Kaszuby
Lato - Szykuj się do podróży

Pierwszy przystanek: Kaszuby

Lato - Szykuj się do podróży

Pierwszy przystanek: Kaszuby

Kaszuby to jeden z najpiękniejszych i najchętniej odwiedzanych zakątków w naszym kraju. Pojezierze Kaszubskie przyciąga niezwykle malowniczym krajobrazem, bogatą przyrodą i spokojem, którego często poszukują turyści i letnicy. W tym miejscu można nabrać innej perspektywy i to dosłownie, bo zwiedzicie tu parki miniatur i gigantów, a także dom postawiony na dachu! To jak…? Zapinacie dzieci w bezpieczne foteliki, siadacie za kółko i ruszacie w podróż?

Zmiana perspektywy jest oczywiście atrakcyj­na i warto doświadczyć czegoś nowego, ale lepiej nie zmieniać podejścia w kwestiach bez­pieczeństwa, szczególnie jeśli podróżujecie dziećmi. W tej sytuacji warto zaufać profesjo­nalistom z Volkswagena i skorzystać z ich do­świadczenia oraz proponowanych rozwiązań.

Fotelik Volkswagena

Perspektywa bezpieczeństwa

Przede wszystkim fotelik i… bez­pieczeństwo! Foteliki Volkswagena są łatwe w montażu i przenosze­niu. Zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów i odpowiednio wyprofilowane, dzięki czemu Wa­sze dziecko może po­dróżować po Kaszu­bach komfortowo i bezpiecznie. Każdy fotelik Volkswage­na, dzięki możliwo­ści regulacji siedziska i oparcia na wysokości głowy i ramion oraz uchwytom ISOFIX sprawi, że wycieczka samochodowa z dzieckiem bę­dzie prawdziwą przyjemnością.

Kaszuby dla najmłodszych

Pojezierze Kaszubskie zapewni atrakcje dla twoich pociech, a Volkswagen zadba o bezpie­czeństwo i komfort podróży dzieci, nawet tych naj­młodszych. Jeśli po­dróżujecie z dzieckiem w wieku do 1,5 roku (do 13 kg) możecie skorzystać z siedziska – kołyski lub fotelika dla noworodków. A gdy wszyscy zajmą już swe miejsca, można ruszyć w drogę.

Muzeum Kolejnictwa

Pierwszy postój: Kościerzyna i Muzeum Kolejnictwa

W południowej części Pojezierza Kaszubskie­go w otoczeniu malowniczych jezior (Gałęźne, Kapliczne, Wierzysko) położone jest miastecz­ko, które może stanowić bazę dla rodzinnych wypadów. Mowa tu o Kościerzynie – niewiel­kiej miejscowości słynącej nie tylko z niepo­wtarzalnych krajobrazów.

Kościerzyna to zarazem ważny punkt turystycz­ny. Można tu zobaczyć Wzgórze Księżniczki Ger­trudy, a także, co zapewne najbardziej ucieszy najmłodszych podróżników, szczególnie jeśli są miłośnikami pociągów, Muzeum Kolejnic­twa. Znajduje się tu m.in. jedyny zachowany egzemplarz lokomotywy SP47-001 oraz jeden z dwóch wyprodukowanych wagonów silniko­wych SR61.

Kolejny przystanek – Wdzydze Kiszewskie

Podróżując na południe od Kościerzyny, dotrzecie do Wdzydzów Kiszewskich – niezwykłej wsi umiejscowionej nad samym Jeziorem Radolnym, które jest częścią tzw. Kaszubskiego Morza, czyli Jeziora Wdzydzkiego. Tu można zobaczyć jego najpiękniejszą panoramę, najlepiej z drewnianej, wysokiej na 35 metrów wieży widokowej. 

Kaszubski Park Etnograficzny

Tutaj też, na ziemi wdzydzewskiej, znajduje się najstarszy w Polsce skansen, liczący ponad 100 lat, czyli Kaszubski Park Etnograficzny.

Powstały w 1906 roku, należy do najczęściej odwiedzanych miejsc w regionie. Zgroma­dzono tu zabytkowe chałupy (np. z Osieka, Zazdrości lub ze Starej Huty), zabudowania gospodarcze, zagrody, np. zagrodę szlachecką z Luzina, wiatraki, a nawet tartak oraz dworki i inne budowle pochodzące z rozległych tere­nów Kaszub.

Można tu też zobaczyć XVII-wieczny drew­niany kościół św. Barbary. Wszystkie budynki składające się na Kaszubki Park Etnograficzny reprezentują typową drewnianą zabudowę z XVII-XX wieku.

