2.15.90.1, 2019-05-09 00:05:56

e-leksykon.

e-leksykon.

Co to jest BEV, rekuperacja i Well-to-Wheel? Tutaj znajdziesz wyjaśnienie najważniejszych pojęć z dziedziny elektrycznej mobilności.

B

BEV

Battery Electric Vehicle, pojazd poruszający się wyłącznie na prąd z baterii.

BlueMotion

Oznaczenie przydzielane najoszczędniejszym modelom danej serii marki Volkswagen.

Bateria litowo-jonowa

Akumulator o bardzo wysokiej gęstości energii, stabilny termicznie i ze zredukowanym do minimum efektem „memory”. Ze względu na doskonałe właściwości baterii litowo-jonowych, Volkswagen korzysta właśnie z tej technologii.

Baterie post-litowo-jonowe

Technologiczny następca obecnych baterii litowo-jonowych. Są to otwarte systemy, na przykład baterie cynkowo – powietrzne, o znacznie większej gęstości energii (> 500 kWh), które pewnego dnia umożliwią długodystansowe podróże samochodami elektrycznymi.

C

CO2

Ditlenek węgla (popularnie dwutlenek węgla), bezbarwny i bezwonny gaz powstający w procesach spalania. CO2 uznawany jest za główną przyczynę efektu cieplarnianego i ocieplenia klimatu. Tylko w 2007 roku udział CO2 w emisji gazów cieplarnianych wyniósł 88 procent.

D

Downsizing

Zmniejszenie pojemności skokowej silnika z jednoczesnym wzrostem mocy jednostkowej lub momentu obrotowego, na przykład przez doładowanie. Downsizing pozwala na obniżenie zużycia paliwa i emisji spalin.

E

Elektryfikacja układu napędowego

Sukcesywne rozszerzanie zastosowania silników elektrycznych jako alternatywnych źródeł napędu przyszłości. Rozpoczęła się optymalizacją konwencjonalnych silników spalinowych przez zastosowanie >> Rekuperacji (>> Mikrohybryda), następnym etapem są różne systemy hybrydowe (>> Pełna hybryda, >> Hybryda plug-in), a ostatecznym >> BEV.

Emisja

Wydzielanie substancji lub form energii do środowiska. Główne emisje ruchu drogowego to tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), węglowodory (HC) i >> CO2. W przypadku silników wysokoprężnych emitowane są też cząstki stałe (sadza, pył). Nowoczesne systemy filtrujące redukują je do minimum.

Efekt „memory”

Utrata pojemności w niektórych rodzajach akumulatorów, które nie zostały całkowicie rozładowane przed ponownym naładowaniem. Zakłada się, że akumulator „zapamiętuje” zapotrzebowanie na energię i z upływem czasu zamiast pierwotnej ilości energii oddaje tylką taką ilość, jaką oddawał przy dotychczasowych procesach rozładowywania.

H

Hybryda plug-in (TwinDrive BlueMotion)

Plug-In Hybrid Electric Vehicle to pojazd, który napędzany jest zarówno silnikiem spalinowym, jak i elektrycznym. Jego bateria może być ładowana z gniazdka (w przeciwieństwie do wariantu >>Pełne hybrydy, których bateria jest ładowana tylko przez >> Rekuperację). Hybrydy plug-in są w stanie jeździć znacznie dłużej w trybie elektrycznym. Krótsze dystanse pokonują z napędem czysto elektrycznym, a przy dłuższych przełączają się na silnik spalinowy. Są one idealnym rozwiązaniem dla osób, które poruszają się zarówno po mieście, jak i na dłuższych trasach.

K

Komunikacja Car-to-Car

Bezpośrednia wymiana danych i informacji między pojazdami, która w przyszłości będzie służyła między innymi poprawie płynności ruchu drogowego.

Komunikacja Car-to-X

Komunikacja pojazdów z otoczeniem, która w przyszłości może na przykład zapobiegać tworzeniu się korków.

L

Lekka konstrukcja

Rozwiązania konstrukcyjne, których celem jest maksymalna redukcja masy pojazdu. Lekka konstrukcja, obok układu napędowego, ma największy wpływ na obniżenie zużycia paliwa i ograniczenie emisji.

