2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Słownik pojęć

Słownik pojęć

Ubezpieczenie RTI

Ubezpieczenie RTI – ubezpieczenie straty finansowej z tytułu szkody całkowitej pojazdu: uzyskuje się dodatkowo (oprócz świadczenia z polisy komunikacyjnej) różnicę miedzy świadczeniem z polisy komunikacyjnej a wartością fakturową pojazdu

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP – ubezpieczenie straty finansowej z tytułu szkody całkowitej pojazdu: uzyskuje się dodatkowo (oprócz świadczenia z polisy komunikacyjnej) 40% wartości świadczenia z polisy komunikacyjnej;

Ubezpieczenie LIFE

Ubezpieczenie LIFE - ubezpieczenie na życie, na wypadek śmierci, niezdolności do pracy i poważnego zachorowania, jak również chroniące w przypadku wyrejestrowania działalności gospodarczej z przyczyn ekonomicznych

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne – pakiet ubezpieczeń AC, NWW, OC w promocyjnej cenie

Pakiet przeglądów

Pakiet przeglądów – to opłacone z góry obowiązkowe przeglądy (robocizna, części i materiały eksploatacyjne zgodne z planem serwisowym) - płacisz raz lub wliczasz w miesięczną ratę leasingu i nie musisz się martwić dodatkowymi kosztami przeglądów okresowych przez kolejne 3 (4) lata lub do momentu osiągniecia ustalonego limitu przebiegu (dowiedz się więcej)

Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO)

Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) - całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony, jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. RRSO jest podawana dla przykładu reprezentatywnego

Suma opłat leasingowych

Suma opłat leasingowych – suma wszystkich rat oraz wpłaty wstępnej oraz wartości końcowej

Koszt użytkowania samochodu

Koszt użytkowania samochodu – suma kosztów związanych z finansowaniem samochodu takich jak: wysokość i oprocentowanie rat oraz prowizji, a także spłacana wysokość wartości końcowej.

Limit przebiegu kilometrów

Limit przebiegu kilometrów – limit kilometrów deklarowany przez Klienta przy zawieraniu umowy finansowej z rynkową wartością końcową określający maksymalny przebieg samochodu w trakcie trwania umowy. Limit kilometrów wpływa na wysokość miesięcznej raty

Elastyczne zakończenie kontraktu

Elastyczne zakończenie kontraktu – możliwość wyboru przez Klienta, w momencie zakończenia finansowania, jednego z dostępnych sposobów zamknięcia umowy finansowej:

  • Zwrot auta do dilera
  • Wykup samochodu za gotówkę
  • Przedłużenie umowy (dostępne tylko dla umów zawartych na 2,3 lub 4 lata)
  • Spłata samochodu w ratach w formie prolongaty (dostępne tylko dla kredytu)

Kredyt/leasing klasyczny

Kredyt/leasing klasyczny – w klasycznym produkcie, Klient użytkuje samochód, po czym ma możliwość wykupienia go już za 1% jego wartości.

Kredyt/leasing z rynkową wartością końcową

Kredyt/leasing z rynkową wartością końcową - W produkcie z rynkową wartością końcową płacisz znacznie niższe raty niż w klasycznym, ponieważ użytkujesz samochód spłacając jedynie realną utratę wartości samochodu.

Opłata wstępna

Opłata wstępna - pierwsza opłata leasingowa, uiszczana przez leasingobiorcę przy zawarciu umowy leasingu. Jej wysokość ustala Klient na podstawie dostępnych parametrów oferty. W finansowaniu Volkswagen Leasing opłata wstępna jest jednocześnie pierwszą ratą leasingową

Wkład własny

Wkład własny – pierwsza opłata kredytowa, uiszczana przez kredytobiorcę przy zawarciu umowy kredytu. Jej wysokość ustala Klient na podstawie dostępnych parametrów oferty.

Wartość początkowa przedmiotu leasingu

Wartość początkowa przedmiotu leasingu -  cena nabycia przedmiotu leasingu wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami związanymi z tym nabyciem, odzwierciedlona w księgach rachunkowych Finansującego i będąca podstawą kalkulacji czynszu leasingowego, czyli ratalnej opłaty Korzystającego na rzecz Finansującego.

Rynkowa wartość końcowa

Rynkowa wartość końcowa to ustalana w momencie podpisywania umowy finansowej wartość samochodu na koniec okresu finansowania. Wartość końcowa zależy od długości użytkowania samochodu i limitu przebiegu. Im wyższa wartość końcowa tym niższa jest Twoja miesięczna rata. W nowoczesnych produktach finansowych rynkowa wartość końcowa jest równa kwocie wykupu. 

Wartość końcowa

Wartość końcowa - to ustalana w momencie podpisywania umowy finansowania cena sprzedaży na koniec okresu, ustalona pomiędzy stronami umowy.

  • W leasingu Klient ma prawo wykupić przedmiot leasingu po jego zakończeniu, a Volkswagen Leasing zobowiązuje się do jego sprzedaży za wartość końcową
  • W nowoczesnych produktach kredytowych z rynkową wartością końcową, to gwarantowana cena, za jaką Volkswagen Bank zobowiązuje się do odkupienia samochodu od Klienta, jeżeli Klient podejmie taką decyzję na koniec kontraktu.