Grupa Volkswagen odnotowała dobre wyniki w 2021 roku i kontynuuje transformację w kierunku NEW AUTO

Grupa Volkswagen odnotowała dobre wyniki w 2021 roku i kontynuuje transformację w kierunku NEW AUTO

Grupa Volkswagen odnotowała dobre wyniki w 2021 roku i kontynuuje transformację w kierunku NEW AUTO

14 marca 2022
  • Solidny model biznesowy: dobre wyniki i zysk operacyjny pomimo niedoborów półprzewodników i mniejszej o 2,4 mln sprzedaży pojazdów w porównaniu z rokiem 2019
  • Przychody ze sprzedaży wzrosły o 12 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym – do 250,2 mld euro – to zasługa szerszej oferty i dopracowanej polityki cenowej
  • Zysk operacyjny przed uwzględnieniem zdarzeń specjalnych wzrósł niemal dwukrotnie, do 20 mld euro
  • Znaczne obniżenie kosztów ogólnych, wysoka dyscyplina nakładów inwestycyjnych
  • Mocna pozycja Działu Samochodów: przepływ gotówki netto wzrósł o 35 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym – do 8,6 mld euro; płynność netto utrzymuje się na stałym poziomie 26,7 mld euro, co stanowi wzrost o ponad 5 mld euro w porównaniu z końcem 2019 r., pomimo działań związanych z transformacją
  • Zarząd i Rada Nadzorcza zaproponowały zwiększenie dywidendy do 7,50 euro na akcję zwykłą i 7,56 euro na akcję uprzywilejowaną, co odpowiada wskaźnikowi stopy wypłaty dywidend na poziomie 25,4 procent
  • Prognoza na rok 2022: spodziewany wzrost dostaw między 5 a 10 procent, rentowność operacyjna ze sprzedaży między 7,0 a 8,5 procent. To, czy uda się takie wskaźniki uzyskać jest zależne od wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie, a w szczególności od jej wpływu na łańcuchy dostaw Grupy i na całą gospodarkę światową

Wolfsburg/Poznań, 14 marca 2022 – Grupa Volkswagen w 2021 roku udowodniła, że przyjęty przez nią model biznesowy się sprawdza. Firma zwiększyła ogólną odporność oraz możliwości radzenia sobie z zewnętrznymi ograniczeniami. Obniżono koszty ogólne, dyscyplina nakładów inwestycyjnych była wysoka oraz zmniejszono próg rentowności. Jednocześnie Volkswagen kontynuował transformację w kierunku NEW AUTO. Osiągnięto solidny zysk pomimo trudności, związanych z brakami półprzewodników, które doprowadziły do spadku sprzedaży pojazdów o około 600 000 sztuk w porównaniu z rokiem 2020. To o 2,4 mln aut mniej niż w roku 2019. Mimo że sprzedaż spadła o 6 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, przychody ze sprzedaży wzrosły o 12 procent – do 250,2 mld euro. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem zdarzeń specjalnych wzrósł prawie dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2020 i osiągnął poziom 20 mld euro. Rentowność operacyjna przed uwzględnieniem zdarzeń specjalnych również wzrosła – do 8 procent (rok wcześniej było to 4,8 procent). Kluczowe znaczenie dla tych wyników finansowych miały: lepszy miks modelowy i odpowiednia polityka cenowa. Przepływ gotówki netto w Dziale Samochodów sięgnął 8,6 mld euro, co oznacza wzrost o 35% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a płynność netto pozostała niemal niezmieniona w porównaniu z końcem 2020 roku i wyniosła 26,7 mld euro. Warto zauważyć, że oznacza to wzrost o ponad 5 mld euro od końca 2019 roku, pomimo wielu inwestycji związanych z transformacją, które zostały podjęte w tym czasie, m.in. przejęcie firmy Navistar. Zarząd i Rada Nadzorcza proponują wypłatę dywidendy w wysokości 7,50 euro na akcję zwykłą i 7,56 euro na akcję uprzywilejowaną (w ubiegłym roku było to odpowiednio 4,80 i 4,86 euro). Oznacza to, że wskaźnik stopy wypłaty dywidend wyniesie 25,4 procent. Zysk na jedną akcję zwykłą to 29,59 euro (16,60 euro rok wcześniej), a zysk na jedną akcję uprzywilejowaną 29,65 euro (16,66 euro w 2020 r.).

„W ciągu ostatnich dwóch lat nauczyliśmy się skuteczniej łagodzić wpływ zawirowań na rynku na naszą firmę. Jestem przekonany, że wykorzystamy te doświadczenia w najlepszy możliwy sposób i nie zboczymy z obranej drogi w tych trudnych czasach. W 2021 roku udało nam się uzyskać wyższe marże, obniżyć koszty ogólne i próg rentowności, utrzymując dyscyplinę w zakresie nakładów inwestycyjnych. Nagrodą za te wysiłki były dobre wyniki i wysokie przepływy gotówki. Jednocześnie udało się uniknąć kompromisów, jeśli chodzi o przyszłe inwestycje i kontynuujemy starania, by stać się dostawcą zrównoważonej mobilności, opartej na oprogramowaniu” – powiedział Arno Antlitz, dyrektor finansowy Grupy Volkswagen.