M

Mikrohybrydy (TDI BlueMotion)

W ścisłym tego słowa znaczeniu nie są to samochody z napędem hybrydowym, lecz jedynie z udoskonalonym silnikiem spalinowym. Mikrohybrydy oszczędzają paliwo dzięki systemowi Start-Stop i odzykują energię powstającą przy hamowaniu (>> Rekuperacja), a następnie magazynują ją w akumulatorze samochodu, co odciąża alternator. Ze względu na tę częściową „elektryfikację” mogą być zaliczane do samochodów hybrydowych w szerokim tego słowa znaczeniu, chociaż nie posiadają silnika elektrycznego.

Miękkie hybrydy

Samochody, których podzespoły elektryczne stanowią tylko niewielką część układu napędowego, jednak większa niż w pojazdach typu >> Mikrohybryda, ponieważ posiadają własną baterię i silnik elektryczny. W tym wypadku jazda wyłącznie na prąd, jak ma to miejsce w przypadku pełnej hybrydy, jest jeszcze niemożliwa. Silnik elektryczny tylko wspomaga silnik spalinowy. Dlatego Volkswagen stawia na technologię pełnej hybrydy.

MQB

Modułowa platforma, zbudowana i rozwinięta przez Volkswagena dla samochodów z poprzecznie montowanymi silnikami i skrzyniami biegów. Przy takiej konstrukcji wał korbowy silnika przebiega poprzecznie do kierunku jazdy, czyli równolegle do osi. Układ ten jest obecnie wykorzystywany w większości samochodów z napędem na przednią oś. Proces produkcji polega na tym, że modele są składane z części modułowych, dostosowanych specjalnie pod konkretny model samochodu. Modułowa koncepcja daje wiele swobody projektantom odpowiedzialnym za design, na przykład możliwości zastosowania różnego rozstawu osi i kół. Nowe rodziny silników zostały konsekwentnie zoptymalizowane pod kątem redukcji emisji CO2. Dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów – nowych gatunków stali o wysokiej wytrzymałości – i najnowocześniejszym zasadom konstrukcyjnym modułowe podzespoły pozwalają na uzyskanie większego komfortu i wyższego bezpieczeństwa przy niezmienionej masie. MQB umożliwiła także wprowadzenie do wszystkich modeli około 20 innowacyjnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, wspomagania kierowcy i Infotainment, które dotychczas były zastrzeżone dla samochodów klas wyższych. Dzięki efektom synergii udało się uzyskać duże oszczędności produkcyjne.

O

Odporność na cykle ładowania i rozładowania

Ilość cykli ładowania i rozładowania, które może przejść akumulator, zanim jego pojemność spadnie poniżej konkretnej, procentowej wartości pojemności początkowej. Volkswagen wykorzystuje >> Baterie litowo-jonowe, które nie wykazują >> Efektu memory, nie szkodzi im codzienne ładowanie, a ich samorozładowywanie się jest znikome. Wysokiej jakości komponenty zapewniają doskonałe działanie i ograniczają zjawisko spadku jakości w wyniku zużycia. Volkswagen udziela specjalnej gwarancji na baterie samochodów elektrycznych. Szczegóły podane są w Warunkach gwarancji.

P

Przekładnia dwusprzęgłowa DSG

Zautomatyzowana skrzynia biegów, która dzięki dwóm zintegrowanym przekładniom umożliwia w pełni automatyczną zmianę biegów bez wyczuwalnego spadku siły ciągu.

Peak oil

Moment, w którym wydobycie ropy naftowej osiągnie maksimum i rozpocznie się nieodwracalny spadek wydobycia. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) zakłada, że moment ten zostanie osiągnięty w 2020 roku. Im mniejsze zasoby ropy naftowej, tym droższa benzyna i olej napędowy, dlatego konieczne są alternatywne technologie napędowe.

Pełne hybrydy

Mogą poruszać się wykorzystując dwa rodzaje napędu. Silnik spalinowy i elektryczny mogą pracować razem.

R

Rekuperacja

Odzyskiwanie energii kinetycznej uwalnianej przy hamowaniu lub podczas toczenia się. W samochodach elektrycznych następuje zazwyczaj poprzez przełączenie silnika napędowego w tryb pracy prądnicy i gromadzenie uzyskanego prądu w akumulatorze samochodu. Ze względu na prawa fizyki możliwe jest odzyskanie jedynie części energii hamowania.

