Volkswagen ID.1 prekursorem mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju

Volkswagen ID.1 prekursorem mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju

Volkswagen ID.1 prekursorem mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju

 • samochód elektryczny nowej generacji ograniczy ślad ekologiczny: efekt klimatyczny przekraczający milion ton dwutlenku węgla rocznie
 • członek zarządu marki Thomas Ulbrich: „Zrównoważona mobilność jest osiągalna, jeżeli wszyscy jej chcą i wspólnie nad nią pracują.”
 • wielka ofensywa elektrycznych aut, aby osiągnąć cele klimatyczne ustalone w porozumieniu paryskim
 • polityka może wnieść znaczący wkład w sukces elektrycznej mobilności

Poznań – Volkswagen w pełni uznaje cele wyznaczone w porozumieniu paryskim i swoją ofensywą samochodów elektrycznych otwiera drogę zrównoważonej mobilności. Rolę prekursora przejmie nowy ID., którego produkcja rozpocznie się pod koniec roku w Zwickau. Jako pierwszy samochód elektryczny koncernu przez cały okres eksploatacji będzie wykazywał zerowy bilans CO2, o ile będzie konsekwentnie ładowany prądem pochodzącym z odnawialnych źródeł energii. Biorąc pod uwagę tylko fazę produkcji modelu ID., bilans CO2 poprawi się rocznie o ponad 1 mln ton. Odpowiada to w przeliczeniu ilości dwutlenku węgla emitowanego przez elektrownię węglową zasilającą w energię elektryczną 300 tys. gospodarstw domowych. Volkswagen pracuje ponadto nad szeroko zakrojonym programem dekarbonizacji, który będzie obejmował także inne modele koncernu. Do 2025 roku marka wprowadzi na rynek ponad 20 modeli z napędem wyłącznie elektrycznym.

„Zmiany klimatyczne to największe wyzwanie naszych czasów” – stwierdził Thomas Ulbrich, członek zarządu marki Volkswagen ds. mobilności elektrycznej. Volkswagen, jako największy na świecie producent samochodów rozumie spoczywającą na nim odpowiedzialność: nowy ID. będzie pierwszym seryjnym samochodem koncernu z neutralnym bilansem emisji CO2 podczas produkcji. Aby również faza eksploatacji była neutralna pod względem emisji, rozwijamy zróżnicowane możliwości ładowania samochodu zieloną energią. Zrównoważona mobilność jest osiągalna, jeżeli wszyscy jej chcą i nad nią pracują.”

Komitet doradczy Volkswagena ds. zrównoważonego rozwoju potwierdza decyzję o wyborze kierunku
Georg Kell, dyrektor-założyciel UN Global Compact i rzecznik komitetu doradczego Volkswagena ds. zrównoważonego rozwoju: „Emisje CO2 w wyniku działalności człowieka muszą zostać możliwie jak najszybciej zredukowane. Komitet doradczy Volkswagena ds. zrównoważonego rozwoju od momentu utworzenia mocno zabiegał o przyznanie przez koncern ochronie klimatu strategicznej i uprzywilejowanej roli. Ofensywa samochodów elektrycznych oraz model ID. oznacza, że Volkswagen obrał właściwy kierunek. Teraz trzeba konsekwentnie podążać tą drogą.”

Zielona energia od ogniwa baterii po ładowanie
Przy ID. Volkswagen ukierunkował cały łańcuch wartości na unikanie i obniżanie emisji CO2. Ogniwa baterii będą produkowane w Europie, energia potrzebna do ich produkcji będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Dalsze możliwości zmniejszenia emisji od łańcucha dostaw po pozyskiwanie surowców są obecnie dyskutowane wspólnie z bezpośrednimi i pośrednimi dostawcami. Zakład w Zwickau już dzisiaj wykorzystuje prąd od dostawców wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Niedające się uniknąć emisje z procesów technologicznych będą kompensowane przez inwestycje w certyfikowane projekty mające na celu ochronę klimatu, tak że w momencie wprowadzenia na rynek produkcja ID. będzie miała neutralny bilans emisji dwutlenku węgla.

Volkswagen zaleca klientom korzystanie przy eksploatacji ID. z energii ze źródeł odnawialnych, na przykład energii wiatrowej lub wodnej. Nowa spółka-córka Volkswagena – Elli – od niedawna oferuje Volkswagen Naturstrom® - energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Utworzona przez kilku producentów samochodów sieć szybkiego ładowania IONITY, której jednym z założycieli jest Volkswagen, będzie udostępniała wszędzie tam, gdzie to możliwe, zieloną energię w około 400 punktach ładowania wzdłuż europejskich autostrad.

Volkswagen opowiada się za przełomem energetycznym w Niemczech
W związku z faktem, że samochód elektryczny jest tylko tak czysty, jak czysty jest prąd używany do jego produkcji i ładowania, Volkswagen jednoznacznie opowiada się za planowanym w Niemczech przejściem na produkcję energii zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. Również w obszarze niezwiązanym bezpośrednio z produkcją energii, powszechna akceptacja i rozwój elektrycznej motoryzacji możliwe są tylko przy współpracy z siłami politycznymi. Konieczna jest szybka likwidacja istniejących przeszkód, od zmian w prawie o wspólnotach mieszkaniowych po rozbudowę publicznej infrastruktury do ładowania.

Volkswagen chce, by samochód elektryczny był atrakcyjny i osiągalny dla możliwie wielu osób. Od końca 2019 r. z taśm produkcyjnych w Zwickau będzie zjeżdżać kompaktowy ID. Niewiele później pojawi się SUV – ID. CROZZ, ID. BUZZ i limuzyna ID. VIZZION. Do 2023 r. marka Volkswagen zainwestuje w elektryczną mobilność około dziewięciu miliardów euro.

1 Model studyjny zbliżony do samochodu produkowanego seryjnie

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

 • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

  Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html

  Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

  Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

  Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). 

  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego.

  Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe.

  Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html