To miejsce nie tylko przyjazne dzieciom, ale też psom, dlatego jeśli podróżujecie całą rodziną i do tego wzięliście waszego pupila, warto tu zajrzeć.

Kaszubski Park Etnograficzny
Historia miłości nie tylko do folkloru

Historia miłości nie tylko do folkloru

W 2000 roku Muzeum zyskało nową nazwę: Teodory i Izydora Gulgowskich − małżeństwa pa­sjonatów przemysłu domowego. W 1906 roku kupili oni od miejscowego gospodarza XVIII­-wieczną chałupę podcieniową, w której za­łożyli pierwsze w Polsce muzeum na świeżym powietrzu, które w kolejnych latach rozwijali.

Teodora Agata Fethke była miłośniczką folk­loru, malarką, animatorką sztuki i przemysłu ludowego. Ukończyła słynną szkołę Lettego w Berlinie, gdzie uczyła się grafiki użytkowej, hafciarstwa i zdobnictwa. Swojego przyszłego męża – wtedy studenta seminarium nauczy­cielskiego – poznała prawdopodobnie w Wielu podczas wizyty u brata – proboszcza.

Kiedy połączyło ich gwałtowne uczucie, on był 14 lat od niej młodszy, a ona miała wracać do Berlina. Rodzice Teodory nie chcieli wyrazić zgody na ten ślub. Ostatecznie jed­nak, zakochana Teodora wymusiła zgodę kil­kudniową głodówką. W maju 1899 roku para się pobrała. W ten sposób miłość dwojga ludzi przerodziła się w miłość do folkloru, regional­nego rzemiosła i lokalnej tradycji, co możemy podziwiać, spacerując po Kaszubskim Parku Etnograficznym.

Historia miłości nie tylko do folkloru

W 2000 roku Muzeum zyskało nową nazwę: Teodory i Izydora Gulgowskich − małżeństwa pa­sjonatów przemysłu domowego. W 1906 roku kupili oni od miejscowego gospodarza XVIII­-wieczną chałupę podcieniową, w której za­łożyli pierwsze w Polsce muzeum na świeżym powietrzu, które w kolejnych latach rozwijali.

Teodora Agata Fethke była miłośniczką folk­loru, malarką, animatorką sztuki i przemysłu ludowego. Ukończyła słynną szkołę Lettego w Berlinie, gdzie uczyła się grafiki użytkowej, hafciarstwa i zdobnictwa. Swojego przyszłego męża – wtedy studenta seminarium nauczy­cielskiego – poznała prawdopodobnie w Wielu podczas wizyty u brata – proboszcza.

Kiedy połączyło ich gwałtowne uczucie, on był 14 lat od niej młodszy, a ona miała wracać do Berlina. Rodzice Teodory nie chcieli wyrazić zgody na ten ślub. Ostatecznie jed­nak, zakochana Teodora wymusiła zgodę kil­kudniową głodówką. W maju 1899 roku para się pobrała. W ten sposób miłość dwojga ludzi przerodziła się w miłość do folkloru, regional­nego rzemiosła i lokalnej tradycji, co możemy podziwiać, spacerując po Kaszubskim Parku Etnograficznym.

Kaszubski Park Miniatur

Podróżując po Kaszubach z dzieckiem, nie przeoczcie wyjątkowego miejsca, w którym znajdują się pomniejszone, w skali 1:25, naj­większe skarby Kaszub, Polski i świata. Zo­baczycie tutaj aż 70 makiet, m.in. kolegiaty w Kartuzach, kościoła w Sianowie, ołtarza pa­pieskiego w Sierakowicach, zamku w Bytowie, gdańskiego Żurawia, a także wielu obiektów z całego świata.

Jeśli wasze dzieci nie miały jeszcze okazji zobaczyć Big Bena lub Krzywej Wieży w Pizie, Kaszubski Park Miniatur może okazać się świetnym preludium do kolejnych podróży. Mini Big Ben lub Jezus z Rio mogą maksymalnie rozbudzić wyobraźnię zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Oprócz ciekawych miniatur czeka na was jesz­cze wiele radości, m.in. Gabinet Śmiechu, który wywoła uśmiech u każdego, kto przejrzy się w lustrze optycznie zniekształcającym ciało. Nie może was ominąć wizyta u ulubionych po­staci z bajek. W Bajkowej Krainie, która jest czę­ścią Kaszubskiego Parku Miniatur, czeka na was Jaś i Małgosia (oczywiście przy chatce z pier­nika), Trzy Świnki, Pinokio, Shrek, Spider-Man, a nawet Czerwony Kapturek, Sierotka Marysia i wiele innych. Warto wyjść im na spotkanie!

Park Gigantów − tego nie można przeoczyć!