Z powodu trudności z dostępnością półprzewodników sprzedaż samochodów Grupy Volkswagen spadła w 2021 roku o 6,3 procent – do 8,6 mln egzemplarzy. Równolegle nabierała tempa ofensywa w dziedzinie elektromobilności – w 2021 roku dostawy aut elektrycznych wzrosły dwukrotnie – do 452 900 sztuk. Grupa Volkswagen jest liderem na europejskim rynku takich pojazdów, z udziałem na poziomie 25 procent, a na kluczowym, amerykańskim rynku zajęła drugie miejsce z udziałem na poziomie 7,5 procent. W Chinach dostarczono 92 700 samochodów elektrycznych, ponad czterokrotnie więcej niż w 2020 roku. Lepszy miks modelowy i właściwa polityka cenowa były głównymi czynnikami, które wpłynęły na wzrost przychodów. W rezultacie, mimo mniejszej sprzedaży, przychody wzrosły o 12,3 procent – z 222,9 do 250,2 mld euro. Udało się osiągnąć zysk operacyjny (przed uwzględnieniem zdarzeń specjalnych) na niemal dwukrotnie wyższym poziomie niż w 2020 roku (odpowiednio 20 i 10,6 mld euro). Zysk Grupy Volkswagen przed opodatkowaniem wzrósł o 72,5 procent – z 11,7 do 20,1 mld euro. Rentowność operacyjna przed opodatkowaniem wyniosła 8,0 procent (rok wcześniej 5,2 procent). Zysk po opodatkowaniu wzrósł o 74,8 procent – z 8,8 do 15,4 mld euro.

Dział Samochodów wygenerował znacznie większy przepływ gotówki niż w 2020 roku (wzrost o 35,4 procent – z 6,4 do 8,6 mld euro). Płynność netto pozostała na stabilnym poziomie 26,7 mld euro (26,8 mld rok wcześniej). To wzrost o ponad 5 mld euro w porównaniu do roku 2019 i to mimo działań prowadzonych wówczas w związku z przejęciem firmy Navistar, które ma pomóc w transformacji Grupy Volkswagen w dostawcę zrównoważonej mobilności, opartej na oprogramowaniu. Grupa inwestuje również w poszerzenie swoich kompetencji, jeśli chodzi o jazdę automatyczną, a także w rozbudowę portfolio pojazdów elektrycznych. W związku z tym nakłady na badania i rozwój w dziale samochodów wzrosły o 12,2 procent – z 13,9 do 15,6 mld euro, a udział tych nakładów utrzymał się na poziomie 7,6 procent. Firma utrzymała wysoką dyscyplinę, jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne – w 2021 roku zmniejszono je z 11,1 do 10,5 mld euro. Widać to w obniżonym stosunku inwestycji do przychodów ze sprzedaży, który w ubiegłym roku wyniósł 5,1 procent (w 2020 roku – 6,1 procent).

Grupa Volkswagen przewiduje, że dostawy aut do klientów wzrosną w 2022 roku o 5-10 procent przy założeniu, że pandemia Covid-19 nie wybuchnie ponownie, a niedobory półprzewodników i innych elementów nie będą tak dotkliwe. Mimo to rok budżetowy 2022 będzie nadal naznaczony brakami w zaopatrzeniu, ale Grupa Volkswagen spodziewa się poprawy w drugim półroczu 2022 roku. Prognozowane przychody ze sprzedaży będą o 8-13 procent wyższe niż w 2021 roku, a rentowność operacyjna ma wynieść od 7 do 8,5 procent. Wskaźnik nakładów na badania i rozwój w Dziale Samochodów ma wynieść ok. 7 procent, a stosunek inwestycji do przychodów ze sprzedaży – ok. 5,5 procent. W 2022 roku firma przewiduje wzrost kosztów związanych ze sprawą diesli i utrzymanie wydatków na fuzje i przejęcia na poziomie roku 2021. Po uwzględnieniu kosztów związanych z postępowaniem antymonopolowym UE przeciwko Scanii, przepływy gotówki netto powinny utrzymać się w tym samym przedziale, co w roku poprzednim. Prognozuje się, że w 2022 roku płynność netto w Dziale Samochodów będzie do 15 procent wyższa niż w roku poprzednim. Oczekuje się, że zwrot z inwestycji (ROI) wyniesie od 12 do 15 procent. Prognoza ta jest jednak zależna od wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie, a w szczególności od jej wpływu na łańcuchy dostaw Grupy i całą gospodarkę światową.

