Kaszuby
Lato - Szykuj się do podróży

Pierwszy przystanek: Kaszuby

Lato - Szykuj się do podróży

Pierwszy przystanek: Kaszuby

Kaszuby to jeden z najpiękniejszych i najchętniej odwiedzanych zakątków w naszym kraju. Pojezierze Kaszubskie przyciąga niezwykle malowniczym krajobrazem, bogatą przyrodą i spokojem, którego często poszukują turyści i letnicy. W tym miejscu można nabrać innej perspektywy i to dosłownie, bo zwiedzicie tu parki miniatur i gigantów, a także dom postawiony na dachu! To jak…? Zapinacie dzieci w bezpieczne foteliki, siadacie za kółko i ruszacie w podróż?

Zmiana perspektywy jest oczywiście atrakcyj­na i warto doświadczyć czegoś nowego, ale lepiej nie zmieniać podejścia w kwestiach bez­pieczeństwa, szczególnie jeśli podróżujecie dziećmi. W tej sytuacji warto zaufać profesjo­nalistom z Volkswagena i skorzystać z ich do­świadczenia oraz proponowanych rozwiązań.

Fotelik Volkswagena

Perspektywa bezpieczeństwa

Przede wszystkim fotelik i… bez­pieczeństwo! Foteliki Volkswagena są łatwe w montażu i przenosze­niu. Zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów i odpowiednio wyprofilowane, dzięki czemu Wa­sze dziecko może po­dróżować po Kaszu­bach komfortowo i bezpiecznie. Każdy fotelik Volkswage­na, dzięki możliwo­ści regulacji siedziska i oparcia na wysokości głowy i ramion oraz uchwytom ISOFIX sprawi, że wycieczka samochodowa z dzieckiem bę­dzie prawdziwą przyjemnością.

Kaszuby dla najmłodszych

Pojezierze Kaszubskie zapewni atrakcje dla twoich pociech, a Volkswagen zadba o bezpie­czeństwo i komfort podróży dzieci, nawet tych naj­młodszych. Jeśli po­dróżujecie z dzieckiem w wieku do 1,5 roku (do 13 kg) możecie skorzystać z siedziska – kołyski lub fotelika dla noworodków. A gdy wszyscy zajmą już swe miejsca, można ruszyć w drogę.

Muzeum Kolejnictwa

Pierwszy postój: Kościerzyna i Muzeum Kolejnictwa

W południowej części Pojezierza Kaszubskie­go w otoczeniu malowniczych jezior (Gałęźne, Kapliczne, Wierzysko) położone jest miastecz­ko, które może stanowić bazę dla rodzinnych wypadów. Mowa tu o Kościerzynie – niewiel­kiej miejscowości słynącej nie tylko z niepo­wtarzalnych krajobrazów.

Kościerzyna to zarazem ważny punkt turystycz­ny. Można tu zobaczyć Wzgórze Księżniczki Ger­trudy, a także, co zapewne najbardziej ucieszy najmłodszych podróżników, szczególnie jeśli są miłośnikami pociągów, Muzeum Kolejnic­twa. Znajduje się tu m.in. jedyny zachowany egzemplarz lokomotywy SP47-001 oraz jeden z dwóch wyprodukowanych wagonów silniko­wych SR61.

Kolejny przystanek – Wdzydze Kiszewskie

Podróżując na południe od Kościerzyny, dotrzecie do Wdzydzów Kiszewskich – niezwykłej wsi umiejscowionej nad samym Jeziorem Radolnym, które jest częścią tzw. Kaszubskiego Morza, czyli Jeziora Wdzydzkiego. Tu można zobaczyć jego najpiękniejszą panoramę, najlepiej z drewnianej, wysokiej na 35 metrów wieży widokowej. 

Kaszubski Park Etnograficzny

Tutaj też, na ziemi wdzydzewskiej, znajduje się najstarszy w Polsce skansen, liczący ponad 100 lat, czyli Kaszubski Park Etnograficzny.