S

Samochód z ogniwami paliwowymi

Samochód z napędem elektrycznym, w którym energia elektryczna jest wytwarzana w ogniwie paliwowym z nośnika energii wodoru. Jako lokalna emisja powstaje tylko para wodna. Dla Volkswagena ogniwo paliwowe jest jednym z możliwych napędów przyszłości.

Samochód/pojazd elektryczny

Pojazd napędzany nie paliwem, lecz prądem. W szerokim znaczeniu termin obejmuje zarówno samochody, do napędu których stosowane są baterie, jak i >>Samochody z ogniwami paliwowym. W potocznym rozumieniu „samochodem elektrycznym” nazywany jest samochód z bateriami (>> BEV), poruszający się wyłącznie na prąd.

Samochód zeroemisyjny

Nazywany też Zero-Emission-Vehicle, w skrócie ZEV, to samochód, który podczas użytkowania nie emituje szkodliwych spalin i generuje wartości graniczne „zero-emisji”. Jednak, aby w ogólnym bilansie energetycznym ZEV mógł być uznawany za pojazd zeroemisyjny, musi wykorzystywać energię pozyskiwaną z odnawialnych źródeł.

Szybkie ładowanie z CCS

W przeciwieństwie do standardowego ładowania prądem przemiennym (podstawowy kabel lub Wallbox), szybkie ładowanie prądem stałym ze specjalnych stacji CCS do pojemności 80% trwa tylko 20 – 30 minut. „Combined Charging System” (CCS) jest standardem międzynarodowym. W przyszłości prawdopodobnie możliwe będzie także bezprzewodowe ładowanie samochodów elektrycznych metodą indukcji.

System Start-Stop

System obniżający zużycie paliwa. Gdy samochód toczy się lub stoi, silnik spalinowy zostaje zatrzymany przez siłę hamującą prądnicy oraz odcięcie dopływu paliwa. Silnik uruchamiany jest automatycznie w momencie wciśnięcia pedału przyspieszenia lub zwolnienia pedału hamulca. Dużą oszczędność paliwa udaje się uzyskać przede wszystkim w ruchu miejskim, podczas częstego zatrzymywania się i ruszania.

Silnik spalinowy

Silnik, w którym energia chemiczna z paliwa przekształcana jest w energię cieplną, a ta z kolei przekształcana jest na pracę mechaniczną. Przemiana w ciepło zachodzi poprzez spalanie paliwa składającego się w większości z węglowodorów.

T

TDI

Symbolem TDI oznaczane są wszystkie samochody Volkswagena z silnikiem wysokoprężnym, bezpośrednim wtryskiem paliwa i turbodoładowaniem. Silniki TDI charakteryzują się oszczędnością, niewielkimi emisjami, dużą siłą ciągu (moment obrotowy) i bardzo dobrym wykorzystaniem mocy. TDI jest w wielu krajach zastrzeżonym znakiem handlowym Volkswagen AG.

TSI

Oznaczenie typu silnika, obejmujące wszystkie pojedynczo i podwójnie doładowane silniki benzynowe z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Silniki TSI mają różne warianty doładowania, pojemności oraz liczbę i układ cylindrów. Wprowadzając technologię TSI, Volkswagenowi udało się stworzyć silniki wyróżniające się mniejszym zużyciem paliwa przy jednoczesnym zachowaniu dużej mocy.

V

Vehicle‐to‐Grid

Koncepcja wykorzystania akumulatorów samochodów elektrycznych jako głównych buforów sieci. W razie zapotrzebowania energia z pojazdów elektrycznych będzie przekazywana z powrotem do sieci elektroenergetycznej. Może to zapewnić efektywne zarządzanie obciążeniami i możliwościami magazynowymi sieci w taki sposób, by skompensować wahania produkcji energii odnawialnej. Dzisiejsze akumulatory nie są jeszcze przygotowane do tego typu pracy. Ponadto samochód elektryczny potrzebowałby droższego, dwukierunkowego systemu ładowania, aby móc oddawać prąd. Konieczne byłoby także zminimalizowanie strat przy zamianie prądu stałego (akumulator) na prąd przemienny (sieć elektroenergetyczna). Możliwy byłby najpierw wariant „light”, bez oddawania prądu do sieci, który i tak przyniósłby duże korzyści dla środowiska.

W

Wodór

Samochód z ogniwami paliwowymi

Z

Zielona energia

Energia elektryczna pochodząca z odnawialnych źródeł lub wytwarzana w chroniącym środowisko naturalne procesie kogeneracji.