2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Najczęstsze pytania (FAQ)

Najczęstsze pytania (FAQ)

EasyDrive to idealna oferta na zakup Volkswagena dla klientów, którzy chcą częściej wymieniać samochód na nowy. Proponujemy niską ratę i gwarantujemy cenę odkupu samochodu.

Umowa EasyDrive może zostać zawarta na okres 24, 36 lub 48 miesięcy.

Istnieją trzy opcje: Zamień na nowy samochód – oddaj dotychczasowy samochód dealerowi, a on rozliczy Twoje saldo kredytu. Zwróć samochód – bez żadnych dodatkowych opłat-pod warunkiem, że znajduje się w dobrym stanie i uzgodniony przebieg nie został przekroczony. Zatrzymaj samochód - zapłać ostatnią ratę (Gwarantowaną wartość końcową) lub rozłóż ją na dodatkowe raty.

Gwarantowana Kwota Odkupu staje się wymagalna po upływie 30 dni po zapłaceniu ostatniej równej miesięcznej raty.

Roczny limit kilometrów ustalamy na podstawie Twoich indywidualnych decyzji na początku umowy. To pozwala nam określić minimalną, Gwarantowaną Wartość Odkupu pojazdu, a tym samym obliczyć miesięczne raty.

Miesiąc przed zakończeniem umowy otrzymasz list, w którym zawarta będzie instrukcja zwrotu pojazdu. Potem wystarczy tylko zwrócić pojazd salonu Volkswagen Samochody Osobowe/Użytkowe, ocena zostanie wykonana na podstawie oględzin dokonanych przez niezależnego rzeczoznawcę w oparciu o Przewodnik użytkowania i zwrotu pojazdu, który otrzymasz przy podpisaniu umowy.

Jest to rodzaj leasingu, w którym przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy przez cały okres obowiązywania umowy, a leasingobiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu opłatę wstępną i raty leasingowe w pełnej wysokości. Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych spoczywa w całości na leasingodawcy. Podatek VAT naliczany jest oddzielnie dla każdej raty leasingowej.

W przypadku przekroczenia limitu rocznego nie ma żadnych dopłat, ponieważ pod uwagę jest brany tylko całościowy przebieg samochodu przez cały okres obowiązywania umowy

Są dwa sposoby sfinansowania wykupu samochodu:

  • Spłata kwoty wykupu w pojedynczej płatności
  • Spłata w ratach w ramach prolongaty (tylko dla kredytu)

Decyzję o przyznaniu kredytu otrzymujesz po 60 minutach, a leasingu po 90.

Wszystkie wnioski można złożyć w salonie dilera Volkswagena

Wniosek o ubezpieczenie leasingowanego auta można złożyć w salonie Volkswagena. W przypadku auta kredytowanego, Klient ma dowolność w wyborze agencji ubezpieczeniowej.

Volkswagen Leasing, jako właściciel pojazdu zostanie poinformowany o wykroczeniu, w związku, z czym zobowiązany jest do wskazania na wniosek uprawnionego organu danych o użytkowniku leasingowanego pojazdu. Informacje dotyczące mandatu zostaną bezpośrednio skierowane do Korzystającego przez poinformowany organ. Opłata za wskazanie danych użytkownika pojazdu zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Leasing.

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów Leasingu, Leasingobiorca może udostępniać przedmiot umowy leasingu osobom bliskim, swoim pracownikom oraz osobom stale świadczącym na jego rzecz usługi bez uzyskiwania pisemnej zgody Volkswagen Leasing.

Jeżeli chcą Państwo zmienić termin spłaty raty, należy skontaktować się z Infolinią lub zawnioskować do Volkswagen Leasing pisemnie ze wskazaniem nowego terminu spłaty raty. Volkswagen Leasing przygotuje stosowną symulację. Po akceptacji symulacji termin spłaty rat zostanie zmieniony, a nowy harmonogram przesłany pocztą na adres do korespondencji lub w formie elektronicznej. Opłata za symulację oraz dokonanie zmian zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Leasing.

Jest możliwość skrócenia czasu trwania umowy – pod warunkiem zachowania minimalnego tj. 24 miesięcznego okresu jej trwania. Natomiast umowę można wydłużyć do maksymalnie 60 miesięcy (w przypadku, gdy leasingowane była auto fabrycznie nowe). Aby uzyskać symulację zmian należy skontaktować się z Infolinią, zawnioskować pisemnie lub pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Firmy – Leasing i najem – Formularz – leasing detaliczny – Wniosek o skrócenie/wydłużenie umowy). Opłata za symulację oraz dokonanie zmian zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Leasing.

Państwa prośba o wcześniejsze zakończenie umowy będzie rozpatrzona indywidualnie. W tym celu należy skontaktować się z Infolinią lub zawnioskować pisemnie do Volkswagen Leasing. W przypadku podjęcia decyzji pozytywnej, Volkswagen Leasing prześle do Państwa propozycje zakończenia umowy wraz z warunkami finansowymi oraz z dalszą instrukcją postępowania. Opłata za symulację zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Leasing.

Nie ma takiej konieczności. Jeżeli wszystkie raty leasingowe zostały uregulowane w terminie wraz z kwotą wykupu oraz ewentualnymi innymi należnościami Volkswagen Leasing wystawi fakturę sprzedaży potwierdzającą zakup pojazdu. Volkswagen Leasing na 3 miesiące i miesiąc przed terminem wykupu pojazdu wysyła pocztą do Klienta przypomnienie o zbliżającym się terminie zakończenia umowy wraz z instrukcją postępowania.