Powstały w 1906 roku, należy do najczęściej odwiedzanych miejsc w regionie. Zgroma­dzono tu zabytkowe chałupy (np. z Osieka, Zazdrości lub ze Starej Huty), zabudowania gospodarcze, zagrody, np. zagrodę szlachecką z Luzina, wiatraki, a nawet tartak oraz dworki i inne budowle pochodzące z rozległych tere­nów Kaszub.

Można tu też zobaczyć XVII-wieczny drew­niany kościół św. Barbary. Wszystkie budynki składające się na Kaszubki Park Etnograficzny reprezentują typową drewnianą zabudowę z XVII-XX wieku.

To miejsce nie tylko przyjazne dzieciom, ale też psom, dlatego jeśli podróżujecie całą rodziną i do tego wzięliście waszego pupila, warto tu zajrzeć.

Kaszubski Park Etnograficzny
Historia miłości nie tylko do folkloru

Historia miłości nie tylko do folkloru

W 2000 roku Muzeum zyskało nową nazwę: Teodory i Izydora Gulgowskich − małżeństwa pa­sjonatów przemysłu domowego. W 1906 roku kupili oni od miejscowego gospodarza XVIII­-wieczną chałupę podcieniową, w której za­łożyli pierwsze w Polsce muzeum na świeżym powietrzu, które w kolejnych latach rozwijali.

Teodora Agata Fethke była miłośniczką folk­loru, malarką, animatorką sztuki i przemysłu ludowego. Ukończyła słynną szkołę Lettego w Berlinie, gdzie uczyła się grafiki użytkowej, hafciarstwa i zdobnictwa. Swojego przyszłego męża – wtedy studenta seminarium nauczy­cielskiego – poznała prawdopodobnie w Wielu podczas wizyty u brata – proboszcza.

Kiedy połączyło ich gwałtowne uczucie, on był 14 lat od niej młodszy, a ona miała wracać do Berlina. Rodzice Teodory nie chcieli wyrazić zgody na ten ślub. Ostatecznie jed­nak, zakochana Teodora wymusiła zgodę kil­kudniową głodówką. W maju 1899 roku para się pobrała. W ten sposób miłość dwojga ludzi przerodziła się w miłość do folkloru, regional­nego rzemiosła i lokalnej tradycji, co możemy podziwiać, spacerując po Kaszubskim Parku Etnograficznym.

Historia miłości nie tylko do folkloru

W 2000 roku Muzeum zyskało nową nazwę: Teodory i Izydora Gulgowskich − małżeństwa pa­sjonatów przemysłu domowego. W 1906 roku kupili oni od miejscowego gospodarza XVIII­-wieczną chałupę podcieniową, w której za­łożyli pierwsze w Polsce muzeum na świeżym powietrzu, które w kolejnych latach rozwijali.

Teodora Agata Fethke była miłośniczką folk­loru, malarką, animatorką sztuki i przemysłu ludowego. Ukończyła słynną szkołę Lettego w Berlinie, gdzie uczyła się grafiki użytkowej, hafciarstwa i zdobnictwa. Swojego przyszłego męża – wtedy studenta seminarium nauczy­cielskiego – poznała prawdopodobnie w Wielu podczas wizyty u brata – proboszcza.

Kiedy połączyło ich gwałtowne uczucie, on był 14 lat od niej młodszy, a ona miała wracać do Berlina. Rodzice Teodory nie chcieli wyrazić zgody na ten ślub. Ostatecznie jed­nak, zakochana Teodora wymusiła zgodę kil­kudniową głodówką. W maju 1899 roku para się pobrała. W ten sposób miłość dwojga ludzi przerodziła się w miłość do folkloru, regional­nego rzemiosła i lokalnej tradycji, co możemy podziwiać, spacerując po Kaszubskim Parku Etnograficznym.

Kaszubski Park Miniatur

Podróżując po Kaszubach z dzieckiem, nie przeoczcie wyjątkowego miejsca, w którym znajdują się pomniejszone, w skali 1:25, naj­większe skarby Kaszub, Polski i świata. Zo­baczycie tutaj aż 70 makiet, m.in. kolegiaty w Kartuzach, kościoła w Sianowie, ołtarza pa­pieskiego w Sierakowicach, zamku w Bytowie, gdańskiego Żurawia, a także wielu obiektów z całego świata.

