Ralf Brandstätter obejmuje stanowisko CEO marki Volkswagen

Ralf Brandstätter obejmuje stanowisko CEO marki Volkswagen

Ralf Brandstätter obejmuje stanowisko CEO marki Volkswagen

9 czerwca 2020
  • wzmocnienie funkcji kierowniczych w koncernie i marce Volkswagen
  • Ralf Brandstätter powołany na stanowisko CEO marki Volkswagen

Koncern Volkswagen dokonuje personalnej reorganizacji na stanowiskach kierowniczych marki i koncernu. Główną marką – Volkswagen Samochody Osobowe – od 1 lipca 2020 roku będzie kierował jej dotychczasowy COO (Chief Operating Officer), Ralf Brandstätter. Prezes Zarządu Koncernu Volkswagen, dr Herbert Diess, który do tej pory jednoosobowo zajmował obydwa stanowiska, poświęci się w całości obowiązkom szefa koncernu. W ramach Zarządu Koncernu będzie on nadal odpowiadał za dział Volkswagen Samochody Osobowe oraz za wolumenowe marki koncernu. Celem tych zmian jest mocniejsze skoncentrowanie się osób zajmujących najwyższe stanowiska kierownicze na poszczególnych zadaniach w czasach wielkich przemian w przemyśle samochodowym. Rada Nadzorcza przyjęła to do wiadomości na swoim wczorajszym posiedzeniu.

W minionych latach podjęto strategiczne decyzje dotyczące konsekwentnego rozwoju elektrycznej mobilności oraz stworzono odpowiednie struktury zajmujące się zagadnieniami cyfryzacji samochodów, teraz wzmocnione zostają stanowiska zarządzania koncernem i marką Volkswagen. Dlatego Zarząd Koncernu na wczorajszym posiedzeniu postanowił powołać z dniem 1 lipca 2020 Ralfa Brandstättera na stanowisko CEO marki Volkswagen Samochody Osobowe.

„Ralf Brandstätter to jeden z najbardziej doświadczonych managerów w koncernie. W ciągu dwóch ostatnich lat z sukcesem kierował marką Volkswagen pełniąc funkcję COO i współtworzył przemiany jakim podlega marka” – powiedział Prezes Zarządu Koncernu Volkswagen, dr Herbert Diess. „Cieszę się, że Ralf Brandstätter, który w minionych latach podejmował niezwykle ważne strategiczne decyzje będzie mógł nadal decydować o rozwoju Volkswagena sprawując teraz stanowisko CEO marki”.

Rok 2019 był dla marki Volkswagen rekordowy i jest ona bardzo dobrze przygotowana do wyzwań jakie niesie przyszłość. Volkswagen zakończył z sukcesem pierwszą fazę realizacji strategii Transform 2025+ i przystępuje do drugiej fazy. Szeroko zakrojona ofensywa w dziedzinie samochodów elektrycznych już wkrótce zacznie być widoczna na ulicach w postaci nowych modeli. W ten sposób Volkswagen realizuje ideę bezemisyjnej motoryzacji dostępnej dla wszystkich. Do 2025 roku zamierza sprzedać co najmniej półtora miliona elektrycznych samochodów. Obok elektryfikacji marka w najbliższych latach położy szczególny nacisk na rozwój systemów elektronicznych w pojazdach.

Volkswagen znajduje się na kursie ku przyszłości. Realizując strategię Transform 2025+ zamierza stać się jednym z wiodących dostawców samochodów neutralnych pod względem emisji CO2 i zamienia się w przedsiębiorstwo technologii cyfrowych. Dziękuję całej załodze Volkswagena za jej wielkie zaangażowanie. Wspólnie i zdecydowanie będziemy podążać wyznaczoną drogą” – powiedział Ralf Brandstätter.

Ralf Brandstätter urodził się 8 września 1968 roku w Brunszwiku. W zakładach Volkswagen Brunszwik zdobył zawód ślusarza, a po zakończeniu studiów wyższych uzyskał wykształcenie inżyniera ds. organizacji i zarządzania produkcją. W 1993 roku rozpoczął pracę w koncernie Volkswagen. Zajmował różne stanowiska z zakresu kierowania projektami międzynarodowymi w dziale zaopatrzenia, a następnie jako referent zarządu przeszedł do sekretariatu generalnego Volkswagen AG. W 1988 roku Ralf Brandstätter objął kierownictwo działu zaopatrzenia w elementy metalowe układów zawieszenia i napędowego, a w 2003 roku szefa projektów nowych samochodów. W 2005 roku przeniósł się do Hiszpanii na stanowisko dyrektora działu zaopatrzenia w firmie SEAT. W 2008 roku został Członkiem Zarządu Marki SEAT ds. Zaopatrzenia. W 2010 roku Ralf Brandstätter objął funkcję szefa w dziale zaopatrzenia zewnętrznego koncernu, a od 2012 roku pełnił stanowisko szefa zaopatrzenia w dziale wdrażania nowych produktów. W październiku 2015 roku został generalnym pełnomocnikiem Volkswagen AG. W grudniu 2015 roku Ralf Brandstätter objął stanowisko Członka Zarządu Marki Volkswagen ds. Zaopatrzenia. Od 1 sierpnia 2018 roku pełni funkcję Chief Operating Officer (COO) marki Volkswagen Samochody Osobowe.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

  • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%).  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html