VGP będzie przetwarzać Twoje dane w celach i na następujących podstawach prawnych:

na potrzeby realizacji umowy Rezerwacji oraz w związku z usługą świadczoną drogą elektroniczną, w tym w szczególności zapewnienia funkcjonalności dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej  http://volkswagen.pl/app/prebooking/vwa-pl/pl/  oraz kontaktowania się z Tobą w sprawie Rezerwacji, na podstawie umowy;

w celach marketingowych - przesyłania informacji promocyjnych dotyczących ID.3, w tym dotyczących wydarzeń promocyjnych związanych z wprowadzeniem tego modelu na rynek, stanowiących informacje handlowe lub marketingowe, w wybrany przez Ciebie sposób komunikacji, na podstawie Twojej zgody (jeśli została wyrażona);

w ramach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na VGP w celu udokumentowania wykonanej usługi, na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego;

w ramach prawnie uzasadnionego interesu VGP:

 • dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • w celach analitycznych i statystycznych, lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach,
 • dokonywania rozliczeń wewnętrznych, raportowania i audytowania wewnętrznego;
 • w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów zainteresowanych nowym modelem ID.3.

 

Odbiorcy danych:

W momencie wprowadzenia modelu ID.3 na rynek, Twoje Dane w celu realizacji zamówienia zostaną udostępnione wybranemu przez Ciebie Preferowanemu Dealerowi oraz zgodnie z warunkami Rezerwacji. W ramach realizacji zamówienia VGP oraz Preferowany Dealer staną się współadministratorami Twoich Danych.

Dane zostaną udostępnione operatorowi płatności on-line.

Ponadto odbiorcami Twoich danych osobowych będą także firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, prowadzenia strony internetowej, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), call center, badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, audytorzy. Dane możemy udostępnić spółkom z grupy, w tym Volkswagen, w tym  Volkswagen AG lub Centrali marki Volkswagen.

Okres przechowywania: Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane: (i) w zakresie przyjęcia Rezerwacji oraz jej realizacji Twoje dane będziemy przetwarzać do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną, (ii) w przypadku celu marketingowego przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody; (iii) odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne do obrony lub dochodzenia roszczeń.

Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na otrzymywanie informacji dot. ID.3 pisząc na adres: daneosobowe@vw-group.pl , a w przypadku pozostałych zgód marketingowych dot. produktów marki Volkswagen Samochody Osobowe także poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.vw-group.pl/pl/prywatnosc  a także u Autoryzowanego Dealera marki Volkswagen Samochody Osobowe, u którego wyraziłeś zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe prawa można zrealizować pisząc do VGP na adres siedziby lub elektronicznie na adres daneosobowe@vw-group.pl .

Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego.

Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W zakresie stosowania plików cookies na naszej stronie internetowej, więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności i polityce cookies.

Ups!!!

Twoja przeglądarka wydaje się być nieaktualna przez to nasza strona może nie wyświetlać się dobrze u Ciebie.

Zalecane przeglądarki:

 • Chrome od wersji 68 
 • Safari od wersji 11 
 • Firefox od wersji 61 
 • Edge od wersji 42 
 • Opera od wersji 55
 • Samsung IE od wersji 7.2

Zalecamy aktualizację przeglądarki internetowej!

Dziękujemy za wizytę,

Zespół Volkswagen