Dla równowagi, zapnijcie mocno pasy i ruszaj­cie do pobliskiego parku… Gigantów. Tu czeka­ją na was gigantyczne owady, ogromne samo­chody i krasnale ludzkich rozmiarów, a ten fakt, jak wynika z powszechniej wiedzy o krasnolud­kach, pozwala o nich mówić jak o gigantach. W parku znajdzie się też coś dla miłośników przyrody – ptaki i zwierzęta leśne powiększo­ne o kilka rozmiarów, którym nareszcie będzie można przyjrzeć dokładnie. Zobaczycie dziób dzięcioła, spojrzycie w oczy sowie lub nawet zbliżycie się do majestatycznego orła.

Dom do góry nogami!

Oprócz parków pełnych osobliwych ekspona­tów, zwiedzając Pojezierze Kaszubskie, a kon­kretnie Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, można zwiedzić dom postawio­ny na dachu!

Do domu do góry nogami wchodzi się oknem i chodząc po suficie, przechodzi się do minio­nej epoki. Cała aranżacja budynku utrzymana jest w duchu PRL-owskiej mody i przymoco­wana do podłogi, czyli realnie widzimy świat na opak, co nie jest zabiegiem przypadkowym. Takie odwołanie się do dawnych czasów ma pokazać zwiedzającemu kuriozalność rzeczy­wistości Polskiej Republiki Ludowej.

Dom Sybiraka

W Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku możecie też zwiedzić przewie­ziony spod Irkucka oryginalny, liczący ponad 240 lat, dom Sybiraka z łagrem. W celu prze­transportowania dom został rozebrany w taki sposób, by nie uszkodzić nawet najmniejszego elementu, i złożony już w Szymbarku. Obok chaty rozciąga się sowiecki łagier – zbudowany według rysunku stworzonego przez powojennych zesłańców AK. Ciężko uwierzyć, że w ta­kim obiekcie mieściły się aż 144 osoby; dziesiątkami spa­no na deskach, a na jedne­go „mieszkańca” przypadało półtorej deski. Zawieszone tu zdjęcia świetne oddają atmos­ferę panującą w łagrze, sytu­ację zagrożenia i beznadziei. Próżno tu szukać wakacyjne­go klimatu i nic dziwnego, bo czasy i warunki, w jakich żyli zesłańcy, to najgorszy mo­ment stalinizmu. Jednak Dom Sybiraka jest doskonałym świadec­twem historii, upamiętnieniem pamięci osób często wyrwanych z własnych domów i wywiezionych w nieznane, w które możemy dosłownie wejść. To pokazuje, że Kaszuby to nie tylko piękne krajobrazy, ale też region ma­jący walory edukacyjne. Warto z nich skorzy­stać, szczególnie jeśli podróżujecie z dziećmi w wieku szkolnym.

Widok z Wieżycy

Najdłuższa deska świata i nowy rekord Guinnessa

Drewno to najstarszy i najczęściej wykorzy­stywany budulec na Kaszubach (bardziej kie­dyś niż dziś, ale wiadomo, że w tym regionie pielęgnuje się także tradycję). Nic zatem dziw­nego, że najdłuższa deska świata to symbol nie tylko pracowitości lokalnych mieszkańców, ale też ich kreatywności, tym bardziej że to właśnie, desce Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku zawdzięcza swój szybki rozwój.

Jak doszło do tego, że najdłuższa deska świa­ta – zwana też dziewiątym cudem na Kaszu­bach – zawisła na ścianie CEPR-u? Mieszkańcy wypatrzyli w lesie ogromną daglezję, z której wycieli deskę, ustanawiając w 2012 roku nowy rekord Guinnessa. Kaszubska deska liczyła 36,83 m (a jej waga przekraczała 1100 kg) i była o 3 metry dłuższa od poprzedniej, au­striackiej rekordzistki. Pięćdziesięciu mężczyzn musiało pomóc w zawieszeniu jej na ścianie, ale było warto, bo nie dość, że zintegrowała lokalną społeczność i dała początek Lokal­nej Organizacji Turystycznej Szczyt Wieżyca, to jeszcze stanowi ciekawą atrakcję.

Trzeba też wspomnieć, że w skład komisji, któ­ra oficjalnie mierzyła deskę, weszli m.in. Lech Wałęsa i Henryka Krzywonos.

Tylko nad morzem?

Jeśli nie wyobrażacie sobie wypoczynku bez morza, Kaszuby po raz kolejny mogą okazać się strzałem w dziesiątkę! Na terenie Kaszub leży Władysławowo – miejscowość z jednej strony otoczona naszym rodzimym Morzem Bałtyc­kim, z drugiej – Zatoką Pucką. Czy można lepiej trafić? Chyba nie, dlatego zapinajcie pasy i ru­szajcie bezpiecznie na nadmorskie plaże.

