VGP będzie przetwarzać Twoje dane w celach i na następujących podstawach prawnych:

na potrzeby realizacji umowy Rezerwacji oraz w związku z usługą świadczoną drogą elektroniczną, w tym w szczególności zapewnienia funkcjonalności dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej  http://volkswagen.pl/app/prebooking/vwa-pl/pl/ oraz kontaktowania się z Tobą w sprawie Rezerwacji, na podstawie umowy;

w celach marketingowych - przesyłania informacji promocyjnych dotyczących ID.3, w tym dotyczących wydarzeń promocyjnych związanych z wprowadzeniem tego modelu na rynek, stanowiących informacje handlowe lub marketingowe, w wybrany przez Ciebie sposób komunikacji, na podstawie Twojej zgody (jeśli została wyrażona);

w ramach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na VGP w celu udokumentowania wykonanej usługi, na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego;

w ramach prawnie uzasadnionego interesu VGP:

  • dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  • w celach archiwalnych (dowodowych) celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • w celach analitycznych i statystycznych, lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach,
  • dokonywania rozliczeń wewnętrznych, raportowania i audytowania wewnętrznego;
  • w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów zainteresowanych nowym modelem ID.3.

 

Odbiorcy danych:

W momencie wprowadzenia modelu ID.3 na rynek, Twoje Dane w celu realizacji zamówienia zostaną udostępnione wybranemu przez Ciebie Preferowanemu Dealerowi oraz zgodnie z warunkami Rezerwacji. W ramach realizacji zamówienia VGP oraz Preferowany Dealer staną się współadministratorami Twoich Danych.

Dane zostaną udostępnione operatorowi płatności on-line.

Ponadto odbiorcami Twoich danych osobowych będą także firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, prowadzenia strony internetowej, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), call center, badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, audytorzy. Dane możemy udostępnić spółkom z grupy, w tym Volkswagen, w tym  Volkswagen AG lub Centrali marki Volkswagen.

Okres przechowywania: Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane: (i) w zakresie przyjęcia Rezerwacji oraz jej realizacji Twoje dane będziemy przetwarzać do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną, (ii) w przypadku celu marketingowego przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody; (iii) odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne do obrony lub dochodzenia roszczeń.

Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na otrzymywanie informacji dot. ID.3 pisząc na adres: daneosobowe@vw-group.pl, a w przypadku pozostałych zgód marketingowych dot. produktów marki Volkswagen Samochody Osobowe także poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.vw-group.pl/pl/prywatnosc a także u Autoryzowanego Dealera marki Volkswagen Samochody Osobowe, u którego wyraziłeś zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe prawa można zrealizować pisząc do VGP na adres siedziby lub elektronicznie na adres daneosobowe@vw-group.pl.

Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego.

Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W zakresie stosowania plików cookies na naszej stronie internetowej, więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności i polityce cookies.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. 
Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.
Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.
Więcej informacji na temat WLTP na stronie: https://www.volkswagen.pl/pl/wltp.html

Podane ceny obejmują podatek VAT.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe.

Your browser is outdated!

Please get a decent browser here or there