Your browser is outdated!

For the best user experience, please update your browser.

Przejście na mobilność elektryczną

Jest coraz więcej argumentów przemawiających za zrównoważoną mobilnością elektryczną. Tutaj zestawiliśmy najważniejsze z nich. A kiedy Ty zmienisz samochód na elektryczny?

Palec wskazujący na przycisku Power

Zestawienie wszystkich informacji

© Volkswagen 2019