłącznie w Chinach, takich jak Volkswagen ID.6.  Klienci, którzy zdecydują się na zakup pojazdów za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów, powinni mieć świadomość, że oprócz braku możliwości serwisowania, gwarancji i dostaw części zamiennych, pojazdy te są wyposażone w wersję oprogramowania przeznaczoną na inny rynek. Podobnie jak w przypadku gwarancji i serwisu, nie może być ono obsługiwane przez dealerów Volkswagena. Dodatkowo nieoficjalnie importowane modele ID. zostały  wyprodukowane wyłącznie na warunki rynku chińskiego. Nie są więc homologowane na inne rynki ani dostosowane do ich specyficznych wymagań. Nie posiadają więc europejskiej homologacji i certyfikatu zgodności (CoC).  Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy pozostają zaangażowani w sprawy klientów, dlatego prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i ponownego przemyślenia zakupu modelu Volkswagen ID. za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów. Zalecamy klientom wizytę u autoryzowanych dealerów w celu zapoznania się z najnowszą ofertą dostępnych modeli samochodów marki Volkswagen, które są oficjalnie dopuszczone do sprzedaży na danym rynku i posiadają ustaloną gwarancję oraz wsparcie serwisowe. Volkswagen i oficjalny dostawca chętnie zorganizują kontakt z autoryzowanymi dealerami.

*Obowiązuje do odwołania. Szczegóły u sprzedawcy. Polo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Polo Special Edition: 2 400 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 100 zł. Rabat 6000 zł. T-Roc Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Roc Special Edition: 11 160 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 6000 zł. Nowy T-Cross Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Cross Special Edition: 10 360 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Touran Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Comfortline z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Touran Special Edition: 25 000 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Comfortline i Special Edition: 3 300 zł. Rabat 5000 zł. Taigo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Taigo Special Edition: 9 560 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 5000 zł. Nowy Tiguan Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Nowy Tiguan Special Edition: 22 380 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. ID.3 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.3 Special Edition: 30 800 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.4 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.4 Special Edition: 38 050 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.5 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.5 Special Edition: 33 970 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.7 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.7 Special Edition: 45 730 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 9200 zł.