Koncern Volkswagen rozpoczyna projekty z dziedziny ochrony klimatu równoważące emisję dwutlenku węgla

Koncern Volkswagen rozpoczyna projekty z dziedziny ochrony klimatu równoważące emisję dwutlenku węgla

Koncern Volkswagen rozpoczyna projekty z dziedziny ochrony klimatu równoważące emisję dwutlenku węgla

08.06.2020

 • plany obejmują ochronę lasów i ponowne zalesianie obszarów w strefie tropikalnej i subtropikalnej na łącznej powierzchni miliona hektarów
 • podpisano porozumienie z Permian Global – partnerem specjalizującym się w opracowywaniu projektów klimatycznych
 • projekty mają równoważyć emisję dwutlenku węgla, której na razie nie udaje się uniknąć

Wolfsburg/Poznań, 8. czerwca 2020 – Koncern Volkswagen i firma inwestycyjna Permian Global zajmująca się opracowywaniem projektów środowiskowych podpisały porozumienie w sprawie wspólnego tworzenia projektów (Joint Development Agreement) z dziedziny ochrony klimatu. Dzięki temu w drugiej połowie 2020 roku koncern Volkswagen wspierany przez Permian Global rozpocznie działania służące ochronie lasów tropikalnych. Ochrona lasów przed wycinką oraz ponowne zalesianie przyczynią się do produkcji tlenu i w ten sposób zrównoważą tę część emisji dwutlenku węgla, której nie da się dzisiaj uniknąć i gdzie nie wykorzystuje się na razie energii ze źródeł odnawialnych. Wdrażane projekty, po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów, pozwolą koncernowi na uzyskanie tzw. kredytów węglowych, które zostaną wykorzystane do zrównoważenia emisji dwutlenku węgla powstającej u dostawców Volkswagena, podczas produkcji samochodów i w logistyce.

„Cieszymy się, że we współpracy z Permian Global – firmą opracowującą skuteczne projekty z dziedziny ochrony środowiska – możemy wdrożyć kolejny element strategii koncernu Volkswagen dla ochrony klimatu. Planowane działania mają na celu utrzymanie zagrożonych wycinką lasów w strefach tropikalnych i subtropikalnych. Ochrona i powiększanie obszarów przyrodniczych w bardzo efektywny i naturalny sposób przyczyniających się do zmniejszenia emisji COjest ważnym zadaniem, na co często zwraca uwagę Światowa Rada Klimatyczna” – powiedział Ralf Pfitzner, szef działu Zrównoważonego Rozwoju w koncernie Volkswagen.

Stephen Rumsey, Przewodniczący Permian Global, stwierdził: „Dziewicze lasy niosą wielkie korzyści dla ludzkości i dla całego środowiska. Wśród nich jest też zdolność do wiązania ogromnych ilości dwutlenku węgla. W obliczu szybko postępującego kryzysu klimatycznego jest szczególnie ważne, żeby wiodące firmy przemysłowe stały się motorem pozytywnych zmian. Cieszymy się, że naszym partnerem jest Volkswagen – koncern, który rozumie przed jakimi stajemy wyzwaniami i który jest zdecydowany odgrywać kluczową rolę w ich podejmowaniu i znajdowaniu rozwiązań”.

Zakres projektów z dziedziny ochrony klimatu

W ramach zawartego porozumienia firmy zamierzają realizować projekty w Ameryce Południowej i Azji na łącznym obszarze miliona hektarów. Dają one różnego rodzaju pozytywne efekty: zapewniają ochronę zagrożonych lasów i służą zalesianiu nowych terenów, przynoszą długofalowe korzyści dla lokalnych mieszkańców dzięki tworzeniu ekologicznej alternatywy dla wycinki drzew, pozwalają zachować bioróżnorodność i przyczyniają się do realizacji celów Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs). Wszystkie projekty będą niezależnie certyfikowane według najwyższych standardów, jak Verified Carbon Standard (VCS), Climate Community and Biodiversity Standard (CCB) czy Gold Standard.    

Informacja dla redakcji:

Koncern Volkswagen

Koncern Volkswagen zobowiązał się do realizacji działań określonych w Paryskim Porozumieniu Klimatycznym. W 2019 roku koncern przyjął strategię dekarbonizacji i zamierza do 2050 roku stać się przedsiębiorstwem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Do 2025 roku koncern zmniejszy o 30 procent w stosunku do roku 2015 ślad węglowy (carbon footprint) produkowanych przez siebie aut osobowych i lekkich dostawczych w ramach całego łańcucha tworzenia wartości. Koncern realizuje przy tym trzy zasady: pierwsza – skutecznie i trwale zmniejszać ilość CO2, druga – stopniowo przechodzić na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i trzecia – równoważyć emisję CO2, której nie da się uniknąć.

Volkswagen ID.31) będzie pierwszym modelem koncernu Volkswagen, który już od lata 2020 roku trafi do klientów jako pojazd neutralny dla klimatu. Aby zrównoważyć emisję dwutlenku węgla powstającą podczas produkcji tego auta, której na razie nie da się wyeliminować, Volkswagen realizuje projekt Katingan-Mentaya służący odtworzeniu i zachowaniu tropikalnych torfowisk na indonezyjskiej wyspie Borneo.

Permian Global

Permian Global prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania z zakresu ochrony lasów i przywracania naturalnych obszarów leśnych w strefach tropikalnych uznając lasy za czynnik walki ze zmianami klimatycznymi.  

Międzynarodowy zespół Permian Global ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i współpracuje z rządami i lokalnymi przedstawicielami administracji w krajach Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Wraz ze swoimi partnerami Permian Global wnosi nie tylko znaczący wkład w walkę ze zmianami klimatu, lecz także umożliwia odtworzenie ważnych dla życia różnorodnych biologicznie ekosystemów, wspiera lokalny rozwój gospodarczy oraz przyczynia się istotnie do rzeczywistej realizacji celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Projekt Katingan-Mentaya służy ochronie 150.000 hektarów tropikalnych lasów torfowych w Centralnym Kalimantanie na indonezyjskiej wyspie Borneo. Dodatkowe informacje pod: https://katinganproject.com/Opens an external link.

1) ID.3 – model studyjny zbliżony do seryjnego

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

 • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

  Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html

  Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

  Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

  Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). 

  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego.

  Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe.

  Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html