Od powstania do recyklingu: bilans ekologiczny ID.3


Na każdym etapie cyklu życia pojazdu emitowane jest CO2. Dokładną wartość emisji określa bilans ekologiczny, czyli ocena cyklu życia. Dążąc do mobilności z neutralnym bilansem emisji CO2 zoptymalizowaliśmy proces produkcji tak, by maksymalnie zredukować emisję dwutlenku węgla.

Surowce, ID.3 i elektrownie wiatrowe

Cykl życia samochodu i jego wpływ na środowisko

Aby umożliwić produkcję zoptymalizowaną pod względem CO2, nasi eksperci muszą możliwie jak najdokładniej określić emisję dwutlenku węgla. Pomaga w tym bilans ekologiczny (Life Cycle Assesment). Przy użyciu tej metody określonej normami ISO analizuje się po kolei każdą część pojazdu i sprawdza, w jaki sposób samochód przez cały cykl życia oddziałuje na środowisko – od etapu pozyskiwania surowców, przez produkcję, montaż, eksploatację aż po recykling materiałów. Badane są przy tym różne kategorie oddziaływania. Jedną z nich jest emisja CO2 i niewielkiej ilości innych gazów, która jest przeliczana na tak zwane ekwiwalenty CO2. Jest to jednostka pozwalająca porównać wpływ wszystkich gazów cieplarnianych na klimat. 

Ilustracja cyklu życia

Jak zmierzyć zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Dla każdego etapu wytwarzania podzespołu lub części samochodu określane są przy użyciu specjalnego oprogramowania emisje na podstawie standardowych wartości średnich. Dla szczególnie energochłonnych procesów, jak produkcja ogniw akumulatorowych, w przypadku ID.3 zamiast wartości średnich wykorzystywane są konkretne dane podane przez dostawców. Taki sposób postępowania nazywany jest także specyficznym bilansem ekologicznym. Dzięki temu dokładnie wiemy, jaki skutek wywołują podjęte przez nas działania i jaka jest rzeczywista ilość CO2, którą należy skompensować. Wyniki bilansu energetycznego są sprawdzane przez niezależną instytucję TÜV Nord, która wystawia odpowiedni certyfikat. 

Części ID.3

Jeżdżąc ID.3 masz wyraźną przewagę

Volkswagen zapowiedział, że przekazywane nabywcom modele ID.3 będą miały neutralny bilans emisji CO21. Abyś od początku miał lepszy bilans CO2 niż porównywalny samochód z silnikiem spalinowym, przede wszystkim redukujemy i eliminujemy CO2 w produkcji stosując różne działania opisane w artykule „Razem dla ochrony klimatu”. Należy do nich na przykład stosowanie energii ze źródeł odnawialnych zarówno przy produkcji ogniw akumulatorowych, jak i w zakładach w Zwickau, gdzie jest produkowany ID.3. Niemożliwe do uniknięcia emisje CO2 od produkcji do momentu przekazania nabywcy, określone w specyficznym bilansie ekologicznym, kompensujemy poprzez certyfikowane projekty mające na celu ochronę klimatu. 

Porównanie różnych bilansów ekologicznych przez cały cykl życia produktu pokaże, że nawet bez kompensacji nieuniknionych emisji CO2 w produkcji, ID.3 pod względem emisji dwutlenku węgla wypada o wiele lepiej niż porównywalny model z silnikiem spalinowym. I to nie tylko w przypadku ładowania prądem ze źródeł odnawialnych, lecz również standardowym prądem pochodzącym z różnych źródeł.2

Mobilność elektryczna daje dodatkowo duże szanse, aby zredukować emisje CO2 w fazie eksploatacji prawie do zera, wykorzystując do ładowania prąd ze źródeł odnawialnych. Zatem Ty też możesz mieć swój wkład w ochronę klimatu!

Potencjał przyszłości

Wyniki bilansu ekologicznego samochodów elektrycznych odzwierciedlają aktualną sytuację. Istnieje jeszcze dużo możliwości dalszego obniżenia emisji CO2 w całym cyklu życia – w fazie eksploatacji poprzez rozbudowę infrastruktury energii ze źródeł odnawialnych, a także w fazie produkcji. Dlatego ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, aby jeszcze bardziej zredukować emisję CO2 w łańcuchu dostaw poprzez stosowanie zielonej energii i materiałów pochodzących z recyklingu. Kompensację emisji przez udział w certyfikowanych projektach mających na celu ochronę klimatu traktujemy zatem jako rozwiązanie tymczasowe, dążąc stopniowo do całkowitego wyeliminowania emisji.  

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

1.
Volkswagen dąży do zminimalizowania lub całkowitego wyeliminowania emisji CO2, zobowiązując do tego także wszystkich swoich dostawców części i energii. Emisje CO2 niemożliwe do wyeliminowania w Volkswagenie lub przez odpowiednie zobowiązania dostawców, Volkswagen będzie starał się kompensować przez certyfikowane projekty mające na celu ochronę klimatu.
2.
Przy przyjętym okresie eksploatacji 200 tys. km w porównaniu z Golfem 8.
 • Od 1 września 2018 r. cykl WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jazdy (NEDC), który stanowił dotychczasową procedurę badania zużycia paliwa/energii i emisji CO2. Wszystkie prezentowane pojazdy marki Volkswagen uzyskały homologację zgodnie z procedurą WLTP.
  Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii oraz emisji CO2 i może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.
  Więcej informacji na temat WLTP na stronie: https://www.volkswagen.pl/pl/wltp.html

  Podane ceny obejmują podatek VAT.

  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561  § 2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

  Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania.

  W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe.

Ups!!!

Twoja przeglądarka wydaje się być nieaktualna przez to nasza strona może nie wyświetlać się dobrze u Ciebie.

Zalecane przeglądarki:

 • Chrome od wersji 68 
 • Safari od wersji 11 
 • Firefox od wersji 61 
 • Edge od wersji 42 
 • Opera od wersji 55
 • Samsung IE od wersji 7.2

Zalecamy aktualizację przeglądarki internetowej!

Dziękujemy za wizytę,

Zespół Volkswagen