Jeśli wasze dzieci nie miały jeszcze okazji zobaczyć Big Bena lub Krzywej Wieży w Pizie, Kaszubski Park Miniatur może okazać się świetnym preludium do kolejnych podróży. Mini Big Ben lub Jezus z Rio mogą maksymalnie rozbudzić wyobraźnię zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Oprócz ciekawych miniatur czeka na was jesz­cze wiele radości, m.in. Gabinet Śmiechu, który wywoła uśmiech u każdego, kto przejrzy się w lustrze optycznie zniekształcającym ciało. Nie może was ominąć wizyta u ulubionych po­staci z bajek. W Bajkowej Krainie, która jest czę­ścią Kaszubskiego Parku Miniatur, czeka na was Jaś i Małgosia (oczywiście przy chatce z pier­nika), Trzy Świnki, Pinokio, Shrek, Spider-Man, a nawet Czerwony Kapturek, Sierotka Marysia i wiele innych. Warto wyjść im na spotkanie!

Park Gigantów − tego nie można przeoczyć!

Dla równowagi, zapnijcie mocno pasy i ruszaj­cie do pobliskiego parku… Gigantów. Tu czeka­ją na was gigantyczne owady, ogromne samo­chody i krasnale ludzkich rozmiarów, a ten fakt, jak wynika z powszechniej wiedzy o krasnolud­kach, pozwala o nich mówić jak o gigantach. W parku znajdzie się też coś dla miłośników przyrody – ptaki i zwierzęta leśne powiększo­ne o kilka rozmiarów, którym nareszcie będzie można przyjrzeć dokładnie. Zobaczycie dziób dzięcioła, spojrzycie w oczy sowie lub nawet zbliżycie się do majestatycznego orła.

Dom do góry nogami!

Oprócz parków pełnych osobliwych ekspona­tów, zwiedzając Pojezierze Kaszubskie, a kon­kretnie Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, można zwiedzić dom postawio­ny na dachu!

Do domu do góry nogami wchodzi się oknem i chodząc po suficie, przechodzi się do minio­nej epoki. Cała aranżacja budynku utrzymana jest w duchu PRL-owskiej mody i przymoco­wana do podłogi, czyli realnie widzimy świat na opak, co nie jest zabiegiem przypadkowym. Takie odwołanie się do dawnych czasów ma pokazać zwiedzającemu kuriozalność rzeczy­wistości Polskiej Republiki Ludowej.

Dom Sybiraka

W Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku możecie też zwiedzić przewie­ziony spod Irkucka oryginalny, liczący ponad 240 lat, dom Sybiraka z łagrem. W celu prze­transportowania dom został rozebrany w taki sposób, by nie uszkodzić nawet najmniejszego elementu, i złożony już w Szymbarku. Obok chaty rozciąga się sowiecki łagier – zbudowany według rysunku stworzonego przez powojennych zesłańców AK. Ciężko uwierzyć, że w ta­kim obiekcie mieściły się aż 144 osoby; dziesiątkami spa­no na deskach, a na jedne­go „mieszkańca” przypadało półtorej deski. Zawieszone tu zdjęcia świetne oddają atmos­ferę panującą w łagrze, sytu­ację zagrożenia i beznadziei. Próżno tu szukać wakacyjne­go klimatu i nic dziwnego, bo czasy i warunki, w jakich żyli zesłańcy, to najgorszy mo­ment stalinizmu. Jednak Dom Sybiraka jest doskonałym świadec­twem historii, upamiętnieniem pamięci osób często wyrwanych z własnych domów i wywiezionych w nieznane, w które możemy dosłownie wejść. To pokazuje, że Kaszuby to nie tylko piękne krajobrazy, ale też region ma­jący walory edukacyjne. Warto z nich skorzy­stać, szczególnie jeśli podróżujecie z dziećmi w wieku szkolnym.