W chwili przygotowywania tej prognozy istniało ryzyko, że ostatnie wydarzenia związane z wojną w Ukrainie będą miały negatywny wpływ na działalność Grupy Volkswagen i może spowodować powstanie wąskich gardeł w łańcuchu dostaw. W chwili obecnej nie jest jeszcze możliwe dokonanie dokładnej oceny i obliczenie skutków. Na tym etapie nie jest również możliwe przewidzenie z wystarczającą pewnością, w jakim stopniu wojna w Ukrainie wpłynie na gospodarkę światową i przemysł w roku obrachunkowym 2022.

Szczegółowe dane znajdują się w załączonym pliku pdf.

Uwaga:
Informacje na temat wyników poszczególnych marek i obszarów działalności Grupy Volkswagen zostaną opublikowane na dorocznej konferencji prasowej, 15 marca 2022 r. Firma Traton SE opublikuje swoje dane o tej samej porze, a jej doroczna konferencja prasowa odbędzie się 16 marca.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie  prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%).

Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie Recykling samochodów.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.  Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdź szczegóły korzystania z Volkswagen WeConnect na stronie www. Leasing klasyczny: Oferta dla przedsiębiorców. Suma opłat skalkulowana w oparciu o parametry: opłata wstępna 20%, okres leasingu 36 miesięcy, wartość końcowa 1%.  

Leasing dla przedsiębiorców. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kredyt "Jak Abonament" - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty 150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.  Raty leasingu "Jak Abonament" dla parametrów: 10% opłaty wstępnej, okres finansowania 48 miesięcy, limit roczny 15 000 km. Oferta dla Przedsiębiorców.

Volkswagen zwraca uwagę, że pewna liczba modeli Volkswagen ID. wyprodukowanych w Chinach została sprowadzona na rynki międzynarodowe nieoficjalnymi kanałami poza autoryzowaną siecią Volkswagena.  Nieautoryzowani sprzedawcy wprowadzają klientów w błąd, twierdząc, że oferowane przez nich modele Volkswagen ID. są objęte międzynarodową gwarancją. Volkswagen wskazuje, że pojazdy wyprodukowane w Chinach, na rynek chiński nie są objęte międzynarodową gwarancją, w tym również obejmującą Europejski Obszar Gospodarzy. Z uwagi na powyższe, wszystkie wymagania dotyczące naprawy i serwisowania, w tym korzystania z gwarancji i dobrej woli, nie mogą być podejmowane przez autoryzowanych dealerów lub jakikolwiek autoryzowany zakład serwisowy marki Volkswagen na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy nie mogą również zapewnić klientom Oryginalnych Części Volkswagen dla modeli sprzedawanych wyłącznie w Chinach, takich jak Volkswagen ID.6.  Klienci, którzy zdecydują się na zakup pojazdów za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów, powinni mieć świadomość, że oprócz braku możliwości serwisowania, gwarancji i dostaw części zamiennych, pojazdy te są wyposażone w wersję oprogramowania przeznaczoną na inny rynek. Podobnie jak w przypadku gwarancji i serwisu, nie może być ono obsługiwane przez dealerów Volkswagena. Dodatkowo nieoficjalnie importowane modele ID. zostały  wyprodukowane wyłącznie na warunki rynku chińskiego. Nie są więc homologowane na inne rynki ani dostosowane do ich specyficznych wymagań. Nie posiadają więc europejskiej homologacji i certyfikatu zgodności (CoC).  Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy pozostają zaangażowani w sprawy klientów, dlatego prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i ponownego przemyślenia zakupu modelu Volkswagen ID. za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów. Zalecamy klientom wizytę u autoryzowanych dealerów w celu zapoznania się z najnowszą ofertą dostępnych modeli samochodów marki Volkswagen, które są oficjalnie dopuszczone do sprzedaży na danym rynku i posiadają ustaloną gwarancję oraz wsparcie serwisowe. Volkswagen i oficjalny dostawca chętnie zorganizują kontakt z autoryzowanymi dealerami.

*Obowiązuje do odwołania. Szczegóły u sprzedawcy. Polo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Polo Special Edition: 2 400 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 100 zł. Rabat 6000 zł. T-Roc Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Roc Special Edition: 11 160 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 6000 zł. Nowy T-Cross Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Cross Special Edition: 10 360 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Touran Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Comfortline z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Touran Special Edition: 25 000 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Comfortline i Special Edition: 3 300 zł. Rabat 5000 zł. Taigo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Taigo Special Edition: 9 560 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 5000 zł. Nowy Tiguan Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Nowy Tiguan Special Edition: 22 380 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. ID.3 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.3 Special Edition: 30 800 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.4 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.4 Special Edition: 38 050 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.5 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.5 Special Edition: 33 970 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.7 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.7 Special Edition: 45 730 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 9200 zł.