Oczywiście, jak na Kaszuby przystało, oprócz portu i nadmorskich kąpielisk, znajdziecie tu również zabytki, m.in. dom gen. Hallera, wybudowany w latach 30. XX wieku, kościół pw. NMP i historyczne pamiątki, np. Dom Rybaka lub pomnik Józefa Hallera w Hallerowie. A jeśli jesteście z dziećmi, zajrzyjcie również do jedynego w Polsce Ocean Parku, w którym można zobaczyć odwzorowane 1:1 ssaki morskie, m.in. kaszalota, rekina wielorybiego, żarłacza białego i kałamarnicę olbrzymią. Jednak największą atrakcją jest 34-metrowy płetwal błękitny.

Zatoka
Tylko nad morzem?

Na terenie Władysławowa znajduje się też Lunapark Sowiński wraz z młynem widoko­wym i wypożyczalnią gokartów. Można także skorzystać z przejażdżki kolejką na trasie Wła­dysławowo – Jastrzębia Góra.

Myśląc o Kaszubach, nie sposób wyzbyć się wrażenia, że to zaskakująco interdyscypli­narny region, który dzięki swym naturalnym i krajobrazowym walorom stał się jedną z naj­piękniejszych atrakcji w Polsce. Można tu nie tyko odpocząć, chłonąc wdzięki przyrody, ale też się zabawić (to szczególnie ukłon szcze­gólnie w stronę najmłodszych turystów) oraz odrobić lekcję historii. Czy można wymyślić to lepiej? Chyba nie. Przekonajcie się o tym sami!

Szerokiej drogi życzy Volkswagen!

AKCESORIA VOLKSWAGEN
Oferta letnich Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® już dostępna!

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

 • Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie  prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.  

  Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%).  

  Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.  

  Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie Recykling samochodów.

  Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

  Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.  Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

  Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.  

  Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdź szczegóły korzystania z Volkswagen WeConnect na stronie www.  

  Leasing dla przedsiębiorców. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

  Kredyt EasyDrive - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty 150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.  Raty leasingu "Jak Abonament" dla parametrów: 15% opłaty wstępnej, okres finansowania 48 miesięcy, limit roczny 20 000 km.  

  Volkswagen zwraca uwagę, że pewna liczba modeli Volkswagen ID. wyprodukowanych w Chinach została sprowadzona na rynki międzynarodowe nieoficjalnymi kanałami poza autoryzowaną siecią Volkswagena.  Nieautoryzowani sprzedawcy wprowadzają klientów w błąd twierdząc, że oferowane przez nich modele Volkswagen ID. są objęte międzynarodową gwarancją. Volkswagen wskazuje, że pojazdy wyprodukowane w Chinach, na rynek chiński nie są objęte międzynarodową gwarancją, w tym również obejmującą Europejski Obszar Gospodarzy. Z uwagi na powyższe, wszystkie wymagania dotyczące naprawy i serwisowania, w tym korzystania z gwarancji i dobrej woli, nie mogą być podejmowane przez autoryzowanych dealerów lub jakikolwiek autoryzowany zakład serwisowy marki Volkswagen na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy nie mogą również zapewnić klientom Oryginalnych Części Volkswagen dla modeli sprzedawanych wyłącznie w Chinach, takich jak Volkswagen ID.6.  Klienci, którzy zdecydują się na zakup pojazdów za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów, powinni mieć świadomość, że oprócz braku możliwości serwisowania , gwarancji i dostaw części zamiennych, pojazdy te są wyposażone w wersję oprogramowania przeznaczoną na inny rynek. Podobnie jak w przypadku gwarancji i serwisu, nie może być ono obsługiwane przez dealerów Volkswagena. Dodatkowo, nieoficjalnie importowane modele ID. zostały  wyprodukowane wyłącznie na warunki rynku chińskiego. Nie są więc homologowane na inne rynki ani dostosowane do ich specyficznych wymagań. Nie posiadają więc europejskiej homologacji i certyfikatu zgodności (CoC).  Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy pozostają zaangażowani w sprawy klientów, dlatego prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i ponownego przemyślenia zakupu modelu Volkswagen ID. za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów. Zalecamy klientom wizytę u autoryzowanych dealerów w celu zapoznania się z najnowszą ofertą dostępnych modeli samochodów marki Volkswagen, które są oficjalnie dopuszczone do sprzedaży na danym rynku i posiadają ustaloną gwarancję oraz wsparcie serwisowe. Volkswagen i oficjalny dostawca chętnie zorganizują kontakt z autoryzowanymi dealerami.