Widok z Wieżycy

Najdłuższa deska świata i nowy rekord Guinnessa

Drewno to najstarszy i najczęściej wykorzy­stywany budulec na Kaszubach (bardziej kie­dyś niż dziś, ale wiadomo, że w tym regionie pielęgnuje się także tradycję). Nic zatem dziw­nego, że najdłuższa deska świata to symbol nie tylko pracowitości lokalnych mieszkańców, ale też ich kreatywności, tym bardziej że to właśnie, desce Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku zawdzięcza swój szybki rozwój.

Jak doszło do tego, że najdłuższa deska świa­ta – zwana też dziewiątym cudem na Kaszu­bach – zawisła na ścianie CEPR-u? Mieszkańcy wypatrzyli w lesie ogromną daglezję, z której wycieli deskę, ustanawiając w 2012 roku nowy rekord Guinnessa. Kaszubska deska liczyła 36,83 m (a jej waga przekraczała 1100 kg) i była o 3 metry dłuższa od poprzedniej, au­striackiej rekordzistki. Pięćdziesięciu mężczyzn musiało pomóc w zawieszeniu jej na ścianie, ale było warto, bo nie dość, że zintegrowała lokalną społeczność i dała początek Lokal­nej Organizacji Turystycznej Szczyt Wieżyca, to jeszcze stanowi ciekawą atrakcję.

Trzeba też wspomnieć, że w skład komisji, któ­ra oficjalnie mierzyła deskę, weszli m.in. Lech Wałęsa i Henryka Krzywonos.

Tylko nad morzem?

Jeśli nie wyobrażacie sobie wypoczynku bez morza, Kaszuby po raz kolejny mogą okazać się strzałem w dziesiątkę! Na terenie Kaszub leży Władysławowo – miejscowość z jednej strony otoczona naszym rodzimym Morzem Bałtyc­kim, z drugiej – Zatoką Pucką. Czy można lepiej trafić? Chyba nie, dlatego zapinajcie pasy i ru­szajcie bezpiecznie na nadmorskie plaże.

Oczywiście, jak na Kaszuby przystało, oprócz portu i nadmorskich kąpielisk, znajdziecie tu również zabytki, m.in. dom gen. Hallera, wybudowany w latach 30. XX wieku, kościół pw. NMP i historyczne pamiątki, np. Dom Rybaka lub pomnik Józefa Hallera w Hallerowie. A jeśli jesteście z dziećmi, zajrzyjcie również do jedynego w Polsce Ocean Parku, w którym można zobaczyć odwzorowane 1:1 ssaki morskie, m.in. kaszalota, rekina wielorybiego, żarłacza białego i kałamarnicę olbrzymią. Jednak największą atrakcją jest 34-metrowy płetwal błękitny.

Zatoka
Tylko nad morzem?

Na terenie Władysławowa znajduje się też Lunapark Sowiński wraz z młynem widoko­wym i wypożyczalnią gokartów. Można także skorzystać z przejażdżki kolejką na trasie Wła­dysławowo – Jastrzębia Góra.

Myśląc o Kaszubach, nie sposób wyzbyć się wrażenia, że to zaskakująco interdyscypli­narny region, który dzięki swym naturalnym i krajobrazowym walorom stał się jedną z naj­piękniejszych atrakcji w Polsce. Można tu nie tyko odpocząć, chłonąc wdzięki przyrody, ale też się zabawić (to szczególnie ukłon szcze­gólnie w stronę najmłodszych turystów) oraz odrobić lekcję historii. Czy można wymyślić to lepiej? Chyba nie. Przekonajcie się o tym sami!

Szerokiej drogi życzy Volkswagen!

AKCESORIA VOLKSWAGEN
Oferta letnich Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® już dostępna!

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

  • Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie  prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%). Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie Recykling samochodów. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.  Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdź szczegóły korzystania z Volkswagen WeConnect na stronie www. Leasing dla przedsiębiorców. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Kredyt EasyDrive - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty 150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.