Rada Nadzorcza zaakceptowała zmiany personalne i organizacyjne w zarządzie koncernu – planowany jest większy nacisk na redukcję kosztów

Rada Nadzorcza zaakceptowała zmiany personalne i organizacyjne w zarządzie koncernu – planowany jest większy nacisk na redukcję kosztów

Rada Nadzorcza zaakceptowała zmiany personalne i organizacyjne w zarządzie koncernu – planowany jest większy nacisk na redukcję kosztów

15 grudnia 2020
  • Rada Nadzorcza: „Herbert Diess i nowy zarząd mają pełne wsparcie w realizacji strategii Together 2025+”
  • dr Arno Antliz zastąpi Franka Wittera na stanowisku Członka Zarządu ds. Finansów
  • Murat Aksel obejmuje dział zakupów w koncernie
  • nowo utworzony dział „Technologia” w zarządzie koncernu będzie kierowany przez Thomasa Schmalla
  • zakład w Wolfsburgu stanie się wzorem wysoko zautomatyzowanej produkcji samochodów elektrycznych

Poznań, 15 grudnia 2020 r. – Podczas wczorajszego posiedzenia Rada Nadzorcza koncernu Volkswagen zajmowała się Strategią Together 2025+ i związanymi z nią zmianami personalnymi. Rada postanowiła jednogłośnie o pełnym wsparciu dla strategii, zwłaszcza w zorientowaniu koncernu na elektromobilność i cyfryzację. Wynikają z tego następujące zmiany osobowe, które uchwaliła Rada Nadzorcza:

- Dr Arno Antlitz, dotychczas Członek Zarządu AUDI AG odpowiedzialny za dział Finansów i Legal Affairs, zastąpi Franka Wittera na stanowisku Członka Zarządu Koncernu ds. Finansów. Umowa Franka Wittera wygasa na jego własne życzenie z końcem czerwca 2021 roku. Dr Arno Antlitz skoncentruje się przede wszystkim na działaniach zmierzających do dalszego wzrostu wydajności.

- W ramach reorganizacji Zarządu Koncernu rozdzielone zostaną obszary „Zakupy” i „Komponenty”. Powstanie nowy dział „Technologia”, którym od 1 stycznia 2021 roku będzie kierował Prezes Zarządu Volkswagen Group Components – Thomas Schmall. W ramach koncernu Schmall będzie zarządzał działalnością Group Components, sprzedażą platform konstrukcyjnych zewnętrznym firmom, rozwojem i produkcją akumulatorów oraz zakupami potrzebnych do nich materiałów, zagadnieniami związanymi z systemem ładowania akumulatorów oraz tworzeniem odpowiednich spółek joint ventures na całym świecie.

- Także od 1 stycznia 2021 kierowanie Działem Zakupów w koncernie obejmie Murat Aksel. Jednocześnie będzie kontynuował swoją pracę na stanowisku Członka Zarządu Marki Volkswagen Samochody Osobowe ds. Zakupów. Dzięki rozdzieleniu obszarów „Zakupy” i „Komponenty” Murat Aksel będzie mógł skoncentrować się na optymalizacji kosztów materiałowych w koncernie. Każdy z trzech nowych członków zarządu otrzyma trzyletni kontrakt, zgodnie z zaleceniami nowego niemieckiego kodeksu korporacyjnego.


Rada Nadzorcza po dzisiejszym posiedzeniu stwierdziła: „Od 2015 roku Herbert Diess nadaje Volkswagenowi nowe oblicze. Bez jego zaangażowania transformacja przedsiębiorstwa nie byłaby tak konsekwentna i udana. Rada Nadzorcza docenia wytrwałość i upór Herberta Diessa w dążeniu do zmian technologicznych i jego wkład we wdrażanie celów klimatycznych, a także docenia wyniki finansowe koncernu. Zarząd Volkswagen AG zamierza realizować tę strategię w najbliższych latach z Herbertem Diessem jako prezesem. Prezes i nowy zarząd mają pełne wsparcie Rady Nadzorczej dla działań zorientowanych na elektromobilność i cyfryzację, a także dla wzrostu efektywności i rentowności wszystkich marek i działów koncernu. Wspólnym wyzwaniem jest powiązanie transformacji z podnoszeniem kwalifikacji pracowników koncernu i stwarzaniem dla nich nowych szans na przyszłość, ale także związanie jej z niezbędną redukcją zatrudnienia – przy uwzględnieniu istniejących programów – poprzez sprawdzone instrumenty, przede wszystkim wykorzystanie zmian demograficznych”.

„Dzięki podjętym decyzjom koncern Volkswagen demonstruje determinację w kontynuowaniu szybkich zmian w przemyśle samochodowym. Jednocześnie będzie aktywnie realizował transformację przedsiębiorstwa i należących do niego fabryk. Zmiany i przebudowa zakładów dzięki perspektywicznemu planowaniu również w przyszłości będą wzorem dla całej branży” – oświadczył Prezes Rady Nadzorczej, Hans Dieter Pötsch.

„Wspólnie i zdecydowanie wdrażamy największe zmiany w historii Volkswagena. W kolejnych latach nadal będziemy inwestować w elektryczną mobilność, cyfryzację, technologię produkcji akumulatorów, a jednocześnie w całym koncernie i we wszystkich markach będziemy zmniejszać koszty stałe i koszty materiałów, by zapewnić Volkswagenowi pomyślność w przyszłości” ¬– powiedział Prezes Zarządu koncernu Volkswagen, dr Herbert Diess.

„Rada Nadzorcza, Zarząd i przedstawiciele załogi są całkowicie zgodni co do konsekwentnej realizacji strategicznych celów transformacji koncernu. Wszyscy uczestnicy tego procesu uważają za równie ważne zarówno rentowność, jak i bezpieczeństwo zatrudnienia, a także znaczenie podnoszenia kwalifikacji. Dzięki temu kolejny raz udowadniamy, że czekające nas wielkie wyzwania możemy podjąć z sukcesem tylko wtedy, gdy będziemy działać wspólnie” – powiedział Przewodniczący Rady Zakładowej koncernu, Bernd Osterloh.

W głównym zakładzie koncernu w Wolfsburgu ma być prowadzona nowoczesna, wysoko zautomatyzowana produkcja samochodów elektrycznych. W fabryce będzie powstawał – w warunkach najwyższej efektywności produkcyjnej – najważniejszy model elektryczny marki Volkswagen Samochody Osobowe. W tym celu zostanie wdrożony specjalny projekt (na wzór projektu Artemis realizowanego przez AUDI) obejmujący wszystkie czynności od projektu do produkcji pojazdu.

Zarząd i Rada Zakładowa koncernu do końca pierwszego kwartału opracują plan zmierzający do zmniejszenia kosztów stałych o 5 procent do 2023 roku, uwzględniający wszystkie istniejące programy.

Koszty materiałów w ciągu najbliższych dwóch lat mają zostać zmniejszone o 7 procent.
Rada Nadzorcza jest zgodna w kwestii dalszej przynależności marek Lamborghini i Ducati do koncernu Volkswagen. W ramach zmian w organizacji postanowiono również, że od 1 marca 2021 roku marka Bentley będzie podlegała zarządowi Audi. Pozwoli to na wykorzystanie synergii podczas realizacji planu elektryfikacji obydwu marek premium.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

  • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%).  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html