Grupa Volkswagen dołącza do Inicjatywy na rzecz Zapewnienia Odpowiedzialnego Wydobycia (IRMA)

Grupa Volkswagen dołącza do Inicjatywy na rzecz Zapewnienia Odpowiedzialnego Wydobycia (IRMA)

Grupa Volkswagen dołącza do Inicjatywy na rzecz Zapewnienia Odpowiedzialnego Wydobycia (IRMA)

18.03.2022
  • IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance) to stowarzyszenie przedsiębiorstw, firm górniczych i organizacji non-profit. Ich cel to jasne standardy dla lepszych praktyk w górnictwie przemysłowym
  • Grupa Volkswagen jest zobowiązana do stopniowego wdrażania standardów inicjatywy we własnym łańcuchu dostaw. Standardy te obejmują szereg zagadnień, w tym bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę środowiska
  • Murat Aksel, członek zarządu Grupy Volkswagen ds. zakupów: „Standardy są tym skuteczniejsze, im bardziej konsekwentnie są zdefiniowane i im więcej partnerów się do nich stosuje. IRMA łączy wszystkich ważnych graczy”
  • Aimee Boulanger, dyrektor wykonawcza Inicjatywy na rzecz Zapewnienia Odpowiedzialnego Wydobycia (IRMA): „Jesteśmy zadowoleni, że Grupa Volkswagen dołącza do naszego grona. Tak duży, globalny partner znacząco wpłynie na rozwój odpowiedzialnych praktyk górniczych”

Wolfsburg, 18 marca 2022 – Grupa Volkswagen przystąpiła do Inicjatywy na rzecz Zapewnienia Odpowiedzialnego Wydobycia (IRMA) w marcu 2022 roku. IRMA to sojusz organizacji pozarządowych, związków zawodowych, zainteresowanych społeczności, inwestorów, firm wydobywczych i nabywców surowców. Zrzeszając ponad 50 różnych podmiotów, IRMA pracuje nad rozwojem i ustanowieniem rygorystycznych standardów odpowiedzialnego wydobycia surowców w górnictwie.

Grupa Volkswagen stawia na elektryfikację. Ambitna strategia producenta samochodów osobowych i ciężarowych zakłada, że stanie się on w przyszłości dostawcą mobilności neutralnej dla klimatu. Najbardziej efektywnym sposobem na połączenie ochrony klimatu i indywidualnej mobilności jest właśnie pojazd z napędem elektrycznym. Jednak elektryfikacja to także nowe wymagania w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, szczególnie w zakresie wydobycia surowców do produkcji akumulatorów, takich jak kobalt, lit, nikiel i grafit.

Kodeks Postępowania Grupy Volkswagen zobowiązuje wszystkich jej partnerów biznesowych do przestrzegania kryteriów środowiskowych i społecznych, wśród których jest ścisły zakaz pracy dzieci. Odpowiedzialność korporacyjna idzie jednak dalej: Grupa Volkswagen kładzie nacisk na wdrażanie rygorystycznych, kompleksowych standardów w górnictwie. Przystąpienie do Inicjatywy na rzecz Odpowiedzialnego Wydobycia (IRMA) jest ważnym krokiem w tym kierunku.

„Na początku drogi do przejrzystych i zrównoważonych łańcuchów dostaw są kopalnie. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy ustanowienie jasnych zasad. Takie standardy są tym skuteczniejsze, im bardziej konkretnie są zdefiniowane i im więcej partnerów się do nich stosuje. IRMA zrzesza wszystkich ważnych uczestników łańcuchów dostaw: dostawców surowców, ich nabywców, przedstawicieli pracowników, społeczeństwa obywatelskiego, inwestorów i niezależnych ekspertów" – wyjaśnia członek zarządu Grupy Volkswagen ds. zakupów, Murat Aksel.

IRMA to inicjatywa ceniona na całym świecie, od 2006 roku wdraża najlepsze praktyki w zakresie standardów społecznych i środowiskowych w sektorze górniczym. „Cieszy fakt, że coraz więcej firm przyłącza się do IRMA, wspierając tym samym zaangażowanie inicjatywy w wielostronne zarządzanie i przejrzystość” – mówi Aimee Boulanger, dyrektor wykonawcza IRMA. „Jesteśmy zadowoleni, że Grupa Volkswagen dołącza do naszego grona. Tak duży, globalny partner znacząco wpłynie na rozwój odpowiedzialnych praktyk górniczych” – dodaje Aimee Boulanger.

Standardy IRMA obejmują ochronę praw człowieka i społeczności, wykluczenie korupcji, środki ochrony zdrowia pracowników i społeczności, bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz ochronę środowiska. „Kryteria sięgają od ochrony wód gruntowych po kontrolę wieku pracowników przy wejściu do kopalni” – mówi Murat Aksel. W centrum uwagi znajduje się górnictwo przemysłowe oraz przemysł przetwarzania minerałów. Przystępując do inicjatywy, Grupa Volkswagen zobowiązuje się do stopniowego wdrażania standardów IRMA w swoich łańcuchach dostaw akumulatorów.

Dla Grupy Volkswagen przystąpienie do IRMA stanowi uzupełnienie jej działań, które mają na celu zwrócenie uwagi na łańcuch dostaw surowców. Od 2019 r. wszyscy istotni partnerzy biznesowi firmy muszą obowiązkowo poddać się audytowi zrównoważonego rozwoju. Ocenia on standardy środowiskowe i społeczne na równi z innymi kryteriami, takimi jak koszty czy jakość. Od 2020 roku Grupa Volkswagen wymaga pełnego ujawnienia łańcucha dostaw, włącznie z kopalniami w przypadku wszystkich nowych umów na dostawy surowców do produkcji akumulatorów. Również w 2020 roku Grupa wprowadziła nowy, znormalizowany system zarządzania surowcami.

Obejmuje on surowce do produkcji baterii, takie jak kobalt, nikiel, grafit i lit, a także minerały konfliktowe, takie jak tantal, oraz inne surowce, takie jak aluminium, kauczuk naturalny i skóra. Grupa Volkswagen została w 2021 roku pierwszą firmą motoryzacyjną, która publicznie, w osobnym raporcie, przedstawia swoje działania na rzecz odpowiedzialnego pozyskiwania 16 surowców.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

  • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%).  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html