Koncern Volkswagen rozpoczyna projekty z dziedziny ochrony klimatu równoważące emisję dwutlenku węgla

Koncern Volkswagen rozpoczyna projekty z dziedziny ochrony klimatu równoważące emisję dwutlenku węgla

Koncern Volkswagen rozpoczyna projekty z dziedziny ochrony klimatu równoważące emisję dwutlenku węgla

8 czerwca 2020
  • plany obejmują ochronę lasów i ponowne zalesianie obszarów w strefie tropikalnej i subtropikalnej na łącznej powierzchni miliona hektarów
  • podpisano porozumienie z Permian Global – partnerem specjalizującym się w opracowywaniu projektów klimatycznych
  • projekty mają równoważyć emisję dwutlenku węgla, której na razie nie udaje się uniknąć

Wolfsburg/Poznań, 8. czerwca 2020 – Koncern Volkswagen i firma inwestycyjna Permian Global zajmująca się opracowywaniem projektów środowiskowych podpisały porozumienie w sprawie wspólnego tworzenia projektów (Joint Development Agreement) z dziedziny ochrony klimatu. Dzięki temu w drugiej połowie 2020 roku koncern Volkswagen wspierany przez Permian Global rozpocznie działania służące ochronie lasów tropikalnych. Ochrona lasów przed wycinką oraz ponowne zalesianie przyczynią się do produkcji tlenu i w ten sposób zrównoważą tę część emisji dwutlenku węgla, której nie da się dzisiaj uniknąć i gdzie nie wykorzystuje się na razie energii ze źródeł odnawialnych. Wdrażane projekty, po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów, pozwolą koncernowi na uzyskanie tzw. kredytów węglowych, które zostaną wykorzystane do zrównoważenia emisji dwutlenku węgla powstającej u dostawców Volkswagena, podczas produkcji samochodów i w logistyce.

„Cieszymy się, że we współpracy z Permian Global – firmą opracowującą skuteczne projekty z dziedziny ochrony środowiska – możemy wdrożyć kolejny element strategii koncernu Volkswagen dla ochrony klimatu. Planowane działania mają na celu utrzymanie zagrożonych wycinką lasów w strefach tropikalnych i subtropikalnych. Ochrona i powiększanie obszarów przyrodniczych w bardzo efektywny i naturalny sposób przyczyniających się do zmniejszenia emisji COjest ważnym zadaniem, na co często zwraca uwagę Światowa Rada Klimatyczna” – powiedział Ralf Pfitzner, szef działu Zrównoważonego Rozwoju w koncernie Volkswagen.

Stephen Rumsey, Przewodniczący Permian Global, stwierdził: „Dziewicze lasy niosą wielkie korzyści dla ludzkości i dla całego środowiska. Wśród nich jest też zdolność do wiązania ogromnych ilości dwutlenku węgla. W obliczu szybko postępującego kryzysu klimatycznego jest szczególnie ważne, żeby wiodące firmy przemysłowe stały się motorem pozytywnych zmian. Cieszymy się, że naszym partnerem jest Volkswagen – koncern, który rozumie przed jakimi stajemy wyzwaniami i który jest zdecydowany odgrywać kluczową rolę w ich podejmowaniu i znajdowaniu rozwiązań”.

Zakres projektów z dziedziny ochrony klimatu

W ramach zawartego porozumienia firmy zamierzają realizować projekty w Ameryce Południowej i Azji na łącznym obszarze miliona hektarów. Dają one różnego rodzaju pozytywne efekty: zapewniają ochronę zagrożonych lasów i służą zalesianiu nowych terenów, przynoszą długofalowe korzyści dla lokalnych mieszkańców dzięki tworzeniu ekologicznej alternatywy dla wycinki drzew, pozwalają zachować bioróżnorodność i przyczyniają się do realizacji celów Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs). Wszystkie projekty będą niezależnie certyfikowane według najwyższych standardów, jak Verified Carbon Standard (VCS), Climate Community and Biodiversity Standard (CCB) czy Gold Standard.    

Informacja dla redakcji:

Koncern Volkswagen

Koncern Volkswagen zobowiązał się do realizacji działań określonych w Paryskim Porozumieniu Klimatycznym. W 2019 roku koncern przyjął strategię dekarbonizacji i zamierza do 2050 roku stać się przedsiębiorstwem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Do 2025 roku koncern zmniejszy o 30 procent w stosunku do roku 2015 ślad węglowy (carbon footprint) produkowanych przez siebie aut osobowych i lekkich dostawczych w ramach całego łańcucha tworzenia wartości. Koncern realizuje przy tym trzy zasady: pierwsza – skutecznie i trwale zmniejszać ilość CO2, druga – stopniowo przechodzić na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i trzecia – równoważyć emisję CO2, której nie da się uniknąć.

Volkswagen ID.31) będzie pierwszym modelem koncernu Volkswagen, który już od lata 2020 roku trafi do klientów jako pojazd neutralny dla klimatu. Aby zrównoważyć emisję dwutlenku węgla powstającą podczas produkcji tego auta, której na razie nie da się wyeliminować, Volkswagen realizuje projekt Katingan-Mentaya służący odtworzeniu i zachowaniu tropikalnych torfowisk na indonezyjskiej wyspie Borneo.

Permian Global

Permian Global prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania z zakresu ochrony lasów i przywracania naturalnych obszarów leśnych w strefach tropikalnych uznając lasy za czynnik walki ze zmianami klimatycznymi.  

Międzynarodowy zespół Permian Global ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i współpracuje z rządami i lokalnymi przedstawicielami administracji w krajach Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Wraz ze swoimi partnerami Permian Global wnosi nie tylko znaczący wkład w walkę ze zmianami klimatu, lecz także umożliwia odtworzenie ważnych dla życia różnorodnych biologicznie ekosystemów, wspiera lokalny rozwój gospodarczy oraz przyczynia się istotnie do rzeczywistej realizacji celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Projekt Katingan-Mentaya służy ochronie 150.000 hektarów tropikalnych lasów torfowych w Centralnym Kalimantanie na indonezyjskiej wyspie Borneo. Dodatkowe informacje pod: https://katinganproject.com/Opens an external link.

1) ID.3 – model studyjny zbliżony do seryjnego